Forord og introduktion til hjemmesiden

I Shindenkan har VI en åben kommunikationspolitik

Hjertelig velkommen til Shindenkan 5.0 - den nye hjemmeside!

Denne hjemmeside afløser vores gamle hjemmeside fra 2004. Alle er enige om, at dette er en rigtig god nutidig og tiltrængt forbedring, som vi glæder os til at vise dig!

Vi har valgt at vores hjemmeside skal afspejle hvem vi er, og hvad vores formålsparagraf og vedtægter har været siden 1967 i Danmark og Europa.

De fleste hjemmesiders design og konstruktion følger lærebogen om så lidt som mulig tekst og dermed viden. De fleste hjemmesider er målrettet et kommercielt eller sælgende formål. Det er vores ikke. Vi vil meget gerne oplyse, hvis du har lyst til dette.

Derfor går vi den modsatte vej! Vi har en enorm viden samlet igennem mere end 1.000 år, og den vil vi meget gerne formidle! Vi har et oplysende formål. 

Det er intentionen på denne hjemmeside at oplyse om alt af relevans til Shindenkan og det 1.000-årige kampkunstsystem; Yakami Shinsei-ryu Taijutsu & Karate-do. 

Det betyder også en fuld uddannelse og ikke et enkeltfags kursus. Vi har forsøgt at designe hjemmesiden sådan, at du både kan vælge at læse det du finder relevant for dig her og nu, men vi håber også at have vækket din nysgerrighed over tid, så du får mod på meget mere!

Det er håbet og målet, at flere vælger at læse den fulde version, som vil give et helt unikt indblik i Shindenkan og Yakami Shinsei-ryu Taijutsu & Karate-do’s værktøjskasse, historie og baggrund, som meget få kan tilbyde internationalt i dag.

Vi bygger hjemmesiden op over tid. Først enkelt og traditionelt ved lanceringen sommeren 2023, hvorefter vi igennem nyhedssiden gør opmærksom på nye artikler, viden, billeder og video i den fortsatte ekspansion til hjemmesidens formål, som læringsforum igennem en traditionel læsning, men også igennem leg, spil og sjov!

Vores vision er; Tænk engang, hvis al viden, lærdom og essens kunne gives videre fra generation til generation.

Det er derfor tanken, at helhedsindholdet i denne med tiden utraditionelle hjemmeside, vil give refleksioner og inspirationer over verden i dag og de forskellige magtstrukturer, arbejdslivet, uddannelseslivet, familielivet, sociallivet og dit eget liv. Alt igennem at læse, sammenligne og lære af historiens vingesus, efter dit valg, lyst og motivation.

Det er intentionen, at besvare så mange spørgsmål som muligt, som vi er stødt på over de sidste næsten 60 år i Danmark og Europa.

Med oplysning følger en mere komplet viden, hvilket gerne skal afføde en større tolerance, forståelse, respekt og accept af andre mennesker igennem din egen udvikling og oplysning, men det skal gå begge veje. Det er kun dig som kan tage ansvar for dit eget liv, og det gør jo ikke noget at du kan få hjælp, støtte og vejledning undervejs fra Shindenkans 1.000-årige værktøjskasse perfektioneret igennem mere end 40 års generationer liv og død.

Hjertelig velkommen !


1.september, 2023, på Shindenkan 5.0 hjemmeside teamets vegne,

Kimu K. Bjarkmann, Chefredaktør

Jens Iversen, Teknik & Redaktør

Shindenkans Mon (brystmærke)

Det er intentionen at besvare så mange spørgsmål som muligt, som vi er stødt over de sidste næsten 60 år i Danmark og Europa.

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login