Sammen står vi stærkt, – og SAMMEN HAR VI har bevist det!

Livet er hvad man gør det til
Af Søren Nielsen, medlem indtil 2022

Kimu Sensei har engang sagt.: Livet er hvad man gør det til.

Det er jo lige så sandt som det er sagt, for livet skabes netop af handlinger og ikke af tanker og tale. Da foreningslivet i Danmark blev lukket ned pga. Corona d. 11. marts 2020, var det jo som om at fundamentet blev revet væk under mange foreninger og nu efter et helt år med Corona, er dette fundament stadigvæk ikke bygget op igen i mange af de danske frivillige foreninger – faktisk er der rigtig mange foreninger som er fuldstændig lukket ned og som måske slet ikke kan komme op igen.

Kunne dette ske i Shindenkan? Ja, det kunne det godt, hvis ikke det lige var for indstillingen til livet hos ledelsen i Shindenkan. Når man som forening og menneske kommer i modvind som f.eks. en Corona pandemi skaber, med tilhørende restriktioner og regler der skal overholdes, så er det meget nemt at smide det hele på gulvet, for den kamp vil man ikke kæmpe – og måske specielt når vi taler om frivillige og ulønnede foreninger som f.eks. Shindenkan. Men igen og det kan ikke siges nok, så handler det om indstilling.

Ifølge DGI og DIF er det helt op mod 60-70% af det danske foreningsliv der er meget hårdt ramt. Det kan måske undre at det er sådan, men fakta er at hverken DGI eller DIF har vidst hvordan de har skullet håndtere og hjælpe idrætsforeningerne siden marts 2020 og når der ikke er noget hjælp at hente fra deres side, så har mange idrætsforeninger og organisationer været i vildrede og nogle er desværre fuldstændig knækket midt over.

Med Kimu Sensei i spidsen og som den altid drivende kraft i Shindenkan, har vi sammen kæmpet en kamp med opretholdelse af organisationen og alle lokalskolerne, på lige fod med andre foreninger, kampen er kæmpet fordi vi VILLE kæmpe den. Vi VILLE slås for vores medlemmer og vi NÆGTER at give op bare fordi vi ikke kan træne som normalt – så må vi jo bare gøre noget andet – og det har vi i den grad gjort.

Mange har spurgt ind til hvad det egentlig er at vi kæmper for og hvorfor vi bliver ved. Vi kæmper for at give videre til andre, vi kæmper for at vise vores medlemmer at sammen står vi stærkt, vi kæmper for at holde fast i det vi tror på og vi kæmper for at alt hvad der er bygget op gennem mere end 50 år ikke skal rives ned, vi kæmper for at vise, at livet er hvad man gør det til – sagt med andre ord så kæmper vi for alt hvad vi har kært og vi drager omsorg for det vi kæmper for. Vi er 100% værdibaseret og det er vi 100% stolte af.

Corona har uden tvivl skabt uro i vandglasset eller sagt på en anden måde, det har skabt røre i vores hjemlige andedam. Der har siden nedlukningen af Danmark i marts 2020 være fokus på at få det danske samfund til at fungere optimalt under de givne omstændigheder. Foreningslivet og arbejdspladser er lukket ned og alle medarbejdere har arbejdet hjemme hvor flere også har skullet få hverdagen til at fungere for deres børn, da skolerne også har været lukket ned. Alle de steder hvor mennesker har kunnet mødes og mærke hinandens energier, har været lukket ned, der har været forsamlingsforbud og i det hele taget har vores mentale sundhed været under massivt pres og er det stadigvæk her i april 2021.

Da Corona begyndte i marts 2020, så vi i Shindenkan meget hurtigt at der ville blive udfordringer og der blev derfor sat flersporet tiltag i gang for at hjælpe og støtte vores medlemmer – vi træner jo flersporet og så det er jo naturligt at tænke og handle flersporet på alle områder i livet 🙂 Allerede fra første dag begyndte daglige møder i ledelsesgruppen således vi kunne koordinere og planlægge hvordan vi kunne håndtere hele situationen. På dette tidspunkt var der absolut ingen der viste at pandemien ville vare så længe som den har gjort, men strukturen blev lagt med fokus på at den kunne holdes og tilpasses virkeligheden.

Det viste sig hurtigt at være en god ide, for som tidligere nævnt så vidste myndigheder og de store idrætsorganisationer ikke helt hvordan de skulle forholde sig til det hele og hverken Shindenkan eller andre organisationer kunne få hjælp til at blive guidet i den rigtige retning. Så med Kimu Sensei som drivkraft tog Shindenkan ansvar og da der i foråret 2020, blev mulighed for udendørstræning, havde vi allerede udarbejde planer og strukturer for dette.

På dette tidspunkt var kommunerne var på bar bund og vidste ikke selv hvordan det skulle hænge sammen, men med planerne fra Shindenkan kunne de se at her var der nogle som havde styr på situationen og restriktionerne. Det gjorde at kommunerne meget hurtigt sagde ok til os og samtidig brugte de det som eget grundlag for andre foreningers overholdelse af restriktioner og retningslinjer til deres udendørs træning – ja, igen gjorde Shindenkan en forskel for andre 🙂

Og det viste også at selvsamme plan kunne bruges da samfundet åbnede op igen og vi som forening kunne komme ind i vores normale dojo. Det var jo samme retningslinjer med fokus på sikkerhed, afspritning og rengøring som alt sammen lå helt klar og lige til at udføre som Plug & Play. Bokse blev oprettet indendørs og alle syntes faktisk at det var lidt sjovt, for nu havde man på trods af restriktioner og regler mulighed for at udfolde sig alligevel – der var intet der kunne stoppe os for livet, er hvad man gør det til.

Når der opstår en verdensomspændende situation, som Corona har været og stadigvæk er, så skaber det utryghed for alle. Det er en utryghed der kommer af, at man som menneske ikke ved hvad der kommer til at ske fordi de enkelte myndigheder heller ikke helt ved hvordan de skal håndtere det hele. Det er jo lige som et skib der sejler rundt med et hul i bunden, hvis ikke kaptajnen kan sætte retningen og lægge en plan for at lukke hullet, som kan kommunikeres klart det ud til alle, så ved ingen hvad der skal ske og hvad de skal gøre – sejler vi eller går vi ned?

I Shindenkan var der som alle andre steder også medlemmer som var i vildrede fordi ingen myndigheder meldte klart ud og ingen vidste hvilken vej vi som samfund skulle. Informationsniveauet var i vidt forskellige retninger. Derfor tog Kimu Sensei ansvar for dette og hjalp alle medlemmerne ved at udarbejdede nyhedsbreve der alle havde en klar forudsigende kommunikation på hvordan Corona situationen ville udvikle sig. Det viste sig at ALLE forudsigelser der blev skrevet i nyhedsbrevene, passede med udviklingen i samfundet – dette skabte overblik og indsigt i Corona situationen for alle medlemmerne, for med en klar kommunikation kunne alle forstå hvad der skete og hvorfor. Med den hjælp blev situationen bedre for mange medlemmer, da der her blev draget omsorg for dem og de nu kunne finde ro i deres dagligdag.

En af de helt store trækplastre i det flersporet tiltag er vores Nationale fællesskabende Virtuelle KataFIT på vores Facebook gruppe – Shindenkan – Sammen står vi stærkt. Det er nu kørt i et år og tilmeldingerne er strømmet ind de 2 gange om ugen det har været gennemført siden marts 2020. Og hvorfor? Fordi at KataFIT giver ro, det giver velvære og det giver balance i krop, sind og sjæl. Det kan medlemmerne mærke og de ved godt at ved at udføre KataFIT passer de på sig selv, hvilket er essentielt i en tid med Corona – det er nemlig den rette indstilling. KataFIT er en værktøjskasse og med lukkede fitnesscentre kan medlemmerne med denne værktøjskasse skabe fysisk som mental velvære og dermed også mindske presset på deres mentale sundhed, for med 2 gange om ugen skaber KataFIT en normalitet og der er noget alle har brug for 🙂 .

Samtidig med en kæmpe hjælpende hånd fra de forudsigende nyhedsbreve og den fællesskabende KataFIT, blev der også udarbejdet hjemmetræningsprogrammer til alle TG-grupperne og der blev igangsat en proces som hjalp med vægtkontrol iht. mottoet.: Alt at vinde intet at tabe på KISS metoden – Keep It Simple and Safe. Shindenkans Cybersecurity ekspert hjalp også med at give alle medlemmer indblik i på hvor de skulle passe på, for Corona var også tiden hvor Cyberkriminaliteten steg. Alt sammen tiltag som gjorde at Shindenkans medlemmer følte sig som en del af et fællesskab og del af en organisation, der ville det bedste for sine medlemmer igennem omsorg, støtte og kommunikation.

Vi har siden marts 2020 gjort rigtig meget for vores medlemmer i Shindenkan og mange af vores tiltag har været til inspiration for både myndigheder som andre foreninger og organisationer. Vi har hele vejen igennem Corona tiden holdt fast i vores værdisæt og vi er ALDRIG gået på kompromis med sikkerheden. Fra første dag i marts 2020 begyndte vi at undersøge mulighederne for sikkerhed og hvad der kunne gøres. Dette gjorde at længe før myndigheder vidste hvad de skulle melde ud, havde vi i Shindenkan indkøbt over 6.000 stk. kirurgiske 3-lags mundbind samt flere liter effektiv håndsprit således at vi var klar.

Samtidig vidste vi også at det var vigtigt at få klarhed over om instruktørstaben i Shindenkan var eller havde været smittet med Corona. Derfor blev samtlige instruktører i Shindenkan Antigen testet således der kunne komme klarhed over vores hvor vi var henne mht. smitte – det handlede om sikkerhed begge veje. Dette blev udført d. 1. maj 2020 og på dette tidspunkt var kun ca. 5-10% af alle testede sundhedspersonel Antigen testet. Men vi holdt os ikke tilbage for dette og Shindenkans eget speciellægeteam havde endda fået indkøbt CE godkendte Antigen testkit som var bedre end de testkit dem som det danske sundhedspersonale brugte – dette på trods af at Statens Serum Institut havde testet og godkendt begge testkit.

Resultatet af testen viste at på det tidspunkt havde 15% af instruktørerne været smittet med Corona og havde dannet antistoffer, men dette helt uden at vide det og helt uden symptomer. Alle instruktører blev efterfælgende også PCR testet og var alle negative. Dette er jo efterhånden normalt for mange, men i marts 2020 og flere måneder frem var der ingen der vidste hvad de skulle gøre og mange ved det stadigvæk ikke helt. I Shindenkan har vi holdt fast i proceduren og alle instruktører bliver ugentligt PCR testet af sikkerhedshensyn – dette syntes vi er ansvarligt da vi jo dermed drager omsorg for vores egen og vores medlemmers sikkerhed.

Samtidig med at alle tiltag skulle udrulles og vedligeholdes har der også været fokus på at fastholde og indtag af nye medlemmer. Corona perioden har været aldeles turbulent med flytninger, aflysninger og omlægninger af planer hele tiden. Dette gør jo også at alle de fællesskabende arrangementer som Shindenkan normalt planlægger et helt år i forvejen ikke har kunne lade sig gøre. Det ville også sige at muligheden for gradueringer havde ligget stille siden marts 2020, da hverken forårs- eller sommerstævnet og tilhørende gradueringer kunnet afvikles.

Da kalenderen siger december 2020 kunne vi i Shindenkan godt mærke at medlemmernes bekymring for fremtiden voksede, for mange havde været klar til graduering siden marts 2020 og vidste ikke om de blev gradueret og om hvornår og hvordan det kunne lader sig gøre. Samtidig blev der varslet nedlukning af samfundet i ugen op til den årlige planlagte X-mas graduering – så der var kun én ting at gøre – ledelsen i Shindenkan trak 4 dage ud af kalenderen og arbejde i døgndrift på en løsning, som kunne give medlemmerne i Shindenkan mulighed for at slutte 2020 af med et gradueringsbrag og dermed skabe positiv energi langt ind i 2021.

Løsning blev at skabe en X-mas BOKS graduering i trygge og sikre rammer iht. restriktioner og retningslinjer for alle deltagerne, men i høj grad også for tilskuerne. Den største udfordring lå i at datoen for X-mas BOKS stævnet skulle flyttes en uge frem. Dette skyldes at der som sagt var varslet nedlukning og da vi ikke vidste om det blev udført eller ej, så tog vi i Shindenkan ingen chancer, men i stedet ansvar og styrede det vi kunne styre nemlig en mulighed for afvikling ugen før. Det krævede så blot at alle indstillede kunne rykke deres planer en uge frem. Det bedste i denne periode var at samtlige medlemmer i Shindenkan viste så stor støtte til denne mulighed, at inden for 24 timer havde mere end 75% akutomlagt deres planer og sagt ja, og de sidste 25 % kom efter ganske få dage. Her viste Shindenkan endnu engang at sammen står vi stærkt.

X-mas BOKS gradueringen 2020 var en hjertelig og meget smuk oplevelse, i en tid hvor der virkelig var brug for det. Hele dagen skabte tryghed og en massiv tro på fremtiden – ikke kun for deltagerne, men i høj grad også for forældre og familier. Shindenkan viste stor omsorg og stort sammenhold og motivationen blandt medlemmerne steg til nye højder og kan nu mærkes helt ind i 2021.

Dette gjorde også at det skabte energi, for de normale planlagte hvervekampagner, med nye medlemmer der kommer med ny energi, har været fuldstændig umulige at afholde og alle fællesskabende aktiviteter ligeså. Vi har ikke kunnet træne sammen og skabe den energi og det flow der motiverer og inspirerer alle. Derfor skulle vi i slutningen af 2020 og i begyndelsen af 2021 tænke ud af boksen og finde på noget nyt.

I vinteren 2020/2021 var tiden derfor kommet til at vi tog det næste skridt i den virtuelle verden – ShindenZoom blev introduceret 🙂

ShindenZoom er basisk set træning som i en Dojo, men det hele foregår via Zoom og sikke en kæmpe succes det har været. Nu kunne vi træne sammen, selv om vores normale Dojo var lukket ned og selvom vi ikke kunne være udenfor. Det skabte tid for finpudsning og dybdeboring i basisteknikkerne til gavn for alle medlemmer. Det vil med andre ord sige at niveauet blev holdt og mon ikke det viser sig at niveauet faktisk er steget, for der er virkelig trænet basis 🙂

Det er altid spændende med nye tiltag og selv om mange brugte det i forvejen via job og skole, så har det været rigtig godt også at kunne bruge det til træning. Tænk engang hvor lidt der skal til for at gøre livet nemmere og skabe glæde for mange. Det er sådan vi tænker i Shindenkan og det er derfor vi gør det vi gør og det er det hele værd. ShindenZoom gjorde også at vi kunne træne flere skoler sammen, hvilket har skabt synergi og sammenhold på tværs af organisationen, for nu kunne vi nemlig træne lokalt sammen Nationalt 🙂

Selv om vi i Shindenkan har kæmpet med alt hvad vi har, for at skabe sammenhold og fællesskab så er der medlemmer som er udfordret maksimalt og det er der ikke noget at sige til, for Corona har spillet ind på alle fronter og alles hverdag er vendt 180 grader på hovedet og tilbage igen flere gange. Dette medfører demotivation hos mange medlemmer og selv om der er igangsat mange aktiviteter for at fast holde, så er der nogle som har ekstra brug for omsorg i denne tid.

80% af vores medlemmer har på trods af det mentale pres været aktive i alle tiltag. De sidste 20% har haft brug for ekstra hjælp til at komme i gang og det har de fået for der har været telefonsamtaler hver uge med alle de medlemmer, hvilket er helt unikt og i den helt rette Shindenkan ånd og med værdisættet på helt rette plads. De telefonsamtaler har givet mange medlemmer tro på fremtiden, for de ved nu at der er nogen som vil være der for dem, hvis de har brug for hjælp.

Hvad er bedre for den mentale sundhed end sollys og frisk luft? Ikke meget hvis vi spørger medlemmerne, for med nedlukningen igen i december 2020 måtte Shindenkans ledelse tænke ud af boksen for at hjælpe alle, således ingen blev efterladt alene på perronen. Vi kunne ikke træne sammen som vi gerne ville og selv om ShindenZoom var en succes, så kunne vi godt mærke at den mentale sundhed led alvorligt. Så der blev igangsat gåture iht. forsamlingsforbud og med fokus på sikkerhed i alle afskygninger.

De planlagte gåture var en succes, for vi kunne samles i grupper og få talt sammen på en ny og forfriskende måde – det var et hit for det skabte håb for alle og mange medlemmer var påvirket af virtuelle tiltag i dagligdagen med skole og job, og når nu træningen også ville være virtuel, så bliver den mentale sundhed ekstra presset. Men med en gåtur med godt humør var det tydeligt at mærke at energien kom tilbage til medlemmerne igen – der skal så lidt til og det giver bare så meget 🙂

Med de udendørs gåture fulgte også muligheden for at række ud til dem der hang mere end andre. At række ud til andre og at tænke på andre er noget vi sætter meget højt i Shindenkan. Det at sige til sine træningskammerater der hænger – Hey, vi savner dig og vi tænker på dig – det kan hjælpe meget mere end man regner med – der skal så lidt til nogle gange for at gøre en kæmpe forskel, men det betyder så meget, for det viser kammeratskab og sammenhold i en svær tid og den form for omsorg har vi alle brug for.

Så tusinde tak til alle jer der er gået forrest for at hjælpe alle jeres træningskammerater og som har rakt ud til dem der har haft det svært – det er helt i den rette og helt ægte Shindenkan ånd.

Vi har nu påsken 2021 og Corona er stadigvæk en massiv del af vores hverdag. Samfundet er så småt ved at skulle åbne op igen og vaccinationerne kører på fuldt tryk. Men vi som organisation ved endnu ikke helt hvordan der skal åbnes op for os og hvilke restriktioner der rammer os hvis vi kan komme indendørs igen. Men i stedet for at vente, så tager vi bare ansvar selv med nogle helt fantastiske udendørs træninger.

Lige som i foråret 2020 hvor vi udarbejdede planer for udendørs træningerne, så blev de her i 2021 lige pudset af og i løber af meget få dage var alle skolers udendørstræningsplaner godkendt af de lokale kommuner og politikredse – de vidste med det samme at i Shindenkan var der styr på det. Baner blev mærket op af kommunen, nogle steder endda med betonklodser således ingen biler kunne komme ind – sagt med andre ord, kommunerne gjorde det sikkert for os at træne sammen udendørs. Nu manglede vi bare at vejret ville det samme.

Og det kom som vi håbede. Vi har nu frem til Påsken 2021 været i stand til at samle medlemmerne lokalt til 3 af de fedeste udendørstræninger vi har haft i dette år. Humøret og den positive energi har været kanonhøjt. Af sikkerhedshensyn for at passe på hinanden træner vi med mundbind på, og selv derigennem, har det været tydeligt at se glæden i medlemmernes øjne – for det er netop her man kan se sjælen og hvad den indeholder 🙂 . Der er ikke noget bedre end at blive lukket ud på græs igen, for tænk engang at træne med luft og sollys omkring sig og med en temperatur der siger forår, fuglekvidder og mod slutningen en solnedgang der er så smuk, at man får gåsehud – det har været helt fantastisk og der er ingen tvivl om at instruktørerne glæder sig helt vildt til vi efter påske igen kan komme ud og træne.

Det at vi kan træne sammen og gøre noget sammen, skaber så meget positiv energi og glæde, at troen på fremtiden bliver lysere og lysere. Og hvis du sidder der ude og tænker – Det vil jeg også være en del af – så er du yderst velkommen. Kig ind på vores hjemmeside – www.jokokan.com – hvor du kan finde din lokal skole.

Sommeren nærmer sig med hastige skridt og med alle de tiltag der er kørt igennem Coronatiden i Shindenkan så kan man sige, at der har været alle muligheder for at holde form, teknik og den mentale sundhed ved lige – det er blot et spørgsmål om indstilling og husk nu på at: Livet er hvad man gør det til.

Vi i Shindenkan gør livet til et lyst og positivt sted, hvor vi drager omsorg for andre, hvor der er plads til alle, med kammeratskab og sammenhold i højsædet – det er blot op til dig at række ud og tage imod. Vi glæder os til at træne med alle igen og der er ingen tvivl om at det gør vores medlemmer også – for det kan vi mærke helt ind i vores hjerter 🙂

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login