Velkommen til sæson 47; 2014-2015!

Virkeligheden og udviklingen står aldrig stille

Efter generalforsamlingerne i maj, 2014, har de nye bestyrelser i Jokokan Greve Strand, herunder Shindenkan Honbu dojo Kompetence- og Udviklingscenter, forbundet Shindenkan og det tværfaglige og organisatoriske koordinationsudvalg; SOPORG haft mange møder for, at udvikle, strukturere, planlægge, implementere og følge op på de mandater, som de respektive generalforsamlinger har givet disse demokratiske nedsatte bestyrelser og udvalg på nationalt plan.

Fordi det er frivillig og ulønnet arbejde, behøver det ikke være ineffektivt, ustruktureret og administrativt surt. I Shindenkan arbejder vi derfor med 5 års planer, som bliver justeret og opdateret hvert år, således det til enhver tid afspejler de indfriede delmål, udviklinger og behov, som er i Shindenkan organisationen, som primo februar 2014, talte omkring ca. 1.100 medlemmer fordelt på 12 lokal medlemsskoler. Vi arbejder også med fælles administrative- og ledelsesværktøjer, som er meget effektive og understøtter vores planer, men også meget simple at forstå og bruge, således nye kræfter til enhver tid, kan få fuld udbytte og nytte af disse hjælpeværktøjer. Det har også den fordel, at alle lokale som nationale ledelseskræfter forstår hinanden 100 %, da udgangspunktet og ”sproget” er det samme. Dette er også hovedgrunden til, at Shindenkan organisationen er fordoblet i størrelse på blot 5 år, da alle lokale som nationale ledelses- og instruktørkræfter primært kan anvendes på det de brænder for, og det medlemmerne efterspørger; Yakami Shinsei-ryu Karate-do – et flersporet kampsportssystem med mere end 1.000 års historie bag sig, heraf snart 50 år i Danmark.

Vi er også én af de få kampsportsorganisationer i verden, som har brede fagkompetencer på meget højt internationalt niveau og samtidig også forstår, både den gamle verdens samuraikrigeres færdigheder, som den moderne verdens.

Dette blev opnået igennem POMW – Project Old Modern Warrior (2010-2013). POMW projektet har hovedudgangspunkt indenfor Kampsport og Minouchi Sensei teori om mennesket bag våbnet. Dennes indre afklaring og indstilling er den vigtigste faktor for, at lære at skyde på kortest muligt tid med de mest optimale resultater, hvis disse også får den mest optimale læringsproces og opbygning med den optimalt korrekte skydetekniske essens fra verdens bedste pistol, riffel og langdistanceskytter.

Igennem 36 måneder, 8 forskellige lande, 3 kontinenter og 8 forskellige US stater og mere end 350.000 gode skud, påviste POMW, at den afgørende faktor primært er mennesket bag våbnet, og dette tilmed er tidsløst og uafhængigt af den tekniske udvikling, samfundsnorm og oprindelsesland.

I 2012 begyndte POMW for alvor også at vække international interesse, og POMW blev kontaktet omkring samarbejde og læringsprocesser. Det har fortsat og været stigende helt op til sommeren 2014, selvom POMW projektet officielt blev afsluttet 31.12.2013. Kimu Sensei har takket nej til både store som små tilbud, da Shindenkans hovedmetier og hovedpassion er og bliver vort 1.000 årige arv og system; Yakami Shinsei-ryu. POMW er nu en del af vort obligatoriske KYU kompetencepensum, og frivillige DAN kompetencepensum.

48+ Shindenkanere har foreløbigt gennemført POMW Basis, Fundamentals og Intermediate uddannelsen med helt bemærkelsesværdige internationale resultater. Fem skytteinstruktører har gennemført POMW pistol advance, og én har gennemført både pistol, riffel og langdistance på højeste internationale niveau med verdens absolut bedste skydelegender som instruktører. SDKSkyt, som er en selvstændig skytte medlemsforening af Shindenkan forbundet, er også medlem af DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI.

Som formand for Shindenkan SOPORG, har Kimu Sensei arbejdet i sin sommerferie på et opdateret oplæg til SOPORG på bl.a. en mere optimeret aktivitets- og planlægningstruktur, samt afvikling af disse, og en justering af strat20.

Som chefinstruktør og leder af Shindenkans Komptence- og Udviklingscenter, har Kimu Sensei arbejdet i sin sommerferie på et opdateret oplæg til SOPORG og alle Shindenkans medlemmer på en opdatering af; JokoKidz- og JokoTeen koncepterne, voksen og Kohaku-jin koncepterne, graduerings- og større transperans imellem flersporede- og enkeltsporede grader og krav, en bedre struktur og proces for undervisning af medlemmer igennem progressions- og livscyklusser, SHIELD KISS 2014-2020 projektet som afløste POMW projektet og meget meget mere, som som I kan læse om her.

HVAD ER NYT? OG HVAD ER ÆNDRET?

SHIELD KISS projektet – Strength Health International Empowerment Listen Doctors – Keep It Simple & Safe – The East West bridge. SHIELD KISS projektets strategi er, at det bedste er sundhedsmæssigt at være så stærk og rask som muligt i så mange år som muligt både fysisk, psykisk, mentalt og åndeligt. Men også acceptere, at vi alle bliver ældre. At akutte fysiske skader har indflydelse på psyken, og kroniske fysiske skader har indflydelse på psyke, mentalt og åndeligt og modsat. For at opnå en ”Sund sjæl i et sundt legeme” kræver dette også at mennesket tager ansvar for sit eget liv i alle relationer, og at holde sig stærk, sund og rask, ikke behøver at være den store videnskab og yderst kompliceret, som rigtig mange kommercielle udbydere gerne vil gøre det til. Det kan ligesom med POMW projektet og POMW Skydeteknisk håndbog gøres essentielt simpelt og sikkert. Kimu Sensei har været igang siden Januar 2014 på dette projekt.
KataFit TripleW – KataFit Winner Workout & Wellness; Dette har nu resulteret i en ny moderne flersporet trænings cirkelkata, som f.eks. skulle opfylde følgende kriterier: Den skal baseres på den sidste nye vestlige og østlige idrætsforskning og 1.000 års afprøvet kampkunstviden, således at udøveren med den størst mulige effektivitet på kortest mulig tid opnår de opstillede formål målrettet Yakami Shinsei-ryu kampsportstræning, hvilket også betyder ”Plads til alle, eliten som motionisten”. Dette betyder at katacirklen skal kunne anvendes forebyggende både til eliten som motionisten, som den skadesplagede under genoptræning, som den skadesplagede uden ordentlig genoptræning og derfor har mén og gener fysisk som psykisk. Den nye cirkel er udviklet som en kata Fitness – dvs. den er nøje sammenhængende igennem en gradvist opbyggende proces, som omfatter alle muskelgrupper, store som små, hæftninger, led og skelet, nervebaner som medianbaner, energi- som stressrensende igennem udstræk, åndedræt, lyd, meditations og ki-metodikker, samt effektive muskelopbyggende som muskeltonende og kardiovaskulære (konditions) teknikker baseret på japaneren Tabata´s og andres forskningsbaserede resultater omkring High Intensity Training effektivitet på konditionen. Cirkel kataen kan gennemføres uden nogle hjælpemidler, hvor som helst og når som helst, men kræver en forholdsmæssig kompromisløs teknik og høj moral for maksimal effekt og minimering af skadesrisiko, som der er med al træning. KataFit TripleW kan også selvfølgelig benyttes til alle sportsformer og som forebyggende sundheds- og helsefremme.
Cirkelkataen er grundopdelt i to opbyggende niveauer afhængig af træningstilstand og ambition. De to niveauer er; Antal receptioner på tid og sværhedsgrad.

Antal receptioner på tid; Her er der tre niveauer; 12 minutter, 21 minutter og 35 minutter for en øvet udøver.

Sværhedsgrad; Her er der tre niveauer.

Dagsform og optræning; Alle Shindenkan skolers hold, vil til hver afsluttende træningslektion, anvende de sidste 12 minutter på denne cirkelkata, da de tekniske krav i cirkelkataen vil fungere som hjælpeværktøj og support til, at minimere og måske ligefrem eliminere nogle af de udfordringer mange udøvere har, herunder core krydsspændinger, koordinering, balance og dynamisk muskel-, led og hæftningsstyrke. Målet er også en body-age (fysiologisk kropsalder) på op til minus 15 år. F.eks. en 40 årige mand eller kvinde vil igennem Yakami Shinsei-ryu og Cirkel kata kunne opnå en fysiologisk alder som en 25 årige. Dette er muligt!

21 minutter niveauet vil blive et fremtidigt krav fra brunbælter og op. 35 minutters niveauet vil være for chefinstruktører og eliteudøvere.

Det skal dog bemærkes, at under tre pilottests i august måned 2014, var der ingen som gennemføre niveau 3, bortset fra cirkel kataens udvikler, Kimu Sensei. Men niveau 2 er udfordrende for selv en udøver i meget god form, og niveau tre skal der nogle ugers/måneders optræning til, hvis du er i nogenlunde god form.

Under en pilottest i uge 32, var der ingen af chefinstruktørerne (SOPORG) som første gang kunne gennemføre en niveau 3 test, trods kondital over 50-60 og temmelig god form. Men alle var meget begejstret, da de dagen efter kunne mærke alle muskler, led, hæftninger i hele kroppen, på en behagelig helhedsmæssig måde, og ikke som efter en traditionel omgang styrketræning; kun i hovedmuskelgrupperne. Dertil havde alle sovet som en sten. Den gennemsnitlige gennemførsel af niveau var; 40+-3 minutter, hvilket betyder et forbedringspotentiale på 35-45 %.

Chefinstruktørerne (SOPORG) fik til opgave, at idegenerere på det nye navn til cirkle kataen. Det gik lige fra; WWW (What Women Want – dobbeltsidet) til Wonder Wellness over til det endelige arbejdsnavn; TripleW – Winner Workout & Wellness.

KataFit TripleW 1, er den første, men grundlæggende af en serie på tre til fire KataFit TripleW Shindenkan cirkler. Udrulningen begyndte i august, fortsætter ind i september, og vil så blive udrullet til Honbu; sortbælteholdet, derefter brunbælteholdet, hvorefter KYU (8-4.kyu) og til sidst lokalt. Dette gøres således en korrekt teknisk og dermed optimal udførsel kan ske igennem en kaskade, således der altid vil være én der kan hjælpe med 100 % korrekt udførsel og dermed også 100 % optimalt udbytte. Dette vil ske i 2014, 2 H.

KataFit TripleW er special udviklet til både motionisten som eliten, da hårdheden kan justeres alt efter det behov og mål udøveren har. Motionisten vil med 2-4 gange ugentlig træning af enten 12 minutters eller 22 minutters KataFit TripleW versionen opnå et betydeligt bidrag til et bedre helbred, sundhed og styrke på flere fordelsagtige niveauer på den meste effektive måde og på den korteste tid. Eliten vil opnå et betydeligt bidrag til deres sport med en skadesminimering og mindre slid på kroppen og helbredet, da KataFit TripleW helhedstræner krop, åndedræt og psyke på samme tid, og dermed også optimerer der hvor skaderne oftest opstår på både kort som langt sigt. KataFit TripleW er den grundlæggende, men mest fundamentale træningsform, som både kan stå alene, men også fungere som fundamentet til din sport.

Det eneste KataFit TripleW kræver er et gulvareal på ca. 1 m x 2 m og – dig selv. Dette betyder at du kan træne når som helst og hvor som helst, – blot du har mindst 12 minutter til rådighed og det har alle mennesker.

KataFit TripleW serien vil også omfatte kost, da tommelfingerreglen er, at den rigtige kost for dig og dit behov, står for 67 % af resultatforbedringen eller for 67 % af det modsatte. Den rigtige kost betyder i KataFit serien, kost efter dit mål og behov, som typisk vil ændre sig flere gange igennem en udøvers livscyklus. KataFit TripleW serien vil selvfølgelig også omfatte værktøjer til livsforbedringer, livsstil og livssyn. Men også dette vil være efter dig og dit behov og din livscyklus. Som altid i Shindenkan vil intet være hemmeligt, men alt åbent, men vil målrettes rette tid, sted og behov, således ressourcerne vil blive optimalt anvendt. Dette gør vi, da Shindenkans værdisæt ikke kun er begrænset til Shindenkan, men til alle der har interesse, lyst og nysgerrighed for, hvad Shindenkan kan tilbyde af værktøjer – værktøjer som er op til 1.000 år gamle, ganske velafprøvet og uden hokus pokus og mystifiseringer.

Dette synes vi er ansvarsfuldt, da vi ved at tusindvis af udøvere nu snart vil blive introduceret til KataFit TripleW Fundamental, og resultaterne herfra vil blive brugt i den evige udviklings- og forbedringsspiral, som også både østlige som vestlige speciallæger vil få gavn af, og derefter vil det brede sig som ringe i vandet.

NYT – Speciel JokoKidz og JokoTeen stævne, 4.oktober, 2014.
Det har igennem nogle år været et ønske fra Shindenkans medlemmer, at få et speciel målrettet træningsstævne for JokoKidz (6-12 år) og JokoTeen (12-15 år), hvor undervisningen blev tilrettelagt således, at det blev målrettet optimalt til disse to store grupper. Det er også tanken, at dette skal have en direkte optimerende effekt på forståelse, koncentration, udbytte under de tre store fællesstævner for alle.

Herunder også Dojo-kun – adfærdsregler, respekt og accept for andre og sig selv. Dertil skal JokoTeens også forberedes fra overgangen fra JokoKidz til ”de voksnes rækker”, og de krav der skal indfries for voksne, herunder overgangen fra bæltestreger til hele bælter, således en optimering af udbyttet under alle Shindenkan aktiviteter kan ske, til glæde for alle Shindenkanere som for Shindenkan idéen.

Afhængig af de kommunale lokaleforhold, er følgende tanken og arbejdsplot;

Lørdag den 4.oktober, 2014, Honbu-dojo, Greve;

08:30-08:55; Registrering og indcheckning JokoKidz

09:00-11:30; JokoKidz Specialstævne

11:15-11:30; Hvordan går man til graduering? Og hvorfor?

11:30-12:00; JokoKidz gradueringssession og afslutning

12:00-12:25; Pause og registrering og indcheckning JokoTeen

12:30-14:15; JokoTeen Specialstævne

14:15-14:30: Hvordan går man til graduering? Og hvorfor?

14:30-15:00; JokoTeenz gradueringssession og afslutning.

Afhængig af tilslutningen, er det tanken at allokere imellem 4-6 sortbælte instruktører fra graden 1.dan til 4.dan Sr. YSK og 2.dan til 6.dan BKK. Så det er et pilotprojekt, vi tager temmelig seriøst og hvor der vil ligge et meget stort forarbejde bag. Så vi håber at alle vil bakke op omkring dette, og efterspørgslen også svarer til virkeligheden.

Synligørelse og sammenfald af grader imellem JokoKidz, JokoTeens og voksne
Mange JokoKidz og JokoTeens har følt sig skuffet over, at voksne tilsyneladende progressere hurtigere igennem bæltegraderne end de selv gør. Dette er ikke tilfældet og en skrøne.

Men ofte er det sådan – især i de første år, at JokoKidz og JokoTeens, ikke træner lige så koncentreret som voksne, kun træner én gang ugentlig pga. anden sportsgren eller aktivitet, ikke kommer til alle stævner, hvor der er gradueringer, eller som både har gode som dårlige dage og andre ting. Dette skal der selvfølgelig være rum og plads til og derfor har Shindenkan både et JokoKidz-, som JokoTeen koncept, som er målrettet denne gruppe og udviklet i samarbejde med børne-, adfærds- og udviklingspsykologer og vores egen undervisningserfaring, som hos mange af os nærmer sig de 25-30 år.

Men disse udfald, tolerance og udviklingsunderstøtning betyder også, at JokoKidz og JokoTeens, ofte ikke opfylder de samme kravs betingelser for grader, som er gældende for alle, – voksne, Teens og børn.

Dette kommer oftest med alderen og jo mere moden og målrettet eleven bliver. Derfor arbejder Shindenkan med ”Plads til alle – eliten som motionisten” og både JokoKidz-, JokoTeen-, voksen-, og Kohaku-jin (kronisk skadede som bærer viljen i hjertet) koncepter, samt Shinden-Culture (integrations projekter for anden etnisk herkomst, men også projekter som Asperger og autister, som integreres på de almindelige undervisningshold).

Shindenkan er derfor en meget rummelig organisation, og ønsker at bidrage til samfundet, internationalt, som nationalt som lokalt.

Det er klart, at de elever som sætter sig ind i, hvad der stilles af krav til de forskellige grader, og deltager i alt det er kræves for at opnår disse, og derfor gør en større målrettet indsats end de elever som ikke gør dette, vil progressere hurtigere igennem systemet.

Med den nye speciallejr for JokoKidz og JokoTeens, kan dette gå endnu hurtigere for denne gruppe før disse grupper har mulighed for, at ”indhente” de voksne og få muligheden for at passere disse.

EksempelDeltager i altDeltager i alt Deltager ikke i altDeltager ikke i alt
 Voksen: 1 år = 8. KyuJokoKidz/Teen = 9. Kyu Voksen: 1 år = 8. KyuJokoKidz/Teen = 9. Kyu
 Voksen: 2 år = 7. KyuJokoKidz/Teen = 8.0 Kyu Voksen: 2 år = 7. KyuJokoKidz/Teen = 8.0 Kyu
UdligningVoksen: 3 år = 6. KyuJokoKidz/Teen = 7.2 Kyu Voksen: 3 år = 7. KyuJokoKidz/Teen = 7. Kyu
UdligningVoksen: 4 år = 5. KyuJokoKidz/Teen = 5.0 Kyu Voksen: 4 år = 6. KyuJokoKidz/Teen = 6.0 Kyu

Brun- og sortbælte stoptest krav, og Kohaku-jin og JokoTeen special.
I Shindenkan er vi stolte over vor Kohaku-jin koncept – De skadede som bærer viljen i hjertet.

Dette betyder, at hvis man af arbejdsmarkedsstyrelsen er tildelt en skadesprocent på mindst 5 %, skal man ikke frygte for liv, helbred og lemmer, hvis man ligesom alle Shindenkanere er vild med at dyrke kampsporten Yakami Shinsei-ryu.

Kohaku-jin konceptet har kørt i en del år nu og der er nu flere ”Sølv Kohaku-jin”, som er Shindenkanere som i stedet for sofaen har valgt at fortsætte og være aktiv sund med Yakami Shinsei-ryu i mindst 3 år efter udnævnelsen til ”Bronze Kohaku-jin”. Vi regner bestemt med, at 2015 vil byde på de første ”Guld Kohaku-jin”, som tildeles efter 5 år som minimum 80 % aktiv Kohaku-jin.

Kohaku-jin konceptet har været gældende for aldersgrupper, dog hidtil mest voksne, da børn normalt hurtigt vokser sig fra diverse skavanker som heldigvis oftest er midlertidige.

Vi har nu oplevet i 2014, at flere JokoTeens har måtte framelde sig indstillinger til brunt bælte processens stopprøver, da de ganske enkelt har været ude af stand til dette. Teen age alderen er kendetegnet med mange udviklinger på både psykisk, mentalt som på det fysiske område.

JokoTeen konceptet understøtter JokoTeens på det følelsesmæssige, som psykiske og mentale område, men tog ikke rigtig højde for det fysiske, – altså at børn vokser! Sådan rent fysisk J.

Normalt er dette helt uproblematisk, især hvis børnene er inaktive eller moderate aktive i sundhed og helse igennem sport. Men hvis de dyrker sport på højt til meget højt niveau, så kan dette udvikle sig til et problem på flere måder;

1. Brun- og sortbælte stoptest er ens for alle aldersgrupper. Det er samme relative krav.

2. Når JokoKidz bliver til JokoTeens omkring de 12- 13 år, er det også på dette tidspunkt at de normalt indstilles til brunbælte proces graduering, hvis de har gået fra barnsben af.

3. Men i denne aldersgruppe – fra 12 til 14 år, afhængig af køn, er dette den højeste ”vokse periode”, hvor de flest midlertidige skades tilstande opstår, som kan være ganske smertefulde i perioder.

4. Sådan én smerteperiode er absolut ikke ideel under en optræningsperiode til stoptest 1. Tværtimod kan det forværre den midlertidige skade eller ligefrem gøre den betydeligt længere

5. Dette betyder at disse JokoTeen bliver straffet dobbelt; både med den midlertidige skade og et kaotisk og afbrudt optræningsforløb. Dette er ikke ideelt, fair og fremmende for selvværd og selvtillid, som indgår i både JokoKidz og JokoTeen konceptet, men så absolut også i Kohaku-jin og voksen konceptet.

6. Derfor sker der både en forbedring af Kohaku-jin konceptet og JokoTeen konceptet, således vi er tro imod Shindenkans værdisæt, men samtidig er tro imod at alle skal opfylde de samme krav.

Det er et krav, at JokoTeens som skal til de afsluttende sommer eksaminer for studenter-, HF-, HTX- og HHX IKKE deltager i sommerens SB TLUS stævne for brun og sortbælter. Da disse er altafgørende studieforberedende ungdomsuddannelser, som giver adgang til de højere videregående uddannelser.

I Danmark kan karaktergennemsnittet ikke ændres efterfølgende, som i mange andre lande. Det vil derfor være imod Shindenkans værdisæt ikke at understøtte JokoTeens i deres fremtidige arbejdsmuligheder og bidrag til samfundet.

Dette betyder, at hvis JokoTeen´en normalt har deltaget i andre SBTLUS og opfylder alle andre krav op til, vil gradueringsprogressions muligheden ikke blive afbrudt, hvis graduanten in spe i det efterfølgende år – 12 måneder – opfylder samme krav som gældende for alle andre.

Der kan dog gives dispensation, hvis JokoTeen´en ikke skal anvende denne studieforberedende ungdomsuddannelse til studier, hvor karaktergennemsnittet er altafgørende.

Kohaku-jin stoptests; Fysisk test, Shiai og stamina test;
1. Den dokumenterede Arbejdsmarkedsstyrelses tildelte mén grad, fratrækkes konditionskravet jf. nærmere regler herom. F.eks. Coopers test, 5 %; 2.423 m i stedet for norm. 2.550 m

2. Den dokumenterede Arbejdsmarkedsstyrelses tildelte mén grad på 5 % og 8 % har normalt ingen indflydelse på Shiai og stamina testkravene. Ellers afgøres dette først af Shindenkans idrætsmedicinske speciallæge vurdering og i sidste instans af Honbus chefinstruktør.

3. Den dokumenterede Arbejdsmarkedsstyrelses tildelte mén grad på 10 % og op, vil samme regler gælde, men det er ét krav at Shindenkans idrætsmedicinske speciallæge vurdere de forskellige stoptests og i sidste instans af Honbus chefinstruktør. Således der ikke sker en skadesforværring. Der vil her ofte være tale om alternative erstatningsstoptest

4. ALT vil foregå fortroligt iht. Shindenkans politik på området, som er mere restriktiv end offentlige myndigheders.

Synliggørelse af Flersporede og enkeltsporede grader
De oprindelige kampkunstsystemer er flersporede, da de var komplette kampkunstsystemer udviklet til den komplette kriger og leders behov. For vores vedkommende var det de ledende japanske samuraier og derfor har Yakami Shinsei-ryu mere end 1.000 års historie bag sig. Behovene ændrede sig, og kampkunsten blev til kampsport. De flersporede kampkunstsystemer blev opdelt og fraskilt i deres tekniske enkeltdele, og blev til enkeltsporet kampsport systemer. I dag kendt som Judo, Jiujitsu, Karate, Kendo, Aikido osv.

Der er stor forskel på, at være fuldt uddannet læge, ingeniør, jurist, økonom, smed, tømmer o. lign., og have taget enkeltfag på studielinjen læge, ingeniør, jurist, økonom, smed, tømmer.

I gamle dage forklarede vi ”At der er stor forskel på den hele pizza og en pizza slice”.

Men i kampsport er et sortbælte, – ja, et sort bælte. Der er ingen international standardisering.

Da Yakami Shinsei-ryu er et traditionelt kampkunstsystem med 1.000 års historie, og et bælte system som alle andre kampsport systemer; farvede bælter, brune bælter og sorte bælter, har vores udøvere skulle bruge unødig energi og tid på at forklare forskellene.

Dette skal de ikke mere. De skal nu besvare nysgerrige spørgsmål til deres bælte.

* Man kan nu se forskel fra flersporet og enkeltsporet grader
* Ingen er i tvivl til stævner – internt som eksternt

* Det skaber nysgerrighed hos vores medlemmer og støtter

* Vi kommunikere diskret vores reelle kompetencer

* Vi ærer vores arv fra 1967.

 

Ledelsesstrukturen i Shindenkan anno 2014

Shindenkan forbundets generalforsamling vælger forbundsbestyrelsen.

Honbu, herunder Shindenkans Kompetence og udviklingscenter´s generalforsamling vælger Honbu bestyrelsen, som oftest består af chefinstruktører og sr. Instruktører fra de lokale skoler´s generalforsamlinger.

SOPORG, er det tværorganisatoriske og tværfaglige koordineringsudvalg, hvor forbundsformanden, forbundsnæstformanden, Honbus formand og næstformand, samt en indvalgt repræsentant, fungere som daglig praktisk ulønnet og frivillig ledelse.

For at gøre det demokratiske grundlag så bredt som muligt, men samtidig også gøre det så praktisk effektivt som muligt, er det besluttet at oprette en Executive Committee, som har til formål, at gøre driften så effektiv som muligt. Fordi det er frivilligt og ulønnet arbejde, behøver det jo ikke være kedeligt og ineffektivt.

Dette skal ske igennem en bredere koordination, vidensdeling og opfølgning på lokale som nationale driftsledere, herunder en sikring, at alle løbende forbedringsforslag høres, diskuteres og agilt kan implementeres, hvis dette besluttes. Executive Committee mødes tre gange årligt á 4-6 timer.

Til sidst et STORT velkommen til Jokokan Gentofte Karateskole, som slår dørene op den 4.september!

Rigtig god fornøjelse og rigtig god sæson 2014-2015

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login