SDKSkyt – En oplevelse med mennesket bag våbnet

Af Søren Nielsen, medlem indtil 2022

Året 2021 har været et år med forandringer rundt om i verden. En ny virkelighed er kommet til og det er vel og mærke en virkelighed med mærkbare konsekvenser hvis ikke man forholder sig til den. I SDKSkyt regi har vi også oplevet Coronatidens udfordringer. Men ligesom alle andre foreninger, blev vi meget glade for at blive lukket ud på græs igen, efter den anden nedlukning. Det blev fejret med manér, med et sponsor arrangement i foreningsregi. Det er nu tredje gang at dette arrangement bliver afviklet og som altid giver det indsigt i hvem er SDKSkyt, hvorfor er POMW projektet vigtigt for os og hvad har det vist.

Hele dagen begynder med en god omgang oprydning og rengøring. Faktisk begynder det hele med en god planlægning og opsætning af rammer således det hele bare kører som det skal. Kimu Sensei har udarbejdet POMW VIP Sponsorkonceptet således det kan fin justeres og skaleres løbende, og således det hele kan bygges op trin for trin. Men dagen kræver et godt stykke arbejde og forberedelse inden det kan afvikles. Og imens solen og dagen begyndte at vågne var SDK teamet godt igang med opsætningen af baner og introduktion til dagens arrangement. Humøret var rigtig højt og der var et massivt teamwork tilstede i pistolhuset denne morgen – et teamwork der holdt sammen og fungerede fuldstændigt optimalt hele dagen 🙂

Da gæsterne ankom, var alt klart og alle i SDKSkyt teamet var forberedt til punkt og prikke.

Pistolhuset var blevet opdelt i et fejlfindingsværksted hvor Julemandens mesterskytte underviste og et skydeområde hvor den praktisk del med live ammunition blev gennemført. Men inden det kunne komme igang blev alle gæster ført igennem POMW projektet, hvad der ligger bag og ikke mindst hvem er det der har skabt det og hvordan det hænger sammen – ja, der var nogle af gæsterne som måtte erkende at den havde de ikke lige set komme og de tabte kæben et par gange undervejs. Men det gav samtidig indsigt i hvordan POMW – Project Old Modern Warrior konceptet (2011-2015), hænger sammen og det gav forståelse for at det er virkelig mennesket bag der gør en forskel – og som flere gjorde opmærksom på, sådan er det jo med alt i livet 🙂

Når man er på en skydebane, så er der et ord som er i fokus hele tiden – det er SIKKERHED.

Hvis der slækkes på sikkerheden, så kan en lille ting skabe en kæmpe konsekvens for andre og derfor er sikkerheden den allervigtigste ting når SDKSkyt er på skydebanen. Inden hele arrangementet for alvor gik i gang var der gennemgang af sikkerheden og sikkerhedsudstyret således alle ville føle tryghed og få en god skydedag ud af det. Høreværn udvendige som indvendige samt korrekte skydebriller blev gennemgået – både kvaliteten som brugen af dem. Derefter blev der til stor morskab for alle vist hvilke situationer der kan skabe brud på sikkerheden og hvordan man ikke skal gøre det. Dette blev selvfølgelig fulgt op af korrekt håndtering af de enkelte situationer. Et sådan gennemgang bliver udført med en Airgun, således at der også her er 100% sikkerhed på banen.

En Airgun er en essentiel del af SDKSkyts POMW træningsredskaber for det er her den vigtigste del af træningen foregår – nemlig tør træningen. Og det viste sig også at alle deltagerne faktisk syntes at det var en fantastisk skolet tilgang de fik vist. Mange tror at skydning er et spørgsmål om at fyre en masser krudt og kugler af. Det kan man også, men med mennesket bag våbenet er det vigtigste nemlig at dette menneske træner sin indstilling og dette kan gøres yderst effektivt med en Airgun. Næste trin på POMW træningsstigen, er træning med en SIRT. En SIRT er en laserpistol som har samme form og vægt som en rigtig pistol. Med den SIRT trænes der igen korrekt pistolhåndtering og ikke mindst korrekt aftræk. For SIRT’en afslører med det samme hvis aftrækket er forkert. Det er også derfor at Speciel Forces overalt i verden benytter dem til deres tørtræning.

Alle deltagerne kom igennem et forløb med tørtræning med både Airgun og med SIRT – så var der nemlig også åbnet op for fejlfindingsværkstedet under kyndig vejledning fra Julemandens mesterskytte 🙂

På dette tidspunkt begyndte spændingen at stige for vi nærmede os det som alle havde ventet på nemlig skydningen med live ammunition – men først udførte SDKSkyt lige en gennemgang af hvordan skydningerne ville foregå. Dvs. en skydning som den deltagerne skulle igennem, med skive skift og sammentælling af point. Igen blev det gjort med humor, for det at tælle point selv, kan godt gøres lidt for kreativt, men så er det jo godt at vi til dette arrangement havde en kontrol instans på således alle fik talt point iht. korrekt standard 🙂 Når noget alvorligt udføres med humor, så skaber det tryghed for selv om det kan være sjovt så er det ALTID med sikkerheden i højsædet.

Men humoren fik deltagerne til at slappe af og til at nyde dagen endnu mere – hvilket var formålet. Alle deltagerne blev delt op i hold og nu var alle klar til første runde med de første 20 skud med en .22 kaliber pistol. De første 20 skud skulle give skytterne lidt erfaring og det skulle vise dem om den korrekte pistol håndtering var som den skulle være – det ville nemlig vise sig i skudbilledet af de først 20 skud og samtidig kunne sigte punktet justeres til de efterfølgende 30 point givende skud.

Det blev til 2 runder med 20 skud og 30 point givende skud og det blev mere og mere tydeligt at pistolhåndteringen og sikkerheden var ved at komme helt ind under huden på alle deltagerne. Skudbillederne blev bedre og bedre mht. samlinger og der kunne spores mere og mere ro hos deltagerne for de begyndte at nyde skydningen.

Julemandens værksted havde ikke så travlt men tørtræningen og skydningen med den lille kaliber skabte et fundament for det som alle uden undtagelse havde ventet på hele dagen – skydning med en ægte 9 mm pistol 🙂

Alle der har prøvet at skyde med en 9 mm pistol som f.eks. en CZ ved, at der er stor forskel ift. en .22 kaliber pistol. Dvs. større lyd og større rekyl da krudtladningen er større. Dette gør også at pistolhåndteringen skal trænes hvilket alle deltagerne havde gjort med tørtræning og .22 kaliber pistolerne og nu skulle det vise sig om det hele var faldet på plads.

Lad os bare konkludere at det var faldet på plads, for alle skød godt og alle havde styr på sikkerhed og pistol håndteringen. Under hele skydningen med begge kalibre havde SDKSkyt garderet sikkerheden med skydekommendøre bag ved hver skytte således det skabte ro og tryghed hos skytten. Det virkede efter hensigten og da de første skudbilleder kom frem var det tydeligt at kaliberen var større, men også at flow og håndtering var faldt godt til hos deltagerne. Deres vejrtrækning og deres ro kunne tydeligt ses i den fugtige november luft. Det gjorde også at alle deltagerne gerne ville skyde en runde mere med 9 mm pistolen, hvilket de selvfølgelig fik mulighed for. Den efterfølgende frokost blev da også med klapsalver og jubel med fejring af dem der havde skudt bedst.

I SDK Skyt er vi meget taknemlige for at have mulighed for at kunne støtte op om dette arrangement og teamet vil gerne sige en kæmpe tak til Kimu Sensei for at skabe rammer og planer samt en kæmpe tak til alle gæster og deltagere for at gøre dagen til en super positiv oplevelse for alle.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login