The Shindenkan way; Corona, KISS og mundbind

Sæson 2020-21 opstartsartikel, den første opstartsuge og regeringens pressekonference har skabt et behov for deling og yderligere information til Shindenkans medlemmer.

Danmark blev lukket den 11. marts, 2020 og Shindenkan var hurtig ude med et set-up, som skalerbart tilpassede sig udviklingen på Corona situationen. Det var 4 spor med interaktiv træning, træningsskemaer, sikkerhed og syv forklarende og tryghedsskabende nyhedsbreve. Corona skabte en hel ny situation, som krævede utraditionelle metoder, som også gjorde at Shindenkan valgte at tilgodese og utraditionelt gå udover, hvad man normalt kunne forvente af en idrætsorganisation.

Igennem syv forskellige, men KISS (Keep It Simple and Safe) forklarende og sammenhængende nyhedsbreve, forsøgte Shindenkan at skabe overblik, ro og tryghed for vores medlemmer og deres familier.

Det gav ekstra troværdighed, at vores faseopdelte og procesorienterede bud på de aktive tiltag og udvikling af Corona i Danmark og Verden, viste sig temmelig nøjagtige, og mere end 95+ % korrekte i forhold til den aktuelle udvikling og regeringsbeslutningstiltag – i virkeligheden.

“Krystalkuglen” var blot KISS, anvendelse af viden og erfaring – og sund fornuft, men det skabte pludselig tusindvis af læsere. Vores mål var at skabe en normalitet og tryghed under en usædvanlig verdenskrise.

Shindenkans demokratiske valgte tværorganisatoriske topledelse SOPORG, og Shindenkans speciallægeteam indkøbte allerede kirurgiske IIR mundbind i april i Tyskland, samt spritdunke 85% alkohol.

Dette udgjorde Shindenkans nationale Corona Sikkerhedslager med rettidigt omhu.

Den 1.maj, 2020 blev hele Shindenkans nationale sortbæltehold Corona antistof testet af Shindenkans speciallægeteam, hvor 15 % viste sig at have antistoffer.

National SB holdet vil igen primo sæson 2020-2021, blive antistoftestet, for tryghed og sikkerhed på kort som lang bane for vores medlemmer, for dem selv og deres familiers tryghed.

Corona tests er blevet en normal rutine procedure i Shindenkan.

Shindenkan har derfor selvfølgelig også med rettidig omhu en KISS procedure for anvendelse af; Covid19 podningstest, Antistof tests, Corona forebyggelse og smitterisikominimering, og procedure for hvis/når der meldes om en positiv Coronatest lokalt eller nationalt.

Dertil vil Shindenkans speciallægeteam altid stå standby, efter SSI og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Samtidig iværksattes den nationale som lokale procedure for sikker Coronatræning udendørs, som direkte kunne overføres til indendørstræning, med rettidigt omhu.

I Juni fik alle Shindenkans nøglepersoner på nationalt som lokalt niveau, tilbudt at købe en 10 stk. pakke mundbind IIR af det nationale Shindenkan sikkerhedslager.

Dette var en TAK for årevis loyalitet i det frivillige og ulønnede foreningsarbejde til dem og deres familier. Men det var samtidig også Shindenkans praktiske erfaringstest og indsamling for brug af mundbind under mange forskellige situationer i Danmark som Europa; gåture, motion, hård træning, supermarkeder, fly, færger, busser, tog osv. En værdifuld erfaring som vi skal anvende og bruge i sæson 2020-2021.

Udendørs træningen gjorde det også naturligt for alle medlemmer, at indarbejde Shindenkan Corona KISS sikkerhedsprocedure, som det naturligste i verden, efter et klart værdisæt med samfundssind og vi passer på dig og du passer på os. Vores motto var; Shindenkan – Sammen står vi stærkt!, – og det er det stadigvæk.

Der er rigtig mange af vores medlemmer som har opfordret til at dele Shindenkans erfaringer og procedurer – udenfor Shindenkan. Altså at andre kan have glæde, normalitet, tryghed og sikkerhed af “The KISS Shindenkan way”.

Det har vi før afholdt os fra, da vi også godt ved i denne specielle Coronatid, at vi kan åbne en negativ og uproduktiv udveksling i denne sundhedsfaglige, politiske, psykologiske instagram – Twitter tid.

Men der er mange som har bemærket, at Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger, ikke altid modsvarer virkeligheden, som f.eks. deres egen direktør koreograferet og velforberedt gjorde på sidste pressemøde.

Han trak et jakkesæts matchende stofmundbind op af lommen og ganske underholdende demonstrerede anvendelsen af dette.

Problemet er blot, at Sundhedsstyrelsen primært anbefaler kirurgiske CE mærkede engangsmundbind og ikke usikre stofmundbind, og indtil for to uger siden var stærkt imod anvendelsen af mundbind i Danmark og Norden, som ét af de absolut få sidste lande i verden.

Det giver i manges øjne ikke en høj troværdighed til statens toprådgiver på det sundhedsfaglige rådgivnings grundlag, hvilket jo ofte har været sådan siden Corona kom på banen. Og måske også derfor har hans “konkurrent” fra SSI – Statens Serum Institut mødt højere troværdighed og lydhørhed hos den danske regering og befolkning, trods det jomfruelige og ubetrådte udgangspunkt de sidste 100 år, som de fleste af os alle forstår og respekterer.

Anvendelsen af mundbind i Danmark, er nu lov i offentlig transport, og er et ekstra sikkerhedslag oven i de andre ”gamle år 1918 spanske syge tiltag”; Hygiejne, afstand og tag hensyn. Derfor er det også vigtigt at forstå hvorfor og hvordan. Det vil vi her forsøge at gøre på Shindenkan KISS måden.

 • Kirurgiske mundbind skal være CE godkendte. Det betyder at de er produceret efter en kvalitets industri produktionsstandard, ligesom alt medicinsk udstyr. Det betyder de virker efter hensigten. Der er ingen CE mærkning og kvalitets standard af stofmundbind og derfor ved du ikke hvor meget beskyttelse de giver. Det er FALSK beskyttelse over for dig selv, men OGSÅ overfor andre mennesker.
 • DTI – Dansk Teknologisk Institut og andre landes test institutter har gennemtestet forskellige typer mundbind på markedet, i en 100 % optimal beskyttelsessituation – modstandsdygtighed og gennemtrængelighed af beskyttelseslaget – begge veje. De eneste som holder hvad de lover er; de CE mærkede kirurgiske mundbind af typerne I, II og IIR, som ligger på 95+% til 98+ %. Stofmundbind ligger gennemsnitlig fra 23-50+ % afhængig af stoffets egnethed. Skrønen om op til 90 % beskyttelse begge veje, er baseret på 12! lag stof af egnet kvalitet eller specialfremstillet superstof.
 • Mundbindsfunktion er enkel. De er dagligdags i Asien siden “Ruder konges tid”. Enten beskytter du andre imod dig selv, eller så beskytter du dig selv og andre imod Corona og andre sygdomme. Kirurgisk type I beskytter andre imod dig. II og IIR går begge veje. R betyder blot større modstandsdygtighed overfor sved, spyt og fugt. De anvendes af kirurger under operationer, som en ekstra sikkerhed. Prisen i Danmark ligger nu på 3-5,- DKK for I og II. IIR normalt noget højere. Stofmundbind kan ligge fra 10,- DKK til tusindvis af kroner for designer mundbind.
 • Engangsbrug versus flergangsbrug. Kirurgiske éngangsmasker af I og II er designet til at bruges 4-8 timer i træk i medicinal- og sundhedsvæsenet. Det er videnskabelig dokumenteret i Danmark og hele verden, – at de virker i sundhedsvæsenet efter hensigten og industriel CE standard. Corona og andre virus har skabt et nyt marked for kirurgiske engangsmundbind. Nøjagtig som med så mange andre produkter på de nationale og internationale varehylder. Stofmundbind er endnu en forretningsmæssig genskabelse, efter stofbind blev afløst af de teknologisk overlegne og betydelig billigere kirurgiske mundbind i 60´erne. Interimistiske stofbind har siden været anvendt i fattige lande, men på grundlag af Corona genskabt, og kommercielt målrettet især de vestlige lande, som ikke har tradition for mundbind ved smitsomme sygdomme og synlig proaktive hensyn til andre mennesker. Kirurgiske mundbind er CE kvalitets industriproduceret med garanti for virkning og standard ved engangsbrug. Der er ingen kvalitets garanti ved stofmundbind. Da de er fremstillet af stof, kan de normalt vaskes. Men det betyder stadig ikke at de virker bedre eller ringere efter hensigten eller har en kvalitetsstandard. Det gør til gengæld kirurgiske mundbind I, II og IIR – med garanteret sikkerhed, – fra 3,- DKK pr. stk. i Danmark.
 • Er virkningen af mundbind undersøgt og videnskabelig dokumenteret? JA! Det har den været indenfor sundhedsvæsenet i årtier, – og derfor bruger alle kirurger og sundhedspersonale mundbind under operationer cirka siden Første Verdenskrig (1914-18). Når de virker i sundhedsvæsenet, så er det logisk at antage at de også virker udenfor sundhedsvæsenet. Det har flere internationale videnskabelige undersøgelser i kølvandet på Corona også konkluderet. Sidst næsten samlet 200 fra 20 forskellige lande i videnskabstidskriftet; The Lancet, ultimo Juli 2020. Afstand virker op til 90 % og kirurgiske mundbind imellem 65 til 80 %, afhængig af videnskabelig undersøgelse og selvfølgelig smittetryk. Jo højere smittepåvirkning, jo højere beskyttelsesprocent i videnskabelige undersøgelser. En dansk randomiseret undersøgelse fra Rigshospitalet, Herlev, Hvidovre, Gentofte, DTU med 6000 testpersoner blev indleveret til et andet videnskabstidsskrift ultimo juli, indirekte finansieret af den danske stat og Salling Fondene, afventer validering og offentliggørelse i tidsskriftet. Det tager 3 uger til 3 måneder. Problemet er blot at Danmark og verden har brug for resultatet nu. Her skal man vist være karrierevidenskabsmand for at forstå dette rationale og sundhedsfaglige form for samfundssind. Medmindre at konklusionerne er sivet og var årsagen til Sundhedsstyrelsens 180 grader kovending kort tid efter, og Danmark og norden nu også anvender obligatorisk mundbind som supplerende indsatsstyrke og supervåben. Under alle omstændigheder har resultatet, når det offentligøres, kun videnskabelig og sundhedsfaglig værdi, da virkelighedens lederskab og andre videnskabelig undersøgelser, allerede har taget beslutningerne. Det er en skam, da undersøgelsens resultat og kvalitet ikke kun er begrænset til Covid19, men også mange andre gængse virus i omløb. Men det må så blive en anden gang, eller topsællerten i kilde henvisninger indenfor kommende Ph.d. sundhedsvidenskabelige afhandlinger 🙂

Konklusion; I Shindenkan træner vi KUN med kirurgiske mundbind, da vi er flersporet, er værdibaseret og tager hensyn til både os selv og andre mennesker. Det synes vi er samfundssind.

Uanset hvem som påstår, at det er “raketvidenskab” at tage et mundbind på, så er det altid KISS logisk bedre at begynde med 95-98 % sikkerhed for tilsigtet virkning end fra 23-50% sikkerhed for stofmundbind, uanset om mundbindet sidder 100 % perfekt eller blot 80 %.

Og husk, læger og sundhedspersonale piller også næse og ansigt, ligesom alle andre mennesker. Det betyder også, at ved kirurgiske engangsmundbind kan du tydeligt se, hvornår det er snavset og skal skiftes, – men det kan du ikke nødvendigvis på et forvasket stofmundbind i alskens farver.

Årsagen til at mundbind anvendes er jo, at vi passer på dig og du passer på os, og derved passer vi på hinanden og samfundet.

Kirurgiske mundbind anvendelse er kun en del af den samlede Corona tryghedspakke i Shindenkan;

 • INGEN møder frem til træning med Corona symptomer. Er du i tvivl så læs på de store posters som står udenfor dojoen i enhver Shindenkan skole.
 • Dojoens gulv er renvasket med vand og sæbe FØR og EFTER hver træningslektion, for at minimere risikoen for evt. smitte og hygiejne ved KataFIT og StrechKiKata.
 • Alle medtager deres eget renvaskede håndklæde og afspritning, når KataFIT og StrechKiKata gennemføres.
 • Alle dojoerne har ventilation med åbne døre og vinduer for at minimere risikoen for evt. smitte.
 • ALLE har vasket hænder grundigt FØR de træder ind i Dojoen. Og vasker også hænder efter træning.
 • ALLE får som ekstra sikkerhed og tryghedsnormalitet, sprøjtet alkohol 85% på hænderne ved opstilling.
 • Kirurgiske mundbind kan frivillig anvendes under hele træningslektionen, men er obligatorisk under markeringsdelen på op til 15 minutter, hvor afstanden fra næsetip til næsetip kan nærme sig tæt på 1 m. Efter Sundhedsstyrelsens anbefaling på området (Som dog er mindre striks uden mundbind)
 • Alle Sundhedsstyrelsens og SSI´s retningslinjer og fagkundskab overholdes lokalt som nationalt. De er KISS enkle, da de er standardiset og de samme nationalt som lokalt.

Shindenkan har eget speciallæge team og veluddannet instruktørteams. Spørg hvis du er i tvivl!

Tak og rigtig god tryg KISS Shindenkan træning!

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login