Hvordan fungerer vi demokratisk som kompetenceorganisation?

I Shindenkan har VI en åben kommunikationspolitik

Grundlaget for Shindenkan er vores verdenskulturarv og flersporede kompetencer.

I Shindenkan fortæller vort hoved-motto det hele; Plads til alle, Eliten som motionisten, efter motivation, indsats og alle livets livscyklusser.

Shindenkan afspejler til enhver tid det moderne samfund. Vi følger med tiden. Vi er værdibaseret og behandler andre med tolerance, accept og respekt, som vi gerne selv vil behandles. Men det gælder begge veje.

Hjertet eller hele fundamentet i en kompetenceorganisation som Shindenkan er; kompetencer!

I vores tilfælde er det en 1.000 årig japansk verdenskulturarv, som er internationalt anerkendt på absolut højeste samfundsplan.

Det betyder at vi heller ikke kan sætte en forælder eller unge mennesker med ingen eller varierende kompetencer til at undervise et hold, som det oftest foregår i breddeidrætten med stor succes og tilfredshed.

I Shindenkan er vi grundlagt og fungerer efter formålsparagraffen, vedtægter, retningslinjer, ens regler og kompetencekrav efter pensumhåndbogen for alle, og fra 2016 med en fælles standardiseret kontrolfunktion for alle. Dette har de lokale som nationale generalforsamlinger stadfæstet ved hver 5 års strategiplans vedtagelse siden 1988. Sidst i 2022 med efterlevelse af vores værdisæt, gensidig accept, respekt og forståelse for hinandens synspunkter, og vores forskelle bruges som inspiration.

Shindenkan er siden 1967/1988, baseret på frivillig og ulønnet foreningsarbejde til gavn for medlemmerne og lokalsamfundet iht. til foreningsformål og foreningsvedtægter. Dette trods DGI, DIF eller andre rådgivende instanser i det seneste årti efter den skiftende samfundsnorm, opfordrer til aflønning af foreningsledere og instruktører, som en del af det moderne foreningsarbejde og som synlig motivationsfaktor.

I en flersporet kompetenceorganisation som Shindenkan, der har eksisteret i Danmark siden 1967, kan det ikke være anderledes. Især hvis værdisæt, kompetenceniveau og det brændende ønske om at gøre en forskel for andre, sig selv, lokal- og nationalsamfundet, skal opretholdes. Nogle må gå forrest og turde agere som rollemodeller på uselvisk basis.

Dermed sikres at fremtidens Shindenkan baseres på kompetencer, ordentlighed, redelighed og sportsmanship for nuværende og fremtidige generationer. Historisk har dette været rigtig for os, og derfor nærmer vi os de 60 års kampsportshistorie i Danmark.

Uden kompetencer og hjerte, har vi ikke noget at tilbyde og kan ikke overleve i fremtiden.

Shindenkan er siden (1967)/1988 baseret på frivilligt og ulønnet foreningsarbejde til gavn for medlemmerne og lokalsamfundet

Det er generalforsamlings besluttet siden (1967)/1988, at Shindenkans løbende driftsoverskud skal investeres i de medlemmer som gerne vil progressere efter den fælles pensumhåndbog, gældende for alle. Det er en livsnødvendig Win-Win, da en kompetenceorganisation ikke kan fungere uden de rette kompetencer. Her er omdrejningspunktet altid de rette instruktørkræfter, som kan undervise flersporet kompetent efter den fælles pensumhåndbog – til alle kompetencegrader. Her er Shindenkan nationalt som international helt unik, da Shindenkan råder over lokale, nationale og internationale instruktører, som kan undervise lige fra 10.kyu, hvidt bælte til 10.dan, stormester. Det er der ikke mange internationale anerkendte kampsportsorganisationer i verden som kan.

1988 Den epokeafgørende generalforsamlingsbeslutning, men intet helt unikt kommer gratis.

Only the sky is the limit – opfyld vores og dine drømme, i virkeligheden. Årsagen til, at Shindenkan kan tilbyde Yakami Shinsei-ryu Taijutsu & Karate-do i Danmark, var en epokegørende generalforsamlings beslutning i 1988, som efterfølgende blev fornyet hvert år. At hente den unikke 1.000 årige japanske verdenskulturarv hjem til Danmark og Shindenkan. Det traditionelle alternativ var en årlig træningslejr over én uge med SST, som historisk set havde skabt ubalanceret afhængighed af kompetencer fra Japan fra 1967-1988. Dette kunne KUN gøres på én måde; Ved dygtiggørelse og progression igennem officielle anerkendte grader, som alle andre kampkunstmestre og stormestre har gjort det de sidste 1.000 år. Der er absolut ingen genveje i en 1.000 årig gammel japansk kulturarv, hædret og anerkendt med ridderordner og stjernestøv, og sådan har det været i 1.000 år.

Giga udfordringen var, at statistikken i den grad var imod os. Statistisk set bliver blot én ud af 50.000 udøvere Menkyo – Master of all the Martial arts og én ud af 1.000.000, Menkyo Kaiden, Intiated Grandmaster of all the Martial arts. Skandinavisk traditionel Jantelov, mindreværd, økonomiske og finansielle risikoafvejninger, blev som demokratisk scenarie diskuteret og afvejet. Konklusionen og resultatet var, at beslutningen blev taget af generalforsamlingerne i 1988 og derefter hvert år siden. Tredie milestone, den første major, blev heldigvis indfriet 1996 i Japan af Honbu Dojos chefinstruktør.

Investeringen var selvfølgelig ikke gratis og der var derfor en større økonomisk gældsfinansiering især i årene 1988-2017.
Men investeringen er den direkte årsag til, at Shindenkan i Danmark kan tilbyde flersporede kompetencer på et meget højt internationalt topniveau, som oversteg perioden 1967-1990 allerede i 1990, og derefter kun er steget ubegrænset. Det er der ikke mange internationale kampsportsorganisationer, som er officielt anerkendte fra det højeste japanske samfundsniveau i verden, som kan, og det tillader vi os at være meget stolte over.

Vi blev etableret i Danmark i 1967. Men i Japan har vi over 1.000 års samurai kampkunsthistorie. Du kan blive en del af denne historie.

I Shindenkan er der altid sammenhæng mellem værdiskabelse, kompetence og økonomi.

Oversigt over alle synlige enkelt- som flersporede kompetencer, anerkendelser og udmærkelser i Shindenkan.

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login