Shindenkan Danmark anno 2018 – State of the nation

Endnu et år er gået og endnu en fantastisk og meget travl sæson i Shindenkan Danmark er kommet til sin afslutning og kulminerede på et pragtfuldt Shindenkan sommerstævne hvor der både var den første årsafslutningen og årscertificering i Shindenkan OBC – det nye tiltag som er blevet implementeret i sæson 2017 / omkring standardisering af Yakami Shinsei-ryus flersporede kompetencer samt meget flotte gradueringer af både nye sortbælter, nye brunbælter og ikke mindst nye Kyugrader. Det var en ren festopvisning med hele Shindenkans curriculum af ubevæbnede og bevæbnede kompetencer ledet af Yamana-Itotani Sensei, som både står for Kompetence Certificeringen og gradueringen af Shindenkans medlemmer. Som jeg har skrevet før, er det ikke nogen hemmelighed at vi i Shindenkan sætter en kæmpe ære at have et meget højt kompetenceniveau. Det får vi gennem det totale samarbejde vi har med Shindenkan Honbu dojo, hvor Yamana-Itotani Sensei er chefinstruktør og med Shindenkans Kompetence og Udviklingscenter, hvor projektlederen er Yamana-Itotani Sensei, med SOPORG som styregruppe. I Shindenkan Danmark er vi meget taknemmelige for samarbejdet med Yamana-Itotani Sensei, hans nytænkning der åbner de flersporede kompetencer og udvikling op, for alle Shindenkans medlemmer samt den konstanthed han tilbyder og står for – gennem alle sæsonen de sidste 30 år.

Nationale generalforsamlinger.

De nationale generalforsamlinger ligger altid efter gennemførelsen af alle lokale Shindenkan foreningers årlige generalforsamlinger i maj, således at de nationale generalforsamlinger for hhv. Shindenkan Danmark forbundet og Shindenkan Honbu (JGS), kan afvikles med input fra lokalskolerne således at det arbejde og den viden der har været, i den gamle sæson kan lægge grundstenene til den nye sæson. De nationale generalforsamlinger for sæson 2017-2018 blev afholdt efter planen den 17. juni 2018 og for alle de fremmødte repræsenterede det Shindenkan organisationen, som består af såvel Shindenkan Danmark forbundet og repræsentantskabet – som udgør den politiske og demokratiske forening og af Shindenkan Honbu-dojo – der repræsenterer det 1000 år gamle kompetencesystem. Shindenkan Honbu-dojo består som bekendt af Jokokan Greve Strand & SDCC – Shindenkan Udviklings & Kompetencecenter (hhv. JGS og SDCC). Generalforsamlingerne blev gennemført efter de vedtagende formalia og foregik i god ro og orden.

Status over året

Shindenkan kører altid med 5 år strategiplan med det formål at udvikle vores medlemmer og for at bevare vores system Yakami Shinsei-ryu intakt – Strat2015-2020 var ingen undtagelse fra dette. Shindenkans Sommerstævne 2018 og de nationale generalforsamlinger markerer samtidig afslutningen på mit første år som formand for Shindenkan Danmark og det var tid til at gøre status over året der er gået. Vi har haft kæmpe succes i vores vækst siden år 2000 og specielt i årerne 2010 – 2015 har vi vokset meget og Shindenkan blev en betydende kampsportsorganisation i Danmark. Men succesen har en pris og prisen er politisk magtkamp i stedet for fokus på det egentlig. Shindenkan oplevede, i takt med vores vækstsucces, en uventet stigning i politisk handling og plejning af særinteresser der søgte at få frit løb i stedet for at opfylde vores vedtægter og formål! For et værdibasseret system som Yakami Shinsei-ryu Karate-do er politik og særinteresser en ødelæggende katastrofe som simpelt hen fjerner energien og det sjove fra det frivillige og ulønnede arbejder der bliver lavet såvel lokalt som nationalt. Men det er ikke første gang det sker – det er faktisk sjette gang på de 51 år som Shindenkan har været i Danmark og hver gang har der været brug for en ”Turn-Around” og hver gang har det haft en konsekvens for organisationen.

Strat20 – Tilbage til formålet og fælles kompetenceniveau

Da vi havde konstateret den negative effekt af vores eksplosive vækst, var det på tide at lave endnu en ”Turn-Around” denne gang designet til at komme tilbage til formålet og det fælle nationale kompetenceniveau. Strat 2015 – 2020 var en Turn-Around strategiplan, baseret på 5 afløsende trin med implementering af en fast fælles struktur og en Informations & Kommunikations plan der gradvist skabte mere og mere transparens og vidensdeling – både nationalt og lokalt. Med implementeringen af Trin 1-5 var det ikke længere muligt for Shindenkans ledere og instruktører at gemme sig bag et bælte – i stedet for blev vi alle tvunget til at vise vejen som rollemodel for os selv og andre – hele tiden. Der blev skabt en fælles kompetence platform efter mottoet: Plads til alle, Eliten som motionisten. Det var pludselig ikke ”bare” os, der som ledere bedømte andre, men nu også den anden vej – hvor vi selv skulle bedømmes af andre. Vi vidste godt, at Strat20 ville medføre en konsekvens – fordi det blev sandheden og afsløringernes tid. Vi vidste at jo større Shindenkan blev, jo mere afhængig blev vi af kompetente ledere med ægte ildsjæle i hjertet og dette er meget svært at finde i foreningslivet med forskellige baggrunde, erfaringer og kompetencer. Succesfulde Shindenkan var blevet et ”Politisk parti med fløjkrige”, hvor SOPORG hver gang skulle rydde op efter de forskellige ”Giga ego eventyr og fantaster”. Det er et opslidende arbejde – som jo også er frivillig og ulønnet for os i SOPORG! Shindenkans vækst blev vores Akilleshæl – vi var blevet en kolos på lerfødder med 3 skridt frem og 3 skridt tilbage og vi vidste alle at det var nødvendigt med en drastisk forandring – resultat: 2015 demokratiske nationale Generalforsamlings Strat20 plan. Som altid er Shindenkans hovedfokus på vores systemkompetencer og tillid til hinanden baseret på et fælles værdisæt og retning, men alligevel endte forbunds bestyrelsesmøder i politiske slagsmål og særinteresser – fællesnævneren blev sænket igen og igen. Vi vidste at konsekvensen af Strat20 ville betyde at Shindenkan ville tabe medlemmer – men der var ingen tvivl, for vi ville hellere miste medlemmer end miste Shindenkans 1.000-årige historie og sjæl – under dække af demokratiets hånd igennem særinteresse politik.

Konsekvensen af Strat2015-2020

I SOPORG opsatte vi Worst og Best case scenarier og forudsagde et medlemstab på imellem 35% til 50% og derefter stabilisering og fremgang. Det er vigtigt at understrege at SOPORG samtidig gjorde ALT for at minimere tabet igennem konstant transparent og åben kommunikation. Men det var ekstra udfordrende, når nogle få lokale ledelser modarbejder dette både skjult og åbenlyst og opfordrede medlemmer at gøre det samme, trods en demokratisk generalforsamlings afstemning har fundet sted i alle lokalskoler som nationalt, og dermed en demokratisk beslutning er truffet. Men Strat20 lykkedes heldigvis og netto tabet har nu stabiliseret sig på omkring de 20% som direkte resultat af Strat20 og ca. 30% inklusiv den almindelige afgang.

Opgørelsen af medlemmer

Vi har tidligere opgjort vores medlemstal med skæringsdato fredag i uge 6 og dette har afsted kommet en periode forskydning i opgørelsen af antallet af medlemmer. Dette er nu rettet og tilpasset og alle foreningernes medlemsopgørelse kører efter en national model og stemmer overens medlemstal.dk. Periodeforskydning har betydet at der hvert år er opgivet lidt for mange medlemmer fra de enkelte skoler i det der også regnes med optag af nye elever

Status over medlemmer

Status på denne generalforsamling er, at Shindenkan Danmark forbundet er blevet mindre – som tidligere fortalt mellem 20-30% mindre! Vi vidste at Shindenkan vi ville blive mindre og det er vi glade for, fordi vi er kommet tilbage til formålet og det fælles kompetenceniveau – og det er vi meget stolte af. Succesen med Strat20´ afslutning var tydeligt at se under sommerstævnet. Først en åben præsentation fra SOPORG´s formand – den præsentation som også blev fremlagt under de nationale generalforsamlinger, således vi sikrer at så mange som muligt af medlemmerne og pårørende bliver informeret. Derefter et brag! af et stævne med en intensitet og glæde som ikke er set siden 2012! Hvorefter stævnet afsluttedes med et kompetenceshow af bevæbnede som ubevæbnede kompetencer under OBC KM – flersporet Kompetencemærke årscertificerings bekræftelser. Tilskuerne tabte mund og kæbe og rigtig mange blev særdeles stolte over kompetenceniveauet.
Oversigt over medlems antal siden 2009 og frem til 06.02.2018

Strat20 er afløst af Strat23.

En ”Turn-Around” er nu færdig og det medfører at Strat 2010-2015 nu også er færdig. Og det endda – 2 år før tid! Vi er blevet mindre og det er vi rigtig glade for, for nu har vi nået det fælles fundament og kompetenceniveau vi skal, så nu kan vi SAMMEN se fremad igen!

Turn-Around er overstået og vi er i kompetencemål, men Yamana-Itotani Sensei vil finpudse konceptet til næste sæson efter al det Input han har fået fra jer, dataanalyser og os.

OBC sikrer, at hvis uheldet er ude og du bliver længerevarende skadet eller syg, eller hvis du bliver udfordret på din livscyklus med skilsmisse eller dødsfald eller hvis du tager en karrieremæssig udfordring som udstationering eller hvis du blot har brug for pause – at du ALTID kan komme tilbage til gældende kursus kompetenceniveau, blot ved at tage de årlige OBC, hvilket giver dig adgang til den lokale og nationale OBC træning, sammen med andre på samme kompetenceniveau.

På sigt vil OBC og NKT sikre et stigende kompetenceniveau i Shindenkan og hver årlig OBC vil være på lidt højere niveau. Målet er mindst ét helt bælte per tredje år for sort- og senior brunbælter.

Sæson 2018-2019 kan blive fantastisk! Mange af os føler, vi endelig kan ånde igen – skyfri blå himmel.

OBC – muliggør en historisk og direkte sammenligning af gradueringsgrader – fagkompetencer.

Det er ikke nogen hemmelighed at en 1. Dan i 90´erne ikke det samme som en 1. Dan i år 2018 og hvorfor så ikke det 😊? Det er ganske simpelt fordi der er sket en kompetenceudvikling i det flersporede kampsportssystem, hvor kravene langsomt er blevet højere år for år, – hvilket jo hele tiden har været planlagt af Honbu-dojo, da det giver mulighed for flere og højere bæltegrader!

Med indførelsen af OBC er det nu blevet muligt at sammenligne kompetencer og grader over de sidste 51 års generationer og dette er meget interessant fordi det netop viser udviklingen i Shindenkans kompetenceniveau.

Hvis hvert årlige OBC bliver gennemført på lidt højere niveau medfører det automatisk at instruktører som holder op, vil se deres elever overhale dem i kompetencer indenfor meget få år!

Det udfordrer historien på den positive måde fordi: Nu kan VI ikke blive hængende i fortiden – Nu kan gamle Shindenkaner og tidligere champions ikke længere ”tryne” en Shindenkaner fra en nyere generation! Eller din gamle instruktør kan ikke længere undervise dig fordi Du har valgt at vedligeholde og udbygge dine flersporede kompetencer og det har din tidligere instruktør ikke!

Det er der absolut ikke noget galt med – og jeg er sikker på at din gamle instruktør heller ikke har problemer med det 😊

Men med OBC er dette virkeligheden – og denne udvikling sker blot efter nogle få år.

Historisk medfører OBC således at grader bliver direkte sammenlignelige i de forskellige generationer og årgange og det betyder følgende for elever som er holdt op eller ikke har vedligeholdt deres kompetencer:

  • En Gensei-ryu sortbælte fra 60érne – 80´erne modsvare i viden og kompetencer i dag til én 5. Kyu YSK
  • En Shindenkaner sortbælte fra 90´erne modsvare i viden og kompetencer til en 4. Kyu YSK i dag.
  • En Shindenkaner 3.dan sortbælte fra 90´erne modsvare i viden og kompetencer til en 2. Kyu YSK i dag.
  • En Shindenkaner 1-2.dan sortbælte, 00´ern-2009 modsvare i viden og kompetencer til; 3. Kyu YSK i dag.
  • En Shindenkaner 1-2.dan sortbælte, 2009-2012 modsvare i viden og kompetencer til;1. Kyu YSK i dag.

Dette er MEGET interessant set fra organisationens side fordi det i den grad viser vigtigheden af OBC – men måske ikke så interessant for dem der har forladt os eller er gået i stå.

Dette blev afspejlet på sommerstævne anno 2018 med overrækkelsen af de nye OBC Årscertificerings Kompetence mærker (KM1-4), som bæres et år af gangens og viser hvem der vedligeholder og forøger deres flersporede kompetenceniveau.

Se det er rigtig fedt og det er vi MEGET glade for 😊

Omvendt betyder det at vi slipper for udtalelse med: ”Det er ikke lige som i gamle dage…” eller ”Dengang var vi meget sejere og sneen meget højere…” eller ”Træningen var jo også meget anderledes den gang…”, ”Vi var meget stærkere, som dengang jeg var soldat…” og så videre.

FORDI ikke mere snak – man kan jo bare tage sin årlige OBC certificering 😊

SST – Soké Sensei Tonegawa

Den 31. marts 2018 blev datoen hvor Soké Sensei Tonegawa gik på pension i alder af 80 år. Dette blev annonceret på Shindenkans forårsstævne 2018. Men det er vigtigt at fastslå at SST´s pensionering udelukkende gælder som leder af Bujutsu Kodosokukai – IKKE som Soké for Yashin Mon. Yakami no Taijutsu!

Dette er der ikke ændret på 😊 SST er selvfølgelig stadig Soké for Yashin Mon. Yakami no Taijutsu og træner stadig i dag sammen med de 3 oprindelige hovedkræfter – de 3 oprindelige medlemmer og elever herunder Yamana-Itotani Sensei.

Det var hele tiden planen at SST ville trække sig bort fra ledelsen af Bujutsu Kodosokukai i 2018 og Shindenkan blev derfor med rettidigt omhu en selvstændig gren i 2008 med Yamana-Itotani Sensei som leder og en licens der har dækket Europa, Skandinavien og Danmark.

Efter SST’s pensionering fra organisationsledelsen af Bujutsu Kodosokukai er Shindenkan blevet løftet fra at være selvstændig gren med europæisk licens, til at en fuld og 100% selvstændig organisation med World Wide licens.

Dette er vi MEGET stolte af – for det understreger at vores fantastiske rejse i en verden af flersporet kampsport forsætter positivt og udviklende for alle Shindenkans medlemmer der har været med – en fantastisk udvikling og rejse, som jeg har været så heldig at være en del af siden 1988.

Økonomi

Shindenkan Danmark er på nuværende tidspunkt, ikke i stand til selv at skabe den nødvendige økonomi, der er brug for og driften er derfor dækket af flere frivillige private investeringssponsorater af varierende størrelser og tidshorisonter, Honbu investeringer og andre mindre prioriteter.

Netop fordi vores forventede finansiering ikke har været stor nok, er vi i høj grad afhængige af sponsorater. Vi har været så heldige at modtage et mindre sponsorat i forbindelse med vores rejse til Japan i maj 2018 og det er vi MEGET taknemmelige for, men sponsorater kommer altid med en binding og det gør vi ikke kan planlægge store projekter – fordi sponsorater er et meget usikkert grundlag pga. tidshorisonten.

Shindenkans manglende balance i økonomi ift. de vedtagne strategiplaner, betyder også at andre revolutionerende internationale prestigeprojekter som POMW og SHIELD KISS, som er finansielt omkostningstunge, ikke mere finder sted, – med mindre finansieringen ER sikret på forhånd.

Shindenkans nationale bestyrelser og udvalg har som formål at skabe en større økonomi. Men vi skal kravle før vi kan gå og vi arbejder forsat på at skabe et mere sikkert økonomisk fundament for fremtiden.

HUSK Shindenkans Aktiviteter

Alle de nationale aktiviteter i Shindenkan, i tæt samarbejde med forbundet, bliver udbudt af Shindenkan Honbu-dojo, som både skaber indholdet og sørger for al planlægning, har kompetencen, skaffer instruktørerne og sikrer gennemførelsen. Shindenkan forbundet sørger for rammerne i form af lokaler, opstilling og oprydning. Dette samarbejde fungerer perfekt for alle medlemmer af Shindenkan Danmark.

Aktiviteterne for den nye sæson bliver altid planlagt efter de behov Shindenkan organisationen har samt antallet af potentielle deltagere pr. aktivitet og denne plan bliver præsenteret for forbundet på Shindenkans årlige generalforsamlinger og vedtaget gennem afstemning. Vi har udviklet forskellige IT værktøjer til dette formål.

Igen i år opfordrer Jeg alle medlemmer, instruktører, lokalbestyrelse og forældre til at holde øje med Shindenkans kalender for det er her alle de vigtige datoer for de nationale aktiviteter bliver offentliggjort. Aktiviteterne er tilgængelige på Shindenkans kalender fra primo juni hvert år – så husk altid at se på Shindenkans kalender i slutningen af juni/juli 😊

Kalenderen er en google kalender og i vores moderne verden med smartphones kan du abonnerer på Shindenkans kalender – således at du hele tiden er opdateret.

Mit fokus de næste 4 år

Shindenkan Danmark skal tilbage på sporet, så det bliver min og den nye bestyrelses opgave at skabe nye veje og muligheder i de kommende 4 sæsoner – som fastholder den positive spiral omkring rammer til kompetencefastholdelse og udvikling.

Det er IKKE vigtigt at være store – det er derimod vigtigt at vi er den ægte vare! Et ægte flersporet kampsportssystem med plads til alle eliten som motionisten.

Tak for sæson 2017-2018 og rigtig god sommerferie til jer og jeres familier!

Med venlig hilsen,

Jens Iversen, Forbundsformand

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login