OBC 1-3 sæson 2020 – Gør en forskel for andre end dig selv

Af Søren Nielsen, medlem indtil 2022

Så er vi igen igang med at bestige den super fantastiske OBC udviklingsspiral. En udviklingsspiral som går op mod det uendelige univers, eller i hvert fald lige så højt som den enkelte deltager vil med på rejsen. Og alle tegn peger på at det bliver en rigtig lang og meget spændende rejse.

OBC har gennem de sidste 3 år skabt et kompetenceløft og et sammenhold i Shindenkan som uden undtagelse kan mærkes helt ud i de fjerneste hjørner af organisationen. OBC deltagerne vil træne og udvikle sig med højt humør og kæmpe smil på læben, hjulpet godt på vej af Kimu Senseis altid positive humør.

Kompetenceniveauet er steget fordi undervisningen på OBC har gjort at kompetencerne er blevet standardiseret og træningen i lokalskolerne følger samme struktur. Alt sammen med afsæt i de originale Koryu systemer, hvilket er spændende, lærerigt og topmotiverende. Det giver den enkelte deltager ny viden og ny energi, som virkelig trækker røde tråde igennem alt hvad man som elev i Shindenkan har lært.

I den første 3 års cyklus steg kompetenceniveauet 1½-2 bæltegrader. Det skyldes at det i første omgang var de lavt hængende frugter der blev taget fat på da kompetenceniveauet ikke altid har været vedligeholdt standardiseret i alle lokalskoler. Niveauet i den næste 3 års cyklus vil højst sandsynligt stige med én bæltegrad, hvilket Kimu Sensei vil være meget tilfreds med.

I Shindenkan er udvikling af medlemmerne i fokus. Det gør også at organisationen og de tilhørende aktiviteter også skal udvikles. OBC er absolut ingen undtagelse og derfor er sæson 2020 i OBC øjemed blev omstruktureret således den røde tråd og udviklingen bliver tættere og mere markant.

OBC 1-4 er i de sidste to år blevet afviklet over 4 gange. I 2020 blev strukturen lagt således at bevæbnet og ubevæbnet OBC forbindes, og OBC 1-4 bliver afviklet over 3 gange på følgende måde.:

  1. OBC 1 består i 2020 af JJ1-2-TF1-2 samt Ken og Kotachi 1 således det faktisk nu hedder OBC 1 + 2.1.
  2. OBC 2 består i 2020 af Ken og Kotachi 2 samt Instruktørkursus 1-3 således det nu hedder OBC 2.2 + 3.1.
  3. OBC 4 som er KataFIT vil som det sidste OBC i denne cyklus indeholde OBC 3.2 som er Ki og med, Shiatsu, Tai Chi samt KataFIT.

Vi ved allerede nu, at der er lagt op til et vildt fantastisk OBC 4. Nu bliver der nemlig introduceret og implementeret KataFIT NOX samt Ki stretch kata – dvs. Ki øvelser på Koryu måden ligesom det var originalt 🙂

Tanken er måske at OBC 1 lægger fundamentet, men fakta er at OBC 5 og OBC 6, som blev afviklet i efteråret 2019, faktisk begyndte den røde tråd som nu kører videre igennem OBC 1-4. Man kan spekulere meget over hvad essensen og den røde tråd er og hvorfor den er så vigtig. Det er faktisk meget nemt, for det handler om mennesker, og faktisk handler det helt konkret om udvikling af mennesker.

Der er et menneske bag alt, og det er det enkelte menneskes handlinger der er afgørende for om der skal ske en forandring og udvikling, eller om alt skal stå stille og måske rives helt ned. Hvis man som menneske ikke tager ansvar, så sker der inden udvikling og sker der ingen udvikling så går møllen i stå.

Det er også derfor at der i OBC regi findes 3 sikkerhedsnet som fungerer som støttestrukturer. Der er Elite niveau som indeholder OBC 1-4 samt OBC 5 og 6, så er der Fundamentals niveau som er OBC 1-4. Men skulle man være i den situation at ens livscyklus gør at man ikke kan deltage på OBC, så er der NKT som sidste mulighed for vedligeholdelse af sine kompetencer, i en kort periode indtil man er klar igen.

OBC er en støttestruktur der gør at man kan komme tilbage på niveau og tilbage på udviklingsspiralens opløftende spor. Man skal nemlig huske på at hvis man ikke udvikler sig fysisk, mentalt og spirituelt, så går man lige så stille i stå. Er man samtidig instruktør i den situation, så smitter det af på eleverne man har omkring sig.

Det er ikke anderledes som forælder eller ægtefælle, for hvis man som forælder eller ægtefælle ikke udvikler sig, så står man stille hvilket kan få store konsekvenser for familien, jobbet mm. Derfor siger vi i Shindenkan at livet er en dojo og det man gør i en dojo gør man også uden for, eller sagt på en anden måde så bør man tage læringen fra dojo ’en med ud i livet for det handler om det samme. Nemlig at det er menneske bag enhver handling der gør forskellen, og har dette menneske den rette indstilling, som vil være at tilsidesætte egne behov for kontrol og ego, så kan dette menneske få en fantastisk rejse i et fantastisk liv, hvor det enkelte menneske skaber stabilitet og kærlighed i sit eget som i andres liv. Gør mennesket ikke dette ja, så går det den modsatte vej med katastrofale konsekvenser for andre end en selv.

Mange mennesker syntes at livet kan være hårdt, og det kan der være mange grunde til. Men faktisk er der to typer af valg man kan træffe. Man kan lade sig påvirke negativt i livet, og dermed vælge at gå af den nedad gående udviklingsspiral, med degenerering af en selv som menneske. Omvendt kan man også vælge at lade sig påvirke positivt, og dermed vælge at gå af den positive udviklingsspiral, hvor læring og udvikling vil skabe tillid og stabilitet som rollemodel i andre øjne.

Hvem er det vi helst vil leve sammen med og arbejde sammen med? Er det dem der står stille og vil rive alt ned, eller er det dem der går forrest og som ser muligheder og positivt på livet? Det er ikke et svært valg, men vi skal blot huske på at den måde vi ser andre mennesker på, er nok den samme måde som de ser os på, så når vi nu peger fingre af andre skal, vi huske at nogle af fingrene faktisk også peger på os selv.

Hvad har alt dette så med OBC at gøre? Jo, det er mennesket bag der gør forskellen, og hvis man vil forandre verden, skal man starte med at forandre sig selv. OBC handler netop om at al forandring begynder i en selv, og kan derfra sprede sig ud til andre. Det er det enkelte menneskes indstilling til livet, der gør om man udvikler sig, eller om man står stille og ser toget kører forbi.

Mange mennesker ser livet i forskellige siloer, men faktisk hænger hele livet sammen som en helhed. Ser man livet i siloer, så ser man også begrænsningerne og ikke mulighederne og sammenhængen. Sådan er det også med kompetencer inden for kampsport, man ser ofte de enkelte kompetencer som værktøjer, der skal bruges i nødvendigt omfang, men når man ser helheden, så ser man faktisk også hvordan principper og kræfter får alt til at hænge sammen.

På OBC 1, 2020 fik alle deltagerne set, og mærket, hvordan man udtømmer hvert enkelt trin for muligheder, før end man går videre til næste trin – dette gælder i alle kompetencer og alle trin. Og faktisk viste det sig også, at muligheder er de samme uanset hvilken kompetence man arbejder med. Samtidig blev det mere og mere tydeligt, hvordan kompetencerne hænger sammen som en helhed, og essensen var da også klar. Nemlig at hvis vi mennesker tænker og handler i siloer, så lever vi også i siloer, og gør man det omvendt, ja så kan man også tænke og handle i helheder og dermed leve i helheder – dvs. være et helt og glad menneske.

Faktisk har Kimu Sensei gang på gang demonstreret hvordan kompetencerne hænger sammen, men når man som mennesker ikke ser helheden, fordi man har travlt med at lægge alt på de rette hylder i sin egen silo, så ser man kun dét, og ikke helheden. Men så er det godt at vi under OBC kan få det hele serveret på et Koryu sølvfad, og dermed få løftet vores kompetencer op på næste trin. og her også udtømme det for muligheder 🙂

Efter et OBC 1 + 2.1, hvor der blev lagt op til en helt fantastisk rejse, var der 2 uger til OBC 2.1 + 3.1, hvor Ken jutsu og Kotachi 2 samt Instruktør kursus 1-3 og KGK kurserne var i fokus. Det er altid spændende at se hvordan essensen fra et OBC bliver taget med over i et andet OBC, og dermed fører deltagerne op på et nyt niveau, hvor viden og læring stiger opad igen.

Selv om vi er i den mørke tid rent vejrmæssigt, og selv om fuldmånen var klar, så er OBC et forum hvor der kan tænkes tanker, og stilles spørgsmål ud fra disse tanker. Man skal som deltager også være klar over, at det svar man måske søger, ikke nødvendigvis er det man får på sine spørgsmål.

Man skal tænke på at Kimu Sensei er Densho gradueret iht. det oprindelige Koryu Bujutsu, og ikke iht. årgang 2020. Dvs. hans kampkunst uddannelse er som den var oprindeligt i det ”gamle” Japan – dog uden at nogle har fået hugget hovedet af bogstaveligt 🙂 Det betyder også at virkeligheden som man selv ser den, ikke nødvendigvis er den virkelig som andre ser – og hvorfor det? Fordi med 100% kendskab til sig selv og andre, så ser man også livet som en helhed, og ikke som siloer. Det gør også at Kimu Sensei både ser begrænsningerne og mulighederne, og dermed kan hænge det hele sammen, således virkeligheden bliver en anden og, hvis man er åben for det og tænker over det, nok også mere korrekt.

Men uanset hvilken virkelighed vi lever i, så er det det enkelte menneskes handlinger der skaber forskellen, og det enkelte menneskes handlinger skabes ud fra det enkelte menneskes indstilling. Under OBC 2.2 + 3.1, blev den røde tråd og essensen fra OBC 1 + 2.1 trukket godt igennem, og resulterede i at der faktisk blev åbnet en dør op, som i den grad kan løfte OBC deltagernes niveau op et helt utroligt højt niveau – hvis de altid vil.

Som kampsport og kampkunst udøver, er det vigtigt at man kender til både Ryugi og Ryuha, dvs. filosofi/teori og praktisk udførelse. Døren der blev åbnet under OBC 3.1 delen hed Gokenin Samurai Officers uddannelsen – hvilket vil sige en uddannelse i hvad helhedstankegang og flersporethed kan være. Dette gøres gennem en fortælling om, og forståelse af organisationer, magtstrukturer, vaner og kulturer, der ikke længere bidrager til at give det som de burde.

Shindenkan er flersporet Koryu kampsport og kampkunst som i samurai tiden. Derfor er der også skabt en helhed med den nye hjemmeside, hvor der bliver fortalt om udviklingen og sammenligningen mellem det Japanske samfund og et par af de Europæiske, bl.a. det danske. Denne historie og fortælling, er set igennem en Japansk Daimyo lens fyrste families øjne. Familien har været en del af den Japanske historie i over 2500 år, og har, sammen med en anden Japansk Daimyo lens fyrste familie, helt frem til i dag har haft en fremtrædende rolle i det Japanske samfund.

På samme måde får alle den sande historie omkring system og udvikling i Shindenkan, helt tilbage til begyndelsen af Yakami Shinsei-Ryu Taijutsu. Det må da siges at være en unik ny rejse, der i den grad kan skabe meget dygtige udøvere af Yakami Shinsei-Ryu Karate-Do, på mange flere områder. Og det er helt unikt, at vi som medlemmer i Shindenkan, får hele ”The untold story” direkte fra kilden. Det er så helt op til den enkelte, om man vil handle ved at læse det hele og gøre sig selv dygtigere, eller om man hellere vil skabe sin egen historie. Uanset hvilket valg man træffer, så kan virkeligheden ikke ændres, man kan forsøge at ignorere den og gemme den væk men, den vil altid være der – så hvorfor ikke bare erkende den som den er, og komme videre 🙂

På OBC 1-2 og 3, har essensen været at der et menneske bag der gør en forskel, og det er det enkelte menneskes indstilling der er afgørende for konsekvenser ved handlingerne. Som mennesker ser vi mange gange kun det vi vil se, og vi ser ikke virkeligheden som den er – vi kigger og syntes at vi ser alt. Og når det går den forkerte vej, ja så giver vi andre skylden.

Den virkelighed, som vi ofte selv ser, gemmer vi os bag fordi vi egentlig ikke vil tage ansvar for den virkelige virkelighed, og den virkelige virkelighed handler om at det er os selv der står bag vores eget liv. Det er os selv der beslutter hvilke handlinger vi vil føre ud i livet, og hvilke vi vil forsøge at give andre skylden for. Men husk, at peger man fingre af andre, så udfører man en handling som også peger på en selv, og man skal jo starte med at kigge på sig selv hvis man vil ændret noget i ens liv 🙂

Om ikke så lang tid vil OBC 4 stå for døren, med KataFIT-Shiatsu-Ki og meditation, samt Tai Chi. Der er ingen tvivl om, at alle deltagere glæder til at se hvad Kimu Sensei har givet plads til af røde tråde og essenser med disse kompetencer. Det er helt sikkert, at der vil være et massivt løft af viden og kompetencer når OBC 4 er gennemført – for vi skal jo alle huske at det er mennesket bag, der gør en forskel, og de mennesker der er med på OBC har en indstilling der skaber sammenhold og læring på den helt store klinge, til fordel for dem selv og deres nærmeste.

Der skal lyde en kæmpe tak til alle OBC1-3 deltagere, og en kæmpe tak til Kimu Sensei, for alt den viden og læring han deler ud af, på alle niveauer – uden den, havde vi som mennesker ikke den indstilling og indsigt der skal til, for at gøre en forskel for andre end os selv.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login