Velkommen til Jokokan Honbu Dojo Lejre Medlem af Shindenkan Danmark

Jokokan Honbu Dojo Lejre Hovedskole for Europa og Danmark

Jokokan Honbu Dojo Lejre kaldes i daglig tale JHLE eller Honbu Dojo (本部道場) som er betegnelsen for hovedskolen og hovedkvarteret for en given stilart. Honbu betyder “Hovedcenter” og Dojo betyder “Stedet for oplysning igennem Do – vejen”.

At det er hovedskolen betyder ikke, at det nødvendigvis er den største skole, men det er her stilartens hovedkompetencer og “hjerte” er og videregives til hele organisationen.

Da Hassei Yashin Mon. Yakami no Taijutsu består af fire naturligt overlappende trin, hvor hvert trin består af en integreret Yakami-Ryu stilart, er der nødvendigvis også fire trin af Honbu Dojo i organisationen Jokokan Europe, herunder Skandinavien og Danmark.

I JHLE er vi godkendt som selvstændig kompetenceorganisation af DGI i 2009.

JHLE er medlem af Shindenkan Danmark og derigennem af Shindenkan Skandinavien og Shindenkan Europa (Jokokan Europe), som er medlem af de internationale non-politiske forbund; Bujutsu Kodosoku-kai og Jokokan International, som begge har organisationshovedkontor i Japan.

Tag med OS på en rejse

Vi møder dig, hvor du er, og tager dig med på en rejse i traditionel flersporet kampsport.

Honbu Dojo er tillige inddelt geografisk og efter Yakami-Ryu officielt anerkendte og graduerede kompetencer af Shindenkan Europe, herunder Skandinavien og Danmark. 
Det betyder, at hvert land, dele af Europa og hele Europa kan have imellem én til fire Honbu Dojo´s afhængigt af de opnåede graduerede Yakami-Ryu kompetencer der eksisterer og er anerkendt i den del af Jokokan Europe. 

På den måde hylder vi stadig princippet, at der plads til alle i Shindenkan, alt efter medlemmernes livscyklus, behov og motivation.

Shindenkans motto er “At skabe hele og glade mennesker, og plads til alle – eliten som motionisten”. Dette øver og stræber vi efter at gøre, og udøve i alle vores skoler hele tiden.

Det er Jokokan Honbu Dojo Lejre som varetager Yakami Shinsei-ryu Karate-do og som står for alle de systemrelaterede aktiviteter der udbydes i Shindenkan.

Der er ca. 350 medlemmer i Honbu Dojo (01.02.2023).

Honbu Dojo - Rollemodel for Shindenkan

Rollemodel

Honbu Dojo er rollemodel for alle medlemsskolerne både hvad angår system kompetencer, standard, vedligehold, instruktører og ikke mindst for Shindenkans værdisæt. Så når du træder ind i Honbu Dojo (træningssal), bliver du altid modtaget af de højeste kompetencer, velforberedte og dygtige Honbu instruktører, der vil bruge alle deres evner på at være en ægte Rollemodel for Shindenkans værdisæt.

Gensidig respekt og accept med Plads til alle 

højeste kompetencer i traditionel flersporet kampsport.

Shindenkans værdisæt. 

Vi har plads til alle - eliten som motionisten

I Jokokan Honbu Dojo Lejre ønsker vi til enhver tid, at afspejle den mangfoldighed der er i vores samfund, og det betyder, at vi til enhver tid har plads til ALLE der ønsker at træne Yakami Shinsei-ryu Karate-do. Uanset alder, køn og religion er du velkommen i Shindenkan, så længe du respekterer andre og vores system, værdier og sikkerhedsregler.

Honbu Dojo Koncepter

Shindenkan er en flersporet kompetence organisation med en 1.000 års unik kulturtradition og det sætter store krav til videreformidlingen med den mest effektive, optimale og motiverende struktur. 

Med mange års erfaring har Honbu Dojo konkluderet at videreformidlingen sker bedst igennem en symbiotisk læringscirkel struktur, som sikrer plads til alle, eliten som motionisten igennem alle livscyklusser.

Læringscirkler som giver alle medlemmer, medlemsforeninger og nationalforeninger de optimale demokratiske rettigheder i et stærkt fællesskab med et optimalt læringsmiljø. Stadig 80/20 – 80 % lokalt og 20 % nationalt.

Vores Koncept for Læringscirkler

Det optimerede Honbu koncept tager udgangspunkt i Shindenkans fælles Pensumhåndbog, som er gældende for alle medlemmer i Shindenkan. 

Konceptet er sammensat så det tager højde for udvikling på alle niveauer, udvikling af højere kompetencer, optimale læreringscirkler fra Honbu til lokal, på tværs af SB-BB-KYU pensumstævner og selvfølgelig med plads til alle, eliten som motionisten og progression efter indsats efter din indstilling og livscyklus – hele livet.

Læringscirkler hvor hovedfokus er på kvalitet, i stedet for kvantitet.

Vores Familie koncept

Familiekoncept – Jokokan Karateskolerne kører 100 % efter Shindenkans succesfulde familiekoncept, hvor børn, teenagere og forældre, kan træne på samme hold, hvilket kun ganske få andre idrætsgrene og foreninger kan tilbyde!

Der er plads til alle, og det er vi meget stolte af 😊

Shindenkan anerkendte for mere end 30 år siden, at der var behov for særlige understøttende koncepter til børn og unge, for at fremme sund selvtillid, selvværd, gensidig respekt og accept af hinanden.

I samarbejde med kommuner, psykologer, pædagoger og vores egne omfattende undervisningserfaringer, blev det meget succesfulde JokoKidz og JokoTeens koncept søsat, udviklet og afprøvet i forskellige kommuner. Konceptet er løbende blevet opdateret med den sidste nye viden. Konceptet blev udvidet med Aspergers og autismekoncepter.

Senere stresskoncepter for alle. Vi har også tilføjet et familiekoncept udviklet til de moderne behov i en travl og hektisk hverdag. Koncepterne er meget succesfulde og er igennem årene blevet delt med mange andre sportsorganisationer, forbund og kommuner til fælles glæde og udvikling for vores børn og unge.

Det er vi rigtigt glade for!

Vores Katsu-Jin koncept

Katsu-Jin – Hvis du er fyldt 50 år, og stadigvæk ønsker at træne på livet løs, så er du velkommen hos os, for i Shindenkans øjne er du en rollemodel. Livet er hvad du gør det til, og hos os er glasset altid halvfyldt! – I stedet for halvtomt.

I Shindenkan tager vi hensyn til alle livets forskellige faser, også det, at vi alle bliver ældre. For at bidrage og støtte folkesundheden og livskvaliteten, opfordrer vi alle vores medlemmer til at træne hele livet.

Statistikker siger at mange over 50 år siger de er for gamle til kampsport. Vi siger at alder i dag blot er et tal, og din indstilling til livet er det afgørende.

Vi har derfor udviklet et koncept som direkte understøtter dette, – i alle livets faser. Der tages hensyn til din alder, og du understøttes i, at du kan meget mere end du selv og andre påbyder dig! Vores Katsu-Jin koncept har bevist sin succes, og derfor har vi nu aktive, sunde og glade Yakami Shinsei-ryu udøvere oppe i 70´erne.

De Katsu-Jin som opnår det brune eller sorte bælte, hyldes og anerkendes synligt, som helt eller heltinde under de store nationale fællesstævner.

Vores Kohaku-Jin koncept

Katsu Kohaku-Jin – Dem som bærer en helt særlig vilje i hjertet.

Hvis du ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring’s méntabel har et dokumenteret mén på over 8 %, men stadigvæk ønsker at træne på livet løs, så er du i Shindenkans øjne en rollemodel.

”The life giving sword” –The way of giving.

I Shindenkan ser vi mere på muligheder som positive udfordringer end som negative problemer.

Vi anerkender muligheder i stedet for begrænsninger. I Shindenkan hylder vi derfor vores helte og heltinder, som ser muligheder i stedet for begrænsninger, og beviser det år efter år.

De er rollemodeller og anerkendes som sådan. Vores medlemmer afspejler mangfoldigheden i vores aktive samfund.

Det betyder også, at vores medlemmer kan have dokumenterede fysiske mén % skader før de bliver medlemmer af Shindenkan.

Det er oftest helt almindelige skader efter fod-, knæ-, hofte- eller skulderoperationer, slidgigt i alskens former eller andre fysiologiske og anatomiske forhold. Men også stress-skader.

I Shindenkan har vi udviklet et meget succesfuldt Kohaku-Jin koncept, med hjælp fra den sidste nye medicinske og psykologiske viden.

Vores speciallægeteam er vores daglige kontrolteam.

Sandsynligheden for at komme til skade i Shindenkan er statistisk set på niveau med golf, yoga eller sejlsport.

Men er du skadet eller får du en skade udenfor Shindenkan, så har vi genoptrænings værktøjerne til effektivt og hurtigt at få dig op på hesten igen.

Vores Kohaku-Jin koncept anerkender synligt vores rollemodeller med skuldermærker, som markerer 3-9-15 års træning 😊

Kohaku-Jin123-mindreTrans
Vores Ayame koncept

Shindenkan Ayame – Shindenkan er værdibaseret, og det lever vi efter i Jokokan Karateskolerne.

Vores Ayame koncept anvendes fra første dag et nyt medlem træder ind i dojoén (træningssalen). Vores Ayame koncept møder dig der hvor du er, og tager dig med på en rejse. Vi bygger trinvis din fysiske form og dit velvære op.

Det får altid en stigende positiv indvirkning som ringe i vandet på dit liv med øget selvtillid, selvværd, krops- og psykisk bevidsthed. For over 90 % af vores medlemmer er et fitness abonnement ikke nødvendigt mere.

Shindenkans filosofi er, at det er bedst sundhedsmæssigt, at være så stærk og rask som muligt i så mange år som muligt, både fysisk, psykisk, mentalt og åndeligt. Men også acceptere, at vi alle bliver ældre.

Det behøver ikke at være den store videnskab og yderst kompliceret, som rigtigt mange kommercielle udbydere gerne vil gøre det til. I Shindenkan er der til hver lokal som national træningslektion afsat 35 minutter til KataFIT og SKK (StretchKiKata). KataFIT og SKK er en helhedsorienteret sundhed og helsetræning på flere niveauer, som anvender den sidste nye forskning, således at træningen er mest effektiv skadesforebyggende/-optrænende, stress-reducerende og livskvalitetsfremmende, på kortest mulig tid.

KataFIT og SKK danner bro imellem den østlige og vestlige forskning, da udgangspunktet er 1.000 års opsamlet viden og kompetencer fra Japans elite samuraikrigere.

KataFIT og SKK trænes uden hjælpemidler, og kan derfor udføres hvor som helst, når som helst. Først til brun- og sortbæltegradueringer indgår KataFIT og SKK direkte i stopprøve forløbet.

Ayame konceptet anerkendes igennem synlige Ayame mærker på tre niveauer fra og med 2. kyu, brunbæltegradueringer. Indtil 2022 er der bestået tre Gold Ayame mærker, som er højeste niveau, og alle til piger.

Kuroi – sort, som er standard, har mange piger som drenge i alle aldre opnået. Alle bærer med stolthed deres Ayame anerkendelsesmærke.

Klik for information om mærkerne
Yakami Shinsei-ryu - Flersporet Kampsport og Kompetencer

Yakami Shinsei-ryu er et ægte flersporet kampsportssystem med over 1.000 års historie og 55 års historie i Danmark og vi kører efter Shindenkans Pensumhåndbog som er den fælles nationale standard vi ALLE skal leve op til for at blive gradueret i Yakami Shinsei-ryu, det gælder til alle grader, og sådan har det altid været.

I Yakami Shinsei-ryu er alt bundet sammen i OBC læringscirkler, hvor ALLE som tilvælger og investerer indsatsen, har adgang til de bedste instruktør ressourcer regelmæssigt med den originale røde tråd over en hel sæson – et årshjul.

Kompetencekurser

Forståelse af og kompetencer i ubevæbnet og bevæbnet nærkamp og fjernkamp og forståelse af og kompetencer i helkropstræning, meditation i bevægelse, øget selvtillid og selvværd, værdisæt og lederskab.

 • Distancekamp, nærkamp, frikamp og kraftgenerering.
 • Sværd, kniv, stav, spyd og pistol.
 • SKK & KataFIT, Ki og Meditation, Historie & Instruktør uddannelse, Tai Chi og Shiatsu massage

Målrettede Pensumseminarer

Honbu Dojo ønsker alle medlemmer de bedste muligheder på deres vej mod det næste bælte og derfor er der i Honbu Dojos koncepter maksimal fokus på læreringscirkler mellem grupperne og sammenhængen fra SB til BB, til KYU til lokalskolen, og tilbage til Honbu. Der kan skiftes meget flydende mellem grupperne, igen helt afhængig af din indsats efter din indstilling og livscyklus – hele livet.

 • 6 årlige Pensum seminarer målrettet 9. – 5. Kyu’s pensum.
 • 11 årlige Pensum seminarer målrettet Brunt bælte.
 • 18 årlige Pensum seminarer målrettet Sort bælte

OBC - Årlig kompetence Certificering

OBC KM 1-4 er udviklet og planlagt af Honbu Dojo’s Chefinstruktør så det understøtter den gældende kursus struktur optimalt og struktureret instruerer, hjælper og guider deltagerne frem mod deres OBC KM.

OBC KM struktur er opdelt i 1-4 som er målrettet trin for trin fra OBC KM1 til OBC KM4, hvor SKK & KataFIT 1 er en integreret del af alle OBC således at Honbu Dojo’s Chefinstruktør løbende kan instruere, hjælpe og guide deltagerne frem mod deres stopprøve test.

Shindenkan Årshjul

Honbu Dojo Instruktører

Kimu-1_InPixio-1024x953-1-1024x953.png
jens
Kjeld2
Kimu K. Bjarkmann, Honbu Chefinstruktør

Titel: Yamana-Itotani Sensei

Kimu K. Snejbjerg Yamana Itotani Bjarkmann

Uddannelser: BSc.Eng, MBA, MSc. DBA/Dr.stud.

Erhvervserfaring: Direktørposter i C20 & Fortune 1000 virksomheder gennem de sidste 25 år, f.eks. Hovedkontorerne for Danish Crown, Novo Nordisk, Novozymes

Nuværende Job: International Management Consultant, Managing Partner og løbende interim Co-CEO/COO/direktør.

Tillidsposter; Kaicho, Projektchef SCDC. Formand (valgt); Honbu, SOPORG, JEU.

Kampkunst titel (Shogo) og kompetencer:

Densho grad (2005); INKA, Koryu Bujutsu & Budo, Yashin Mon.Yakami no Taijutsu

Flersporede kompetencer (1996 grader, Kampkunst stormester):

Menkyo Kaiden, 8+.dan, Koryu Taijutsu – Aikijutsu & Jujutsu (Yawara)

Menkyo Kaiden, 8+.dan, Nuki-ai – Kenjutsu, Iaijutsu, Kotachi/Tanto-jutsu

Menkyo Kaiden, 8+.dan, Koryu Kobudo våbenarter (Yarijutsu, Bo-Jutsu, Jo-jutsu)

Menkyo Kaiden, 8+.dan, Jikitai – Okinawa og japansk Karate-do

Menkyo Kaiden, 8+.dan, Enshin – Kinesisk Kempo (e.g. Hsingi, Pakua, Taichi)

Menkyo Kaiden, 8+.dan, Koryu kokyu-ho (Trad. østlig naturlæge, Ki & meditaion)

Jens Iversen Kursus instruktør

Titel: Jens Hanshi-dai

Gradueret (2023):
Menkyo Omote
6.dan, Yakami Shinsei-ryu
6.dan Sr. Shindenkan Jikitai Karate-do
7.dan, BKK Gensei-Ryu sportskarate-do
Shogo; Hanshi-dai

Trænet siden 1974
1974 – 1979 Gensei-ryu Genshikan 2. kyu.

Trænet i Shindenkan siden 1989
1 træningslejr i Japan og 5 i Danmark med Soke Tonegawa Sensei
300+ træningsstævner med Yamana-Itotani Sensei (fra 1989+)

Baggrund: Født 1961, 1 voksent barn (HA Stud)

Arbejde: Account Delivery Executive

Uddannelse:
Diplomingeniør (DTU)
Akupunktør
Zoneterapeut
Elektriker
MBA.Stud. – Master of Business Administration

Kjeld Nyrup Kursus instruktør

Titel: Kjeld Renshi

Gradueret (2017): 
Joden
4.dan, Yakami Shinsei-ryu
4.dan Sr., Shindenkan Jikitai Karate-do
5.dan BKK Gensei-ryu sportskarate-do
Shogo; Renshi

Trænet siden 1982
1982 – 1997 Gensei-ryu Genshikan 2. Dan. Turneringserfaring 600+ kampe , 10+ forskellige lande, 50+ medaljer, 2 x VM Bronze Japan.

Trænet i Shindenkan siden 1996
1 træningslejr i Japan og 2 træningslejre i Danmark med Soke Tonegawa Sensei 150+ træningslejre med Yamana-Itotani Sensei

Baggrund: Født 1965, 2 teenagebørn

Arbejde: IT-Revisor Rigsrevisionen

Uddannelse: B. Datalogi.

Vores Forening

Vores forening er godkendt som en demokratisk forening i Lejre Kommune under folkeoplysningsloven med selvstændigt CVR-nummer og økonomi, og blev stiftet i august 1988.

Den øverste myndighed i Jokokan Honbu Dojo Lejre er generalforsamlingen.

Vi afholder generalforsamling på samme tid hvert år. Her gennemgår bestyrelsen alle årets agendapunkter bla. sidste års generalforsamlingsreferat, formandens beretning, årsregnskabet med dokumentation, budget, forslag til kommende sæson og lignende.

Alle agendapunkter går til afstemning, og bliver dermed godkendt eller afvist på generalforsamlingen i henhold til gældende vedtægter og retningslinjer.

Derudover bliver fremdrift på strategiplan, fremdrift på alle arbejdsområder, valg til bestyrelsen og eventuelt, gennemgået.

Bestyrelsen i Jokokan Honbu Dojo Lejre består efter reglerne fra Lejre kommune af mindst 4 medlemmer, som vælges blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling efter demokratisk afstemning, for en 2-årig periode ad gangen.

Jokokan Honbu Dojo Lejre arbejder efter en 5-årig strategiplan, og den daglige drift af foreningen varetages af den valgte bestyrelse med 6 faste bestyrelsesmøder pr. år efter fast agenda og med referat fra hvert møde.

Alt arbejde i foreningen foregår frivilligt og ulønnet til gavn for medlemmerne i Jokokan Honbu Dojo Lejre og lokalsamfundet. Over 90 % af alle Jokokan Honbu Dojo Lejre’s indtægter investeres tilbage i medlemmerne. De resterende 10 % anvendes til administration og organisationsudvikling. Et eventuelt årligt overskud lægges i en pulje til uforudsete udgifter og fremtidsinvesteringer.

Vidste du i øvrigt at foreningen blev etableret i Købehavns kommune allerede i 1988 og havde Dojo i det gamle pakhus “Gimle”? Siden flyttede den til Danmarksgade i Randers indtil 1996, hvorefter den flyttede til Greve Strand indtil 2018. Foreningen besluttede herefter at Lejre Kommune var det optimale og mest centrale sted i midten af alle Shindenkans medlemsskoler. 

Vores Bestyrelse valgt på generalforsamlingen 2023
Kimu-1_InPixio-1024×953-1-1024×953.png
Kimu Bjarkmann
Formand
jens-civil
Jens Iversen
Kasserer
Kjeld-civil
Kjeld Nyrup
Bestyrelsesmedlem
Michael
Michael Nørgaard
Bestyrelsesmedlem
Aktiviteter, træning og medlemskab

Vi udbyder aktiviteter her

 • Ballerup
 • Frederiksberg
 • København
 • Lejre
 • Måløv
 • Roskilde
 • Slagelse
 • Ørestad
 • Trænings- og kursusdage

 • Fredag | Lørdag | Søndag
 • Kortere uddannelsesforløb
 • Årskontingent

  Betales som en del af det årlige forbundskontingent

  Game Education - Lensfyrste

  Glæd jer - det kommer snart

  Game Education - SamuraiViking officers

  SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

  Glæd jer – det kommer snart

  Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

  login