Af Christian H. Olsen, Medlem indtil 2022
- Måske (ikke) enkelt at skyde, men er det at skyde enkelt?

TLUS POMW! I er til TG4 og et eksklusivt og unikt sortbælte Yakami Shinsei-ryu procesforløb. TSM POMW! C er et 8-10 timers intensivt Ryugi som Ryuha kursusmodul, som især lægger vægt på grundlæggende og viderekommende teknik igennem praktiske øvelser og gentagelser – over 2 dage. Hænger sammen med Hsing’i – ’vilje-skabelse’.

Vi blev inddelt i hold efter antal ½ timer trænet, lige fra 21 ud af 21 til 14 ud af 21 gange.

Vi trænede skydning stående efter 5 m mål-skiver med ladte airguns på 3, 5, 8 og 10 m.
Klar forbedring med Bullseye (0-1 missere) for alle alene ved ½ times daglig skyggetræning.

Skydning på flere mål med enkelt og flere transitioner. Basis + flyt øjne og derefter hofter og stabil overkrop og arme. Ben stabile. Sværere at træne tæt pga. større vinkler.
Træning med laserguns mod 5 m skive (sorte svarer til skydning på 30 m, skive på 15 m).
NB! Fokuser på frontsigte og korrekt basis, og at kun laser stråle rammer mål over frontsigte – det er opskriften på succes på den lange bane. Ved fokus på laserstrålens kontakt med mål jagtes anerkendelse og succes på den korte bane.

Skydning gående fremad og bagud samt til siden forlæns og baglæns; førstnævnte træner skydning under mod eller væk fra mål, sidstnævnte træner skydning om hjørner.
Hold tyngdepunkt lavt. Aftræk på alle andre tidspunkter end afsæt og kontakt tidspunkt.

Skydning på IPSC bane med multiple transitioner, herunder skydning på almindelige målskiver samt IPSC mål-skiver. Sjovt at teste alvorlig indstilling. Fire ud af ca. 20 var fejlfri.

Husk:
– Korrekt basis, optimal skydeteknik og selv-evaluering. Korrekt Indstilling, indstilling og indstilling.

D.Q. gives i tilfælde af sikkerheds brud eller IKKE-korrekt basis medførende farlig situation giver to minutters tænke- og læringspause på bænken, eksempelvis
– Pege våben mod andre, lad våben ligge ubevogtet på jord, våben og ammunition ikke adskilt men sammen hos samme person uden for skudlinje, manglende sikkerhed generelt
Dvs. manglende korrekt basis, korrekt optimal skydeteknik eller manglende korrekt sikkerhed.

Min personlige lære af POMW C:
Korrekt indstilling. Når jeg fokuserede på at løse opgaven, og det ind imellem lykkedes at give slip på ego og præstationslyst i jagten på anerkendelse, skød jeg tæt på Bulls eye efter kun tre ugers træning. Glimtvis oplevelse af voksende sort felt under dyb koncentration. Oplevede at trække hinanden op som hold ved at skyde iht. evne. At være god enkeltvis og i et team – bare et valg 😉

Igen vil den indre udvikling handlingerne nu og her vise vejen for den ydre udvikling over tid. Loven om årsag og virkning gælder tilsyneladende også her for mig i kampkunstens verden. Verden er ubegrænset, og dermed i sagens natur også vores muligheder for at opnå vores fulde potentiale.
Enkelt (ikke) at opnå vores fulde potentiale, men er det at opnå vores fulde potentiale enkelt?

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login