OBC 5 – Kunsten kommer indefra

Af Søren Nielsen, medlem indtil 2022

Så kom sæson 2018-2019 i gang med et brag. Sæsonen startede i forlængelse af hvor sidste sæson sluttede nemlig med OBC 5 og den kommende OBC 6. Dvs. cyklussen blev vendt 180 grader og grunden til dette er bl.a. at indholdet i OBC 5 og 6 skal ligge til grundlag for resten af sæsonen.

OBC er en succes på flere måder. Deltagerne ser nu sammenhængen mellem de forskellige kompetencer og helheden i Yakami Shinsei-ryu skabes. Samtidig linkes der også videre til de næste trin i Yakami-ryu Taijutsu systemet. Dvs. der er skabt en spiral som går opad og som alle kan følge hvis de vil. OBC-kurserne er også en succes ved at skabe link mellem deltagerne og alle instruktørerne ikke mindst Kimu Sensei.

Der bliver nu mulighed for at Kimu Sensei kan lære deltagerne at kende og deltagerne kan lære Kimu Sensei at kende som kampkunststormester. Der er jo også den fantastiske mulighed i OBC nemlig at lære Kimu Sensei at kende som det menneske han er og ikke som det menneske han ikke er – dvs. man ser og lærer virkeligheden som den er i stedet for at leve med en formodning eller fordom. Kimu Sensei er en af verdens dygtigste og mest veluddannet kampkunststormestre og i det ligger der også at han er et menneske som alle os andre. Man kan nemlig ikke blive kampkunststormester hvis ikke man er et menneske med alt hvad der hører til 🙂

Indholdet i OBC 5 er kompetencerne Ken-jutsu 3, Iai-jutsu 1 og ikke mindst Jo-jutsu 1. Alle våbenkompetencer som er en del af spidskompetencerne i Yakami Shinsei-ryu Karate og ikke mindst Yakami-ryu Taijutsu. Kimu Sensei satte scenen for OBC 5 ved at gennemgå præsentationen fra Jo-jutsu kurset. ”Fra det I har erfaring med nu, til det I skal have erfaring med i fremtiden”. Jo-jutsu kurset er det samlende for Yakami Shinsei-ryu Karate-do og alle de flersporede kompetencer op til Jo-jutsu kurset og det er også det forberedende kursus til de to andre kompetencer i OBC 5 nemlig Ken-jutsu 3 og Iai-jutsu 1. Grunden til dette er at Jo-jutsu afslører og udbedrer din basis, afklarer de ting som vi endnu ikke har forstået og klargør os til nye kurser.

Kimu Sensei åbnede Ryuha sessionen i dojo’en med at fortælle deltagerne at han havde sat ambitionsniveauet tårnhøjt for sæsonen. Vi skal starte med 100%! Hvis vi starter med 50% eller 80%, har vi ikke det optimale udgangspunkt eller hvis vi fysisk er ude af balance, mister vi også balancen i sind og ånd. Så fokuspunktet for denne OBC-sæson er derfor Etiketten.

Kimu Sensei fortalte at når han graduerer de højere mester og stormester grader i fjernøsten, så behøver han kun at se Etiketten, så kan han med det samme se hvilken grad de har, hvad de har forstået, og hvad de ikke har forstået. På det tidspunkt kunne deltagerne godt regne ud at etikette ikke bare var noget der skulle overstås. Nu kom der fokus på noget som alle regnede med ”bare” var noget der skulle overstås – men det er etikette slet ikke.

Etiketten er essentiel træning i at være klar fra første øjeblik – DERFOR er træning af etikette noget der skal tages MEGET seriøst. Man skal måske spørge sig selv om man vil være maksimalt forberedt inden man skal kæmpe for sit liv – svaret er nok enkelt – JA- selvfølgelig vil man det! Formålet med Etiketten er netop at gøre sig 100% klar, dvs. at gøre alt hvad der er muligt for at aligne sin krop, sind og ånd – Skabe forening af chi-power, will-power og jugement-power – og skabe forbindelse til Ten (Himmel – guddommelig – den store computer), skabe forbindelse til Chi (Jord – Grounding) og samle det i Jin (Mennesket – Chi power) således at man igennem denne samling bliver sit eget ”kraftcenter” eller kunstværk.

Hov, hvad var nu det for et ord – kunstværk. Skal vi nu ikke lige spise brød til. Jo, hvis det smager godt men alle mennesker er kunstværker; det er blot op til det enkelte menneske at blive sit helt eget kunstværk ved at udnytte sit fulde potentiale. Det er jo også derfor at OBC er en succes for her har alle deltagerne mulighed for at se et kunstværk som netop er skabt ved at udnytte sit fulde potentiale til kampkunststormester niveau. Og som Kimu Sensei gentog flere gange under OBC 5 så er det er noget som alle kan hvis de vil og tør, også selvom statistikken siger 1 ud af 1.000.000 udøvere 🙂 . Men det kunne være dig!.

Som nævnt så er indholdet i OBC 5 kompetencerne Ken-jutsu 3, Iai-jutsu 1 og Jo-jutsu 1 hvor etikette er en meget vigtig del. Det blev derfor også etiketten der blev gennemgået i samtlige 4,5 time kurset varede. Man skulle tro at etikette var simpelt og det kan det også være når man ved præcist hvordan det gøres for så er det integreret i dig som menneske – det der gør det svært er os selv som mennesker – det er jo også blevet tydeliggjort under POMW forløbene og i udførelsen af KataFit. Det handler i den grad om indstilling og hvordan man bruger sin indstilling til at skabe sit eget kunstværk.

OBC 5 var startskuddet på sæsonen og bliver efterfulgt af OBC 6 hvor virkeligheden kommer tættere på. Nu skal det blive spændende at se om vores egne kunstværker bliver formet og gjort smukkere eller om de forbliver i den nuværende form – det er helt op til den enkelte og deres instruktører – kunst kan være et spørgsmål om smag og man kan diskutere hvad der er god smag og hvad der er dårlig smag.

Men kunst er også være et spørgsmål om indstilling og i Shindenkan er det indstillingen der er afgørende for om man vil være et kampkunstværk eller et kampsportsværk. Begge kunstværker er gode, det er blot op til den enkelte om man vil se kunstværket udefra og ind eller om man vil se det indefra og ud – eller går kunsten i virkeligheden begge veje – se det kan man få svar på gennem OBC – kurserne, så på gensyn til OBC 6 og de efterfølgende OBC 4-1.

OBC5.1
OBC5.2
Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login