Shindenkan Danmark anno 2020 – State of the nation

Vi er nu i 2020 og endnu et begivenhedsrigt år er gået for Shindenkan Danmark. Endnu engang har det være meget positivt at se, hvordan alle medlemsskolerne har arbejdet sig frem mod et velgennemført og fantastisk Shindenkan Honbu arrangement – Xmas stævne 2019, og der har været flere store begivenheder.

I Shindenkan træner vi det flersporede kampsportssystem Yakami Shinsei-Ryu Karate-do, og når jeg ser tilbage på os over de sidste 5 år, har vi igen og igen vist at vi er flersporede på alle måder – og at vi i sandhed har plads til alle der stræber efter at leve op til Shindenkans værdisæt.

Det er derfor med stolthed jeg ser tilbage på året der er gået, og skriver ”State of the nation”, som jo altid er afrundingen af året og giver temperaturen på vores Shindenkan – og den indsats og energi som vi alle gør frivilligt og ulønnet.

OBC er en kæmpe succes for Shindenkan Danmark

Det har også, på mange forskellige måder, været et aktivitetsfyldt år hvor der har været gennemført det første ShakuaSei kursus – Kinesisk kampsport. Yamana-Itotani Sensei førte alle deltagerne igennem grundlæggende og avanceret Hsingi, Baqua og Taichi, med et fuldt link til Yakami Shinsei-Ryu. Vi har også gennemført en fuld OBC med certificeringer, samt ikke mindst et nyt POMW I-III hold! igennem SDKSkyt. Mere end 115 Shindenkanere har nu gennemført et POMW forløb siden 2012. Der blev også afholdt OBC POMW for instruktører, som foregik over 6 måneder sammenlagt. I alt blev knap 100.000 gode skud affyret under POMW forløbet. Det hele blev gennemført med stor præcision og succes – lige som vi gerne vil have det i Shindenkan 😊

OBC har igen i 2019 været en fantastisk succes for standardisering og opgraderingen af de flersporede kompetencer i Yakami Shinsei-Ryu, og deltagertilslutningen taler for sig selv. Jeg er, både som udøver og som forbundsformand, meget stolt over at der var så mange der bestod både OBC KM1 og OBC KM2 samt at vi igen i år så en markant stigning i antallet af dem der bestod både den eftertragtede OBC KM3 årscertificering og den endnu sværere og højeste OBC KM4 årscertificering.

Alle Shindenkan Danmarks stævner er ledet af Yamana-Itotani Sensei, som både står for planlægningen, Kompetence Certificeringen og gradueringen af Shindenkans medlemmer, og med en 34% stigning i antallet af OBC-deltagere i forhold til året før, og en fantastisk årsafslutning og årscertificering blev sommer stævnet 2019, endnu en meget succesfuld opvisning af hele Shindenkans curriculum af ubevæbnede og bevæbnede kompetencer.

I Shindenkan ønsker vi at fastholde et meget højt kompetence¬niveau. Det er i den grad lykkedes for os! Især i de to sidste år, er kompetenceniveauet hævet mindst én bæltegrad ift. sæson 2017/2018. Det har været et strategisk mål siden det blev vedtaget af generalforsamlingen i 2015. Derfor er vi meget taknemmelige for samarbejdet med Yamana-Itotani Sensei og Shindenkan Honbu Dojo, samt hans nyskabelser og moderne nytænkning der åbner de flersporede kompetencer og udvikling op og gør dem tilgængelige for alle Shindenkans medlemmer – gennem alle sæsonener de sidste 32 år af 53.

Vores tid 🙂 Shindenkan tid

Vi oplever lige nu en meget speciel situation som dækker hele Verden, hele vores hjemland Danmark, vores arbejdspladser, vores skoler – Tja vores hjem og Ja VORES Shindenkan karateskoler.

Som forbundsformand for Shindenkan Danmark er jeg meget stolt af den måde vi har håndteret denne krise.

For den alvorlige effekt som Coronavirus har på vores liv og samfund – Er en situation uden sidestykke i Shindenkans 53-årige historie i Danmark. En situation der kræver stærkt lederskab, som vi oplever det fra vores Danske regering, og med regler der dækker vores samfund, og som kræver at ALLE er rollemodeller – både for os selv og for hinanden. I en tid med fare for smittespredning, er det vigtigt at vi alle følger de regler og retningslinje der bliver udstukket fra vores regering.

Regler er til for alle

I Shindenkan er vi af den overbevisning at regler er til for ALLE, og det respekterer og efterlever vi i Shindenkan, for vi er jo netop en værdibaseret organisation, der repræsenterer et 1.000 år gammelt kampkunst- og kampsportssystem med en genialt opbygget pensumhåndbog, som er implementeret i alle medlemsskoler.

Regler ER til for alle, og det gælder såvel i en opretholdelse af verdensorden, som nationale samfundsregler, der gør det muligt at stå sammen i en tid med Corona. Men det gælder selvfølgelig også i lige så høj grad i foreningslivet – som Shindenkan er en del af – og jeg er meget stolt over at vi i Shindenkan netop gør det.

I Shindenkan ønsker vi altid at være med helt forrest og dette har vi vist igen og igen gennem de mange nationale og internationale projekter vi har gennemført og deltaget i – her skal blot nævnes POMW – Project Old Modern Warrior og SHIELDKISS projektet som også har gjort at Shindenkan er særdeles velinformeret her under Coronatiden.

Jeg kan med stolthed skrive at I Shindenkan ER vi værdibasserede, og vi viser ansvarlighed både over for vores medlemmer, over for os selv, og over for såvel statslige som kommunale regler, og ikke mindst vores egne love og vedtægter – og Shindenkans Pensum håndbog. Det viser de tiltag som vi har gjort for alle medlemmerne i VORES Shindenkan her og nu i Coronatiden.

Foreningslivet er blevet mere råt end før!

Men det er ikke alle der ønsker at følger de fælles spilleregler vi har! For igennem de sidste 10-15 år har vi i Shindenkan oplevet at foreningslivet er blevet mere og mere råt, med anklager, personforfølgelse, løgne og bedrag. Ja sågar forsøg på at undergrave en lokal skoles demokratiske generalforsamling med så aggressiv en adfærd at der måtte tilkaldes politi, og at politiet efter afhøring valgte at postere to mand udenfor generalforsamlingen for at sikre at demokratiet kunne opretholdes og at lokal generalforsamlingen kunne gennemføres efter de regler og vedtægter der er i netop den danske forenings lov.

Vi troede at dette var et særtilfælde, men efter at vi har kontaktet kommunen og DGI har vi erfaret at dette opleves alle steder i foreningslivet – det er blevet normalen! Sådan var det ikke for 20 år siden.

Overholdelse af de fælles spilleregler vedtaget på alle demokratiske generalforsamlinger og som skrevet står i vedtægter og retningslinjer, er intet problem for de fleste af os – 85-90 %. Men det er det for typisk imellem 10-15 %. Det er ikke kun gældende for Shindenkan og hele Danmarks foreningsliv, men det er også tydeliggjort under de midlertidige begrænsninger med samfundssind og passe på hinanden under Corona PAND Epidemien.

Regler ER til for alle, men hvad er det der sker eller hvor er vi på vej hen, når der er nødt til at være politi tilstede for at kunne gennemføre en demokratisk generalforsamling for en forening i Danmark. Hvorfor vælger flere og flere at lave deres egne regler – i stedet for at følge de fælles regler der gælder for alle?

Tja for de fleste sker der det, at de ikke mere kan opnå det de ønsker, eller ikke kan eller vil leve op til de regler der gælder for alle. Så begynder de at bøje eller bryde reglerne for egen vindings skyld. Og når de bliver afsløret i at bøje eller bryde reglerne, så bliver de sure og hævngerrige!

Foreningslivet i dag er blevet en hævngerrig angiver kultur, hvor udbrydere søger at stjæle fra gamle veletablerede foreninger under mottoet: ”Den enes død er den andens brød” og hvor utilfredse medlemmer eller kritiske aktionærer søger at stjæle eller overtage gamle foreningers anciennitet, medlemmer, lokaler, pengekasser eller kompetencer.

Der har i Shindenkans 53-årige historie i Danmark været titusindvis af medlemmer igennem organisationen, og som det altid er i en stor succesfuld organisation – har der været både fantastiske medlemsoplevelser og gode oplevelser af administrativ karakter. Sådan var det også 2019.

Det er normal praksis i de fleste kommuner at gennemføre en revision af foreningerne i kommunen der dokumenter at regler overholdes, og det sker ofte hver 5-8 år. Dette kan både være internt udført i kommunen eller gennem brug af en ekstern foreningsspecialiseret revisor fra et stort revisionsfirma, og sådan har det altid været lige så længe jeg har været en del af foreningernes ledelse (32 år).

Men for at sætte tingene i perspektiv, vil jeg starte med at skrue tiden tilbage – for i tiden før år 2000, var hændelserne oftest af intern karakter, og hvor dette blev håndteret i organisationen efter værdisæt, regler og retningslinjer. Men i stigende grad fra år 2000 og frem i takt med Shindenkan Danmarks stigende succes, er der tilkommet hændelser udefra som har testet vores værdisæt, vores administrative processer og vores dokumentation. Jeg vil ikke nævne alle, men blot begivenheder der er relateret til det der er sket i 2019.

I 2012 blev Jokokan Ballerup Karateskole som er en af de ældste foreninger i Shindenkan indkaldt til revision af kommunen. Det var på daværende tidspunkt en gåde for os hvorfor dette skete, men vi stillede selvfølgelig alt materiale til rådighed for kommunen. Men her var det tydeligt igangsat af kritiske aktionærer eller tidligere medlemmer, som et udtryk for utilfredshed eller et forsøg på at lamme bestyrelsen i administrativt arbejde. Denne revision blev udført af revisionsfirmaet Deloitte, som var meget grundige i deres revision og som afsluttende konkluderede at administrationen og regnskabet, som lavet i Jokokan Ballerup Karateskole, var forbilledligt og noget som alle foreninger i Danmark kunne lære noget af, og blåstemplede Jokokan Ballerup Karateskole med højeste karakter.

I 2015 efter 23 års uoverensstemmelser frigjorde Jokokan Slagelse Karateskole sig fra det lokale samarbejde med en anden kampsports forening i kommunen. Det viste sig desværre at der var lokale ledende kræfter i foreningen, der ikke helt forstod nødvendigheden af ærlighed, loyalitet og rettidig omhu, og dette gav anledning til en kommunal gennemgang af Jokokan Slagelse Karateskoles administration. Det viste sig hurtigt at det hele var fuldkommen i orden, og at Jokokan Slagelse Karateskole også blev blåstemplet med højeste karakter.

I 2015 – 2018 som var en del af Shindenkans turn-around strategiplan, baseret på 5 afløsende trin med implementering af en fast fælles struktur, højere fælles ENS kompetenceplatform og en Informations & Kommunikations plan, der netop understregede at regler ER til for alle. Dette blev understreget gennem indførelse af først NKT – National Kompetence Træning, og derefter vores meget succesfulde OBC-koncept.

Det betød reelt, at ”Tro & Love” blev erstattet af en fælles generalforsamlings vedtaget støtte- og hjælpestruktur, som havde til formål at sikre fælles minimum kompetencekrav, således pensumhåndbogens krav, blev ens for alle. En undersøgelse havde nemlig vist, at ”Tro & love” for ca. 30 % af medlemsforeninger af Shindenkan havde verificeret usandt. Dette var dog kun koncentreret i én region.

Her valgte Shindenkans værdibaserede ledere og instruktører at træde i karakter, og i stedet for at gemme sig bag et bælte – at vise gennem eksempel, at reglerne i Shindenkans Pensumhåndbog gælder for alle, og vores opgave er at vise vejen som rollemodel for os selv og andre – hele tiden. De ledere og instruktører der IKKE syntes at regler ER til for alle og kompetencemæssigt var faldet igennem, forlod herefter Shindenkan.

I kølvandet på deres afgang uden anstændige stopklodser, tog de det bevidste valg at lave falske anmeldelser til kommunen omkring hhv. Jokokan Slagelse Karateskole og Jokokan Korsør Karateskole. Dette medførte en revision igangsat af kommunen, som engagerede revisionsfirmaet BDO til at gennemføre revision af de 2 foreninger, og endnu engang førte det til en blåstempling af disse to foreninger. BDO konkluderede at hele denne episode viste sig at have til formål at dække over mistænkelige handlinger foretaget af netop de personer og medlemmer, der havde forladt foreningerne! Det de ikke havde regnet med var, at de nu selv er under revision og undersøgelser. Deres nye foreninger kører nu instruktør præstations lønskala. Det er direkte modsat Shindenkan, hvor foreningsarbejdet er frivilligt og ulønnet, til gavn for samfundet og medlemmerne.

To år efter, med nyt instruktørteam og bestyrelse, er Jokokan Slagelses medlemstal og medlems tilfredshed mere end fordoblet, ja på vej til en tre dobling. Det fortæller ligesom alt – værdier, fakta og virkeligheden.

Når en organisation er så succesfuld som Shindenkan, vil der altid opstå situationer hvor enkelt personer eller utilfredse aktionærer laver udfald på Shindenkan, efter at have mislykkedes med at omgå reglerne, – åbent som skjult. Indtil for 10-15 år siden var det normalt, at kunne du ikke lide lugten i bageriet, så sagde du pænt farvel og tak og tog dit gode tøj og gik, og det var frit for at opstarte en konkurrerende forening – fra bunden af.

I dag ønsker de ikke at gøre alt det hårde arbejde. Her vil de hellere stjæle generationers af hårdt arbejde, hvor ALLE midler bliver taget i brug, lige fra at forsøge, at stjæle kommunal forenings anciennitet, lokaler og foreningspengekassen, og gerne i processen eliminere konkurrenter på den mest grænseløse og nederdrægtige måde. Der er her tale om tætte træningskammerater igennem ofte 10-20+ år, og som oftest suverænt har fået mest hjælp organisatorisk og personligt. Det er menneskeligt meget hårdt, brutalt – og ofte nådesløst. Heldigvis har det kun været fra én region. Alle regioner fungerer helt normalt siden sæson 2017/2018. Der er arbejdsro, hvilket har medført at Shindenkan er begyndt at vokse igen – stille og roligt.

Men demokratisk vedtagne regler er til for os alle, og Shindenkan er heldigvis meget stærkt værdibaseret 🙂

Som en eftervirkning af de store hvidvaskskandaler, der har været for flere af de store Banker igennem de sidste par år, som Danske Bank og Nordea, vedtog folketinget opstrammende kontrolregler, som også ville omfatte hele Danmarks foreningsliv. I 2019-2020, kom turen til Shindenkan over næsten 6 måneder. Det omfattede alle lokal foreningerne som blev undersøgt og hvidvasket lokalt, men også forbundet Shindenkan Danmark og Jokokan Honbu-dojo, som selvfølgelig var igennem den mest grundige dokumenterende hvidvask, som nationale hovedforeninger. Dette var derfor igennem en central hvidvask af de nationale foreningskontoerne, gennemført af deres respektive bankers specialafdelinger på hovedkontoret.

Alle lokale som nationale foreninger blev hvidvasket og blåstemplet, uden nogen som helst anmærkninger.

Det er vi rigtig glade for, da myndighedernes tiltag også totalt frikender det frivillige og ulønnede foreningsarbejde i Shindenkan én gang for alle, fra de grundløse og fantasifulde beskyldningerne en gang imellem, igennem årene fra utilfredse tidligere medlemmer med deres egen egocentrerede agenda.

Alle Danmarks sports hovedforeninger og medlemsforeninger indenfor alle sportsgrene kommer igennem denne hvidvask proces, hvilket selvfølgelig er tidskrævende og ikke spor rart – men det er nødvendigt for alle foreninger, for demokratiet og for alle medlemmerne at vi har dokumentationen på plads.

Shindenkan hilser dette velkomment, da det er nødvendigt, men også blåstempler og frikender i processen uskyldige for ondskabsfuld bagvaskelse og falsk nederdrægtigt angiveri. Er der så nogle som alligevel ønsker at fortsætte ned ad vejen med lus i skindpelsen, så er vi henne af boldgaden; konspirationsteorier og om månelandingen egentlig fandt sted. Det kan Shindenkan ikke gøre noget ved – det er der ingen mennesker som kan, da alt ned af den boldgade, er sensationspræget og udenfor pædagogisk rækkevidde og fakta baseret virkelighed.

Men vi kan glæde os over, at igen viste det sig at vi i Shindenkan gør tingene ordentligt og har vores dokumentation på plads – og det er vi glade for. Det viser at vi gør tingene rigtigt efter kommuners og nationale myndigheders uddelegerede vurdering, og at vi kan dokumentere det og er blåstemplet, indtil processen igen skal gentages om 5-8 år, og så igen om yderligere 5-8 år.

Der har været mange andre begivenheder undervejs i de 53 år, men hver gang har vi stået fast på Shindenkans værdisæt og vist at vi følger de gældende regler – der er til for alle. Det er også fedt at vi hver gang har modtaget stor ros for vores åbenhed, ros for at vi stiller op med ansvarlighed, og ros for at vi har orden i både økonomi, administration og dokumentation. Det er vi meget stolte over og vores konstante åbne kommunikations politik og administration, har banet vejen for dette og sikret at vi kan fokusere på det egentlige – nemlig træningen af det flersporede Yakami Shinsei-Ryu – for det er jo det vi er her for 🙂

Nationale generalforsamlinger

De nationale generalforsamlinger ligger altid efter gennemførelsen af alle lokale Shindenkan foreningers årlige generalforsamlinger i maj, så de nationale generalforsamlinger for hhv. Shindenkan Danmark forbundet og Shindenkan Honbu (JGS), kan afvikles med input og valg af delegerede fra lokalskolerne, således at det arbejde og den viden der har været i den gamle sæson, kan lægge grundstenene til den nye sæson.

I år er ingen undtagelse, men det kan dog blive en udfordring med den situation vores land og verden er i lige nu. Men de nationale generalforsamlinger for sæson 2020-2021 forventes at bliver afholdt ultimo juni 2020 jf. officielle kalender, og vi opfordrer derfor alle skoler til at indsamle proxyer fra alle medlemmerne, således at de demokratisk valgte ledere og repræsentanter kan repræsentere medlemsskolerne ved de årlige generalforsamlinger i 2020, som består af såvel Shindenkan Danmark forbundet og repræsentantskabet – som udgør den politiske og demokratiske forening og af Shindenkan Honbu-dojo – der repræsenterer det 1000 år gamle kompetencesystem. Shindenkan Honbu-dojo består som bekendt af Jokokan Greve Strand & SDCC – Shindenkan Udviklings & Kompetencecenter (hhv. JGS og SDCC).

Opgørelsen af medlemmer

Vi har tidligere opgjort vores medlemstal med skæringsdato fredag i uge 6, og dette har afsted kommet en periode forskydning i opgørelsen af antallet af medlemmer. Dette er nu rettet og tilpasset alle foreningernes medlemsopgørelse, der kører efter en national model og stemmer overens med medlemstal.dk.

Periodeforskydning har betydet at der hvert år er opgivet lidt for mange medlemmer fra de enkelte skoler, idet der også regnes med optag af nye elever.

Status over medlemmer

Status i uge 6 år 2020 er, at Shindenkan Danmark forbundet er konsolideret på næsten 1.100 medlemmer. Dette er faktisk ret tilfredsstillende – efter den turn-around hvor vi vidste at Shindenkan ville blive mindre og det er vi glade for, fordi vi er kommet tilbage til formålet og det fælles kompetenceniveau – og det er vi meget stolte af.

Oversigt over medlems antal siden 2009 og frem til 06.02.2020

Strat23 er godt i gang

OBC er en vigtig del af Strat23, fordi OBC er med til at sikre essensen af Yakami Shinsei-Ryu er intakt. Essensen betyder at Yamana-Itotani Sensei KUN skal rette ét sted, hvorefter rettelsen spreder sig som ringe i vandet i resten af Shindenkan 🙂 Derfor er OBC afgørende for Shindenkan Danmarks fremtid og for resultatet af Strat23. Ikke kun for kompetenceniveauet, men i lige så høj grad for den nuværende og kommende generation af Shindenkan medlemmer – for der er plads til alle, eliten som motionisten.

På sigt vil OBC og NKT sikre et stigende kompetenceniveau i Shindenkan, og hver årlig OBC vil være på lidt højere niveau. Målet er mindst ét helt bælte per tredje år for sort- og senior brunbælter.

Derfor er der også en grænse for hvor lang tid du kan være væk!

Eksempler: En 2. Kyu fra 2017/2018 modsvarer i dag til en 3. – 4. Kyu. En 1. Dan fra 2016/2017 modsvarer i dag en 2. Kyu i kompetenceniveau.

OBC kan sikre både kompetenceniveauet, og hvis uheldet er ude og du bliver længerevarende skadet eller syg, eller hvis du bliver udfordret på din livscyklus med skilsmisse eller dødsfald, eller hvis du tager en karrieremæssig udfordring som udstationering, eller hvis du blot har brug for pause.

Det kan du gøre i op til ét år. Men det er vores anbefaling du ikke er væk i mere end et år fra din årscertificering. Og skulle du alligevel vælge dette, understøtter OBC støttestrukturen, at du kan komme tilbage på kompetenceniveau efter pensumhåndbogen gældende for alle, men så tager det bare lidt mere eller noget mere end ét år. Det betyder også at du kan træne i rigtig mange år, – og gerne er velkommen igennem hele livet i Shindenkan. Det er der rigtig mange som allerede gør – nu blot i flere generationer.

Sæson 2020-2021 kan blive fantastisk! Mange af os føler, vi endelig kan ånde igen – skyfri blå himmel og efter Corona.

Økonomi

Shindenkan Danmark er stadigvæk ikke i stand til selv at skabe den nødvendige økonomi, der er brug for! Derfor er driften igen dækket af flere frivillige private investeringssponsorater samt Honbu investeringer og andre mindre prioriteter.

Netop fordi vores forventede finansiering ikke har været stor nok, er vi i høj grad afhængige af sponsorater. Vi har været så heldige at modtage et mindre sponsorat i forbindelse med vores POMW-afvikling og det er vi MEGET taknemmelige for, men sponsorater kommer altid med en binding og det gør vi ikke kan planlægge store projekter – fordi sponsorater er et meget usikkert grundlag.

Shindenkans manglende økonomi betyder forsat også at andre revolutionerende internationale prestigeprojekter som POMW og SHIELD KISS, som er finansielt omkostningstunge, ikke mere finder sted, – med mindre finansieringen ER sikret på forhånd.

Shindenkans bestyrelse har som formål at skabe en større økonomi. Men vi skal kravle før vi kan gå, og vi arbejder forsat på at skabe et mere sikkert økonomisk fundament for fremtiden.

Shindenkans Aktiviteter

Alle de nationale aktiviteter i Shindenkan bliver udbudt af Shindenkan Kompetencecenter Honbu-dojo, som både skaber indholdet og sørger for al planlægning, har kompetencen, skaffer instruktørerne og sikrer gennemførelsen. Det har også den fordel, at der sikres samme minimums kompetenceniveau for alle lokale som nationale medlemsforeninger, efter den fælles pensumhåndbog. Shindenkan forbundet sørger for det værdibaserede fællesskab, effektiv fællestruktur og optimale fællesprocesser, støttefunktioner til aktiviteter og rammerne i form af lokaler, opstilling og oprydning. Dette samarbejde fungerer perfekt for alle medlemmer af Shindenkan Danmark.

Aktiviteterne for den nye sæson bliver altid planlagt efter de behov Shindenkan organisationen har samt antallet af potentielle deltagere pr. aktivitet, og denne plan bliver præsenteret for forbundet på Shindenkans årlige generalforsamlinger og vedtaget gennem afstemning.

Igen i år opfordrer Jeg alle medlemmer, instruktører, lokalbestyrelse og forældre til at holde øje med Shindenkans kalender, for det er her alle de vigtige datoer for de nationale aktiviteter bliver offentliggjort. Aktiviteterne er tilgængelige på Shindenkans kalender fra primo juni hvert år – så husk altid at se på Shindenkans kalender i slutningen af juni 🙂

Kalenderen er en google kalender, og i vores moderne verden med smartphones kan du abonnerer på Shindenkans kalender – således at du hele tiden er opdateret.

Fokus for Shindenkan Danmarks formandskab i de næste 2 år

Shindenkan Danmark skal tilbage på sporet, så det bliver formandskabet og bestyrelsens opgave at skabe nye veje og muligheder for vækst og samarbejde, på tværs af medlemsskolerne i de kommende 2 sæsoner – så vi sammen kan tiltrække flere nye Shindenkanere, så vi sammen kan fastholde nuværende Shindenkanere, og så vi sammen kan tilføre ny energi til den positive indstilling alle medlemmer af Shindenkan har til at yde sit bedste for kompetencefastholdelse og udvikling.

Det er IKKE vigtigt at have en lederrolle – for den vil altid være midlertidig. Det er derimod vigtigt at vi er den ægte vare. Det er vigtigt at være en rollemodel der tager lederskab af sit eget liv! En der udvikler sig som menneske igennem et ægte flersporet kampsportssystem med plads til alle eliten som motionisten.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login