AYAME – Regler og Forklaringer – artikel 1 af 3

Shindenkans gradueringsproces vha. stoptests

Spørger man en hvid- eller farvet bælte om de gerne vil være sort bælte, vil næsten alle svare JA!. Men fakta er, at mindre end blot én ud af 100 har den konstante; indstilling, stamina, viljestyrke og hårdførhed igennem typisk 8-12 år til at blive flersporet sortbælte i Yakami Shinsei-ryu. Der er stor forskel på ønsker og kontinuerlig indsats igennem det lange seje træk igennem mange år.

Den typiske sortbælte i flersporet Yakami Shinsei-ryu, ender med at kende sig selv rimelig godt fysisk som psykisk igennem sine svage og stærke sider.

Nogle går meget hurtigt op igennem bæltegraderne, – indtil de pludselig rammer loftet og de skal indfri andre krav end det som hidtil har sikret dem succes i livet. Det er oftest omkring graderne 6.kyu til 3.kyu. De fleste som rammer dette loft, oplever mindreværd og egoknæk, nogle giver op og holder enten op eller mister motivationen. De som ikke gør, vokser som menneske og opfylder deres fulde potentiale på deres unikke vej. Det går langsommere end de er vant til, men de når deres mål og får det sorte bælte i Yakami Shinsei-ryu, og er blevet BETYDELIGT stærkere fysisk som psykisk, igennem øget selvværd og selvtillid.

Andre går mere et konstant langsommere tempo, – men ender alligevel som flersporet sortbælter. Og når alt kommer til alt, så har det alligevel taget nogenlunde ens tid, – 8-12 år.

Under 10 % bliver Yakami Shinsei-ryu sortbælte på mindre end den normale tid. Men der er nogle som består deres 1.dan på imellem 6-8 år og deres 1.dan Sr. 1-2 år lige efter. Men så rammes de også af ”loftet” – hvor ”mindreværd EGO offeromkostningen” tipper til den nye side; Nye livsværktøjer som bringer udviklingen fremad imod ”Kend dig selv”, som indeholder selverkendelser som kan mærkes 🙂

Vejen til det sorte bælte – trin for trin – stoptests og hvad er AYAME mærket?

 1. Stoptest 1 – Fysisk dynamisk styrketest – KataFIT 5S, 8S, 10S, 12S eller 15S – kondition, helkropsstyrke, og selvdisciplin over 6+ mdr.
 2. Stoptest 2 – Fysisk dynamisk konditionstest – Konditionstest høj til meget højt til elite + kort fysisk dynamisk styrketest KataFIT 5S
 3. Stoptest 3 – Ryugi test skriftlig
 4. Stoptest 4 – Ryugi test mundtlig paratviden – Pensum teori
 5. Stoptest 5 – Ryuha test – Pensum praktisk & teknisk
 6. Stoptest 6 – Shiai – frikamp uden vægt-, alder, køn klasser, fuld kontakt, gulvkamp og minimum af regler. Afspejler og forbereder – hvis virkeligheden er uheldig.
 7. Stoptest 7 – SBTLUS – Sortbælte stævne gennemført tilfredsstillende over 12 mdr. Ydmyghed til opgaven og holistisk resultatorientering
 8. Stoptest 8 – Sommerstævne – bunden undervisningstest gennemført tilfredsstillende. Rollemodel & instruktør, når du er totalt udmattet.
 9. Stoptest 9 – Stamina test – Efter gradueringsforløb på 2-4 uger, 2 dages intens og krævende sortbæltestævne, stævne holdinstruktør – test af din viljestyrke og stamina.
 10. Stoptest 10 – Bunbu Ichi – Tese – Selvstændig personlig skriftlig opgave og fremtidige arbejdspunkter.

Alle gradueringer i Shindenkan har siden 2009 foregået efter nøjagtig samme struktur og procestrin. Det betyder at der ingen overraskelser er og alle graduanter in spe blot kan koncentrere sig om det vigtigste; At vise igennem en struktureret proces – trin for trin, at de opfylder alle mindste kriterier og derover efter den til enhver tid gældende opdaterede pensumhåndbog.

Normalbefolkning – Mænd:

Alder

Meget Lavt

Lavt

Middel

Højt

Meget Højt

5-14

< 38

39-43

44-51

52-56

> 57

15-19

< 43

44-48

49-56

57-61

> 62

20-29

< 38

39-43

44-51

52-56

> 57

30-39

< 34

35-39

40-47

48-51

> 52

40-49

< 30

31-35

36-43

44-47

> 48

50-59

< 25

26-31

32-39

40-43

> 44

60-69

< 21

22-26

27-35

36-39

> 40

70-

<19

20-24

25-32

33-37

>38

 

Normalbefolkning – Kvinder:

Alder

Meget Lavt

Lavt

Middel

Højt

Meget Højt

5-14

< 34

35-39

40-47

48-51

> 52

15-29

< 28

29-34

35-43

44-48

> 49

30-39

< 27

28-33

34-41

42-47

> 48

40-49

< 25

26-31

32-40

41-45

> 46

50-64

< 21

22-28

29-36

37-41

> 42

65-

<19

20-26

27-34

35-39

>40

Kilde: www.motion-online.dk

AYAME – Et fysisk gennemførsels rollemodelmærke over tid – konstant vilje og indstilling

Alle gradueringer i Shindenkan har siden 2009 foregået efter nøjagtig samme struktur og procestrin. Det betyder at der ingen overraskelser er og alle graduanter in spe blot kan koncentrere sig om det vigtigste; At vise igennem en struktureret proces – trin for trin, at de opfylder alle mindste kriterier og derover efter den til enhver tid gældende opdaterede pensumhåndbog.

Ayame mærket er en integreret del af denne udelte og kontinuerlige stoptest proces fra og med TG4, 2.kyu, Yakami Shinsei-ryu. Den består af de to første stoptests, som tilsammen udgør Ayame mærket, FORUDSAT at du mindst to gange har bestået og gennemført ALLE gældende stoptest til et kompetencebælte fra og med 2.kyu, Yakami Shinsei-ryu.

Alle stoptest er ens uanset alder og køn.

Dog tages der højde for din alder og køn iht. den skandinaviske befolknings konditionstal ramme, som skifter over tidsperioder.

Ayame mærke strukturen tager også højde for, hvis du har arbejdsskadestyrelsens officielt godkendte mén procent.

Da nogen mennesker altid har ondt og andre mennesker aldrig vil anerkende at de har ondt, så kan Yamana-Itotani Sensei som den eneste beslutte og evt. nedlægge veto, hvilken Ayame mærke som graduanten skal op til. Dette gælder også visse dele af stoptestene, såsom stoptest Shia-ai (Fuld kontakt street-fight med et minimum af regler) fra og med 2.kyu, Yakami Shinsei-ryu.

Men udgangspunktet VIL altid være arbejdsskadestyrelsens officielt godkendte mén procent, som skal dokumenteres.

Formålet, betydningen og intentionen med Ayame mærket

Ayame er den japanske betegnelse for blomsten IRIS. I Vesten er IRIS opkaldt efter regnbuens gudinde, Iris. En regnbue indeholder alle farver – den indeholder ALT. I Japan er Ayame et shintoistisk symbol på ”Yin-Yang balancen – den fulde udviklingscirkel – enhver rejse begynder med det første skridt – mod, stamina og sund indstilling til livets cyklus”.

Formålet med Ayame mærket, som består af de to første stopprøver fra og med graden 2.kyu, Yakami Shinsei-ryu er først sikkerheden;

 • Sikre at du er fysisk, psykisk og mentalt indstillet og helbredsmæssig er i stand til sikkert, at gennemføre gradueringsforløbet, som du 12 måneder i forvejen har tilvalgt som mulighed, hvis du bliver indstillet til graduering mindst 6 måneder før. Som er en tre trins raket: Først tilvælger du muligheden 12 måneder før. Så kan du pre-indstilles mindst 6 måneder før og endelig indstilles 2-3 måneder før gradueringsdagen.

Men dertil også fremme;

 • Øget selvværd og selvtillid igennem et fysisk opbyggende procesforløb på imellem 6-12 måneder, som kræver disciplin, planlægning, stamina, viljestyrke og fornuftige afvejninger, prioriteter og valg undervejs.
 • Aktivt følge kroppens og psykens positive forandringer undervejs i opbygningsforløbet, hvilket giver øget kropsbevidsthed og grounding til at fremme dine mål og velvære i din livscyklus og liv.
 • Aktivt lære om sammenhængen imellem kroppen, psyken, åndedrættet, og hvordan netop din krop, sind og ånd fungerer.
 • Sætte spotlight på sammenhængen imellem livsstil, stress, mad og drikke, fysisk og psykisk sundhed, – altid begynder med det første skridt på en livslang rejse af lærdom og at – være god ved sig selv.

Da nogle mennesker altid kan det hele ifølge egen opfattelse, men aldrig selv i virkeligheden har gennemført det de siger de kan, så kan det være svært at vide HVEM en graduant in spe skal søge råd hos for at forberede sig optimalt over tid og hvilke fysiske, psykiske og mentale faldgruber som vil opstå undervejs.

Her er Shindenkans officielle holdning, at det er klogest at søge råd hos de som rent faktisk HAR gennemført Ayame stoptestdelen – mindst to gange, frem for de som aldrig nogensinde har gennemført det påkrævede – mindst to gange.

Ayame mærket sætter en stopper for den diskussion om, hvem det vil være klogest at søge råd hos. Det er blot at se sig omkring i dojoen og henvende sig til netop de som bærer det synlige bevis på deres dragt – Gi; Ayame mærket.

Der er rigtig mange som synes de er sejere end mange andre – indenfor deres egen verden og regler. Nogle har endda været rigtig seje – engang. Ayame mærket skærer igennem og fortæller direkte hvem som ER seje, – og dermed også hvem som det vil være klogest at søge råd, vejledning og opmuntring hos, da der HAR gennemført AYAME tests og ER seje og har gjort det mindst 2 gange til to forskellige gradueringer, OG igennem alle stoptests.

Hvilke Ayame mærker er der?

Ayame mærket kan beståes på to niveauer:

 1. Ayame Kuroi – Sort: Som er mindstekravet til Ayame mærket og graden.
 2. Ayame Golden – Guld IRIS; Som er kravsniveauet over Ayame Kuroi.

Ayame Chairo kan beståes, når du er godkendt Kohaku-jin med mindst 8 % i mén procent. Det betyder at der vitterlig er; ”Plads til alle, alle kan gennemgå Shindenkans stoptest hvis de vil og reglerne vil sammenligneligt være ens for alle”.

Hvad er kravene til Ayame Kuroi?

Ayame mærket består af de to første stopprøver i et gradueringsforløb;

Stopprøve 1; som er en dynamisk styrketrænings test – KataFIT S til graden

PLUS

Stopprøve 2; Som er en dynamisk konditionstest som består af en konditionstest OG en KataFIT 5S.

Stoptest 1 bestået + Stoptest 2 bestået = Ayame Kuroi bestået efter mindste krav til graden.

Hvad er mindste kravene til Ayame Kuroi? Og hvad er forskellen til Ayame GOLD IRIS

Du skal mindst bestå Ayame Kuroi og/eller Ayame GOLDEN IRIS, to gange for, at få Ayame mærket. Det er ikke nok blot at bestå én gang. Der skal to gange til, således det klart viser at det ikke er tilfældigt at du er temmelig sej.

Mindste krav til Ayame Kuroi

2.kyu; Stopprøve 1 (KataFIT 10 S) + Stopprøve 2 (kondital høj til meget høj & KataFIT 5S)

1.kyu; Stopprøve 1 (KataFIT 12 S) + Stopprøve 2 (kondital høj til meget høj & KataFIT 5S)

1.dan; Stopprøve 1 (KataFIT 15 S) + Stopprøve 2 (kondital meget høj & KataFIT 5S)

Til Ayame Kuroi kan du bestå konditionstesten hvis dit kondital ligger imellem høj til meget høj. Hvilket betyder at du kan træne til kondital meget høj, men på dagen ”kikse” med kondital høj og bestå stopprøven da den ligger indenfor mindstekravet.

Forskellen til Ayame GOLD IRIS er markant.

Du skal kende dig selv bedre og stole på dig selv bedre, igennem på forhånd at vælge mindste kravene til Ayame GOLD IRIS. Dette medføre at for at du kan bestå Ayame stoptest mærket, så SKAL du bestå efter GOLD IRIS højere krav.

Dette betyder at hvis du blot består til Ayame Kuroi, så dumper du stopprøven, som IKKE kan tages om. Hvilket betyder at du udgår af gradueringsprocessen.

Mindste krav til Ayame GOLDEN IRIS

2.kyu; Stopprøve 1 (KataFIT 12 S) + Stopprøve 2 (kondital meget høj til verdenselite & KataFIT 5S)

1.kyu; Stopprøve 1 (KataFIT 15 S) + Stopprøve 2 (kondital meget høj til verdenselite & KataFIT 5S)

1.dan; Stopprøve 1 (KataFIT 15 S + KataFIT 5S-8S) + Stopprøve 2 (kondital meget høj til verdenselite & KataFIT 5S)

Du består kun Ayame mærkerne, når du består alle stopprøver til graden og mindst to gange til to forskellige bæltegrader.

Alle KataFIT S SKAL ligge inden for de fastsatte krav gældende for alle; tekniske, tidsmæssige og overall grænser.

Imellem stopprøve 1 og stopprøve 2 er der normal 5-7 dage, således der er rigelig med tid til fysisk og psykisk at komme sig, samt også at forberede sig til de efterfølgende stoptests.

Du har ét forsøg til at bestå en stopprøve. Men dumper du, kan din chefinstruktør ansøge om endnu en test, som SKAL være baseret på fakta. Fakta er graduanten in spe´s testtal i op til 3 måneder før gradueringsvinduet åbnes, som klart viser at graduanten in spe seriøst har fulgt en plan og trænet målrettet efter denne – med ønskede resultater og mål – dokumenteret.

Hvis dispensationsansøgningen imødekommes, kan det forekomme at der er 1-3 dage imellem stopprøverne.

Det betyder at graduanten in spe ikke kan ”gamble” på to forsøg, og dermed ikke fysisk, psykisk og mentalt være indstillet fra begyndelsen af optræningsforløbet til at bestå stopprøverne, som jo ”blot” er fysiske stoptests.

Gradueringsforløb med stoptests er temmelig ressourcekrævende, især for gradueringsdommer, ledere og hjælpere som hver gang skal tage fri fra arbejdet. Er der f.eks. 10 oppe til graduering som hver gambler på, at de har 2 forsøg og disse dumper på forskellige tidspunkter, så vil det frivillige og ulønnede arbejde for dommer, ledere og hjælpere betyde at alle feriedagene skal bruges på Shindenkanere, som ikke har forberedt sig optimalt og godt nok, hvilket absolut ikke er rimeligt.

Men! Enhver kan kikse af nervøsitet og andre ting under en testsituation, og kan have bestået de lokale foregående prøve stoptests uden problemer, – til de er den dokumenterede dispensations ansøgning en fair mulighed.

Indtil sommeren 2018 er der kun 3 personer som har bestået Ayame GOLDEN IRIS. Mange har forsøgt, men ingen andre end de tre har gennemført og bestået alle stopprøver til graden.

De er alle tre piger og tre forskellige aldersgrupper; JokoTeen, Voksen og Katsu-jin (over 50 år). Katsu-jin damen er oven i købet også Kohaku-jin, men har valgt at bestå stoptest på lige fod med alle IKKE Kohaku-jin. Der er adskillige drenge og mænd som har forsøgt, men aldrig nogle som er lykkedes at bestå efter reglerne.

Læs næste gang om den officielle anbefaling om, hvordan du bedst optræner dig til Ayame.

Under sommerstævnet 2018, blev følgende anerkendt og hædret med Ayame mærket:

De venligste hilsner,

Yamana-Itotani Sensei

Yashin Mon. Yakami no Taijutsu, Sodenke

Kaicho Shindenkan og Kaidenkan

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login