Shindenkan generalforsamlinger 2014 – de store træk

Den 9. maj, 2014 blev den årlige Shindenkan forbunds generalforsamling afviklet. Denne nationale generalforsamling er den øverste myndighed i Shindenkan forbundet.

Samme dag blev to andre lokale generalforsamlinger afholdt, da der eksisterer en særlig sammenhæng til forbundets generalforsamling, da nogle vedtagelser på disse lokale foreningers generalforsamling, også skulle orienteres og evt. vedtages på den nationale generalforsamling som forslag.

Dette var hhv. Jokokan Greve Strand, internt i Shindenkan organisationen kaldet; Honbu kompetence- og udviklingscenter, da hele Shindenkans altafgørende faglige hoved systemkompetence er samlet her med chefinstruktør Yamana-Itotani Sensei, alias Kimu Sensei i spidsen.

Den anden lokalforening var SDKSkyt, Shindenkan Danmarks skytteforening, som blev oprettet undervejs som naturlig forlængelse og support til det international anerkendte og succesfulde Honbu POMW – Project Old Modern Warrior projekt 2010-2013.

Før disse generalforsamlinger, var en kaskade af lokale medlemsforeningers generalforsamlinger afviklet i ugerne op til den nationale generalforsamling, således den nationale generalforsamling har den sidste nye viden fra alle de lokale medlemsforeninger. På denne måde kan de mest effektive og optimale demokratiske beslutninger tages på nationalt plan, da alle lokale Jokokan foreninger som dyrker Yakami Shinsei-ryu, SDKSkyt som dyrker POMW skydning og Jokokan Greve Strand, internt i Shindenkan organisationen kaldet; Honbu kompetence- og udviklingscenter, kan bidrage igennem de lokale generalforsamlings beslutninger og forslag, til udviklingen af det nationale forbund; Shindenkan Danmark. Det er i sandhed en demokratisk proces, således alle bliver hørt og har en chance for dette.

Shindenkan forbundets generalforsamling 2014 – de store træk

Alle formalia blev overholdt og formanden konstaterede generalforsamlingen som lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Referatet fra GF2013 blev godkendt uden anmærkninger og enstemmigt.

Formanden beretning var stort set efter State of the Nation artiklen; Shindenkan Danmark anno 2013 – State of the nation – Shindenkan Danmark anno 2013 – State of the nation

For første gang siden generalforsamlingen i 2000, blev en lokal forenings regnskab fremlagt på forbundets generalforsamling, hvilket er yderst usædvanligt, – og til stor overraskelse for generalforsamlingsdeltagerne.

Dette var Jokokan Greve Strand, herunder Jokokan Honbu dojo Kompetence- og udviklingscenters 2013-2014 regnskab. Årsagen til dette var bl.a. følgende;

  • Den kommende opdatering og tilpasning af Strat200
  • POMW 2010-2013 projektets afslutning og resultat, som har været det mest omkostningstunge projekt i organisationens snart 50 årige historie.
  • Det kommende SHIELD KISS 2014-2018 (20) projekt, som også bliver omkostningstungt hvert år i de næste 5 år.
  • Alle KYU kurser blev færdiggjort i 2011, POMW I, II, III KYU i 2013, og alt er originalt blevet overleveret af Kimu Sensei, og har nu kørt i op til 3 år med de Honbu KYU team ansvarlige med stor succes. 15 % vækst i 2013-2014.
  • Den fortsatte skabelse af DAN kurser, som er 3-5 gange så indholdsrige og omfattende, som KYU kursus udviklingen, og derfor også tilsvarende omkostningstunge. Og ressourcekrævende for Kompetence- og udviklingscenter chefen, Kimu Sensei.
  • At skabe et udgangspunkt, fundament og forståelse for forbundsbestyrelsen ressourcemæssigt hele vejen rundt for fortidens, nutidens og fremtidens alt afgørende kompetenceudvikling i Honbu regi og de omkostninger og valg der er forbundet hermed.
  • Understrege og give fuld indsigt i indtægter og udgifter på de forskellige poster, at alt er frivillig og ulønnet, og skabe flere ambassadører blandt Shindenkan organisationens medlemmer.
  • Endelig give svar på tiltale til de mere eller mindre sensationslystne personer igennem årene, som i det skjulte eller offentlige rum, har spredt usande, oftest ondskabsfulde sladder og rygter internt som eksternt, tidsrøvere og – hvoraf nogle få udenfor pædagogisk rækkevidde.
  • Det har ikke været rart for de meget arbejdssomme frivillige og ulønnede foreningskræfter på nationalt som lokalt plan, at få kastet diverse beskyldninger i hovedet fra hovedsagelig personer, som ikke selv vil yde eller gøre noget for andre mennesker år ud og år ind, eller kun gør dette, hvis det er i deres egeninteresse og de kan opnå fordele heraf..
  • Heldigvis har Shindenkans medlemmer mere stolet på de demokratisk valgte arbejdssomme personer på tillidsposterne, end på de få brodne kar som har forsøgt at sætte lus i skindpelsen. Men det er klart – og menneskeligt, at når den nationale demokratisk valgte bestyrelse, kun skriftligt som mundtlig igennem årene har tilbagevist disse insinuationer og beskyldninger, men ikke fremlagt dokumentation, og derved tilbagevist dette fuldstændigt, kan dette efterlade en vis tvivl og nysgerrighed for en del. Men det er altså sket nu, og ikke for de brodne kars skyld, men for de gode frivillige og ulønnede kræfter, som år ind og år ud, uselvisk skaber og bidrager til lokalsamfundet og på nationalt plan.

Efter fremlæggelsen og gennemgangen, blev Jokokan Honbu dojo Kompetence- og udviklingscenters 2013-2014 regnskab, samlede investeringer og budget enstemmigt vedtaget af GF2014, som et så fuldstændigt som muligt udgangspunkt for den kommende opdatering og tilpasning af Strat20 og budget.

SOPORG’s forslag om et tillæg til vedtægterne blev også enstemmigt vedtaget og effektueret med det samme. SOPORG´s forslag var formuleringen og underskrivelsen af en fortroligheds- og sikkerhedserklæring indenfor lovens rammer, samt at dette indføres i vedtægterne som et krav for alle nationale som lokale tillidsposter. Shindenkan organisationens data og persondata sikkerhedspolitik, er defineret som metoder og forholdsregler til beskyttelse af data i computere, kommunikationssystemer, hard copy og offline opbevarede data mod uautoriseret overførsel, fjernelse, modifikation, destruktion, aflytning og offentliggørelse. Dette er formuleret med både en ekstern som interne beskyttelse og forholdsregler.

GF2014 besluttede enstemmigt at godkende SHIELD KISS projektfremlæggelsen med nøgleindhold (læs yderligere om SHIELD KISS projektet i GF2014 beretning på denne hjemmeside for Jokokan Greve Strand (JGS), herunder Jokokan Honbu dojo Kompetence- og udviklingscenter (JHDKU) GF2014

Formandens beretning, bestyrelsens og kasserens regnskab, udviklingsregnskab og agenda indstillinger, blev enstemmigt vedtaget..

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login