Kære Shindenkan medlemmer – En fantastisk og energifyldt ny Shindenkan sæson starter

Endelig står vi i opstarten af en ny og super spændende sæson 2020 – 2021, og jeg glæder mig utrolig meget til at vi sammen får en normalitet ind i vores træning efter Corona pandemien, som lukkede ned for alle fritidsaktiviteter i marts 2020.

Det har jeg savnet, og vi har alle brug for den fantastiske energi indsprøjtning det er at træne Yakami Shinsei-Ryu sammen! Det mærker man ekstra meget når den pludselig ikke er der – ikke sandt 🙂

Corona har berørt alle i foreningslivet og tillige været årsagen til at mange sportsforeninger ifølge DGI og DIF er helt ophørt eller reduceret med op til 60-70%. Dette berører selvfølgelig også Shindenkan Danmark, men heldigvis stadig i mindre grad. Men vi har også siden nedlukningen brugt alt hvad der har været muligt for at informere om situationen – forholdt os realistisk til alt hvad der blev skrevet i aviserne og fortalt i nyhederne og delt vores viden, undersøgelser og analyser på KISS – Keep it simple and safe – måden og vi har ramt 100% plet i forhold til – tja alt!

Vi har også, siden marts, gennemført fantastiske initiativer og tilbudt alle Shindenkans medlemmer aktive veludformede hjemmetræningsprogrammer, et vægtkontrol initiativ, viden om sikkerhed og live streaming af KataFIT, op til 4 gange om ugen. Vi har fulgt op med nyhedsbreve, mails og telefonsamtaler til alle og tilbudt ugentlig træningssupport på telefonen hver fredag, under hele den nedlukkede periode, til alle Honbu pensumtrænings deltagere.

Det er der ikke nogen andre sportsorganisationer der har, så vidt vi ved!

Det hele er sket under det fælles initiativ som vi har kaldt ”Shindenkan – Sammen står vi stærkt!” 🙂

I mine øjne har vi gjort det ”The Shindenkan Way”, hvor ingen har fået lov til at stå alene, og det har været en fornøjelse, for det er sådan vi ser os i Shindenkan – Sammen står vi stærkt. Det er vores stærke fællesskab, der har bragt os igennem Corona nedlukningen, og det var også vores fællesskabsfølelse der gjorde at så mange medlemmer, mødte så talstærkt frem til udendørstræningen – da dette blev muligt i de lokale skoler.

For mig var det helt fantastisk endelig at mødes udenfor og begynde træningen igen. Dette skete selvfølgelig koordineret efter sundhedsstyrelsens retningslinjer og regler – forstærket med Shindenkans egne sikkerhedsregler, som blev nationalt koordineret af Honbu-dojo.

Der var masser af rigtig god energi og fællesskabsfølelse – og rigtig god og sikker træning, med teknisk højt niveau og ikke mindst godt dansk sommervejr :-)! Som altid blev reglerne overholdt, således at alle kunne føle sig sikre og have det rart, og få det maksimale udbytte af træningen.

Shindenkan – Er til for vores medlemmer

Shindenkan er til at skabe hele og glade mennesker, men effekten af Corona nedlukningen har desværre også berørt Shindenkan, selvom vi i SOPORG og de lokale skoleledelser har gjort alt hvad vi har kunnet, for at imødegå det medlemstab der kan komme når medlemmerne i foreninger ikke kan mødes fysisk og dyrke fællesskabet, og den Yakami Shinsei-Ryu træning som binder os sammen og som vi elsker.

Men efter at vi i Shindenkans ledelse har mødtes, og efter at have talt med alle Chefinstruktørerne, står det klart at de fleste lokale skoler har fået mere end 80 % af de eksisterende medlemmer tilbage, – men der er nogle der er nede på de 60 %. Det er skidt, og der skal gøres en kæmpe indsats af alle lokale ledelser for at række ud og berøre de medlemmer der kan have svært ved at finde tilbage til normaliteten i dagligdagen med hjemmearbejde, børn der skal blive hjemme fra skole pga. snot næser, og alle de mange andre følgevirkninger vi har oplevet sammen i perioden.

Det ER meget vigtigt at række ud til vores træningskammerater – for de fleste mennesker, der lige som os selv er berørt af Corona på skolen, på arbejdet eller i hjemmet, har bare brug for en venlig gestus for at finde modet og energien igen 🙂

Og i Shindenkan kan vi alt hvad vi vil! Vi kan gøre så meget mere og kæmpe – for sammen står vi stærkt!

Shindenkan – Økonomien er også ramt.

Alle foreninger i Shindenkan er frivillige og ulønnede, og arbejder efter et budget der bliver vedtaget på de årlige generalforsamlinger med indtægter, investeringer, udgifter og omkostninger efter den generalforsamlings vedtagne strategi – Strat23 og de mål der er i denne. Sådan har det været siden 1988 og sidste sæson er ingen undtagelse.

Shindenkan har ikke noget kreditkort med transaktionssikring, hvilket betyder at vi ikke har nogen form for indsigelsesret, og dermed ingen refunderingsret på de investeringer der er gennemført.

I Danmark er det kun de store idrætsorganisationer med lønnede medarbejdere som kan få dette, og da alt i Shindenkan er frivillig og ulønnet, har vi kun et Debetkort – ligesom 99 % af alle andre idrætsforeninger i Danmark! Dette er uanset om Shindenkan er store indenfor Kampsport.

Men som vi alle ved er kampsport i Danmark en mindre og mere spredt idrætsgren end f.eks. fodbold, håndbold, badminton, tennis, golf og så videre.

For at vi i Shindenkan har økonomisk sikkerhed til kunne gennemføre aktiviteterne i den vedtagne strategiplan, finansieres aktiviteterne ofte gennem private godkendte udlæg, som så efterfølgende refunderes efter validering og kontrol lokalt eller nationalt, af de respektive demokratisk valgte ledelser og udvalg, iht. Vedtægterne og Generalforsamlingsbeslutninger og godkendelser af sæsonbudget.

Udfordringen er blot at systemet er bagudrettet og vi i Shindenkan selvfølgelig altid søger at opnå de bedste forhold og rabatter. Det betyder at forudbetalinger og køb sker i god tid med rettidig omhu. Dette var også tilfældet for sæson 2019-2020 som var den sæson hvor alle de udlæg, der blev vedtaget af generalforsamlingen i 2015/2016 og gennemført, endelig skulle balancere!

Men så kom Corona! Det betyder at Shindenkan har lidt et nettotab på over 250.000+ DKK i sæson 2019-2020 dog med et mindre overlap til sæson 2020-2021. Det er meget for en organisation som Shindenkan!

Vi har gjort hvad vi har kunnet, på lige fod med de andre foreninger, og det betyder at vi har fået dækket en mindre del af tabet med godt 100.000 DKK fra regeringens Coronapulje, og igennem solidaritet i Shindenkan skolerne. Vi havde dog håbet på mere, men Coronapuljen har været særdeles politisk, hvor de store sportsgrene indenfor DIF og DGI har fået hovedparten af tildelingerne med op til 300.000 DKK pr. x mange. Vi endte derfor med et samlet tab på ca. 150.000+ DKK, som allerede er trukket og ikke refunderet for de private udlæg. Vi er dog ikke den eneste sportsorganisation som har oplevet dette. Der er derfor pt. lavet en aftale med en nølende kreditor igen igen – og det er vi meget glade for 🙂

Shindenkan – Med sikkerhed i højsædet 🙂

Intet er mere vigtigt end sikkerhed, og det tager vi i Shindenkan meget seriøst! Vi har derfor taget alle de mulige forholdsregler og sikkerhed i brug i forhold til vores indendørstræning – Vi følger derfor både sundhedsstyrelsens regler og har tilført vores egne, som øger sikkerheden endnu mere!.

Vi er en sportsorganisation med vores eget speciallægeteam, som hele tiden monitorerer situationen.

Hvad har vi gjort? Ja, vi har udvidet med gulvvask før og efter hvert hold, så vi er helt sikre på at der ikke ligger sved på gulvet i nogen vores Shindenkan dojoer. Vi har øget udluftningen væsentligt alle de steder vi kan, og vi udfører afspritning af medlemmernes hænder både ved start og slut af hver træningslektion. Vi afspritter alle trænings rekvisitter før og efter brug, således at der ikke er fare for smitte via rekvisitter.

Derudover er alle Shindenkans instruktører både blevet antistof testet og pode testet indtil flere gange, og dette fastholder vi løbende for at sikre så højt niveau af sikkerhed som muligt, til gavn for os selv og vores medl
emmer!

Det er afgørende at vi som Shindenkans chefinstruktører, holdinstruktører og Instruktører hele tiden går foran som ægte rollemodeller for sikkerhed, for kompetencer, for medlemmerne – for Shindenkan og alt hvad vi står for.

Jeg er meget stolt af vores niveau og jeg vil sige det kort: Det ER MEGET SIKKERT at træne i alle Shindenkan skolerne – i vores Shindenkan dojoer.

I Shindenkan vil vi altid gerne gøre det bedre – og kan vi gøre mere for at vi alle kan føle os sikre og vi kan komme tilbage til en normalitet i træningen. Ja vi kan 🙂 For det er vigtigt, at vi alle følge de samme regler – så det bliver en super fed træning og energi for os Alle.

JAAHH! Det er vigtigt at vi ALLE som medlemmer og udøvere støtter op om al sikkerhed og gør følgende:

Inden du møder frem 🙂

  • INGEN møder frem til træning med Corona symptomer.
  • Husk at medtage et rent håndklæde og noget afspritning til vores træning når KataFIT og StrechKiKata gennemføres.
  • Kirurgiske mundbind kan frivillig anvendes under hele træningslektionen, men er obligatorisk under Kumite markeringsdelen på op til 15 minutter, hvor afstanden fra næsetip til næsetip bliver fastholdt på 1+ m som er Sundhedsstyrelsens anbefaling på området. Styrelsens anbefaling er dog UDEN mundbind mht. afstand og tid. I Shindenkan er det MED mundbind, som et ekstra sikkerhedslag. Det KISS sund fornuft.
  • ALLE skal vaske hænder grundigt FØR de træder ind i Dojoen, samt vaske hænder efter træning

Inden du træder ind i dojoen 🙂

  • Vi renvasker gulvet med vand og sæbe FØR og EFTER hver træningslektion, for at minimere risikoen for evt. smitte og sikre hygiejnen ved KataFIT og StrechKiKata.
  • Vi kører med maksimal ventilation i dojoen, med åbne døre og vinduer, for at minimere risikoen for evt. smitte.
  • ALLE får, som ekstra sikkerhed og tryghedsnormalitet, sprøjtet alkohol 85% på hænderne ved opstilling.

Er du på nogen måde i tvivl, så læs ALTID på de store posters som står udenfor dojoen i enhver Shindenkan skole. Vi overholder ALTID alle Sundhedsstyrelsens og Statens Serum Instituts retningslinjer og fagkundskab, både i vores lokale dojoer, og i vores nationale dojoer – og mere til.

I Shindenkan er det KISS – Keep It Simple and Safe – det er nemlig en fælles standard, og de samme regler gælder, både nationalt og lokalt – Så passer vi nemlig på hinanden 🙂

Shindenkan – Den bedste energi der er 🙂

Vi har ALLE længe manglet den fantastiske energi og positivitet som vi har sammen gennem vores træning i dojoen – det skal helt sikkert startes gennem vores positive kampråb – Hvem kan? Shindenkan!

Hvorfor er det sådan? Jamen det er fordi vores mål er at skabe hele og glade mennesker både under Corona, og nu her i opstarten af vores spændende og fantastiske sæson og ikke mindst i den mørke tid som altid kommer i efteråret. I Shindenkan har vi som altid – plads til alle, eliten som motionisten og vi har faktisk masser af god energi, samvær, spændende træning og i sæson 2020 – 2021 går det hele op i en højere enhed.

Shindenkan er for ALLE, så jeg opfordrer alle medlemmer til at møde frem og støtte både lokalt og nationalt – vi skal både besejre Corona og udvikle os selv som mennesker, blive hele og glade mennesker og være med til at skabe flere hele og glade mennesker.

Nu har vi i så lang tid været adskilt af Corona – men vores sikkerhed er på plads – så kom og vær med og få masser af ny energi – til arbejde, til hjemmet og til livet!

Den bedste energi der er – kommer når du har det sjovt, er sammen med mennesker du holder af og laver virkelig fed træning.

Nu er det tid 🙂 til at komme tilbage til en normalitet og få den fede energi igen.

HUSK Nye medlemmer 🙂

Selvfølgelig skal vi huske alle de nye medlemmer! Alle der har lyst er velkomne – Vi optager nye medlemmer, så hvis I kender nogen der har lyst til at prøve vores fantastiske træning, så tag dem med.

Men som I har læst i denne artikel, har vi i Shindenkan – både nationalt og lokalt – brug for at ALLE aktivt hjælper til at gøre sæson 2020 / 2021 til en kæmpe succes.

Vi har brug for at I alle er med til at få fat i de gamle medlemmer, og inviterer dem med til næste træning eller næste eller næste igen – de fleste har blot brug for en venligt gestus, og at mærke at vi tænker på dem og gerne vil træne sammen med dem.

Men der er også alle de potentielle nye medlemmer, der gerne vil træne med os i vores fantastiske system Yakami Shinsei-Ryu og vores stærke fællesskab.

De sidste sæsoner har vist, at positive venlige anbefalinger fra alle vores eksisterende glade og hele medlemmer omkring vores fællesskab og flersporede kampsport – gentiltrækker mange gamle medlemmer som er kommet tilbage og booster tiltrækningen af nye medlemmer.

Mund til mund anbefalingen fra vores eksisterende medlemmer er den stærkeste og mest ægte tiltrækningskraft vi har, og den har stået for mere end 67% af alle ny indmeldte.

Kan vi gøre det igen? Hvad kan vi gøre mere? Hvem har lyst til at hjælpe?

I Shindenkan siger vi altid – Vi kan hvis vi vil!

Dette er min opfordring til Jer – Tag fat i jeres lokale chefinstruktør eller ledelse og lad os skabe den bedste sæson nogensinde i Shindenkans historie fordi – ”Shindenkan – Sammen står vi stærkt”.

Nu er vi endelig i gang på den fede måde 🙂

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login