En fantastisk dag med Task Fighting

Søndag formiddag var en flok spændte Shindenkanere klar til at gå i gang med ”En dag med Task Fighting”, Shindenkans frikampskursus hvor de skulle afprøve deres karate i virkeligheden – Trin for trin, under trygge forhold, som vi gør det med den skolede tilgang.

39 kursister, skulle ”i ilden” denne dag, en stigning på 25% i forhold til sidste gang kurserne blev gennemført. Det er endnu engang en kraftig fremgang, og et vidnesbyrd på den succes, som satsningen med OBC, NKT og et koncentreret fokus på det flersporede system Yakami Shinsei-Ryu Karate-do med alle kompetencerne, hvor der er indhold på flasken. Ikke bare en tom flaske, eller en flot facade uden indhold bagved – men ægte kompetencer udviklet igennem 1000 år og overleveret fra generation til generation af kampkunstnere.

Næste skridt i denne satsning er ”Time for more fun!”, og det kunne man mærke på den fremmødt flok. Der var en festlig blanding af børn og voksne, og der blev diskuteret tandbeskyttere og handske modeller, og der var en fantastisk stemning, med masser af gå-på mod, iblandet en lille smule nervøsitet J

Dagen startede med Task Fighting 1 – den første introduktion til Shindenkans Frikampskoncept. Shindenkan er et 1000 år gammelt flersporet kampsportssystem, hvor vi træner både bevæbnet, ubevæbnet samt ”Leder af dit liv”.

Først blev eleverne ført gennem den teori og filosofi der ligger til grund, og der blev trukket paralleller mellem for Shindenkans Frikampskoncept og sportskarate, hvor instruktøren trak på sin lange erfaring indenfor international sportskarate, toppet med 2 VM bronze medaljer.

Men der er lang vej fra moderne sportskarate til Task Fighting, og den realisme der kommer på banen der.

Derefter var det tid til at omsætte ord til handling. Formålet med træningen var at opbygge og udvide deltagernes værktøjskasse, og lade dem mærke på egen krop og eget sind, hvad det vil sige i praksis, under stadig stigende press, men stadigvæk med højt humør. De sammenbidte miner skyldtes mest udfordringen med at holde tandbeskytteren i munden, samtidig med at trække vejret og lave stort Kiai!

Efter en frokostpause skred ”En dag med Task Fighting” videre med Task Fighting 2, hvor der i teori delen blev introduceret de forskellige former for frikamp og deres realisme, og deltagerne måtte indse at selv i fuldkontakt og MMA, er der langt til den virkelige verden – der er uden begrænsninger, og uden regler. Der hvor man selv må tage konsekvenserne at sin handlinger, eller manglerne på samme.

I dojoen var der nu lagt op til at handlinger havde konsekvenser, dog stadig under kontrollerede og trygge omstændigheder.

Det var en fornøjelse at se hvordan erfaringerne fra Task Fighting, sammenholdt med egne erfaringer og øgende forståelse gjorde at der gik et lys op for deltagerne. Handlinger har konsekvenser, og der er mange flere muligheder i den virkelige verden, og man skal selv tage stilling og tage valg og handle derefter. Først der begynder man at kunne høste sine egne erfaringer, og kunne omdanne teori til praksis.

For i et ægte flersporet system, er der realiteter, og sådan er den virkelige verden også.

Søndag d. 13/1-2019 var en perfekt dag for dem der gerne ville afprøve sig selv, for dem der gerne ville udvide værktøjskassen, for dem der ville lære sig selv bedre at kende, og ikke mindst for dem der gerne ville udvikle sig selv i et ægte flersporet system.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login