Velkommen til SDK Skytteforening Vinter

SDKSkyt er en selvstændig kommunalt godkendt og demokratisk skytteforening etableret i 2012.

Vi er medlem af DGI Nordsjælland, Skydesport Danmark (Dansk Skytteunion i DIF) og Shindenkan Danmark.

Skytteforeningen blev etableret som resultat af det internationale og meget succesfulde POMW – Project Old Modern Warrior projektet (2011-2013).

POMW projektet blev etableret af Shindenkan Honbu Dojo Lejre´s Kompetence- og Udviklingscenter.

SDKSkyt består af SDKSkyt Sommer og SDKSkyt Vinter, som har lokation udendørs på Hanebjerg Skyttecenter, Hillerød og indendørs på Tapeten, Ballerup.

Generelt om SDK Skytteforening

SDK Skytteforening

SDK Skytteforening kaldes i daglig tale SDKSkyt og er en skytteforening, hvor der er plads til alle, der har lyst til at træne DIF/DGI skyde discipliner uanset alder og køn. Alle er velkomne som familie, som motionist eller som eliteudøver.

SDKSkyt har pt. 61 medlemmer pr. 31.12.2022, og har i vintersæsonen haft træningslokale på Tapeten 2750, Ballerup, siden 2012.

I SDKSkyt er vi selvstændigt medlem af DGI Nordsjælland, Skydesport Danmark (Dansk Skytteunion i DIF) og Shindenkan Danmark.

Læs yderligere om SDKSkyt på den separate hjemmeside; www.sdkskyt.dk

SDKSkyt udbyder i samarbejde med Shindenkan Honbu Dojo følgende skytteuddannelser
Klik for forstørrelse
Der er så meget at lære😊

Generelt om SDKSkyt

Alle demokratisk valgte bestyrelsesmedlemmer og skydeinstruktører er uddannet DGI/DIF skydeledere. Flere er tillige uddannet DSF IPSC Range Officer, A+ og B+ sikkerhedslicens. SDKSkyts chefinstruktør er fuldt uddannet lang- som kortdistanceskytte i Danmark og USA af de absolut international bedste på hver deres kompetencefelt. Der skydes derfor på distancer fra 7m til 1.800+ m i SDKSkyt. Flere instruktører har trænet, skudt og dommerdømt skydesport matches rundt omkring i verden, herunder Danmark Sverige, Tjekkiet, Spanien, Thailand, Philipinerne og flere end 10 forskellige stater i USA.

Der er ingen bestyrelsesmedlemmer som opbevarer våben og ammunition privat.

Hvad er POMW projektet - Project Old Modern Warrior?
Fem Hold (2011-2023) med i alt 115 elever, har gennemført et succesfuldt POMW procesforløb

Baggrund

POMW-projektet var et stort internationalt Shindenkan projekt fra 2011-2014. POMW står for Project Old Modern Warrior. Projektet udsprang af de evige interne som eksterne teoretiske diskussion om det flersporede 1.000-årige kampsportssystem; Yakami Shinsei-ryu havde nogen relevans i den moderne verden med skydevåben.

POMW-projektet satte sig for at lave teori om til praksis og afgøre dette én gang for alle, efter anerkendte og accepterede internationale principper og standarder.

Udgangspunktet for POMW var den gamle japanske kampkunststormester, Minouchi Sensei´s teori om, at det var ganske nemt at svare på, da det var mennesket bag våbnet som udgjorde den største og afgørende forskel, uanset tidsperiode, sted og våbenudvikling. Og sådan har det altid været i historien.

Forankring

POMW-projektet blev igangsat med den allerstørste risiko for Shindenkan organisationen, da ingen af projekthovedkræfterne havde forudgående skydevåben eller kompetence erfaring. Dette gav til gengæld også projektet den allerhøjeste troværdighed.

Dertil var det altafgørende om et lærings- og undervisningskoncept kunne udvikles på basis af POMW projektets konklusioner, således resultaterne kunne gentages igen og igen, og dermed ikke kunne henføres til ”særligt talent”.

ringe i vandet300

Resultat

Resultatet blev et stort internationalt projekt som omfattede Europa, USA og Asien, hvor verdens absolut mest velrenommerede skydelegender igennem årtier, militært som civilt, velvilligt videregav deres livs skydeessens indenfor deres skydespidskompetence; Revolver, Pistol, fuldautomatiske rifler, riffel og ultra langdistance skydning. Det blev dermed også det hidtil dyreste projekt i Shindenkans historie, men vakte stor international anerkendelse på flere niveauer. Men det vakte også stor modstand hos visse grupper og lande.

Resultaterne er fakta baserede, da kompetencestandarden er efter den internationale kompetence skydestandard, indenfor pistol, riffel og langdistance skydning.

Gennemførsel

Den internationale statiske skydekompetence standard har været fast under hele projektet og efterfølgende tests af projektets konklusioner og mål.
Den afgørende forskel har været, at de dynamiske læringsprocesser og essensmetodikker er fuldstændig opbygget efter Shindenkans Yakami Shinsei-ryu Pensumhåndbog og værktøjskasse.

POMW Projektet havde base som sædvanlig i Shindenkan Honbus projektafdeling; Shindenkan Kompetence og Udviklingscenter (SKUC eller på engelsk SCDC). Det har alle større internationale projekter i Shindenkan, med SOPORG som styregruppe.

SOPORG er det daglige national driftsudvalg, som består af den demokratiske valgte Forbundsformand og Forbundsnæstformand, Honbus formand og næstformand, samt normalt én yderligere demokratisk valgt topledelsesrepræsentant fra Shindenkan.

Eksempel på "Living POMW procesforløb" Hold 5,
læringsstruktur fra 18.august til 6.oktober, 2019

7 ugers træningsforløb, 7 vådtræningssessioner og POMW tørtræning – De 10 trin

 1. Sikkerhed, Sikkerhed, Sikkerhed, – eller DQ.
 2. POMW 1A; Grundlæggende POMW Skydeteknik – den skolede vej; Skydningens udvikling, historie og formål; 5½ timer.
 3. POMW 1B; Grundlæggende POMW Skydeteknik – den skolede vej; Baneskydning & Transitions skydning, Air- og laserguns.
 4. POMW 1C; Grundlæggende POMW Skydeteknik – den skolede vej; Baneskydning, Transitions skydning og Praktisk anvendt IPSC skydning, Air- og laserguns.
 5. Hjemmetræning POMW skydeteknik 15 min pr. dag fra 18.august til 15 september – 28 dage = 7 timer.
 6. POMW IIA; Grundlæggende POMW Skydeteknik – den skolede vej; Baneskydning 0.22 og våbenkendskab.
 7. POMW IIB; Grundlæggende POMW Skydeteknik – den skolede vej; Baneskydning 0.22 og 9 mm og våbenkendskab.
 8. Hjemmetræning POMW skydeteknik 20 min pr. dag fra 15 september til 6 oktober – 21 dage = 7 timer.
 9. POMW IIIA; Grundlæggende POMW Skydeteknik – den skolede vej; Baneskydning 0.22 og 9 mm og transitionsskydning 9 mm. Våbenkendskab.
 10. POMW IIIB; Grundlæggende POMW Skydeteknik – den skolede vej; Baneskydning 0.22 og 9 mm 15-40 m og transitionsskydning 9 mm. Praktisk anvendt skydning med SIRT laserguns. Våbenkendskab.
Klik for forstørrelse

Data og resultater fra
POMW Hold 5 forløb

Opgørelse over antal gode skud under POMW Hold 5 forløbet

 • POMW I; 6.000 BIO plastickugler under POMW 1B og 9.000 under POMW IC, i alt 15.000 BIO plastickugler
 • POMW II + III; 31.568 + 12.672 + 10.708 = 54.948 0.22 og 9 mm skud
 • I alt samlet ca. 70.000 gode skud PLUS POMW skydeteknik tørtræningsskud.

Ressourcer, omkostninger og investeringer

 • De nye POMW-deltagere har ved 100 % opfyldelse brugt ca. 84-85 timer over en 2 måneders periode. Det er gennemsnitlig mere end 1½-2 timer hver dag over 2 måneder
 • De nye og gamle OBC-deltagere har ved 100 % opfyldelse brugt ca. 45/85 + 6 x 3-6-8 timer OBC for-træning, i alt 63 til 133 timer over en 4 måneders periode. Der er ingen nye BIO OBC som har tilvalgt 100 %.; 4 har 67 %. 1 har 50 %, 2 har 16 %.
 • IPSC-deltagere har ved 100 % opfyldelse brugt ca. 84-85 + 6x 6-8 timer OBC POMW-træning/IPSC-træning, PLUS administrativt, i alt 180-200 timer over en 4 måneders periode. Det er i gennemsnit mere end 1½-2 timer hver dag over 4 måneder.
 • POMW hold 5 forløbet har kostet et større sekscifret beløb over 2+2 måneder. Heri er ikke indregnet Fri/Flex dage for alle IPSC-instruktører og nogle OBC BIO skytter, og alle arbejder frivillig og ulønnet. POMW H5 har bogstavelig lagt Shindenkan ned fra sommerstævnet til efterårsferien, og der har ikke kunne ligges Yakami Shinsei-ryu kurser ind i denne periode – med deraf yderligere økonomisk tab for andre medlemmers kompetenceinvesteringer. ALT hovedsagelig for de nye POMW skytters skyld, sekundært BIO OBC.
 • DERFOR er POMW KUN hvert fjerde år. Det er den største ressourcemæssige investering i sæson 2019-2020 i primært de 10 nye POMW-skytter, sekundært BIO POMW. Det vil ikke være helt forkert at sige, at hver nye POMW-skytte har kostet Shindenkan (medlemmerne) en investering på omkring de 60 % af totalomkostningen per. deltager, mod at de selvbetaler 40 %. Det er den største ressourcemæssige investering i sæson 2019-2020 i primært de 10 nye POMW-skytter, sekundært BIO POMW.

Hold 5 har i 2019 gennemført og indfriet mål for ”Living POMW” træningsforløbet fra POMW I til POMW III; Min. 60 % DK 1.Division, 30 % DK 2.division og 10 % DK 3.division 2012-2013 niveau, i mindst én eller flere skydediscipliner. Med samlet i alt minimum 85 timers træningsindsats over 7 uger, modsvarende 1½-2 timers daglig gennemsnitlig træning.

Dette er ikke effektiv skydetid, men udtryk for den samlede tid med 7 POMW træningsundervisninger og egen tør træning. Traditionel effektiv skydetid under POMW træningsundervisninger er ca. 1/3.

www.POMWproject.com

Forudsætninger og definitioner for POMW Hold proces målinger
Hovedformål med POMW forløb

Hovedformål med POMW forløb efter POMW Projektet 2011-2014.

 • Bløde mål; Det er mennesket bag våbnet som er den vigtigste på både kort som lang bane, og ikke våbnet.
 • Hårde mål; Min. 60 % DK 1.division, 30 % DK 2.division og 10 % DK 3.division 2012-2013 niveau, i mindst én eller flere skydediscipliner. Kort; Hvor højt anerkendt skydekompetenceniveau kan forventes læres på kortest mulig tid indenfor flere forskellige skydediscipliner.
Kompetenceniveau

Kompetenceniveau vurderes efter om du kan gøre det igen og igen, efter dit bundniveau og topniveau. Dvs. om du er konstant

 • Kompetenceniveau vurderes IKKE efter om du én enkelt gang har skudt et godt resultat – The Lucky Punch – vinder i Lotto – Sol, måne og stjerner står lige osv.
 • Analogi; Hvis det gjaldt liv eller død, ville du vælge den som rammer konstant hver gang? Eller den som har ramt én gang, men ikke har gjort det siden? Det er stor forskel i kompetenceniveau.
Udviklingsstigning i kompetenceniveau

Udviklingsstigning i kompetenceniveau, tager højde for Hvor du var, da du startede og hvor godt du har omsat POMW Skydeteknik til handling og resultater, og direkte sammenlignelig med alle (”Golfhandikap”)

 • Det betyder at de som ingen skydeerfaring har, kan måles direkte på deres udvikling i kompetenceniveau, selvom de begynder fra 0,00.
 • Det betyder også, at de som har nogen skydeerfaring, kan måles direkte på deres udvikling i kompetenceniveau, selvom de begynder fra et måske højere niveau.
 • Det betyder at der kan være en positiv som der kan være en negativ udviklingskurve, som er udtryk for, – ja ens kompetenceudvikling over tid. Men også ens indstilling; kort; Er du god ved dig selv?
  Det er lidt som golf handikaps, således alle kan ”skyde mod hinanden :-> ”, – indenfor kompetenceniveau igennem deres udviklingskurve – trend kurve.
NULL – VOID-skydninger

NULL – VOID-skydninger medtælles med den laveste tællende score FØR NULL – VOID-skydningen, – for at undgå snyd og spekulation, da deltagerne ved, at der er en fast antal pointskydninger (dvs. begrænset antal og tid)

 • Vi lærte fra Hold 3, at Shindenkanere godt kan regne den ud. Havde de skudt 285 og 265, ville gennemsnittet være 270, – hvis altså de andre scoringer blev VOID/NULL, ikke talte med. Derfor var der mange skiver som pludselig kun indeholdt 28-29 skud.
  Så konceptet blev selvfølgelig ændret, således snyd eller spekulation blev minimeret. Derfor medtæller altid den laveste tællende score (bundniveauet), hvis der kommer en ikke gældende skydning VOID/NULL.
Hvad er Chefinstruktørens og Instruktør teamets - opgave? Og hvad er den ikke?
 • Hovedopgaven er at møde mennesker der hvor folk er, og tage dem med på en forunderlig rejse ind i dem selv og med fantastisk unikke oplevelser, – hvis de altså vil dette.
 • Det er opgaven at udfordre hver enkelt deltager som alle er blevet udfordret før dem, – efter Minouchi Sensei´s tese. Men det er IKKE ensbetydende med, at dette bliver vel modtaget af alle. Hos nogle skaber det STOR modstand. Men de fleste bruger det som inspiration.
 • POMW-skydning er ligesom SHIAI ShindenFight KUMITE, – det er MEGET afslørende. Ikke fysisk, men følelsesmæssigt og psykisk. Det efterlader tit personen helt med en ”Nøgen virkelighed”. Det er ikke alle som helt kan acceptere dette virkelige selvbillede. De fleste gør modstand imod dem selv! Og giver gerne andre skylden for deres selvopfattede fiasko, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med virkeligheden, fakta eller instruktørteamets. Essens; De er bange for at tage ansvar, og være god ved sig selv. De har et dybt ønske om at være supergod og indløse sit fulde potentiale, men ender ofte i stedet for middelmådig! Det behøver ikke at være sådan. Men ender ofte sådan. Hvorfor? Er du så god ved dig selv? Og husk – Hvor og hvad VAR udgangspunktet?
 • Yderpunkt når trætheden og presset er stort; Bliver fornærmet og synes det er ”Militær disciplin”, når de bliver bedt om at respektere sikkerhedsreglerne og almindelig gensidig respekt, når andre skyder. Enten efter de selv har skudt og har behov for at tale med andre om deres oplevelser MEGET højlydt, – da de står med dobbelte høreværn. Eller når de gerne vil se egne skiveresultater og stormer ned til skiverne for at plastre, – uden at alle 9 mm pistoler er sikret. Det sker ad hoc med tanketorsk, men typisk mest på afsluttende POMW III dag, hvor der kun skydes 9 mm, udendørs i frostvejr/regnvejr i ”Hullet” og foran græsset ved skydehus. Der hvor folk er presset og ”kæmper med/imod sig selv”.
 • Midtergruppen; Det er 50-80 % gruppen, som kan skæres over én kam, men med forskellig indstilling og forskellig dagsform og livscyklus.
 • Yderpunktgrupper ”overgiver” ca. halvdelen sig, da de når den erkendelse at det sgu er for dumt at ”sidde på den sikre høje hest” og ikke turde tillade at være sit bedste og opfylde sit højeste potentiale. Dvs. Solstrålehistorier! De indrømmer det dog sjældent efterfølgende eller kun i ét svagt øjeblik 😊
Typiske eksempler som vi har haft på alle hold er:
 • Yderpunkterne, hvor vi har deltagere som mener de er hamrende dygtige og unikke skytter både før og efter POMW, men ikke har fakta, øjenvidner eller konstanthed til at bevise det på Shindenkan POMW-kompetenceniveau, som er nationalt, kontinentalt og internationalt.

  Det kommer selvfølgelig an på HVAD du sammenligner med; Lokale landsby, kommune, region, land, kontinent, globalt eller internationalt.

 • Yderpunkt, hvor deltagerne mener at POMW har været godt, men de er skuffet over de ikke har opnået højere point.

  Men når fakta, bakket op af en udviklingskurve og data viser, at de begyndte med ikke at kunne ramme skiven fra 3 meter med en Airgun. Og efter 2 måneder står på 15 meter med en 9 mm pistol og sætter 80+ % af skuddene i Alpha (Sort) zonen med 2 sekunders mellemrum imellem skuddene, samtidig med transition, og har næsten total rekyl kontrol, som de færreste danske normale skytter har, så er man som POMW instruktørteam ikke enig i POMW skyttens selvopfattelse.

 • Yderpunkt; Kimu Sensei lægger ikke skjul på, at han er ”rusten” og som følge deraf, er hans udførsel af POMW skydetekniske kompetenceniveau ca. halvdelen af præstationsniveauet under POMW Projektet 2012-2014.

  Men det var godt nok til at undervise på POMW, og alle deltagerne konstant forventer et meget højt kompetenceniveau, som der står i artiklerne. Der skal leveres hver gang. Men gælder det også den anden vej? For andre? Jer? Også selvom han under dette POMW forløb konstant har skudt ganske pænt på internationalt niveau. F.eks. POMW-demoer; 290 til 300 point, 25 m, 30 skud på under 1 minut, som derefter var hans bundniveau med efterfølgende god udviklingsstigning.

  Bundniveauet og konstanthed er udtryk for det reelle skydekompetence niveau, uanset om det er den lokale landsbyklub, region, land, kontinent eller internationalt, og dermed hvorfra du bedømmer fra. Men det er klart det er lettere at være den bedste i den lokale landsby end i verden. Det er et valg at tage.

 • Det er ikke vores opgave at ændre denne selvopfattelse af egen formåen og POMW´s bidrag. Vi forholder os til fakta over 2 måneder og ca. 85 timer fakta observation.

SDK Skytteforening bruger erfaringen fra POMW - Project Old Modern Warrior
SDKSkyt bruger erfaringen

Al erfaring, læring, undervisnings koncepter fra POMW projektet blev samlet i hhv.:

 • SDKSkyts skyde uddannelser.
 • SDKSkyt Skydetekniske håndbog.

De dynamiske læringsprocesser og essensmetodikker er opbygget efter samme principper som Shindenkans Pensumhåndbog og værktøjskasse.

Fordi det sikrer optimale vilkår for din læring igennem overlappende læringscirkler, fællesskab, tålmodighed, omsorg og udvikling!

Der er så meget at lære😊

SDKSkyt Skydetekniske håndbog

I SDKSkyt træner vi de klassiske DIF/DGI skyde discipliner og vi bruger alle de gode erfaringerne og processer fra POMW projektet i vores træning og skydeuddannelser.

Sikkerheden er ekstrem vigtig i SDKSkyt og alle forholdsregler bliver altid gennemgået igen og igen. Sikkerhed – sikkerhed og atter sikkerhed.

Som det blev konkluderet i POMW projektet er det mennesket bag handlingen, som afgør resultatet af handlingen. Det vigtige er vores indstilling og vilje til at følge processen.

Og vi følger altid SDKSkyts Skydetekniske håndbog😊.

POMW AKA
Klik for forstørrelse

Når du har gennemført og bestået de tre kompetencekurser; POMW I, II og III får du udleveret POMW AKA mærket som diskret kompetencebevis.
Du kan læse om POMW projektet (2011-2013) på www.pomwproject.com eller i ultrakort version på denne SDKSkyt hjemmeside.

POMW GOLD
Klik for forstørrelse

Efter du årligt har OBC vedligeholdt efter minimumskrav dit POMW AKA over mindst 5 år, og har gennemført POMW AKA som rutineret POMW AKA rollemodel skytte, vil du få tildelt POMW GOLD mærket som diskret kompetencebevis
Du kan læse om POMW projektet (2011-2013) på www.pomwproject.com eller i ultrakort version på denne SDKSkyt hjemmeside.

Vores Instruktører

Når du træder ind i vores Skytteforening, vil du blive modtaget af meget positive, velforberedte og dygtige instruktører, der møder dig med et smil, MEGET høj sikkerhed og Gensidig respekt og accept og plads til alle – over 12 år. Sidst men ikke mindst med meget høje kompetencer inden for DFI / DGIs skyde discipliner, der alle vil bestræbe sig på at være rollemodeller for SIKKERHED og værdisæt.

I SDKSkyt ønsker vi, til enhver tid, at afspejle den mangfoldighed der er i vores samfund og det betyder at vi til enhver tid har plads til ALLE der ønsker at træne DFI / DGIs skyde discipliner inspireret af erfaringerne fra POMW projektet. Så uanset alder, køn eller religion er du velkommen i SDKSkyt, så længe du respekterer vores sikkerhedsregler og værdier.

Kimu-1_InPixio-1024×953-1-1024×953.png
Kimu Bjarkmann
Chefinstruktør
jens-civil2
Jens Iversen
Skydeleder
UnavngivetKjeld
Kjeld Nyrup
Skydeleder
michael.png
Michael Nørgaard
Skydeleder
pia-civil2
Pia Hornung
Skydeleder

Vores Forening

Vores forening er godkendt som en demokratisk forening i Ballerup Kommune under folkeoplysningsloven med selvstændigt CVR-nummer og økonomi, og blev stiftet i august 2012.

Den øverste myndighed i SDKSkyt er generalforsamlingen.

Vi afholder generalforsamling på samme tid hvert år. Her gennemgår bestyrelsen alle årets agendapunkter bla. sidste års generalforsamlingsreferat, formandens beretning, årsregnskabet med dokumentation, budget, forslag til kommende sæson og lignende.

Alle agendapunkter går til afstemning, og bliver dermed godkendt eller afvist på generalforsamlingen i henhold til gældende vedtægter og retningslinjer.

Derudover bliver fremdrift på strategiplan, fremdrift på alle arbejdsområder, valg til bestyrelsen og eventuelt, gennemgået.

Bestyrelsen i SDKSkyt består efter reglerne fra Ballerup kommune af mindst 5 medlemmer, som vælges blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling efter demokratisk afstemning, for en 2-årig periode ad gangen.

SDKSkyt arbejder efter en 5-årig strategiplan, og den daglige drift af foreningen varetages af den valgte bestyrelse med 6 faste bestyrelsesmøder pr. år efter fast agenda og med referat fra hvert møde.

Alt arbejde i foreningen foregår frivilligt og ulønnet til gavn for medlemmerne i SDKSkyt og lokalsamfundet. Over 95 % af alle SDKSkyt indtægter investeres tilbage i medlemmerne. De resterende 5 % anvendes til administration og organisationsudvikling. Et eventuelt årligt overskud lægges i en pulje til uforudsete udgifter og fremtidsinvesteringer.

SDKskyt skyder på Tapeten i Ballerup

Vores Bestyrelse valgt på generalforsamlingen 2023

Kimu-1_InPixio-1024×953-1-1024×953.png
Kimu Bjarkmann
Formand
jens-civil2
Jens Iversen
Kasserer
UnavngivetKjeld
Kjeld Nyrup
Bestyrelsesmedlem
michael.png
Michael Nørgaard
Bestyrelsesmedlem
pia-civil2
Pia Hornung
Bestyrelsesmedlem
Her træner SDKSkyt primært om Vinteren

Nye medlemmer er velkomne den første Søndag i måneden efter nærmere aftale. Vi tilstræber to årlige kampagne indtag hvor vi samler ny interesserede i en gruppe, da der skal være tilknyttet en uddannet SDK skytteinstruktør, som vil stå for sikkerhed og prøveskydninger. Alle er velkomne – over 12 år.

Vi træner her

Søndag
Fælles træning 08.00 - 14.00

Medlemskab og kontingent periode
12 måneder

Kr. 750

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login