SDK Skyt – En sponsor med mere sjov på skydebanen

Af Søren Nielsen, medlem indtil 2022

I 2018 stillede SDKs Skytteforening op som støtte til et sponsor arrangement som handlede om at have en sjov dag på skydebanen. Arrangementet var en stor succes og i 2019 vendte sponsoren tilbage med mulighed for at vi i SDKs Skytteforening kunne støtte op om arrangementet igen. Det er selvfølgelig med stor glæde og taknemlighed at vi som forening får denne mulighed igen da det viser at vi har gjort det rigtige første gang 🙂 .

Når man som SDK Skyt går ind i et arrangement som dette er det vigtig at huske at det er kunden der er i første række og der er yderst vigtigt at få afklaret kundens forventninger ellers bliver rollerne meget nemt byttet om og kunden får dermed ikke indfriet forventningerne. Der er vi i SDK Skyt yderst heldige for vi har med Kimu Sensei i front meget stor fokus på at få alle afklaringer på plads. Dette arrangement lå i samme tidsperiode som Shindenkans femte afvikling af et POMW forløb og på dette tidspunkt var hele teamet omkring arrangementet yderst skarpe da både skydningen som sikkerheden var helt på plads.

Arrangementet blev bygget op på samme måde som netop POMW, men med integreret forbedringer fra sidst. Dvs. læring trin for trin som er den skolede tilgang og den tilgang hvor resultaterne og effektiviteten taler for sig selv. Det kunne også mærkes på deltagerne at de følte sig trygge og at de tog indlæringen alvorligt, selv om det var en sjov dag på skydebanen. Resultaterne gik helt i sort – altså i sort på skydeskiven 🙂 .

Det praktiske team var blevet forberedt af Kimu Sensei i dagene med POMW skydning og på selve dagen med arrangementet kendte alle deres roller og ansvar. Mødetiden på dagen er kl. 05.45 hvor rengøring og opstilling går i fuld gang – Skyttehuset på Hanebjerg har aldrig været så rent og har aldrig duftet så godt før. Præcis kl. 08.00 gik arrangementet i gang med omkring 20 deltagere fordelt på 3 hold. Først med en præsentation af SDK Skyt og POMW samt en præsentation af hvem Kimu Sensei er og hvordan hele POMW projektet blev til og hvorfor. Her blev der lyttet ekstra meget for interessen var enorm for hvad POMW egentlig er og hvordan det er blevet udviklet. Resultaterne taler for sig selv og man kunne godt se at deltagerne var spændte på hvordan det hele hang sammen. Denne spænding blev efterfølgende udløst da den praktiske del af dagen gik i gang.

Selv om det skal være en sjov dag på skydebanen så kan dette kun lade sig gøre hvis sikkerheden overholdes og derfor blev alle deltagere iført korrekt sikkerhedsudstyr således at det sjove kun kunne blive endnu sjovere efterhånden som dagen skred frem. Selvom Shindenkans egen læge var en del af det praktiske team så ville et uheld nok bringe humøret ned i kulkælderen hvis det skete og derfor skal man også huske på at er sikkerheden i orden så er der tryghed og sjov at spore hos alle.

POMW skydeteknik blev gennemgået minutiøst både i teori, men i høj grad også i praktik. Do’s and dont’s for hvordan man håndterer forskellige situationer under selve skydningen fik i den grad deltagernes sjove dag til at blive endnu sjovere, for der er ingen tvivl om at de fremviste ”Dont” situationer er noget som alle deltagere, som instruktører, kunne genkende og med Kjeld Renshi’s fantastiske udførelse var der store smil at spore hos alle. Det gjorde også at sikkerheden kom i højsædet og alle overholdt det til UG med stor pil opad.

Tørtræning er en meget vigtig del af POMW skydeteknik og nok den del der skaber det største og mest effektive fundament hos SDK Skytteforeningsmedlemmer – det er måske også derfor alle de bedste militære elitekorps i verden benytter sig af netop denne form for træning på flere forskellige måder. Tørtræning var også en meget vigtig del af dette arrangement og selv da den ”våde” del af skydningen begyndte havde deltagerne mulighed for at tørtræne og fejlfinde i et indrettet ”fejlfindings” værksted som blev flittigt benyttet med Jens Hanshi-Dai som instruktør.

Når et arrangement som dette bliver afviklet, vil der altid være en vis form for konkurrence blandt nogle af deltagerne. Dette var absolut ingen undtagelse denne dag og det blev også hurtigt klart for instruktørerne hvem der konkurrerede imod hinanden. Selv om alle var inddelt i teams og her havde en intern konkurrence, så er der blandt kollegaer altid en sød form for konkurrence på tværs af det hele.

Der var en del af deltagerne som var på en skydebane for første gang og der var en anden del som havde erfaring med skydning på forskellige områder. Grundlæggende for alle var at de var åbne og ydmyge for opgaven som SDK Skyt havde. De lyttede og de hørte efter hvad der blev undervist, hvilket hurtigt viste sig være godt da der skulle tælles point i den interne konkurrence.

Når man som menneske står med en pistol i hånden for første gang, så er det meget naturligt at være nervøs og nervøsitet gør ofte at mennesker ikke håndterer situationer rationelt. Men vi må i SDK Skyt sige at selv om nogle deltagere var yderst nervøse for skydning og specielt med 9. mm pistoler så håndterede de det super godt. Der blev overskredet nogle grænser på den helt super succesfulde måde.

På trods af nervøsitet og interne konkurrencer så er der noget ved skydning som gør at kvinder lærer hurtigere end mænd gør. Vi har i SDK Skyt stor erfaring med dette gennem POMW projektet og det viser sig hver gang at der sker det samme. Mænd vil gerne vise at de er meget dygtige og kvinder lytter efter hvad der bliver sagt og skyder bedre end mændene. Sådan er verden måske blot skruet sammen 🙂 .

Under dette arrangement viste det samme billede sig også efterhånden som skydninger blev gennemført. Dog var der en enkelt mandlig deltager som viste sig at være en meget habil skytte og yderst lyttende og ydmyg undervejs. Han vandt konkurrencen på flere områder hvilket fik de kvindelige deltagere til at spørge ind til om ikke der kunne komme en omskydning på banen meget snart – måske i 2020 kan det finde sted.

Efter dagens skydning fik deltageren en velfortjent frokost og en rigtig god snak omkring skydning mm. Der var ingen tvivl om at det havde været en rigtig sjov, men også lærerig dag på skydebanen hvor selv erfarne skytter fik noget læring med hjem.

Vi vil fra SDK Skyt gerne sige tak til sponsoren for at få muligheden for at støtte på dette arrangement igen og vi håber at vi på lang sigt kan være med til flere arrangementer. Det har været en kæmpe fornøjelse at se hvordan alle deltagere har taget vel imod vores måde at undervise på. Teamet til dette arrangement vil gerne takke Kimu Sensei for tilliden til at få lov til at udføre indholdet igen. Det var fra start til slut et meget stabilt teamwork, som var medvirkende til at dagen forløb som den skulle og til glæde for alle – så mange tak for det og vi håber at alle stiller op igen næste gang til en sjov dag med do’s and dont’s på skydebanen.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login