Shindenkan Danmark anno 2014 – State of the nation

Af Martin E. Hansen, Medlem indtil 2018

Endnu et år er gået siden den sidste opgørelse over medlemsskoler og medlemstallet i Shindenkan Forbundet, og for Shindenkan Danmark skulle 2014 have været et vækst- og ekspansions år, men ydre forhold, som bunder i kommunernes omlægninger af skoler og haller ramte os voldsomt i 2014, da omkring halvdelen af lokalskolerne fik lokaleudfordringer, med meget ustabile træningsforhold, og sågar én skole måtte holde lukket i én måned pga. VM i badminton.

Jokokan Frederiksberg Karateskole havde bedt om assistance, og fik hjælp til oprydning og strømligning i 2013 og er nu i en konsoliderings fase, som er meget lovende i 2015. Jokokan Slagelse Karateskole har været under lokal oprydning i hele 2014, og det er vores håb at Jokokan Slagelse Karateskole nu går ind i en konsolideringsfase i 2015, således at der endelig kan komme fuld tro på fremtiden – for første gang siden 1991, og de derved kan udnytte og fastholde deres fulde potentiale af Karateudøvere i alle aldre, som strømmer til denne skole.

Alt dette har sat spor på Shindenkans ellers meget fine fastholdelse af medlemmer, analogisk forklaret har badekaret været fyldt godt op med vand i sæsonen, men ydre forhold har gjort at proppen ikke kunne sættes ordentlig i og en del af vandet er derfor løbet ud igen! Der pågår naturligvis et arbejde i hver enkelt lokalskole, der hele tiden justerer arbejdet i driftsledelsen, så relationer fastholdes så godt som muligt. Det er et arbejde, som de lokale bestyrelser tager meget seriøst og følger op på gennem fastforankrede ledelsesværktøjer.

Men til trods for det, er det alligevel lykkedes, at byde velkommen til flere hundreder nye medlemmer! Og der har også været tilvækst af en ny Shindenkan skole i Gentofte – som vi byder velkommen i Shindenkan familien og ønsker dem held og lykke i Deres forsatte etablering og vækst i Gentofte lokalsamfund.

2014 har også budt på igangsættelsen og implementering af Shindenkans næste store projekt – SHIELDKISS 2014-2019. Det har allerede i slutningen af 2014 skabt fantastiske nationale som internationale resultater, og vi forventer os meget af ét af del-elementerne, som blev udrullet i 2014; vores KataFIT, samt deltiltag efter KISS princippet.

Læs alt om KataFIT og SHIELDKISS i artiklerne på hjulet og den dybe tallerken. Og i 2K, 2015, SHIELDKISS hjemmesiden.

Medlems udvikling

I Shindenkan Danmark laver vi medlemsopgørelsen fra uge 6 til uge 6 året efter og har vi lavet denne opgørelse siden uge 6 i februar 2009, hvor der i februar 2010 var 665 registreret medlemmer i Shindenkan organisationen. Det vil sige at:

  • Opgørelse for år 2009, opgjort i uge 6 2010: 665 medlemmer
  • Opgørelse for år 2010, opgjort i uge 6 2011: 719 medlemmer
  • Opgørelse for år 2011, opgjort i uge 6 2012: 857 medlemmer
  • Opgørelse for år 2012, opgjort i uge 6 2013: 1084 medlemmer
  • Opgørelse for år 2013, opgjort i uge 6 2014: 1101 medlemmer
  • Opgørelse for år 2014, opgjort i uge 6 2015: 1365 medlemmer

Opgørelsen for 2014 har vist en medlemstilgang på 24 %, hvilket betyder, at vi pr. uge 6 2015, i Shindenkan Danmark er 1365 medlemmer:

Organisationens medlemstal er et udtryk for antallet af kontingent betalende medlemmer igennem sæsonen, men desværre ikke hvor mange vi er på opgørelsestidspunktet – uge 6 2015.

Vi har faktisk været hårdere ramt i 2014 end nogensinde før i Shindenkans 50 års historie. Vi forventer dog at kommunernes omlægninger nu er tilendebragt, uanset har vi i Shindenkan iværksat hjælpeprogrammer, som skal oplyse vores medlemmer om disse udfordringer, samt imødegå disse med ekstra medlems tiltag, således at sæsonen 2015/2016 kan blive en meget stor succes.

Vi skal tilbage til den meget høje fastholdelse som vi har haft de sidste 5 år, således at 2015 bliver det bedste år i Shindenkans historie – nogensinde.

Husk! Alt arbejde i Shindenkan og Shindenkans medlemsskoler er frivilligt og ulønnet, fordi vi tror på at vores værdier gør en forskel – vi tror på at Shindenkan er stedet for alle, der vil dyrke flersporet kampsport, og vi ønsker at give vores viden og kompetencer videre til en ny generation på en forbedret, uforbeholden og struktureret måde til gavn for dem og os. Vi siger TAK til alle som bidrog og støttede os i 2014 i Danmark, Europa og internationalt.

De venligste Shindenkan hilsner

Martin Hansen, Forbundsformand, Shindenkan Danmark

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login