OBC 4 – KataFIT på OBC niveau

Af Søren Nielsen, medlem indtil 2022

I Shindenkan har vi den fornøjelse at få lov til at kunne viderebringe en Japansk kulturarv. En kulturarv som går mere end 1000 år tilbage i den Japanske Budo og Bujutsu historie og kultur. Mange drømmer om at være en del af den ægte Japanske Budo og Bujutsu kultur, men mange springer også fra når virkeligheden rammer dem lige i ansigtet – det viser Shindenkans 50 årige historie i Danmark med al tydelighed. Historien viser også at når man er afklaret og virkelig gerne vil, så kan man gå hele vejen hvilket Kimu Sensei jo er et meget tydeligt eksempel på.

Det er den 34. Soké for Yashin Mon Yakami Taijutsu, Soké Sensei Tonegawa’s familie system og udvikling af dette, som Shindenkan organisationen kan føre videre. Dette kan dog kun ske gennem Kimu Sensei som nu er en af tre kampkunst stormestre med direkte forbindelse til Soké Sensei Tonegawa. Soké Sensei Tonegawa gik på pension i foråret 2018 som leder af organisationen Bujutsu Kodosokukai, men ikke som kampkunst udøver og har derfor stadigvæk de oprindelige tre kampkunst stormestre som dem der kan videreføre den 1000 årige Budo og Bujutsu kulturarv gennem deres egne organisationer.

Tiden fra foråret 2017 og frem til foråret 2018 viste også at den 1000 årige kulturarv med dybe rødder til både den oprindelige Japanske og Kinesiske Budo og Bujutsu historie og kultur, ikke er noget som alle ville være med til at videreføre. Er det normalt? Ja, og sådan har det været altid. Menneskets indstilling er jo noget af det meste spændende der kan arbejdes med og kigges på. For nogle mennesker er streger på bæltet og diplomer det vigtigste, da det betyder mest for dem at vise omverden hvad de har opnået. For andre mennesker er dybden og rødderne i kulturen det vigtigste og måske allermest hvad de inderst inde godt ved hvad de selv er i stand til og kan, men ikke har behov for at udstille.

Vi lever i et frit land hvor man kan vælge på rigtig mange hylder og hvor konsekvensen af ens valg mange gange først går op for en, når det er for sent. Man kan som kampsportsudøver vælge at lege sig gennem træningen eller finde på det hele selv og dermed skabe sit eget system, som mange gør når de når et vist punkt i deres liv, det bliver for svært for dem og de giver alt for let op, når de møder modstand og angsten for ikke at være god nok. Sådan har det været gennem hele historien og sådan vil det altid være.

Men man kan også vælge at følge de oprindelige og originale Budo og Bujutsu systemer og få essensen fra de har gået vejen først og dermed acceptere andre og deres kunnen. Som forbundsformanden også skriver i sin “State of the Nation” artikel, så er Shindenkan blevet ca. 30% mindre siden 2015, hvor den nye Strat20 plan blev igangsat. Men Strat20 var også en oprydningsproces, som skulle skille “fårene fra bukkene” – hvem vil gerne den 1.000 års kulturarv og hvem vil hellere lege, ikke lære noget nyt eller vedligeholde de lærte kompetencer. Strat20 blev nået to år før tid og er nu i 2018 afløst af Strat23.

Der er dejligt “stille og roligt” i Shindenkan nu og ingen “bål og brand” som konstant skal slukkes. Den generelle indstilling til at lære og udvikle sig med hjælp fra Shindenkans fællesskab, værdisæt, støttestrukturer og 1000 årige værktøjskasse har også ændret sig markant! Den melding kommer fra alle skoler på alle niveauer. Det bakkes op af, at på trods af at der i Shindenkan er blevet færre elever, så er det de rigtige elever for Shindenkan. Og det lover rigtig godt for fremtiden!

Men op imod 250 elever på gulvet og lige så mange udenfor til stævner med kaotisk basar stemning, skal vi aldrig ikke opleve igen! Imellem 150-180 inde som udenfor gulvet, hvor alle har lyst til at lære fra Shindenkans 1000 årige kulturarv, det er sjovt og motiverende for alle Shindenkans frivillige og ulønnede foreningskræfter, – og den dybe glæde og lettelse smitter allerede alle i Shindenkan forbundets lokalskoler, hvilket tilmeldingen til OBC vidner om!

Tilmeldingen til OBC sæson 2018/2019 er gået 34% op! Trods Shindenkan er blevet knap 30% mindre siden 2015. Det bliver helt vildt! at opleve OBC KM – Kompetence gradueringerne til forårs- og sommerstævnerne! Aldrig før har Shindenkan opnået og haft grobund for sådant et kompetenceniveau som nu og i fremtiden – Det er så fedt! og flot!

Shindenkan kan betragtes som et træ. Et træ som har meget dybe rødder nede i jorden og hvor træstammen er yderst solid. Trækronen skal nogle gange trimmes hvilket kan gøres ved beskæring. Men en trimning kan også ske helt af sig selv, når blade og grene falder ned af sig selv. Hvad står så tilbage? Det gør et endnu smukkere træ som er blevet stærkere og som nu har en kerne der kan komme videre med op mod stjernerne, hvor sol og lys giver energi og liv til træets fremtid.

Sådan er det gået med Shindenkan som organisation. Blade og grene er faldet ned og vi står nu med en kerne i organisationen der er stærkere og som har viljen til at kigge dybt ned i den 1000 årige kulturarv. Som sagt ses dette tydeligt på tilmeldingerne til OBC i denne sæson som er på 318 deltagere! foreløbig… Sidste sæson var tilmeldingen på 238 deltagere, hvilket giver en stigning på 34%. Så der er kun en ting at sige og det er at OBC som helhed er en giga stor succes og at deltagerne gerne vil med på en helt fantastisk rejse dybt ind i den oprindelige Budo og Bujutsu verden hvor Yakami Shinsei-ryu Taijutsu spiller en større og større rolle.

Alle de kompetencer der trænes på i OBC er nemlig kernekompetencer i Yakami Shinsei-ryu Taijutsu og derfor bliver vedligeholdelsen af kompetencerne også udført i Yakami Shinsei-ryu Taijutsu regi således at det ægte og oprindelige bliver bevaret i den rette ånd. Det er også i den ånd at man som deltager på OBC kurserne lærer Kimu Sensei at kende som menneske og stormester, samtidig med at han kan lære alle deltagerne at kende og dermed kan mindske afstanden mellem ham selv og deltagerne. Så er det nemlig nemmere for Kimu Sensei at møde deltagerne i øjenhøjde og tage dem med på en rejse.

OBC cyklussen er godt i gang for sæson 2018-2019. Den er startet omvendt idet OBC 5 og 6 er afviklet og har været en kæmpe succes. Nu er tiden kommet til OBC 4 hvor KataFIT gennemgås og løftes op til næste niveau. Det er altid spændende at se hvad Kimu Sensei har i ærmet og som altid går man fra et OBC kursus med en fantastisk fornemmelse af at være peget i den rigtige retning.

Et OBC kursus varer typisk 3-4 timers tid afhængig af deltagernes indstilling. Men når man har det sjovt og er fordybet i læring, så går tiden bare stærkt. Sådan var det også til dette OBC 4 kursus. Mange af deltagerne havde sikkert spekuleret på hvordan det ville være at udføre FrontFIT og LowerCrossHIT i 4 timer. At gøre det på den måde ville ikke være i Kimu Sensei’s ånd. Det er bedre at få vist essensen, i stedet for at lede efter den selv og måske aldrig finde den.

På OBC 4 i forrige sæson gennemgik Kimu Sensei Mind Mobility Balance Body Healing i detaljer således at alle var klar til at træne det korrekt. Det var da også gået som Kimu Sensei havde håbet for det var tydeligt at deltagerne havde taget læring fra sidste OBC 4 til sig og havde god fornemmelse af MBH.

På denne OBC 4 var der fokus på Kokyo-ho og Tai-seigyo – åndedræt og kropskontrol. Kokyo-ho og Tai-seigyo er begge elementer som er utroligt spændende at arbejde med. For det første hænger de sammen og for det andet giver det en dybere forståelse for hvordan krop, sind og ånd fungerer. Det er begge essentielle elementer i korrekt og oprindeligt Budo og Bujutsu. Det er også derfor KataFIT er et essentielt værktøj i Shindenkan. Hhmm, var der nogen der sagde Pinan Kata 1-5/ Naihanchi 1-3 og sammenhæng der?

KataFIT er et helt unikt værktøj til at skabe balance i krop sind og ånd. De fleste ser det som en hård udfordring når de begynder på træning af KataFIT, men faktum er at når man som udøver først har truffet beslutningen om at træne seriøst på KataFIT, så smitter det faktisk af på alt hvad man foretager sig i livet. Det vil også sige at man begynder at interessere sig for fordybelse i livet, i stedet for kun at skøjte hen over overflade.

KataFIT er meditation og der er ingen tvivl om at det også skaber meget markante resultater på kroppen. Det var også tydeligt at de der havde besluttet sig for at komme til OBC 4 kurser havde besluttet sig for at træne KataFIT seriøst. Der blev lyttet godt under hele kurset og der blev stillet rigtig mange gode og interessante spørgsmål – det viser bare at deltagerne gerne ville lære og gerne ville blive bedre. Det kunne i den grad også mærkes på stemningen. Alle tilmeldte til OBC 4 var i højt humør og der var stadigvæk smil på alles læber efter 4 timer KataFIT træning.

På alle kurser i Shindenkan, inkl. OBC, er der Ryugi og Ryuha. Det hænger sammen som In/Yo-Yin/Yang. Kimu Sensei præsenterede niveauerne i KataFIT fra KataFIT S (Superior), til KataFIT SE (Superior Enhanced) og videre til KataFIT SER (Superior Enhanced Royal) – det hele bygget op trin for trin og med fokus på at blive bedre og bedre til Budo og Bujutsu. En helt unik og fantastisk rejse på vej mod noget, som vi i Shindenkan kan betragte som et liv med afklaringer og indsigt i hvordan man kan passe på sig selv og andre, hvilket er noget som er meget få forundt.

OBC 4 fortalte med al tydelighed at OBC tegner fremtiden. Niveauet er løftet og fremtiden peger i den rigtige retning. Det er også tydeligt at mærke at de der deltager på OBC kurserne er ved at få skabt et fundament for et godt fællesskab og sammenhold. Det er samtidig også noget som smitter af på andre og mon ikke at de fantastiske OBC mærker bliver sat på brystet af flere stolte OBC deltagere, når OBC certificeringerne er gennemført ved sæson afslutningen 2019.

Chefinstruktørerne i Shindenkan er i hvert fald stolte over den glæde og indstilling OBC har skabt for alle medlemmer og det er tydeligt at glæden og stoltheden er gensidig. En stor tak til Kimu Sensei for at åbne op for essensen og for at tage os alle med på en helt fantastisk rejse i det oprindelige Budo og Bujutsu.

OBC4
Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login