Vores Shindenkan skoler Shindenkan struktur fra 2022 - 2026

Shindenkan har været igennem en rivende udvikling siden år 2000 – en fantastisk rejse, og som altid, forsøger vi at bruge alt hvad vi har lært – for hvad er viden værd hvis den ikke bliver brugt.

Vores rejse har også vist at behovet for en solid dynamisk struktur til at understøtte Shindenkan skolerne er afgørende.

Dette har haft indflydelse på hvordan vi siden 2015 og frem til i dag anno 2022 har optimeret vores organisation og skolestruktur så den i dag afspejler behovet for såvel administrativ støtte som fastholdelse af kompetence og derigennem vores medlemmer.

Shindenkan organisationen har succesfuldt kørt med 5-års strategiplaner og har gennemført alle de generalforsamlings vedtagne strategipunkter og tiltag.

Strategiplan 2026 (Strat26) er i gang og sætter fokus på Shindenkans skolekoncept, medlemmer, kompetenceudvikling og de 5 KPI: 

Vækst | Fastholdelse | Fremmøde | Aktivitetsdeltagelse | Progression

Shindenkans skolekoncept

Shindenkans Skolekoncept

  • De 5 KPI
  • Skolekoncept med plads til alle
  • Optimering fra nationalt til lokalt
  • Standardisering på tværs af skoler
  • Øget fastholdelse og trivsel
  • Stigende kompetencer
  • Forbedret lokal undervisning

Shindenkans Skolekoncept definerer:

 • Hovedskoler = Jokokan Karateskoler
 • Elitesatsning = Shindenkan Taijutsu skoler
 • Skytteforening = POMW undervisning og træning
 • Satellit skoler
 • “In the pit Skoler”
VIL DU VÆRE STÆRK HELE LIVET !

SÅ vælg en Shindenkan skole og være med til den mest livsbekræftende træning der findes.

Træn sammen med dine børn, din partner,  dine søskende eller venner.

Shindenkan er dit åndehul i en travl hverdag.

Træn de gode værdier – det er sund fornuft!

Jokokan Karateskoler

Definition: 

Selvstændige godkendte foreninger i en kommune med gyldigt CVR. nr., som har licens til at undervise i Yakami Shinsei-ryu Karate-do.

For at være en hovedskole i Strat26 skal der undervises ugentligt i Yakami Shinsei-ryu for alle grader og medlemmer.

Navn = Jokokan + Bynavn + Karateskole.

Hvor findes de: 

 • Ballerup
 • Frederiksberg
 • København
 • Lejre
 • Slagelse
 • Ørestad

Taijutsu skoler

Definition: 

Selvstændige godkendte foreninger i en kommune med gyldigt CVR. nr., som har licens til at undervise i Yakami Shinsei-ryu Karate-do .

For at være en Taijutsu skole skal det være en Elitesatsning der er tilknyttet en lokal Jokokan Karateskole.

Navn = Shindenkan Taijutsu + Bynavn

Undervisningen bygger overgangen fra motionist til elite motionist+ igennem målrettet vedligehold og udvikling af OBC kampsports kompetencer.

Hvor findes de:

 • Ballerup
 • København
 • Slagelse
 • Ørestad

POMW Skytteforeninger

Definition: 

Selvstændige godkendte foreninger i en kommune med gyldigt CVR. nr., som har licens til at undervise i POMW skydetræning.

Undervisningen bygger overgangen fra motionist til elite motionist+ igennem målrettet vedligehold og udvikling af OBC POMW kompetencer .

Hvor findes de:

 • SDKSkyt Sommer – Hillerød
 • SDKSkyt Vinter – Ballerup

Satellit skoler

Definition: 

Selvstændig godkendte foreninger i en kommune, som anses for at være en udviklingsskole i Strat26. Det kan være nye som gamle skoler. De er helt eller delvist afhængige af instruktør- og ledelseskompetencer fra en nærliggende Shindenkan skole.

Når foreningen har imellem 25 og 50 medlemmer, sættes foreningen på en satsningsliste og får evt. tilført yderligere ressourcer og kompetencer efter lokale behov og muligheder.

Navn = Jokokan + Bynavn + Karateskole

Hvor findes de:

 • Amager
 • Dragør
 • Greve Strand
 • Hvidovre
 • Korsør
 • Sorø

In the pit skoler

Definition: 

Selvstændig godkendte foreninger i en kommune, som anses for at være en nær fremtidig satellit – eller kerneskole i Strat26. Det kan være nye som gamle skoler. De er helt eller delvist afhængige af instruktør- og ledelseskompetencer fra en nærliggende Shindenkan skole.

Navn = Jokokan + Bynavn + Karateskole

Hvor findes de:

 • Furesø
 • Lejre
 • Næstved
 • Roskilde
 • Veksø

Vi har plads til alle, vi kender vejen og vi har balancen

Shindenkans medlemskoncepter

Vores Familekoncept

Familiekoncept – Jokokan Karateskolerne kører 100 % efter Shindenkans succesfulde familiekoncept, hvor børn, teenagere og forældre, kan træne på samme hold, hvilket kun ganske få andre idrætsgrene og foreninger kan tilbyde!

Der er plads til alle, og det er vi meget stolte af 😊

Shindenkan anerkendte for mere end 30 år siden, at der var behov for særlige understøttende koncepter til børn og unge, for at fremme sund selvtillid, selvværd, gensidig respekt og accept af hinanden.

I samarbejde med kommuner, psykologer, pædagoger og vores egne omfattende undervisningserfaringer, blev det meget succesfulde JokoKidz og JokoTeens koncept søsat, udviklet og afprøvet i forskellige kommuner. Konceptet er løbende blevet opdateret med den sidste nye viden. Konceptet blev udvidet med Aspergers og autismekoncepter.

Senere stresskoncepter for alle. Vi har også tilføjet et familiekoncept udviklet til de moderne behov i en travl og hektisk hverdag. Koncepterne er meget succesfulde og er igennem årene blevet delt med mange andre sportsorganisationer, forbund og kommuner til fælles glæde og udvikling for vores børn og unge.

Det er vi rigtigt glade for!

Vores Katsu-Jin koncept

Katsu-Jin – Hvis du er fyldt 50 år, og stadigvæk ønsker at træne på livet løs, så er du velkommen hos os, for i Shindenkans øjne er du en rollemodel. Livet er hvad du gør det til, og hos os er glasset altid halvfyldt! – I stedet for halvtomt.

I Shindenkan tager vi hensyn til alle livets forskellige faser, også det, at vi alle bliver ældre. For at bidrage og støtte folkesundheden og livskvaliteten, opfordrer vi alle vores medlemmer til at træne hele livet.

Statistikker siger at mange over 50 år siger de er for gamle til kampsport. Vi siger at alder i dag blot er et tal, og din indstilling til livet er det afgørende.

Vi har derfor udviklet et koncept som direkte understøtter dette, – i alle livets faser. Der tages hensyn til din alder, og du understøttes i, at du kan meget mere end du selv og andre påbyder dig! Vores Katsu-Jin koncept har bevist sin succes, og derfor har vi nu aktive, sunde og glade Yakami Shinsei-ryu udøvere oppe i 70´erne.

De Katsu-Jin som opnår det brune eller sorte bælte, hyldes og anerkendes synligt, som helt eller heltinde under de store nationale fællesstævner.

Vores Kohaku-Jin koncept

Katsu Kohaku-Jin – Dem som bærer en helt særlig vilje i hjertet.

Hvis du ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring’s méntabel har et dokumenteret mén på over 8 %, men stadigvæk ønsker at træne på livet løs, så er du i Shindenkans øjne en rollemodel.

”The life giving sword” –The way of giving.

I Shindenkan ser vi mere på muligheder som positive udfordringer end som negative problemer.

Vi anerkender muligheder i stedet for begrænsninger. I Shindenkan hylder vi derfor vores helte og heltinder, som ser muligheder i stedet for begrænsninger, og beviser det år efter år.

De er rollemodeller og anerkendes som sådan. Vores medlemmer afspejler mangfoldigheden i vores aktive samfund.

Det betyder også, at vores medlemmer kan have dokumenterede fysiske mén % skader før de bliver medlemmer af Shindenkan.

Det er oftest helt almindelige skader efter fod-, knæ-, hofte- eller skulderoperationer, slidgigt i alskens former eller andre fysiologiske og anatomiske forhold. Men også stress-skader.

I Shindenkan har vi udviklet et meget succesfuldt Kohaku-Jin koncept, med hjælp fra den sidste nye medicinske og psykologiske viden.

Vores speciallægeteam er vores daglige kontrolteam.

Sandsynligheden for at komme til skade i Shindenkan er statistisk set på niveau med golf, yoga eller sejlsport.

Men er du skadet eller får du en skade udenfor Shindenkan, så har vi genoptrænings værktøjerne til effektivt og hurtigt at få dig op på hesten igen.

Vores Kohaku-Jin koncept anerkender synligt vores rollemodeller med skuldermærker, som markerer 3-9-15 års træning 😊

Kohaku-Jin123-mindreTrans
Vores Ayame koncept

Shindenkan Ayame – Shindenkan er værdibaseret, og det lever vi efter i Jokokan Karateskolerne.

Vores Ayame koncept anvendes fra første dag et nyt medlem træder ind i dojoén (træningssalen). Vores Ayame koncept møder dig der hvor du er, og tager dig med på en rejse. Vi bygger trinvis din fysiske form og dit velvære op.

Det får altid en stigende positiv indvirkning som ringe i vandet på dit liv med øget selvtillid, selvværd, krops- og psykisk bevidsthed. For over 90 % af vores medlemmer er et fitness abonnement ikke nødvendigt mere.

Shindenkans filosofi er, at det er bedst sundhedsmæssigt, at være så stærk og rask som muligt i så mange år som muligt, både fysisk, psykisk, mentalt og åndeligt. Men også acceptere, at vi alle bliver ældre.

Det behøver ikke at være den store videnskab og yderst kompliceret, som rigtigt mange kommercielle udbydere gerne vil gøre det til. I Shindenkan er der til hver lokal som national træningslektion afsat 35 minutter til KataFIT og SKK (StretchKiKata). KataFIT og SKK er en helhedsorienteret sundhed og helsetræning på flere niveauer, som anvender den sidste nye forskning, således at træningen er mest effektiv skadesforebyggende/-optrænende, stress-reducerende og livskvalitetsfremmende, på kortest mulig tid.

KataFIT og SKK danner bro imellem den østlige og vestlige forskning, da udgangspunktet er 1.000 års opsamlet viden og kompetencer fra Japans elite samuraikrigere.

KataFIT og SKK trænes uden hjælpemidler, og kan derfor udføres hvor som helst, når som helst. Først til brun- og sortbæltegradueringer indgår KataFIT og SKK direkte i stopprøve forløbet.

Ayame konceptet anerkendes igennem synlige Ayame mærker på tre niveauer fra og med 2. kyu, brunbæltegradueringer. Indtil 2022 er der bestået tre Gold Ayame mærker, som er højeste niveau, og alle til piger.

Kuroi – sort, som er standard, har mange piger som drenge i alle aldre opnået. Alle bærer med stolthed deres Ayame anerkendelsesmærke.

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login