Lokal foreningen, Jokokan Greve Strand (JGS), herunder Jokokan Honbu dojo Kompetence- og udviklingscenter (JHDKU) GF2014;

Shindenkan generalforsamlinger 2014 – de store træk

Den 9. maj, 2014 blev den årlige Shindenkan forbunds generalforsamling afviklet. Denne nationale generalforsamling er den øverste myndighed i Shindenkan forbundet.

Samme dag blev to andre lokale generalforsamlinger afholdt, da der eksisterer en særlig sammenhæng til forbundets generalforsamling, da nogle vedtagelser på disse lokale foreningers generalforsamling, også skulle orienteres og evt. vedtages på den nationale generalforsamling som forslag.

Dette var hhv. Jokokan Greve Strand, internt i Shindenkan organisationen kaldet; Honbu kompetence- og udviklingscenter, da hele Shindenkans altafgørende faglige hoved systemkompetence er samlet her med chefinstruktør Yamana-Itotani Sensei, alias Kimu Sensei i spidsen.

Den anden lokalforening var SDKSkyt, Shindenkan Danmarks skytteforening, som blev oprettet undervejs som naturlig forlængelse og support til det international anerkendte og succesfulde Honbu POMW – Project Old Modern Warrior projekt 2010-2013.

Før disse generalforsamlinger, var en kaskade af lokale medlemsforeningers generalforsamlinger afviklet i ugerne op til den nationale generalforsamling, således den nationale generalforsamling har den sidste nye viden fra alle de lokale medlemsforeninger. På denne måde kan de mest effektive og optimale demokratiske beslutninger tages på nationalt plan, da alle lokale Jokokan foreninger som dyrker Yakami Shinsei-ryu, SDKSkyt som dyrker POMW skydning og Jokokan Greve Strand, internt i Shindenkan organisationen kaldet; Honbu kompetence- og udviklingscenter, kan bidrage igennem de lokale generalforsamlings beslutninger og forslag, til udviklingen af det nationale forbund; Shindenkan Danmark. Det er i sandhed en demokratisk proces, således alle bliver hørt og har en chance for dette.

Lokal foreningen, Jokokan Greve Strand (JGS), herunder Jokokan Honbu dojo Kompetence- og udviklingscenter (JHDKU) GF2014;

Alle formalia blev overholdt og formanden konstaterede generalforsamlingen som lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Referatet fra GF2013 blev godkendt uden anmærkninger og enstemmigt.

Jokokan Greve Strand blev etableret i 1994 og har derfor i 2014, 20 års jubilæum på Tjørnelyskolen, Greve. Jokokan Greve Strand (JGS), rummer også Jokokan Honbu dojo Kompetence- og udviklingscenter, hvor hele Shindenkan forbundets Yakami Shinsei-ryu systemkompetence er samlet.

Trods vi har og har haft igennem 20 år et glimrende samarbejde med Greve kommune, så af historiske, værdimæssige, vedtægts årsager, skal Jokokan Honbu dojo Kompetence- og udviklingscenter være politisk uafhængig og uvildig. Jokokan Greve Strand, aka Honbu modtager derfor ikke kommunale eller andre tilskud, – hvilket ville være særdeles betydende grundet JGS/Honbus medlemsstørrelse.

Honbu skal være selvfinansierende og uafhængig. Til hver generalforsamling er der medlemmer der synes dette er – tåbeligt, da Honbu er en godkendt folkeoplysende forening, og disse tilskud kan komme medlemmerne til gode igennem kompetenceudvikling. Men her vejer værdisæt og uafhængighed tungere, og Honbu kan derfor kun modtage investeringer, hvis dette gives uden nogle forbehold for indflydelse på den ”redaktionelle, non-politiske og faglige linje”.

Honbu dojo´s chefinstruktør er Yamana-Itotani Sensei, internt i Shindenkan; Kimu Sensei. I det internationale japanske Great Grand Master råd blev han i 2013 usædvanligt benådet med Shinto/buddhist navnet Seisai, som først normalt kan gives efter de 75+ år eller posthumt.

Kimu Sensei var i 2013 på træningslejr i Japan (Se artiklen Hjulet og den dybe tallerken – Japan træningslejr nr. 44, Oktober 2013), og skal også dette i 2014 og planlagt også i 2015.

Afsluttende POMW – Project Old Modern Warrior, 2010-2013

Det internationalt anerkendte og meget succesfulde 3½ års Honbu Kompetence- og udviklingscenter projekt, blev officielt afsluttet 31.12.2013. Projektet er det største og mest ressourcekrævende i hele organisationens snart 50 års historie i Danmark.

Skydesporten – civilt som militært, blev nøje udvalgt, som det 100 % optimale og ideelle udgangspunkt for, at påvise Minouchi Sensei´s tese; Det er mennesket bag som udgør den største forskel, og dennes træningsbaggrund og procesforløb.

Dette betyder, at målet er efter de civile som militære betingelser og standarder, og ikke efter vores egne, men processen dertil vil eller kan være forskellig, da Minouchi Sensei siger, at den enkelte udøvers indstilling, som instruktørers indstilling er meget forskellig, og afhængig af den enkelte udøvers som instruktørs grad, og denne kulminerer ved graden MENKYO – Master of all the Martial Arts.

Så hovedspørgsmål som afprøvning af tesen skal besvare og indikere er med udgangspunkt i det vigtigste er mennesket bag våbnet og menneskets træning bag;

  1. Skyttens indre afklaring og indstilling er den vigtigste faktor for, at lære at skyde på kortest muligt tid med de mest optimale resultater, hvis disse også får den mest optimale læringsproces og opbygning med den optimalt korrekte skydetekniske essens fra verdens bedste pistol, riffel og langdistanceskytter.
  2. Skytteinstruktørernes indre afklaring og indstilling er den vigtigste faktor for, at lære at skyde på kortest muligt tid med de mest optimale resultater, hvis disse også får den mest optimale læringsproces og opbygning med den optimalt korrekte skydetekniske essens fra verdens bedste pistol, riffel og langdistanceskytter.
  3. For at få et så komplet billede, vil det være særdeles vigtigt at få både den civile som militære vinkel på, da indstillingen og livserfaringen bag skydningen, er meget forskellig. Der er stor forskel på point og pokaler, og liv og død. Dette vil nødvendigvis også have stor indflydelse på dybden af den indre erkendelse, da militær skytten som ikke har fået PTSD eller andet, er tvunget til at forholde sig til det menneskelige mål, han skyder på, og ikke som for sportsskytten, som skal forholde sig til en pap- eller metalskive.
  4. Det bedste udgangspunkt for at besvare og bevise Minouchi Sensei´s tese, ville være at hverken Shindenkan skytteinstruktører eller skytter skulle have nogen som helst skyttemæssig erfaring i bagagen, bortset fra ”Tivoli, polterabends og special events”. Fordi på denne måde, kunne der ”måles rent” og alt ville være efter projektets fortjeneste, proces og mål.
  5. Hvordan vil en Yakami Shinsei-ryu udøver opnå samme fagkompetencer, som civile som militære udøvere efter en anerkendt international standard? Dvs. efter de civile som militære betingelser og standarder, og ikke efter vores egne?
  6. Fra hvilken grad vil en Yakami Shinsei-ryu udøver med opnået indstilling opnå samme fagkompetencer, som civile som militære udøvere efter en anerkendt international standard? Dvs. efter de civile som militære betingelser og standarder, og ikke efter vores egne?>

POMW projektets resultater er så spektakulære, at det er internationalt anerkendt og bemærket, og projektlederen for POMW projektet, har fået regelmæssige invitationer fra udlandet omkring præsentation af POMW, træningsforløb og internationalt prestigefuldt projektsamarbejde af års varighed. Kimu Sensei har dog høfligt afslået alle disse invitationer, da POMW projektet nu officielt er afsluttet, og Kimu Senseis hovedvej er og bliver kampkunsten. POMW´s resultater er dog blevet gjort offentligt tilgængelige, således de som har lyst ikke behøver at opfinde hjulet og den dybe tallerken gentagne gange ud fra forskellige behov. I kan læse mere om POMW´s afslutning i disse tre artikler;

– POMW projektets bidrag og afslutning efter 36 måneder – følgeton (del 1)

– POMW projektets bidrag og afslutning efter 36 måneder – følgeton (del 2)

– POMW projektets bidrag og afslutning efter 36 måneder – følgeton (del 3)

SOPORG – Shindenkan Operations & Organisation, 2013-2014

SOPORG er Shindenkan organisationens tværorganisatoriske- og tværfaglige koordinations udvalg, som blev nedsat under GF2013 og indskrevet i vedtægterne ifm. den største struktur og vedtægtsændring siden år 2000. Årsagen var erkendelsen af, at Shindenkan ikke mere var en lille organisation, men en betydende og stor ift. sportsgrenen; kampsport.

Medlemmerne af SOPORG er; Forbundsformand, Forbundsnæstformand, Honbu formand, Honbu næstformand og en demokratisk valgt repræsentant. SOPORG blev oprettet i erkendelsen af, at fordi det er frivillig og ulønnet foreningsarbejde, så skal det ikke være en unødig tids- og ressourcerøver for de demokratisk valgte til tillidsposterne, men gøres optimalt effektivt med maksimal effekt og prokura iht. Strategiplan 2020, som er vedtaget af den øverste myndighed i Shindenkan; Generalforsamlingerne, både nationalt som lokalt.

I opdateringen af en mere effektiv og maksimal tilsynsførende struktur, blev det besluttet af GF2013 at indføre en decideret tværorganisatorisk projektorganisation i Honbu Kompetence- og udviklingscenter, da op til 80 % af omkostningerne går til kompetenceudvikling til gavn for alle Shindenkans medlemmer. Honbu har altid haft en projektorganisation, men denne har været intern i foreningen med den demokratisk valgte bestyrelse som daglig beslutningstager og prokura fra generalforsamlingen. GF2013 besluttede at SOPORG fremtidigt skulle fungere som styregruppe, således beslutningsgangen og kommunikationsprocessen blev så simpel og effektiv som mulig. Sæsonen 2013-2014 blev besluttet skulle fungere som pilotprojekt for POMW, og GF2014 skulle evaluere om den samlede konstituerede SOPORG vedtægtstilføjelse skulle gøres permanent.

En projektorganisation er en organisation omkring et projekt, der består af en styregruppe og en projektgruppe. Beslutningsdelen tilfalder styregruppen, arbejdsdelen tilfalder projektgruppen og ledelsesdelen tilfalder projektlederen. Styregruppens opgaver har været traditionelle, såsom at fastsætte rammer; økonomisk, tidsmæssigt, personligt og træffe afgørende beslutninger. SOPORG har fungeret som styregruppe for POMW projektet og projektlederen Kimu Sensei i 2013-2014, og dette har fungeret helt optimalt efter hensigten.

GF2014 har derfor besluttet enstemmigt, at gøre den samlede SOPORG vedtægtstilføjelse permanent, dog under forudsætning af, at forbundets GF2014 også besluttede dette (hvilket de også senere besluttede enstemmigt).

SHIELD KISS projektet 2014-2018 (20) – Strength Health International Empowerment Listen Doctors – Keep It Simple & Safe –The East West bridge.

Honbu Kompetence- og udviklingscenter chef, Kimu Sensei, præsenterede ide, oplæg, proces og foreløbigt estimerede budget til et nyt projekt med arbejdstitlen; SHIELD KISS.

SHIELD KISS projektet er kort fortalt et 5 årigt sundhed og helse projekt, hvor essensen i den vestlige som østlige lægefaglige viden samles igennem en ”POMW proces og metodik – KISS = Keep It Simple & Safe”, afhængig af de kort- som langsigtede mål, du gerne vil opnå, og efter Shindenkan værdisættet ”Vi møder folk der hvor de er og tager dem med på en rejse”.

SHIELD KISS projektet opfinder IKKE hjulet og den dybe tallerken som allerede er opfundet, men samler essensen i andre specialisters arbejde, sammensætter denne essens som et fundamentalt puslespil og brobygning, og i det omfang det er nødvendigt, efterprøver dette i forsøg.

Projektlederen er Honbu Kompetence- og udviklingscenter chef, Kimu Sensei. Projektgruppen vil også ad hoc omfatte førende speciallæger i idrætsmedicin, fysioterapeuter og andre – ”uddannet både i Øst som Vest”, således det sikres, at den sidste nye forskning som praktiske erfaring med virkning, anvendes i projektet.

Den store udfordring i projektet, hvor Øst og Vest skal brobygges er, at finde en valid definition på målbare resultater, da filosofien er meget forskellig som udgangspunkt i vesten kontra østen. Som f.eks. individuelt og holistisk tankegang, Det tankevækkende er dog, at filosofien mere og mere er blevet modsætninger op til moderne tid, hvor filosofien i antikkens tid havde rigtig mange sammenfald. I dag opfattes oftest Østens filosofi som religion, drømmeagtig og Hokus Pokus, og Vestens filosofi som stærkt firkantet, skyldsoptaget og livsfornægtende.

Den stigende specialisering i sundhedsvæsenet i den vestlige verden, har medført dygtigere læger, sygeplejersker, målrettet medicin og sygdomsforskning, samt mere optimerede specialafdelinger på sygehusene. Det er rigtig godt for forskningen, sundhedsvæsenet og de patienter som lider af én sygdom indenfor fagspecialerne.

Men det er rigtig skidt, ja ligefrem livsfarligt for de patienter som lider af flere forskellige fagspecialer. At være syg indenfor flere forskellige fagspecialer er meget almindeligt, som f.eks. hjerte-, kræft, hjernepatienter. Flere danske som udenlandske undersøgelser viser, at har en patient flere sygdomme, er der en stærkt forøget risiko for ukoordinerede og fejlagtige lægebehandlinger, medicin og behandlingsforløb.

En nylig dansk undersøgelse viser at der alene på den konto dør mere end 1.000 mennesker i Danmark, som skyldes koordineringsfejl og ansvars frigivelse imellem specialerne.

Undersøgelser viser også, at op til 50 % af alle kronisk syge patienter og pårørende i det danske sundhedssystem, selv rent sikkerhedsmæssigt må koordinere undersøgelsestider, sygdoms- og korrekt behandlingsforløb imellem de forskellige fagspecialer.

Farmaceuter på apoteker finder dagligt fejl på fagspecialernes recepter. Sidste år blev 27.000 danskere fejlmedicineret, hvoraf 1.000 fik alvorlige skader og mindst 50 døde, selvom mange eksperter siger at dette tal snarere er over 1.500. Eksperter siger at op til 5.000 danskere årligt dør pga. lægefejl.

Det offentliges udbetalinger til skadesramte via Patientforsikringen er eksploderet de seneste år og nærmer sig 1 mia. DKK om året.

Læger, sygeplejersker og andet personale på sygehusene har siden 2004 haft pligt til at indberette både små og store fejl. I 2012 blev der indrapporteret 49.145 utilsigtede fejl til Patientombuddet. Patientombuddet vurdere selv, at 80-85 % af fejlene aldrig bliver indrapporteret.

Mere end 90.000 ansatte – hovedsagelig fra sundhedsvæsenet har sikkerhedsadgang til alle danskeres sygdomsjournaler for indsigt og koordinering. Der er planer om at sikkerheds adgangen, kan udvides til det dobbelte. Lovgivningen og indstillingen er i udviklingens, forskningen, omkostningsbesparingen og indtjeningens ånd, og normalen er at folk ikke ved dette, ikke er klar over dette og ikke kan gøre noget ved dette.

Officielt er denne voldsomme sikkerheds adgang gjort for, at gøre servicen mere effektivt overfor dig. Men de fleste mennesker vil have det skidt med, at personlige og personfølsomme sygdomshistorier, kan snages og misbruges, og det bliver det dagligt, da kontrollen med dette stort set rent praktisk er på ”Tro & love” stadiet, da menneskelige stikprøvekontroller umuligt kan checke alle data og logfiler. Misbrug finder dagligt sted, ligesom de verserende sager i Nets, banker, IBM, CSC, Naviair, SAS osv. osv. viser, og ligesom toppen af isbjerget, er det langt mindre end 10 % af disse sager som opdages.

Der er stort set ingen risiko i dag for at blive opdaget i et misbrug uden plausible forklaring som ikke kan godtages. Og godtage vil lederne oftest, da misbrugshistorier, er ingen interesseret i af konkurrence-, økonomiske- og renommémæssige hensyn. De bliver dagligt begravet.

Et andet eksempel imellem modsætninger er, at mange vestlige forskere advare mod at spise for meget ris pga. indholdet af giftstoffet arsen. Hvilket så direkte må betyder, at 4-5 milliarder asiater er i direkte sundhedsfare, da deres grund bestanddel af fødeindtag er; Ris… Det samme siger mange vestlige forskere om fisk og giftstoffer, og kød er sundere. Men ifølge de officielle statistikker, kommer de mange asiatiske lande ind på verdens top10, mens vestlige lande som USA og europæiske lande kommer ind på en top10 – fra bunden.

SHIELD KISS projektets anerkender denne tilstand i det danske sundhedsvæsen, men også at andre vestlige sundhedsvæsener er længere fremme i koordineringen imellem fagspecialerne. I østen arbejder ”vestlig” fagspeciale uddannede speciallæger og personale, sammen med ”østlig” holistiske uddannede naturlæger og personale, således dette anerkender behovet for sammenhænge, fordele og ulemper ved hinandens kompetencer. Denne tankegang er også indført i nogle vestlige lande, på forsøgsbasis i andre og på sporadisk pilotprojekt stadie på fremsynede sygehuse. I Danmark kan nævnes; akupunktur- og meditationsprojekter. Sundhedsstyrelsen har dog ikke anerkendt virkningen, da alle forsøg er udført efter vestlig tankegang og testmetodik. Men fakta er, at det hjælper patienter.

SHIELD KISS projektets strategi er, at det bedste er sundhedsmæssigt at være så stærk og rask som muligt i så mange år som muligt både fysisk, psykisk, mentalt og åndeligt. Men også acceptere, at vi alle bliver ældre. At akutte fysiske skader har indflydelse på psyken, og kroniske fysiske skader har indflydelse på psyke, mentalt og åndeligt og modsat. For at opnå en ”Sund sjæl i et sundt legeme” kræver dette også at mennesket tager ansvar for sit eget liv i alle relationer, og at holde sig stærk, sund og rask, ikke behøver at være den store videnskab og yderst kompliceret, som rigtig mange kommercielle udbydere gerne vil gøre det til. Det kan ligesom med POMW projektet og POMW Skydeteknisk håndbog gøres essentielt simpelt og sikkert.

GF2014 besluttede enstemmigt at godkende projektfremlæggelsen med nøgleindhold.

Formandens beretning, bestyrelsens og kasserens regnskab, udviklingsregnskab og agenda indstillinger, blev enstemmigt vedtaget.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login