En sæson med et fantastisk sammenhold kulminerer på sommerstævnet 2023

Shindenkan Sommerstævne – det største og mest succesfulde stævne i 4 år!
Sommerstævnet er altid kulminationen på vores sæson i Shindenkan og Sommerstævnet 2023 var ingen undtagelse 🙂 Én fantastisk sæson blev afsluttet hvor vi i fællesskab har søgt tilbage til vores rødder! Rødder som er grundlagt i Yakami Shinsei-ryu Taijutsu og Karate-do’s flersporede kompetencer og med vægten lagt på Shindenkans værdisæt, rigtig god træning og tyk streg under vores motto: Plads til alle – eliten som motionisten!

For i Shindenkan har vi plads til alle og på Sommerstævnet 2023 var der rigtig mange der mødte frem på dagen, både deltagere og tilskuere og efter en så fantastisk sæson blev Sommerstævnet 2023 det største og mest succesfulde Shindenkan stævne siden 2019 – altså før Corona. Der var en helt fantastisk stemning og rigtig mange af både deltagere og tilskuere kom efterfølgende hen til mig for at udtrykke deres begejstring for stævnet og takkede for en fantastisk sæson både på de nationale aktiviteter og de lokale træninger.

Vi hylder nemlig vores 1.000 år gamle kulturarv i Shindenkan gennem Yakami Shinsei-ryu Taijutsu & Karate-do, fordi vi skal kunne alle facetter af kampsport – ikke kun enkeltsporet, men flersporet – for at blive gradueret.

Shindenkans kompetencesystem er udbudt som kurser i de enkeltsporede kompetencer, der skal gennemføres og bestås til en given grad i Yakami Shinsei-ryu Taijutsu & Karate-do. Derefter udvikler vi vores enkeltsporede kompetencer gennem de årlige OBC KM kurser og kører standardiseret vedligehold i vores enkeltsporede kompetencer gennem de årlige NKT træninger.

Shindenkan er i den grad et fantastisk træningssted for alle der ønsker at løfte deres kampsports kompetencer og stræber efter personlig udvikling igennem øget selvværd og selvtillid, men vi sætter jo også krav til os selv gennem OBC KM-certificering hvor vi én gang om året beviser at vi stadig mestrer alle de enkelt-sporede kompetencer – en certificering der gælder for et år ad gangen!

Sommerstævnet er traditionelt en fest for alle deltagere med både OBC KM-certificeringer, masser af KYU og brunbælte gradueringer og dette år var ingen undtagelse. På sommerstævnet 2023 blev der gennemført hele 51 gradueringer og 15 nye OBC KM certificeringer i vores flersporede System 🙂

Når jeg ser tilbage på denne sæson, er den fyldt med rigtig dejlige minder om en meget positiv lys ungdommelig energi, en fantastisk dynamisk træning, en masse nye og glade medlemmer der lige er startet på deres rejse i Yakami Shinsei-ryu Taijutsu og Karate-do, rigtig mange gamle medlemmer der er kommet tilbage efter deres pauser og sidst men ikke mindst en meget stor fastholdelse af alle vores gamle medlemmer.

Vi har i denne sæson set det mest fantastiske sammenhold vokse frem i lokalklubberne og på tværs af de nationale træningsseminarer – det er måske det største kompliment til Shindenkan Danmark efter flere års Corona afsavn og det lover rigtig godt for fremtiden. Med det i mente så må jeg sige at jeg glæder mig utrolig meget til kommende sæson, for jeg ønsker og håber brændende at vi får fyldt rækkerne op igen, med endnu flere nye medlemmer, endnu flere KYU og brunbælte gradueringer og måske også nye sortbælte gradueringer 🙂

Hvor er Shindenkan i dag?

Shindenkan Danmark er, som den altid har været siden 1967, et forbund af lokale kommunalt godkendte selvstændige demokratiske foreninger, der alle udbyder undervisning og træning i den 1000 år gamle japanske kulturarv og kampsport Yakami Shinsei-ryu Taijutsu & Karate-do. Vi blev grundlagt allerede i 1967 og er medlem af den internationale kompetence organisation Jokokan International siden 1988 og alle medlemsskoler underviser og træner efter samme pensumhåndbog – fælles kompetence og standard.

Jokokan Honbu Dojo Lejre er krumtappen for al kompetence i Shindenkan Danmark og er garanten for bevarelsen af det ægte system og de originale kompetencer og repræsenterer det nationale og internationale kompetenceniveau i Shindenkan Danmark som en ægte kursus og lederudviklings organisation for alle Shindenkans medlems skoler.

Alle Shindenkans medlemsskoler underviser og træner efter præcis samme pensumhåndbog – fælles kompetence og standard – det er det der gør os så stærke.

Jeg er personlig meget stolt af de anerkendelser som vi har modtaget i Shindenkan, herunder både Jokokan Honbu Dojo Lejre som blev anerkendt af DGI Landsorganisation, som et internationalt kompetence- og specialforbund med aftale underskrevet af Søren Møller og Honbu formand Kimu K. Bjarkmann i 2009.

Og lige så meget af Soke Sensei Tonegawa og Jokokan Honbu Dojo Japan som blev internationalt anerkendt af den Japanske Kejser og kulturministerie – med et Ridderkors 1. grad – Order Of the Rising Sun – 2020.

Denne tildeling er yderst sjælden og blot nogle få kampsportsorganisationer har siden 1877 opnået dette og der findes ingen højere offentlig anerkendelse og blåstempling af et Japansk Budo og Bujutsu system i verden.

Jeg er også meget stolt af at Jokokan Honbu Dojo Lejres chefinstruktør er én af de tre øverste instruktører i Honbu Dojo Japan. Shindenkan er derfor også tilknyttet til én af Japans ældste højadelige Daimyo Lensfyrste familier med mere end 2600+ års historie og udspring fra kejserfamilien.

Demokratiet i Shindenkan

Vi er én af Skandinaviens ældste kampsportsorganisationer siden 1967, men vi har også 1.000+ års historie og baggrund i Japan. Derfor kalder vi os Viking Samurais!

Sommerstævnet hylder sæsonafslutning for os Viking Samurais, men hylder også samtidig den demokratiske proces i det frivillige og ulønnede foreningsarbejde. Det er en gammel tradition, at forbundsformanden holder en kort præsentation som opstart på sommerstævnet. Det var alle 98 tilmeldte deltagere og endnu flere pårørende – altså et par hundrede stævnedeltagere rigtig glade for 🙂

Shindenkan Proces for generalforsamlinger (GF)

Vi sikrer effektivt demokratiet og at så mange som muligt bliver hørt, igennem en Bottom-up proces – som starter i de Lokale generalforsamlinger og stiger op til de nationale generalforsamlinger.

Processen følger den samme struktur hvert år og indeholder følgende procestrin:

 • Grundlæggende struktur – fra alle lokal medlemsskolers GF
 • Skabelsen fra Repræsentantskabet KYU, Brun-, Sortbælte og OBC hold
 • Finpudsningen – Alle nationale aktiviteter i sæsonen – driften
 • GF-beslutning – De som bidrager aktivt, får også mest aktiv indflydelse

Kontinuitet skabes gennem de primære deltagerne i processen – som følger den hele vejen:

 • SOPORG – Shindenkan Organisation Commitee som udgøres af Honbu dojos formand og næstformand, Shindenkan Danmarks formand og næstformand, og en kvalificeret medlemsrepræsentant og vigtigst af alt er at de er demokratisk valgte.
 • Executive repræsentantskabet som udgøres af de højest graduerede, mest aktive medlemmer i alle lokale skoler, og som næsten alle er enten lokale bestyrelsesmedlemmer eller nationale bestyrelsesmedlemmer – de er alle rollemodeller som bidrager og går forrest!

FAKTA om Shindenkan Skoler

Alle medlemsskoler er demokratiske foreninger som er drevet af ildsjæle som udfører en 100 % frivillig og ulønnet indsats – fordi vi ønsker at gøre en forskel!

 • Vi har plads til alle – eliten som motionisten.
 • Vi er værdibaserede.
 • Vi møder vores medlemmer hvor de er og tager dem med på en rejse.
 • Vi tror på at vi kan gøre en forskel.
 • Vi investerer i flersporede kompetencer, der ligesom livet er flersporet helheder

I Shindenkan tænker vi altid over Bismarcks ordsprog der siger: ”Enhver kan lære af sine egne fejl men en sand leder lærer også af andres fejl!”. Derfor har vi ryddet op hårdt og konsekvent set på alle lig i lasten og endnu en gang har vi lært at én person med Entourage kan forpeste tilværelsen for alle andre.

Vi kender det alle, måske fra vores arbejdspladser eller fra vores skoler – at én dårlig chef ødelægger et helt kompetenceteam eller at én dårlig chefinstruktør kan smadre en hel forening! eller flere! Når vi står der, ved vi at der vil blive konfrontationer og at konfrontationer medfører valg, som altid er enten tilvalg eller fravalg! Så det vigtigste vi kan gøre er – at gøre det rigtige!

Og det er OK, fordi vi skal leve op til vores formålsparagraf og sætte træningsglæden over egen interesser – Vi skal sætte Shindenkans Værdisæt over alt og leve op til det at møde folk hvor de er og tage dem med på en rejse i Shindenkan flersporede kampsports verden.

Sommerstævnet 2023

Sommerstævnet er altid utroligt spændende og inspirerende at se, også fordi det er her gradueringer til de højere grader sker, og her de superflotte OBC KM 1-4 certificeringer bliver gennemført. Til dette sommerstævne havde Yamana-Itotani Sensei planlagt en OBC KM certificering der samtid var en opvisning i Shindenkans højeste kompetencer – og der var en enestående mulighed for at vise de mange tilskuere og medlemmer hvad Shindenkan virkelig er når vi er på højeste niveau.

Det var fantastisk at stå i midten af det hele og mærke at OBC er netop den kontinuerlig udviklingsspiral der fastholder og gradvist øger kompetenceniveauet og vi gjorde det sammen – og selvfølgelig efter undervisning fra Yamana-Itotani Sensei.

OBC er jo skabt til at tegne fremtiden og afspejler alle medlemmernes kompetenceniveau for ét år ad gangen og er derfor også skalerbar over tid set i forhold til alle medlemmernes forskellige og skiftende livscyklusser – det er bare megafedt.

Den nye sæson bliver endnu mere fantastisk 🙂

I sæson 2022-2023 har vi fået mere end 60 nye medlemmer og det er mit store ønske for den kommende sæson, at vi skal have lige så mange nye hvidbælter ind i de lokale foreninger. Vi er klar til alle både JokoKidz, JokoTeens og voksne. Det skal vi fordi den fantastiske energi og stemning vi har mærket i år, har givet det håb som jeg har ønsket og igen givet alle os gamle medlemmer i Shindenkan en mulighed for at vise vejen, en ny fantastisk energi for dem og for os, en mulighed for at vise Shindenkans værdisæt frem i sin allerbedste version og hvor vi kan være den allerbedste version af os selv.

Den kommende sæson er ingen undtagelse – for målet for os i Shindenkan er stadig at vi er til gavn, især for vores medlemmer men også samfundet omkring os! For alle mennesker har brug for den fede energi og for at blive taget med på en rejse der vil udvikle os og for at blive mødt hvor de er og blive taget med af os der brændende ønsker at gøre en forskel.

Kom og vær med til endnu en fed sæson og sæt dit præg på livet – for der er ingen grænser for hvad vi kan udrette sammen hvis vi ærligt stræber efter at gå hele vejen.

Jeg er så glad og stolt over den udvikling der har været i Sæson 2022-2023 for Shindenkan og nu er en fantastisk sommer startet i Danmark og hvem kan ønsker mere end det sammenhold, den glæde og det niveau vi har opnået.

Men vi vil så gerne gøre mere – være flere – stå ud – står frem for dem vi er 🙂

Derfor inviter Alle der har lyst, er velkomne – Vi optager nye medlemmer allerede fra den 21. august 2023.

Jeg glæder mig til den kommende sæson sammen med ALLE jer – For I Shindenkan og i alle de lokale Skoler er der plads til alle – eliten som motionisten.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login