Velkommen til Shindenkan Taijutsu København Medlem af Shindenkan Danmark

Yakami Shinsei-ryu er et ægte flersporet kampsportssystem med over 1.000 års historie, heraf 50 års historie i Danmark, og hos Shindenkan Taijutsu København fordyber vi os i flersporet Yakami Shinsei-ryu Taijutsu, dvs. fordybelse i de oprindelige teknikker og essens fra både nærkamp og distancekamp, med og uden våben, og vi gør en dyd ud af personlig udvikling. 

Taijutsu skolen

Shindenkan Taijutsu København (STKBH) er en eliteskole med det formål at udbrede, træne og undervise i kampsportssystemet Yakami Shinsei-ryu Taijutsu – og derigennem bevare såvel de 1.000 år gamle ubevæbnede og bevæbnede samuraikompetencer, samt at skabe fællesskab og sammenhold omkring de gamle dyder.

STKBH er medlem af Shindenkan Danmark og derigennem af Shindenkan Skandinavien og Shindenkan Europa (Jokokan Europe), som er medlem af de internationale non-politiske forbund; Bujutsu Kodosoku-kai og Jokokan International, som begge har organisationshovedkontor i Japan.

Vi folder lotusblomsten ud
Der er så meget at lære 😊

Medlemmer

Hvem kan være medlem i STKBH?

Der skal være plads til alle – elite som motionist – som ønsker at medvirke til at bevare Shinsei-ryu Taijutsu kompetencer gennem Honbu Dojo læringscirkler og OBC træning, og ønsker at deltage i den nationale kompetence træning.

Taijutsu Skolen vil i 2 perioder på 4 måneder, fra hhv. august-december og fra februar-maj, lave en elitesatsning for alle medlemmer der ønsker at være med.

Undervisningen er opdelt i niveauer afhængigt af træningsperioden og mængden af kompetencer som den enkelte elev har opnået.

Taijutsu skolen satser på kompetencen

I Shindenkan vil vi ikke gå på kompromis med standarden i de flersporede kompetencer, som udgør Yakami Shinsei-ryu. Men der skal også være plads til alle, eliten som motionisten, og netop for at sikre dette har samarbejdet mellem Taijutsu skolerne og Honbu Dojo – som er den japanske betegnelse for hoved kompetence skolen – en afgørende rolle for bevarelse af kompetencen og standarden for det 1.000 år gamle system.

Alle Honbu Dojo’s koncepter er designet til, at alle fra Chefinstruktører, Instruktører, lokalskoler og medlemmer, kan blive løftet op på nationalt niveau, direkte fra kilden, Yamana-Itotani Sensei – dette implementeres og internaliseres direkte i Taijutsu skolens formål og undervisning.

Shindenkan Taijutsu København arbejder derfor med fordybelse efter retningslinjer fra Honbu Dojo, og de koncepter, sammenhænge og supplerende aktiviteter der bliver tilbudt nationalt.

Fordelene er rigtigt mange, ved at deltage på de nationale Honbu aktiviteter med de fede koncepter, overlappende læringscirkler og høje niveau.

  • Du udvikler dig selv og din kampsport på nationalt niveau
  • Du danner nye kammeratskaber
  • Du træner sammen med andre Shindenkanere på dit eget kompetenceniveau
  • Du inspireres og oplever guleroden til det næste højere kompetenceniveau
  • Du undervises netop i dit gradueringspensum til din næste grad af en national kompetent højt gradueret Honbu instruktør
  • Du modtager løbende indspark fra det næste højere kompetence niveaus Honbu instruktør

Det sikrer optimale vilkår for din læring igennem overlappende læringscirkler, fællesskab, tålmodighed, omsorg og udvikling!

Honbu læringscirkler

Et optimeret Honbu koncept baseret på højere kompetencer, optimale læringscirkler fra Honbu til lokal, på tværs af pensumstævner og selvfølgelig med plads til alle, eliten som motionisten og progression efter indsats efter medlemmernes indstilling og livscyklus – hele livet.

Læringscirklerne er fordybelse i Shindenkans pensumhåndbog på tværs af de nationale deltagere på pensumstævner og videre til medlemmerne i Shindenkan Taijutsu København. 

National og lokal OBC

OBC er alle medlemmers mulighed for at være i en kontinuerlig udviklingsspiral der fastholder og gradvist øger kompetenceniveauet hos alle deltagere år for år.

Deltagerne på både den Nationale og lokale OBC får fornyet deres kompetencer i samtlige 21 kompetence kurser og det bliver muligt at opnå en KM certificering som en årlig anerkendelse af det enkeltsporede kompetenceniveau.

ringe i vandet300

Katakørekort

Honbu Dojos Nationale Katakørekort betyder at Kata kompetencerne og indlæringen sker målrettet fra Honbu pensum seminarer – startende fra højeste niveau – Sortbælte seminarerne, over – Brunbælte seminarerne til 9. – 5. Kyu seminarerne og derefter til lokalskolerne.

Målet er at alle lærer nye Kataer først i en national standardiseret form og derefter indøver og vedligeholder dem lokalt.

National og lokal NKT

NKT er en national understøttende undervisnings- og træningsstruktur for at sikre at alle deltagere kommer igennem national standardiseret vedligehold og fastholdelse af pensum kursus kompetencer. 

Den nationale NKT er samtidig også vejen for den lokale NKT træning, hvor Taijutsu skolen kan fokusere på at give en ekstra gennemgang efter samme struktur til medlemmerne.

Chefinstruktør
jens

Jens Iversen

Chefinstruktør

Titel: Jens Hanshi-dai

Gradueret (2023):
Menkyo Omote
6.dan, Yakami Shinsei-ryu
6.dan Sr. Shindenkan Jikitai Karate-do
7.dan, BKK Gensei-ryu sportskarate-do
Shogo; Hanshi-dai

Trænet siden: 1974
1 træningslejr i Japan og 5 i Danmark med Soke Tonegawa Sensei
236 træningsstævner med Yamana-Itotani Sensei (fra 1989+)

Funktion (2022):
ChefInstruktør
Formand Shindenkan Danmark Forbund (2016-2022)
Næstformand Shindenkan Honbu (2015-2022)

Andre funktioner;

DIF/DSF IPSC A+ skyttelicens
POMW Skydeleder og instruktør, POMW 1 og POMW 2
KataFIT S Senior Instruktør

Uddannelse:
Diplomingeniør (DTU)
Akupunktør
Zoneterapeut
Elektriker
MBA.Stud. – Master of Business Administration

Job & Erhvervserfaring:
Direktør, CSC Nordic

Vores Forening

Vores forening er godkendt som en demokratisk forening i Københavns Kommune under folkeoplysningsloven med selvstændigt CVR-nummer og økonomi, og blev stiftet i 2018.

Den øverste myndighed i Shindenkan Taijutsu København er generalforsamlingen.

Vi afholder en generalforsamling på samme tid hvert år. Her gennemgår bestyrelsen på generalforsamling alle årets agendapunkter bla. sidste års generalforsamlingsreferat, formandens beretning, årsregnskabet med dokumentation, budget, forslag til kommende sæson og lignende.

Alle agendapunkter går til afstemning, og bliver dermed godkendt eller afvist på generalforsamlingen i henhold til gældende vedtægter og retningslinjer.

Derudover bliver fremdrift på strategiplan, fremdrift på alle arbejdsområder, valg til bestyrelsen og eventuelt, gennemgået.

Bestyrelsen i Shindenkan Taijutsu København består efter reglerne fra Københavns kommune af mindst 4 medlemmer, som vælges blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling efter demokratisk afstemning, for en 2-årig periode ad gangen.

Shindenkan Taijutsu København arbejder efter en 5-årig strategiplan og den daglige drift af foreningen varetages af den valgte bestyrelse med 6 faste bestyrelsesmøde pr. år efter fast agenda og med referat fra hvert møde.

Alt arbejde i foreningen foregår frivilligt og ulønnet til gavn for medlemmerne i Shindenkan Taijutsu København og lokalsamfundet. Over 90 % af alle Shindenkan Taijutsu Københavns indtægter investeres tilbage i medlemmerne. De resterende 10 % anvendes til administration og organisationsudvikling. Et eventuelt årligt overskud lægges i en pulje til uforudsete udgifter og fremtidsinvesteringer.,

Shindenkan Taijutsu København blev stiftet i 2018 og har eksisteret i mere end 5 år. 

SIden 2018 har Shindenkan Taijutsu København haft lokale på Nørrebro Park Skole lige ved Assistens kirkegården. 

Vores Bestyrelse valgt på generalforsamlingen 2023
jens

Jens Iversen

Formand
michael.png

Michael Nørgaard

Formand
UnavngivetKjeld

Kjeld Nyrup

Bestyrelsesmedlem
Her træner Shindenkan Taijutsu København

Når du starter i Shindenkan Taijutsu København, træder du ind i en traditionel kampsportsverden der bygger på 1.000 års historie og erfaring. Vi møder dig, hvor du er, og tager dig med på en rejse i traditionel flersporet kampsport.

 Du bliver modtaget af velforberedte, engagerede og dygtige instruktører, der vil bruge alle deres evner på at skabe:

Gensidig respekt og accept, med plads til alle – voksne, teenagere og børn.

Vi træner her

Torsdag
Øvede 19.00 - 21.00

Barn 12 måneder

Kr. 450

Voksen 12 måneder

Kr. 650

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login