Shindenkan Danmark anno 2016 – State of the nation, – med generalforsamlings nyt

Af Martin E. Hansen, Medlem indtil 2018

De årlige lokale medlemsforeningers generalforsamlinger blev alle afholdt som optakt til de nationale Shindenkan forbund og Shindenkan Honbu (JGS) generalforsamlinger, således demokratiets smukkeste og effektive funktioner kunne bringes op på nationalt plan.
Sæson 2015-2016 nationale generalforsamlinger blev som annonceret afholdt den 19.juni, 2016. Som alle medlemmer ved, består Shindenkan organisationen af; Shindenkan forbund (Politiske demokratiske forening) og Shindenkan Honbu-dojo (Det 1000 årige kompetence system, som består af; JGS; Jokokan Greve Strand & SDCC; Shindenkan Udviklings & Kompetencecenter).

De to ben bliver koordineret af et tværorganisatorisk demokratisk valgt udvalg, som hedder SOPORG; Shindenkan Organisation & Operation. Udvalget består af for- og næstformændene i Forbundet og Honbu, samt et demokratisk valgt medlem fra enten forbundsbestyrelsen eller Honbus bestyrelse. Alt andet vil ikke være meningsfuldt.

SOPORG fungerer også som demokratisk styregruppe for alle Shindenkans større internationale yderst succesfulde projekter, såsom POMW (2011-2013) og SHIELD KISS, herunder KataFIT (2014-2019).

Shindenkan Honbu dojo er opdelt i en driftsdel og en udviklings & hovedkompetencedel, som hedder SDCC – Shindenkan Udviklings & Kompetencecenter. SDCC har udviklet alt hvad der er i driftsdelen siden 1988 og er på absolut internationalt topplan. Det er derfor at SDCC kontinuerligt modtager undervisningsinvitationer til topudøvere både i Japan som Kina, men også har modtaget japanske topudøvere i Danmark. SDCC består af én hovedressource og person; Yamani-Itotani Sensei.

SOPORG skal skriftligt godkende alle budgetter og udgifter i SDCC og projekter, således alle lovmæssige revisionsregler overholdes. De valgte revisorer har hvert år adgang til alle regnskaber, herunder alle udgifter som altid er registreret elektronisk vha. bankudskrifter. Dertil har alle på generalforsamlingen adgang hvert andet til tredje år til det samme som de valgte revisorer, og stille alle de spørgsmål til udgifts- og indtægtsposterne, som de lyster. Grunden til at det er hvert 2-3 år er pga. det tidsmæssige forbrug, da nogle få ikke bidragende medlemmer nysgerrighed er stor, til mange bidragende medlemmers store irritation. Generalforsamlingen vedtog derfor ovenstående tidsinterval. Og sådan fungerer en demokratisk organisation.

Shindenkan er en 100 % kompetenceafhængig demokratisk kampsportsorganisation. Kort sagt ville Shindenkan organisationen ikke eksistere uden. Dette til forskel fra de fleste folkekære sportsgrene på motionsplan; Fodbold, håndbold, badminton, gymnastik, atletik osv. Sådan er det selvfølgelig ikke på eliteplan.

Jeg fik til opgave, som afgående Forbundsformand, at skrive både den traditionsrige ”State of the Nation”, men også udvidede denne med betydende beslutninger taget på generalforsamlingerne. Så det gør jeg selvfølgelig .

Pga. et ekstremt presset sæson med udrulningen af ”Progression efter Indsats”, måtte vi afholde tre generalforsamlinger samme dag, som dog blev mødt med stor forståelse. Tak for det!

Først blev Shindenkan Honbu (JGS), herunder SDCC årlige generalforsamling afholdt. Der var få spørgsmål, og stemningen var utroligt god, også selvom JGS skal have nye lokaler fra sommeren 2017, da Tjørnelyskolen, som har huset JGS siden 1994, lukker. Alle var meget stolte over SHIELD KISS projektet, men især over de konkrete fysiske, som psykiske resultater med KataFIT. Fokus for SDCC vil næste sæson være på en opdatering af Pensumhåndbogen fra 2009, samt en ny moderne hjemmeside sammen med forbundet.

Så var det tid til Shindenkan forbundets generalforsamling, hvor stemningen var så lattermild, at ordstyreren som var undertegnede, flere gange måtte tysse på deltagerne. Dette selvom det blev vedtaget at hæve forbundskontingentet for første gang siden 2009 til 250,- DKK/år/medlem, med samme fordelingsnøgle som hidtil.

Som rosinen i pølseenden, SDKSkyts – Shindenkan Skytteforenings generalforsamling, som også forløb lige efter agenda, hvor vi havde haft en rigtig god sæson, og nu er godt i gang med sommersæsonen som er udendørs.

Efter 2 timer og 23 minutter var alle tre generalforsamlinger afviklet i god ro og orden, og alle bestyrelser var enige om at benytte samme bager næste år, da alle deltagere var yderst konstruktive og havde forberedt sig forinden.

Af afgørende generalforsamlingsbeslutninger vil jeg lige nævne følgende;

Enstemmigt valgt på Shindenkan Danmarks GF16;

Ny forbundsformand for Shindenkan Danmark (2016-2018); Søren Nielsen

Nye forbunds næstformand for Shindenkan Danmark (2016-2018); Jens Iversen

Ny valgt medlem af SOPORG (2016-2020) efter valg og indstilling af Honbus GF16; Martin Hansen.

SOPORG som valgt på GF2015 består af, for en fem årig periode; Forbundsformand og næstformand, Honbu formand og næstformand, og et medlemsvalgt medlem fra enten forbundsbestyrelsen eller Honbu´s bestyrelse.

Hermed min beretning:

Endnu et år er gået siden den sidste opgørelse over medlemsskoler og medlemstallet i Shindenkan Forbundet, og for Shindenkan Danmark skulle sæson 2015-2016 være et år, hvor fastholdelse og progression var i fokus, efter en sæson ramt af kommunale reformer, der medførte en sæson, der ikke var optimal set med vækst og ekspansions øjne.

Det til trods, lykkedes det for nyåbnede Jokokan Gentofte at etablere sig i Nordsjælland, hvor det lokale drift team og bestyrelse satte nye standarder, og leverede en god præstation i opbygningen, lanceringen og rodfæstningen af en ny Shindenkan Skole. Men lanceringen af Jokokan Gentofte var ikke den eneste nyhed i sæsonen, hvor Honbu-dojo barslede med tiltag, der skulle løfte Shindenkans udvikling.

For at understøtte forbundet og strategiplanen lancerede Honbu-dojo i midten af sæsonen konceptet ”Progression efter indsats”. Et koncept som gjorde op med mange års lappeløsning på Yakami Shinsei-ryu’s omfattende gradueringsmodel, som trods gode intentioner var blevet for uoverskuelig for både børn og voksne i de første par år. Den nye model og struktur blev vel modtaget under generalprøven op mod Xmas stævnet 2015, hvor den for alvor blev testet af og konsolideret til sommerstævnet 2016, hvorefter der kun er finpudsningen tilbage i sommerferien. Det er nu blevet meget mere overskueligt at planlægge sit eget ”6-12 måneders gradueringsprojekt” for både børn og forældre, hvis man vel og mærke vil.

Som en naturlig følge og udvikling af sortbæltegradueringerne ved Sommerstævnet 2015, og udnævnelsen af Elisabet og Karsten som Vice chefinstruktører i tillæg til densho graden SHODEN, er sæsonen 2015/2016 blev året, hvor Next Generation lanceres – Jokokan Frederiksberg og Jokokan Korsør får nye Chefinstruktører og ledelsesteam, så de nye kræfter for optimale udviklingsmuligheder i deres rejse gennem Yakami Shinsei-ryu. På sommerstævnet 2016 blev Elisabet udnævnt som Chefinstruktør i JFr og Karsten i JKO. Den afgående Chefinstruktør i JFR – Kjeld Nyrup, forfølger en gammel drøm og led i hans udvikling – Etableringen af en Jokokan Østerbro. Vi bifalder at der kommer endnu en Jokokan Skole til folden og ønsker både den og Kjeld Nyrup al mulig held og lykke fremover. Det skal tilføjes at for at sikre størst mulig succes, får Jokokan Østerbro en særlig 100% skræddersyet plug ’n’ play løsning i platinversion, hvor andre nyetablerede skoler har fået en guldversion.

Shield KISS projektet fortsætter på den store klinge Verden over, og forskningsresultater bekræfter de udmeldte anbefalinger og projektformål udmeldt i projektets begyndelse i 2013, som den Internationale lægestand og fagspecialer til stadighed forundres over. KataFit er bare en lille del af den store Shield Kiss sundheds paraply og toppen af isbjerget, hvor fremtiden vil bringe flere holistiske KISS løsninger idenfor kost, generel sundhed, helse, motion og meget andet – rent plug ’n’ play fra ”supermarkedshylderne”. De store sammenhænge er identificeret og omdrejningspunktet er immunforsvaret, hvor bla. de mange bakterier, der trives i og på mennesket har kolossal betydning for mennesket som helhed, SHIELD KISS projektet har efter 2½ års intensivt arbejde lykkedes at fremkomme med en hel unik oversigtsplan i fem sammenhængende niveauer, som kan anvendes som styringsredskab til en fælles styret overordnet UMIN projektplan de næste 10-20 år af titusindvis af projekter. Forskellen fra før til dette helt unikke projektværktøj er, at før var der ingen overordnet styring, sammenhæng og fælles mål, men det er der meget stor mulighed og sandsynlighed for nu. Hvilket vil være en betydende accelerator i sammenhængende opdagelser, jo større stykker af puslespillet som bliver samlet og dokumenteret for til sidst som endegyldigt mål; at forstå den fulde sammenhæng på tværs af alle specialer, men også fremtidige specialer, som er nødt til at opstå for det fulde billede.

Medlems udvikling

I Shindenkan Danmark laver vi medlemsopgørelsen fra uge 6 til uge 6 året efter, og vi har lavet denne opgørelse siden uge 6 i februar 2009, hvor der i februar 2010 var 665 registreret medlemmer i Shindenkan organisationen. Det vil sige at:

  • Opgørelse for år 2009, opgjort i uge 6 2010: 665 medlemmer
  • Opgørelse for år 2010, opgjort i uge 6 2011: 719 medlemmer
  • Opgørelse for år 2011, opgjort i uge 6 2012: 857 medlemmer
  • Opgørelse for år 2012, opgjort i uge 6 2013: 1084 medlemmer
  • Opgørelse for år 2013, opgjort i uge 6 2014: 1101 medlemmer
  • Opgørelse for år 2014, opgjort i uge 6 2015: 1365 medlemmer
  • Opgørelse for år 2015, opgjort i uge 6 2016: 1387 medlemmer

Opgørelsen for 2016 har vist en medlemstilgang på 2 %, hvilket betyder, at vi pr. uge 6 2016, i Shindenkan Danmark er 1387 medlemmer:

Organisationens medlemstal er et udtryk for antallet af kontingent betalende medlemmer igennem sæsonen, men desværre ikke hvor mange vi er på opgørelsestidspunktet – uge 6 2016

Vi er sikre på at Honbu dojo’s tiltag omkring progression efter indsats bliver en stadig stigende succes, der vil have en positiv afsmittende effekt på både medlemsfastholdelsen og progressionen i den næstkommende sæson, så den kan blive den bedste sæson nogensinde, og mange år frem.
Resultaterne allerede for det første halvår 2016 viser en gigantisk fremgang på næste 600 %, for forældre til Jokokidz og JokoTeens, og voksne, som aktivt tager ansvar for deres personlige gradueringsprojekt mod den næste grad. Den er steget fra 10 % i perioden 2000-2015 til nu over 67 % i 2016. Og stadig med plads til alle – eliten som motionisten.

Husk! Alt arbejde i Shindenkan og Shindenkans medlemsskoler er frivilligt og ulønnet, fordi vi tror på at vores værdier gør en forskel – vi tror på at Shindenkan er stedet for alle, der vil dyrke flersporet kampsport, og vi ønsker at give vores viden og kompetencer videre til en ny generation på en forbedret, uforbeholden og struktureret måde til gavn for dem og os. Vi siger TAK til alle som bidrog og støttede os i 2015-2016 i Danmark, Europa og internationalt.

Med disse ord vil jeg som afgående forbundsformand de sidste 2år give faklen videre til den ny forbundsformand, som forhåbentlig kan skabe endnu bedre resultater for Shindenkan Danmark i den næste periode frem mod 2020, hvor Shindenkan organisations samlede strategiplan 2020 skal fornys under Generalforsamlingerne 2020.

De venligste Shindenkan hilsner

Martin Hansen, afgående Forbundsformand, Shindenkan Danmark

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login