OBC 4 og 5 – Vi står stadig stærkt sammen

Af Søren Nielsen, medlem indtil 2022

Så gik startskuddet til en ny og helt fantastisk OBC sæson. Corona har siden marts 2020 skabt problemer for store dele af verden. I Shindenkan ved vi at problemer er lig med udfordringer og noget der kan løses. Dette har betydet at vi siden marts måned 2020 sammen har stået stærkt som organisation.

Corona er blevet en del af virkeligheden og virkeligheden kan man erkende eller ignorere. I Shindenkan erkender vi den og det er nok derfor at vi som organisation er kommet stærkt igennem foråret og helt frem til nu. Der har selvfølgelig været bump på vejen, men med en ufattelig stærk leder i ryggen så bliver disse bump vendt til noget positivt til gavn for alle medlemmer og deres familier – helt i Shindenkans ånd.

Sæson 2020-2021 er i fuld gang og det betyder selvfølgelig også OBC 🙂 . OBC er en giga stor succes på alle fronter og hvis der er noget der kan skabe sammenhold og god energi så er det OBC kurserne på alle niveauer. Det er her vi lærer hinanden at kende igennem super spændende træning og det er her der skabes større sammenhold på tværs af alle skoler.

Virkeligheden er også at vi i en organisation som Shindenkan vil det bedste for vores medlemmer og det vil også sige at vi har en parathed til at omstille os hvis det kræves. Hele foråret 2020 viste med al tydelighed at ”sammen-står vi stærkt” for på trods af det mørke Corona tæppe der lå over hele Danmark fik vi i den grad det bedste ud af det – frisk luft og masser af lys ved at træne udendørs – det kan da ikke være bedre.

Nu er sæsonen i gang igen og det er Corona også. En normal OBC sæson starter med OBC 5 (Ken 3, Jojutsu og Iai-jutsu) og OBC 6 (Jujutsu 3, Task Fighting 3 samt ShakuaSei og ShindenFight Basic). Men grundet omstændighederne blev der rykket rundt på OBC 4 og OBC 6 og egentlig var det også fordi, at vi i OBC4 skulle gennemgå og trænes i SKK – Stretch Ki Kata og hvis den blev trænet tidligt i sæsonen, kunne den rulles ud, således alle kunne få erfaring og fornøjelse med det hurtigere. SKK er Bunkai til KataFIT og er en Kata hvor alle led, muskler, sener og nervebaner strækkes og ki’en igangsættes. Og med den situation vi stod i, var det derfor meget naturligt at få OBC 4 afviklet først således at SKK kan blive udrullet i lokalskolerne efterfølgende for alle dem der har deltaget i OBC 4 2020.

Der er ingen tvivl om at ALLE i hele organisationen havde glædet sig til SKK. Rygterne var løbet i forvejen for den blev faktisk gennemgået under sidste OBC 4, men grundet Corona kunne den ikke blive udrullet. Men dette betød ikke at den lå og samlede støv for Kimu Sensei havde brugt tiden under Corona til at finpudse den således sammenhængen og forståelsen til KataFIT og Yakami Shinsei-Ryu Karate-Do bliver tydeligere og mere markant – hvilket vi godt kan glæde os til i den nye sæson 🙂

SKK og KataFIT er ikke Kimu Sensei’s opfindelse. Det er principper og træning der har 1000 års historie. Men den helt unikke flerdimensionelle helheds sammensætning er. Selvfølgelig efter KISS metoden – Keep It Simple and Safe, som alt i Shindenkan 🙂

Med Corona pandemien følger som nævnt tidligere, en del udfordringer. Efteråret var også begyndt og smittetrykket i Danmark var begyndt at stige. Den danske regering tager dermed ansvar og begynder at udarbejde nye restriktioner og forlængelse af eksisterende, således Corona ikke får frit spil. Dette gør også at alle indendørs aktiviteter bliver ramt, da vi nu ikke længere kan være udendørs pga. vejret. Rygterne om hvordan restriktionerne ville se ud og hvornår de ville træde i kraft var begyndt, og efterhånden som de blev mere og mere bekræftet, var det nødvendigt at omstrukturere således vi i Shindenkan kunne skabe den bedste sæson for vores medlemmer.

Kimu Sensei havde forberedt sig på dette og foreslog at rykke OBC4 omkring 14 dage frem således at dette kunne gennemføres inden restriktionerne trådte i kraft. En af de restriktioner der ville have størst betydning, var nemlig forsamlingsantallet som ville rykke fra 50 stk. til maks. 10 stk.

Tilmeldingsantallet til OBC 4 var over 50 stk. men det var allerede planlagt hvordan dette skulle håndteres således alle retningslinjer og regler fra sundhedsmyndigheder og politi blev overholdt. Men hvis antallet af forsamlede nu blev rykket ned til 10 stk., ville situationen være en helt anden og derfor foreslog Kimu Sensei følgende.:

Kan vi flytte OBC 4 fra oprindelig dato til om 48 timer?

Ok, der var lige noget der skulle igangsættes. Kunne vi få alle tilmeldte til at ændre deres planer således vi kunne afvikle OBC 4 om 48 timer. Det er nemt på papiret, men hvordan ser virkeligheden ud? Er der vilje hos deltagerne til at skabe en super fantastisk træningsdag? Dette skulle blive spændende om det ville lykkes.

Alle sejl blev sat ind, og i løbet af 24 timer havde mere end 75% af de tilmeldte svaret JA TAK til at rykket OBC 4 frem til afvikling om 48 timer. Det viste selvfølgelig at der er udført et stort stykke arbejde i at få skabt kontakt til alle. MEN det viser også den velvilje der er hos medlemmerne i Shindenkan til at få det bedste ud af en situation der skaber udfordringer. Og det viser i den grad også hvilket sammenhold der er i Shindenkan og at mottoet ”Shindenkan-Sammen står vi stærkt” er blevet stærkere og mere markant i Corona tiden.

At det hele lykkedes, gjorde at vi fik skabt det første fællesskabs stævne/arrangement i Corona tiden som var en kæmpe succes – der var enorm stor glæde at spore, ikke kun pga. af den super spændende træning men i høj grad også over fællesskabet og samværet. Det var tydeligt at alle deltagerne havde savnet fællesskabet på tværs af alle skolerne, og det var endnu mere tydeligt at der er opbakning til at udføre ændringer i kalenderen når situationen er som den er. Vi kan ikke ændre virkeligheden, men vi kan tilpasse os og få det bedst ud af det på den helt lange bane.

Ud over Corona så var der også andre situationer som gjorde at OBC 4 var udfordret. Dagen før OBC4 kurset var Kimu Sensei desværre kommet til skade med sin hofte og havde tilbragt store dele af natten på sygehuset inklusiv en operation under fuld narkose. Men som den unikke løsningsorienteret kampkunst stormester han er, så skulle det ikke afholde ham fra at deltage i OBC 4. Mere end 75% af deltagerne havde jo ændret deres planer for Shindenkan. Så i løbet af natten udarbejdede Kimu Sensei en plan således han under sikre rammer kunne undervise alle.

Hele denne succesfulde fællesskabsweekend begyndte godt med en SB træning hvor der desværre skete et uheld og fortsatte over i OBC 5 lørdag morgen, hvor Jo-Jutsu, Ken 3 og Iai-jutsu blev gennemgået med et status check for sæsonen. Dette var yderst lærerigt da læringen i det hele handlede om indstilling til sig selv og indstilling til livet. Når man har den rette indstilling, så kan man få det optimale ud af alting. Den eneste der står i vejen for dette, er én selv.

Efter OBC 5 blev rammerne for et sikkert OBC 4 lagt og med det store fremmøde der var, blev alle fordelt i afmærkede bokse – der blev fra start sprittet af – gulvene blev vasket og ingen var i tvivl om at alle sikkerhedsregler blev taget seriøst. Faktisk var der skruet op for nogle af reglerne således vi i Shindenkan er 100% sikre på at vi passer på vores medlemmer – det er altid bedre at gå med livrem og seler end blot en tynd snor der kan knække. Det handler om indstilling ikke kun til sig selv, men i høj grad også til andre.

Dagen efter OBC 4 og OBC 5, var der POMW re-cap i SDK Skytteforening for dem der har været igennem POMW kurser. Her var det også tydeligt at mærke at den fællesskabsfølelse der var skabt i denne weekend fortsatte.

Der er ingen tvivl om at Corona har sat sig tungt på Danmark og faktisk hele verden. Mennesker er ramt hårdt på flere områder, fysisk som mentalt. Vi er måske blot en lille del af den store bølge, MEN hvis vi kan gøre en positiv forskel for os selv, så kan det jo være at det kan få positiv indvirkning på andre også. Denne første succesfulde fællesskabsweekend i Corona tiden, har lagt fundamentet for sæsonen 2020-2021. Lad os alle fortsætte og lad os hjælpe hinanden der hvor vi kan for husk at: ”Shindenkan -sammen står vi stærkt” og det gør vi stadigvæk uanset udfordringerne.

En kæmpe tak skal der lyde til Kimu Sensei for sin positive løsningstilgang til alt. og for at være en kæmpe inspiration for os alle, selv når der er kæmpe modgang. Også en kæmpe tak til alle jer Shindenkanere der i løbet af 24 timer ændrede jeres planer for, at vi kunne gennemføre en fuldstændig fantastisk sammenholdsweekend. Dette lover godt for tiden efter Corona 🙂

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login