Nye OBC KM – Obligatorisk Års Certificerings Kompetence mærke – Vedligehold af kursus kompetencer på nationalt niveau, sommer 16.06.2018. 31.08.2018. Opdateret gradueringsregler, regler og GF18 Strat23

Det bekræftes hermed, at nedennævnte medlemmer af Shindenkan, lørdag den 16. juni, 2018 er udnævnt og årscertificeret af Yamana-Itotani Sensei efter at have bestået alle stoptests i certificeringsprocessen varende hele sæsonen for TG3 og TG4, og bestået alle lokale som nationale forudsætninger for årscertificeringen.

Shindenkan og Honbu dojo ønsker alle beståede tillykke med sæson 2017-2018 ”øjebliksbillede” mht. til vedligehold og udvikling af enkelt sporet kursus kompetencer i det flersporede helhedssystem; Yakami Shinsei-ryu iht. Pensumhåndbogen.

De venligste hilsner,
Yamana-Itotani Sensei
Yashin Mon. Yakami no Taijutsu, Sodenke
Kaicho Shindenkan og Kaidenkan

Regler og Forklaringer til læseren 

OBC KM, står for Obligatorisk Års Certificerings Kompetence mærke iht. pensumhåndbogen, som består af lokal som national opbygning af sammenhængende elementer;

 • Nationalt plan og standardisering; Bestå alle kompetencekurserne til de trinvise OBC jf. Pensumhåndbogen. Alle KYU kompetencekurser varetages af højtkvalificerede Honbu instruktører fra 5.dan til 7.dan, sort bælte, enkeltsporet niveau.
 • Nationalt plan; Opdater og udvikle dine kursus kompetencer og dig selv, under trygge, men udfordrende forhold ved årligt at tage OBC kurserne som ALTID vil være på et højere niveau end året før. Det er Yamana-Itotani Sensei som underviser på OBC.
 • Lokalt Plan; Vedligehold dine kursus kompetencer i den lokale Taijutsu forening, således dine enkeltsporede kompetencer som minimum bevares og du har muligheden for at udvikles i det flersporede; Yakami Shinsei-ryu igennem OBC KM.

Du får to valg ved hver sæsons begyndelse, som normalt er afhængig af din indsats og bidrag i den forgangne sæson iht. pensumhåndbogen;

 • Tilvalgene iht. pensumhåndbogen;
  • Progressionsvalget; Du ønsker at vedligeholde og udvikle dig selv og dine kursus kompetencer indenfor det flersporede system Yakami Shinsei-ryu og have muligheden for indstilling til graduering. Kravet er mindst 80 % træning i din lokale Taijutsu forening.
  • Vedligeholdsvalget; Du ønsker at vedligeholde dine kursus kompetencer indenfor det flersporede system Yakami Shinsei-ryu, men fravælger muligheden for indstilling til graduering. Kravet er mindst 70 % træning i din lokale Taijutsu forening.
 • Fravalget iht. pensumhåndbogen;
  • Fravalget ufrivillig eller frivillig; Livet spiller dig et puds; skilsmisse, dødsfald, sygdom, skader, udstationering, livscyklus, brug for en pause fra det hele. Din tid og energi bliver begrænset for en periode, men du har ikke lyst til at miste kontakten til dine træningskammerater igennem års glæder og sorger.Tilvalg eller fravalg af OBC KM i Taijutsu lokal foreningen iht. pensumhåndbogen  
Tilvalgsmulighederne iht. pensumhåndbogen;

 • Progressionsvalget er det eneste valg hvor du synligt kan årscertificeres igennem en OBC KM test og dermed bærer det ærefulde og flotte kompetencevedligeholdsmærke, som markerer for alle at du har den sidste opdaterede kompetenceviden indenfor OBC KM niveauet:
  • OBC vedligeholder dine enkeltsporede kursuskompetencer, i det flersporede 1.000 år gamle kampsport system, – men sikrer også værdien af din Yakami Shinsei-ryu kampsport rejse efter en klar rød tråd. Overblikket mistes, hvis du ikke vedligeholder, som alt andet i livet.
   • Yamana-Itotani Sensei vil fortsat undervise på alle OBC – både kursus deltagere som Honbu kursusinstruktører, således vi hvert år får højnet kompetencestandarden og opdateret kompetencekurserne i én stigende udviklingsspiral efter Strat23.
  • NKT; Afprøv og forbered dig selv under NKT – National Kompetence træningstest, som maksimalt er 2 timers uafbrudt ”meditativ opvisning” af alle dine enten bevæbnede eller ubevæbnede kursus kompetencer – som ét system.
   • NKT – National Kompetence Træning, er nu kun obligatorisk for Honbu BB og SB hold. Det er 3 x 2 gange årligt og vil fortsat være opdelt i en ubevæbnet som en bevæbnet kompetence kursus del, modsat OBC som er opdelt efter TG – TEAM Gruppe/Grader.
   • Men der er en KLAR sammenhæng imellem NKT og OBC, som har samme forudsætninger og regler. MEN – det som adskiller er, at NKT kan betragtes som OBC KM – Kompetencemærke forberedende eksamenstræning, men også opvisningstræning.
   • Den nationale NKT er gratis for Honbu BB og SB hold efter devisen; ”De som bidrager i udviklingen af sig selv og dermed også andre, får mindst lige så meget igen”. Ved at deltage i NKT, bidrager du til kompetenceniveauet i Shindenkan og det anerkendes derfor.
  • OBC og NKT sikrer et stigende kompetenceniveau i Shindenkan. Hver årligt OBC vil være på lidt højere niveau. Målet er mindst ét helt bælte per tredje år for sort- og senior brunbælter.
  • Men det betyder omvendt også, at grader bliver DIREKTE sammenlignelige i de forskellige generationer og årgange imellem!, og sort- og brunbælter som ikke vedligeholder deres kompetencer eller holder op, meget hurtigt vil blive overhalet af de som gør!
   • Det betyder følgende for elever som er holdt op eller ikke har vedligeholdt deres kompetencer;
    • En Gensei-ryu sortbælte fra 60´erne – 80´erne svarer i viden og kompetencer til en 5.kyu YSK i dag.
    • En Shindenkaner sortbælte fra 90´erne svarer i viden og kompetencer til en 4. kyu YSK i dag.
    • En Shindenkaner 3.dan sortbælte fra 90´erne svarer i viden og kompetencer til en 2. kyu YSK i dag.
    • En Shindenkaner 1-2.dan sortbælte, 00´erne-2009 svarer i viden og kompetencer til en 2. kyu YSK i dag.
    • En Shindenkaner 1-2.dan sortbælte, 2009-2012 svarer i viden og kompetencer til en 1. kyu YSK i dag.
  • OBC KM – Kompetence Mærke bekræftelser, vil være hhv. før/under Forårsstævne (OBC1-4 = OBC KM1 og/eller OBC KM2) og Sommerstævne (OBC5 og OBC6 = OBC KM3 og/eller OBC KM4). Kalenderplanen er også tilrettelagt med henblik på tilvalgs maksimering af disse to procesforløb.
   • Intet OBC KM er givet på forhånd. Men af erfaring vil det være sådan, at mange automatisk vil føle, at OBC KM ”bare er noget som du skal hvert år for at få det OBC KM” og begynde at sjuske og dermed ubevist ”modarbejde” hele formålet med OBC KM. DERFOR – i sæson 2018-2019, vil du få det som du korrekt har trænet til – dvs. din kompetence. Det betyder at OBC5+OBC6 stadig vil afvikles sammen som under sommerstævnet, men resultatet vil være anderledes: Nogle vil opnå OBC KM III, andre OBC KM II og forhåbentligt få OBC KM I. Det samme vil ske med OBC1-4, men i mindre målestok. Det betyder du ikke får noget forærende, men du får det i sæsonen, som du er god nok til, som er efter din indsats og fortjeneste i sæsonen.
   • Det betyder også, at det absolut er en fordel, hvis du ønsker at opfylde dit fulde potentiale, at minimere risikoen for at klare dig mindre godt end egne forventninger og indsats til OBC KM certificeringerne og dermed OBC KM mærke resultat. Det er derfor absolut en fordel for de fleste Shindenkanere, at kombinere den lokale OBC Taijutsu vedligeholdstræning med de seks årlige NKT ”simulerings stoptest”, som er det som afspejler bedste mulig forberedelsen til sæsonens; OBC KM certificering – uden de ofte mange nerver og nervøsitet, som kan forhindre den bedste test.
  • Gradueringsregler, regler og GF18 Strat23:
   • Yakami Shinsei-ryu er et 1.000 år gammelt flersporet elite samuraisystem. Du testes og gradueres nu 100 % i 100 % af det flersporede system. Dette kan lade sig gøre i den moderne travle verden pga. OBC/NKT konceptet.
   • Den forrige sæsons OBC KM – kompetencemærke viser din flersporet kompetence som afslutning på sæsonen.
   • MEN OBC KM graden danner også grundlag for din udvikling i den nye sæson, som hvert år vil være på et højere kompetenceniveau.
   • Det betyder også at alle Shindenkanere hvert år, vil have mulighed for at bygge videre på deres flersporede kompetencer igennem en direkte undervisning af Yamana-Itotani Sensei, som rigtig mange har ønsket og efterlyst igennem årene.
   • Dette kan nu lade sig gøre pga. OBC/NKT konceptet, som har minimeret distancen imellem Yamana-Itotani Sensei og alle medlemmer af Shindenkan, – med udgangspunkt i vedligeholdte kompetencer som der hver år bygges videre på efter KISS princippet.
   • Du kan bære dit OBC KM mærke lokalt som nationalt, HVIS du som minimum tager de OBC som er til din næste Yakami Shinsei-ryu grad og dermed automatisk bliver tilbudt års medlemskab af din lokale Taijutsu OBC/NKT skole.
   • OBC/NKT betyder, at du skal opfylde pensumhåndbogen 100 % på et minimumsniveau iht. Pensumhåndbogen, som gælder for alle i 1.000 år.
   • Forskellen fra før 2018 er blot, at nu bliver alle kompetencer som minimum bekræftet og kontrolleret igennem OBC KM. Det gjorde de ikke konsistent før og derfor var der hele skoler, instruktører og elever som blev fanget i denne ”Ups”.
   • Men der er i sandhed Plads til alle, eliten som motionisten. Det er derfor frivilligt i TG1 og TG2, men obligatorisk fra TG3 (til 4.kyu YSK), at deltage i de årlige OBC certificeringer, HVIS du gerne vil gradueres og sætte dig selv på bruttolisten over graduanter in spe.
   • Eksempler og uddybninger:
    • På Honbu sortbælteholdet tilmelder du dig bruttolisten over graduanter in spe ved den nye sæsons begyndelse – Empowerment. Der er INGEN garanti for du ender på den endelige nettoliste, men du har lavet et aktivt tilvalg.
    • På Honbu brunbælte holdet laver du et aktivt tilvalg ved, at tilmelde dig OBC/NKT op til din næste grad. Det betyder du dermed sætter dig på bruttolisten over graduanter in spe, men uden garantier for at ende på nettolisten.
    • På Honbu 9-6.kyu holdet kan du lave et frivilligt fravalg eller tilvalg mht. OBC/NKT. Honbu opfordrer til tilvalget og den lange bane, men det er først obligatorisk fra og med TG3 – 4.kyu, HVIS du vil på bruttolisten til en mulig graduering.
    • NKT er obligatorisk fra og med 2.kyu gradueringer. Dette er af hensyn til graduanten in spe succes og gradueringsoplevelsesproces, da de fleste har alle OBC kurser med i alt 21 flersporede kompetencekurser.
    • NKT er frivillig før denne grad, men det opfordres kraftigt at Shindenkanere på TG3 kompetenceniveau også aktivt tilvælger NKT. Sådan vil det være i sæson 2018-2019 som pilotprojekt.
    • OBC – NKT så opfordre vi KRAFTIGT, at alle Shindenkanere vedligeholder deres flersporede kursuskompetencer OGSÅ som TG1 og TG2. Det giver også den bedste og nemmeste udviklingsproces over tid, – indtil det bliver obligatorisk. Indtil da, forsøger vi stadig på den gamle måde – Tro og love og guleroden i at se på sine klubkammerater gå rundt med de flotte OBC års Kompetence mærker!
 • Vedligeholdelsesvalget; Af forskellige årsager, ønsker du at neddrosle din udvikling og Shindenkan aktiviteter, men bevare dine kursus kompetencer og det sociale lokale Taijutsu netværk opbygget igennem år med ”blod, sved, tårer og masser af latter”
  • OBC vedligeholder dine enkeltsporede kursuskompetencer, i det flersporede 1.000 år gamle kampsport system, – men sikrer også værdien af din Yakami Shinsei-ryu kampsport rejse efter en klar rød tråd. Overblikket mistes, hvis du ikke vedligeholder, som alt andet i livet.
  • Sæsonens OBC kurser giver dig retten til OBC vedligeholdelse i den lokale Taijutsu forening. Da du ikke ønsker progression igennem bælte graduering og OBC KM, skal din fremmøde procent blot være minimum 70 %. Det sikre at du ikke bliver ”træningsmakker nitten”.
  • Men dit valg betyder også, at du mister retten til at bære et OBC KM mærke, indtil du igen består til et OBC KM mærke. Vedligeholdelsesvalget kan maksimalt gælde for én fuld sæson, før dit valg bliver til; Fravalget, som altid vil rumme det senere tilvalg, – at vende tilbage.


Fravalgsmulighederne iht. pensumhåndbogen

 • Livet spiller dig et puds; skilsmisse, dødsfald, sygdom, skader, udstationering, livscyklus, brug for en pause fra det hele. Din tid og energi bliver begrænset for en periode, men du har ikke lyst til at miste kontakten til dine træningskammerater igennem års glæder og sorger.
 • Vi skelner normalt igennem to fravalg; Hvor du er tvunget til det og det frivillige fravalg
  • Det tvungne er normalt pga. skader, sygdom, skilsmisse, dødsfald, eller ægtefællen dikterer det. I de bedste tilfælde varer denne periode fra 2-6 måneder og op til 12 måneder. Derefter er det normalt vi ikke ser folk igen eller de laver et frivilligt fravalg.
  • Det frivillige fravalg er normalt pga. mistet motivation, udstationering, uddannelsesstudier osv. I de bedste tilfælde varer denne periode fra 6-12 måneder og op til 18 måneder. Derefter er det normalt vi ikke ser folk igen.
 • Hvad betyder det konkret?:
  • Du mister retten til synligt at bære dit OBC KM på gi´en, da du ikke længere opfylder kravene gældende for alle til at bære det. Men du beholder dit flotte OBC KM til minde scrapbogen, som viser at du engang har opfyldt minimums kravene dertil.
  • Du vælger kun at træne i den lokale Jokokan skole eller holde pause fra Shindenkan, velvidende at du altid kan vende tilbage til det kompetence niveau hvor du var før og ikke skal starte forfra som før, da OBC kurserne vil støtte og hjælpe dig nu.
  • OBC sikrer, at hvis livets udfordringer er på spil; at du ALTID kan vende fravalget til et tilvalg igen, og komme tilbage til gældende kursus kompetenceniveau, blot ved at tage de årlige OBC, hvilket giver dig adgang til den lokale og nationale OBC træning, sammen med andre på samme kompetenceniveau og indstilling til det at lære, udvikle og bevare sine kompetencer, og dermed også bidrage til en 1.000 år gammel kulturinstitutions bevarelse – rum- som tidløst.
Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login