POMW III overordnede resultater

Af Martin E. Hansen, Medlem indtil 2018

Støvet har atter lagt sig over Hanebjerg nær Hillerød i Nordsjælland. POMW pistol projektet har nået sin afslutning og kun Kimu Sensei fortsætter året ud ad den kompromisløse vej mod den komplette POMW skytte. For alle andre betyder det at POMW pistol og det netop afsluttede POMW 3 er en kompetence på lige vilkår med andre KYU kompetencer i Yakami Shinsei-ryu. Der er dog en markant forskel til Yakami Shinsei-ryu’s andre kompetencer – skydning er faktisk simpelt og taknemligt. Der vil nok være mange der ikke er enige, men i bund og grund drejer skydning sig om at sigte, trykke af og så ramme – mere eller mindre præcist. Dette er tilfældet på korte afstande dvs. ud til ca. 3-500 m, hvor også moder natur pludselig får en rolle og, hvor ganske få også praktisere almen skydning. POMW 3 er overgangen fra baneskydning til terræn/IPSC skydning dvs. praktisk anvendt skydning. For deltagerne betød det at skydningen nu flyttede fra den halvt indendørs bane og præcisionsskydning til udendørs og område skydning. Spørgsmålet var så om deltagerne i lighed med Kimu Sensei og senere chefinstruktørerne kunne få lige så bemærkelsesværdige resultater som under POMW 2. Holdt Minouchi Senseis teori og dermed Kimu Senseis argumentation for forskellen på kampkunst og kampsport, og var Kimu Sensei’s POMW skydeteknik skudsikker 🙂 også uden for baneskydningen? – kan en Yakami Shinsei-ryu kampsportselev med rette indstilling tillære den moderne krigers metier på ultra kort tid?

POMW 2 viste som bekendt himmelstormende resultater, der gav genlyd over det meste af skytteverdenen både i DK, men også i det store udland. Især udlandet har fulgt POMW projektet med stor interesse – det amerikanske forsvar har forsøgt sig med et lignende projekt i million USD klassen, der dog aldrig bragte ligeså signifikante resultater. For nogen er det provokerende, at en udefrakommende uden skyderfaring på ultra kort tid finder skydningens essens, kan skyde op mod eller lige op med eliten civilt såvel som militært, og endda kan lære den fra sig på en optimal måde. For andre er det bare en kærkommen gave og en gylden mulighed, som de vil give det halve kongerige for 😉

Som med alt andet i denne verden vil dem der besidder en spidskompetence, og har brugt lang tid på at tilegne den også gerne beskytte den, gøre den speciel, komplicere den og pakke den ind i andet godt. Hvorfor? Det er menneskets natur når det styres af et ego, der gerne vil gøre dets indehaver speciel og unik. Som skrevet i tidligere artikler var det også jantelov, store egoer, egne fortolkninger af loven og rabiate holdninger, der mødte først Kimu Sensei og senere chefinstruktørerne under POMW opstarten i de danske skytteforeninger. Alt dette blev de efterfølgende deltagere skånet for, da Shindenkan nu har deres egen åbne medlems skytteforening, med skytteinstruktører og skydeledere både færdiguddannede, men også under uddannelse. Vel at mærke skytteinstruktører med hver imellem 15-35 års undervisningserfaring fra titusindvis af elever nationalt som internationalt. Dermed kan eleverne i Shindenkan koncentrere sig om essensen i skydning på lige vilkår med de andre flersporede kompetencer på KYU niveau i Shindenkan, og under samme læringsprincipper og værdier, men mest af alt uden indflydelse af store egoer, mindreværd og jantelov!

POMW 3, også kaldet ”POMW PI – POMW Pistol Intermediate”, er den naturlige overbygning på POMW 2 efter den røde tråd designet og udviklet af Kimu Sensei. Ligesom de øvrige kurser er det designet som et modul kursus og i dette tilfælde 3 moduler. Første modul blev afholdt søndag d 1. september, 2. modul d. 8. september og endelig 3. modul d. 22. september. De to sidste moduler tjente samtidig som skydeleder uddannelse for de to skytteinstruktører Jens Hanshi-dai og Martin Renshi. I modsætning til de andre POMW kurser, ville deltagerne på dette kursus komme til at opleve ren udendørs skydning med alt hvad dette indebærer såsom vejrlig, mangel på stationære hjælpemidler, baneforhold etc.

En solbeskinnet søndag morgen kl. 8.30 mødte deltagerne så op til første modul i POMW 3 kurset. Op til kurset havde de alle fået at vide, at det var vigtigt at de tørtrænede hver dag samt styrketrænede med håndvægte i POMW skydeteknik stilling, så de kunne fortsætte trenden fra POMW 2 og ikke skulle starte mere eller mindre forfra.

POMW 3 ville blive hårdt da deltagerne kunne forvente at komme til at affyre mindst 1200 9mm skud og ca. det halve i kaliber 0.22. Dem der var mødt frem tidligt hjalp til med at få bygget banen færdig som udgjordes af seks opstillede mål, der hver især bestod af 2 rafter med IPSC skiver imellem, hvor der var påklistret en baneskive. På denne måde blev deltagerne tilvænnet IPSC skiverne gennem noget de havde været vant til.

Den største forskel for deltagerne var sikkerhedsprocedurerne, der var anderledes fra indendørs DGI / DSkyU (DGI før DDS og DIF – Dansk skytteunion) skydning og til den udendørs DSF (DIF – DSkyU – Dansk sportsskytte forbund) skydning. Alle kommandoer i forbindelse med ladning, skydning og afladning var nu på engelsk i stedet for de danske som blev brugt i skyttehuset ved indendørs skydning. De havde dog stiftet bekendtskab med dem under POMW 1 bl.a. ved IPSC airgun. Det var da også de internationale kommandoer fra IPSC som blev brugt.

Men inden skydningen overhovedet kunne starte var det vigtigste, at sikkerheden var på plads. Baneinstruksen var læst af deltagere og Kimu Sensei kunne som overordnet skydeleder og uddannet DIF DSkyU DSF IPSC Range Officer (IROA 1) begynde at forklare reglerne. Først og fremmest var det vigtigt at gebærde sig rigtigt på skydebanen med våben og ammunition og naturligvis have styr på eget sikkerhedsudstyr i form af skydebriller og høreværn. Sikkerhedsmæssigt var der opstillet et safety bord, hvor al pistolhåndtering foregik, dvs. pistolen blev efterset, der kunne øves ladegreb osv. ud mod banevolden. Dernæst var der indrettet et adskilt lade bord, hvor al ammunition og magasinhåndtering foregik. Da der var 10 deltagere ud over chefinstruktørerne der også var på kursus blev der 3 hold med hver 5 personer dvs. der var hele tiden en skytte (in the hole), der kunne lade for den der var i gang med at skyde (Shooter) eller sig selv og chefinstruktøren de havde tilknyttet som skyde/sikkerhedsinstruktør.

Efter endt sikkerhedsbriefing og holdinddeling var det tid til tørtræning, som også var et sikkerhedsmoment. Det var et stykke tid siden at deltagerne på nær chefinstruktørerne havde haft en 9 mm i hånden, så der var naturligvis en smule nervøsitet at spore. Kimu Sensei havde designet en række tør-træningsøvelser, hvor deltagerne fik lov at håndtere pistolen og gennemgå ladning, skydning og afladningsprocedurer efter POMW skydeteknik og korrekt POMW Tai-sabaki 🙂

Kimu Sensei har under hele POMW lavet sammenligninger til kampsporten og det gælder naturligvis også basishåndteringen af selve våbnet. Det var tydligt at se hvem der havde øvet hjemme med legtøjspistolerne og hvem der ikke havde øvet så meget, hvilket Kimu Sensei også tog højde for i holdinddelingen. Efter pistolhåndteringen var gennemgået fulgte så håndteringen af pistolskifte og rotationen af skytter, udlevering og kontrol af ammunition, så resten af dagen kunne foregå i et pænt tempo, da der jo var mange skud at skyde.

Den første skyde opgave blev at skyde pistolen ind og finde sit sigtepunkt med netop den pistol man havde til rådighed, pænt udlånt af chefinstruktørerne, da SDKskyt endnu ikke selv ejer 9 mm foreningspistoler. Samtidig var det vigtigt at deltagerne blev tilvænnet at stå i det fri, hvor man pludselig har vind i håret, solen i øjnene eller regn i ansigtet, og en regn af hylstre fra skytten ved siden af.

De første par skydninger fik deltagerne også tid til at repetere POMW skydeteknik, hvor hvert skud tæller. Kimu Sensei gik fra deltager til deltager og rettede de umiddelbare fejl så de kunne forbedres til næste skydning. Som nævnt tidligere var der påklistret point skiver på IPSC mål, så deltagerne kunne tilvænnes IPSC-mål ud fra noget de kendte og gå fra point skydning til områdeskydning dvs. i stedet for 10’ere, 9’ere osv. blev det alpha, charlie og delta zoner.

Skydningen gik faktisk rigtig godt og Kimu Sensei var imponeret over hvor godt skytterne klarede sig. Det gik rigtig godt på kort afstand (7 m), så Kimu Sensei brugte de næste skydninger til at øge afstanden til 10, 12 og 25m. Det var vigtigt for skytterne at finde ud af at jo længere væk desto mere tid skal man bruge på at få korrekt sigtebillede eller som Kimu Sensei siger ”Du skal skynde dig med alt andet på nær selve skydeøjeblikket”. Da modul 1 nærmede sig en afslutning var Kimu Sensei stadig godt tilfreds og tempoet havde været tilfredsstillende og skiverne talte deres eget sprog, det var ca. 75-90% i alpha spredt over hele feltet.

Kimu sluttede dagen med at rose deltagerne for indstillingen og den fokus de havde haft under skydningen og imellem og var sikker på, at de nok skulle kunne mærke kroppen dagen efter 🙂 De havde trods alt skudt omkring 450 9mm skud, hvilket iflg. DGI/DDS undersøgelser svarer til flere års skydning for den gennemsnitlige danske skytte. Samtidig fik deltagerne også til opgave at gå hjem og tørtræne hver dag og forsøge at blive i ”skyde klokken” så indstillingen og fokuseringen kunne fortsætte til modul 2. Her reklamerede han samtidig, at der ville komme transitionsskydning og reset, som er mere avanceret skydning.

Vejret var igen dejligt og solrigt, da deltagerne mødtes til andet modul af POMW 3. Under dette modul skulle Martin Renshi også fungere som skydeleder når Kimu Sensei ikke var det og Jens Hanshi-dai skulle så overtage på sidste modul. På denne måde tjener kurserne i Shindenkan også som lederuddannelse for de næste som kommer i rækken. Banen blev igen bygget op i ”hullet” på Hanebjerg men med 2 skiver placeret over og under hinanden for hvert mål. Første del af dette modul skulle foregå i hullet, hvorefter resten af dagen efter frokost skulle tilbringes på pistolbanen, hvor der igen skulle trænes POMW 2 baneskydning. Først og fremmest blev pistolhåndteringen og sikkerheden repeteret inden først skud kunne afgå kl. 09.00. Herfra blev der først trænet på stadig større afstand, men denne gang uden pointskiven påklistret IPSC skiven, så det var altså nu et rent IPSC mål. Skytterne skød stadig rigtig godt og det var tydeligt at se at de var blevet mere fortrolige med 9mm og alle ”hvilede” mere i deres skydning og blev dermed også mere præcise i deres områdeskydning og der var en meget høj alpha procent.

Kimu Sensei gik videre med transitionsskydningen. Denne blev naturligvis kun trænet på kort afstand, hvor transitionen (skiftet) mellem målene er størst, og derfor giver mest mening. Deltagerne havde tidligere prøvet dette med airgun og plastikkugler samt SIRT Laser guns, men ikke med 9mm. Men da de havde trænet godt i den mellemliggende periode, gik det faktisk rigtig godt.

Der var naturligvis korrektioner at gøre, som Kimu Sensei udpegede hos hver enkel skytte. Den svære udfordring ved transitionsskydning er at genfinde sigtebilledet efter at man har flyttet pistolen til det nye mål, samtidig med at rekylen også giver udfordringer, som man dog kan udnytte til genfinde sigtebilledet, hvis man timer det rigtigt. Normalt har man en favorit side dvs. at man er bedre til at skifte mål enten til højre eller til venstre, hvilket de fleste af deltagerne også oplevede.

Næste udfordring for skytterne var transitionsskydning både lodret og vertikalt, dvs. at der skulle skydes først nederst på et mål, derefter ovenover, lige derefter transition til enten højre eller venstre og til sidst målet nederst, altså i alt fire mål. Under hele processen er det vigtig at holde konstant flow dvs. tiden mellem hvert skud skal være den samme uanset om du flytter målet op eller til siden. Hvis man kun hørte lyden ville man altså ikke kunne høre forskel på om alle 4 skud var tiltænkt et mål eller 4 forskellige mål. Netop denne tid mellem skudløsningen på målene kaldes for split tiden, som altså helst skal være konstant. Til at gøre denne split tid så kort som muligt hvilket gør at man kan skyde hurtigere og stadig være præcis kan man træne ”reset”.

Reset er tidligere beskrevet i andre artikler, men kort betyder at man anvender pistolens mekaniske konstruktion omkring aftrækket. Ca. 1/4 af aftrækket har en frigang, når pistolens hane er spændt dvs. reset virker kun ved single action. Denne frigang kan man ”aftrække” inden man har taget sigte og affyret næste skud og dermed fjerne spildtid.

Kimu Sensei demonstrerede reset for deltagerne og som han sagde ”Jeg er lidt rusten, da jeg koncentrerer mig mest om POMW long range” – hvorpå han indenfor 2 sekunder affyrede 6 ret præcise skud endda som transitioner på 15 m. Senere gjorde han det samme med et helt magasin med 22 skud på 4 mål på 4-5 sekunder, alle i alpha, samme splittid og meget harmonisk, hvilket fik nogle gamle erfarne konkurrenceskytter fra en anden skytteforening til at måbe, og sige det var det hurtigst tømte og præcise magasin, de nogensinde have set i deres liv inklusiv Hollywood film, og om Kimu Sensei var professionel international topinstruktør!. Kimu Sensei svarede ikke, men smilte bare høfligt og beskedent tilbage. Men det er heller ikke første gang, at meget erfarne konkurrence skytter i indland som udland har sagt lignende om Kimu Senseis POMW kursus demonstrationsskydninger – det har vi alle være vidne til flere gange 🙂 Og første gang han gjorde sig internationalt bemærket, var blot efter 10 måneders POMW skydning. Læs The Great One – Day of Steel. Efter dette gik det rigtig stærkt inden for alle skyttediscipliner på den internationale scene med de ”rigtige hårde drenge og piger”, og som Kimu Sensei kan lide det ”At være, er vigtigere end at synes”.

Skytterne fik selv lov som det sidste i ”hullet” den dag, at forsøge sig med reset. De fleste havde succes men der var også flere der havde lidt udfordringer med finmotorikken som træning af ”reset” kræver, da man ikke må slippe aftrækkeren undervejs og skal mærke det lille klik i aftrækkeren som forplanter sig til blommen i pegefingeren når den er der. Men finteknik er jo lige mums for en Yakami Shinsei-ryu kampsports udøver.

Efter indsamling af hylstre gik det i rask gang mod skyttehuset og pistolbanen, hvor der efter en kort frokost igen skulle trænes præcision i baneskydning. Det var også her at Martin Renshi overtog som skydeleder efter en hæderlig indsats i hullet som assisterende skydeleder. Efter frokosten, mens skyttehuset blev klargjort gennemgik Jens Hanshi-dai og Martin Renshi et såkaldt ”field strip” og rensning af en CZ 9mm pistol, hvor deltagerne selv fik lov at deltage med at rense pibe, rail osv. hvilket tog omkring 20 min. Efterfølgende var det så tid til præcisionsskydningen som foregik efter POMW 2 standarden og altså tilbage til DSKU regler og danske kommandoer. Martin Renshi havde ikke helt styr på planlægningen, men forsinket blev der dog startet op på pointskydningen. Det var en ret svær omstillingsproces for de fleste, for nu skulle de gå fra områdeskydning og IPSC skiver til præcisionsskydning og points. Folk var rigtig trætte, hvorfor dagen også sluttede lidt tidligere end forventet og uden 0.22 skydning. Men der var rigeligt at øve på til næste gang ikke mindst for skydeleder Martin Renshi, som fik en konstruktiv feedback, som konkluderede, at der skulle rettes op flere steder, således at kurset kunne køre mere flydende og folk dermed kunne koncentrere sig 100 % om deres skydnings optimalitet og fortsatte udvikling.

Tredje og sidste modul var også eksamen for POMW 3. Lig de andre 2 moduler mødte deltagerne tidligt op søndag morgen og var på forhånd briefet fra den nye skydeleder under eksamensuddannelse, Jens Hanshi-dai om at komme ekstra tidligt, så de kunne hjælpe med at forberede banen etc.

Derfor kunne Kimu Sensei også indlede det sidste modul præcis kl. 08.45 med tørtræning, hvor hele sikkerhedsproceduren igen blev gennemgået med ladning, skydning, afladning osv. Derefter blev der taget fat, hvor sidste modul slap dvs. træning af reset. Så først blev der skudt på forskellige afstande på IPSC målene med reset herunder flere skud pr. serie op til 5 skud. Herefter blev der trænet transitioner også med reset med det formålet at ramme samme splittid mellem hvert skud. Det var tydeligt at se at samlingerne var blevet tættere i forhold til modul 2, specielt var folk blevet bedre til transitioner og give sig bedre tid efterhånden som afstanden til skiverne blev øget. Dertil kom at deltagerne var blevet vant til at skyde i det fri og Kimu Sensei havde fået kureret alle for deres eventuelle rekylskræk, hvorved de kunne slappe mere af og hvile i deres skydning.

Faktisk gik det så godt at Kimu Sensei besluttede at deltagerne også skulle have lov til at prøve kræfter med skydning omkring barrikader, da tiden i hullet samtidig var blevet forlænget efter aftale med dem, der skulle skyde efterfølgende. Til dette blev der hurtigt bragt to barrikader i form af trædøre i transportabel ramme ind på skydearealet og placeret foran nogle af målene. Først fik deltagerne lov at tørtræne. Da man ikke må trække fra hylster eller bevæge sig under skydning, måtte deltagerne stille sig i position bag barrikaden læne sig ud til siden og derefter løfte pistolen fra 45 gr. vinkel inden de kunne afgive skud. Så det var så tæt på IPSC og ren praktisk anvendt skydning det kunne komme uden at være IPSC for det må man kun med en A-licens, i hvert fald i Danmark, som det eneste land i verden. Efter at alle deltagerne havde øvet sig i tørtræningen fik de efterfølgende under supervision og sikkerhedsopdækning fra Kimu Sensei lov at skyde rundt om barrikaden, hvilket gik rigtig godt, som om deltagerne ikke havde bestilt andet.

Kimu Sensei demonstrerer tørtræning i skydning rundt om en barrikade
Deltagerne tørtræner i skydning rundt om en barrikade
En deltager skyder rundt om en barrikade under supervision og sikkerhedsopdækning fra Kimu Sensei
En deltager skyder rundt om en barrikade under supervision og sikkerhedsopdækning fra Kimu Sensei

Som det sidste ville Kimu Sensei gerne have at deltagerne forstod at man rent faktisk kan skyde temmelig langt med en pistol. Til dette formål var der opstillet 3 metal mål (10 cm og 15 cm mål) i det fjerneste hjørne af ”hullet”, hvilket svarer til ca. 50 m. Her fik deltagerne så lov til tre ad gangen at bruge deres sidste 9mm ammunition, med det resultat at de pæne gule metalmål hurtigt blev stålgrå igen. Man kan altså ramme på stor afstand med pistol, når bare teknikken er korrekt. Det kan godt være at det kun var ca. 80-90% af skuddene der ramte, men det er nu også ganske pænt under en hurtigskydnings konkurrencematch 🙂

Det var tid til frokost som blev indtaget hurtigt i og omkring skyttehuset der skulle danne rammen om afslutningen på POMW 3. Jens Hanshi-dai kom for alvor på prøve som skydeleder under eksamen, og alt kørte som smurt og planlagt til mindste minut, så der var kæmpe forskel fra modul 2, hvilket også deltagerne senere gav udtryk for i deres feedback. Spørgsmålet var blot om deltagerne kunne omstille sig denne gang fra områdeskydning i ”hullet” til præcisionsskydning på skydebanen og om de mange gode skud med split, transitioner og reset sammen med POMW skydeteknik og det rigtige fokus og indstilling kunne give resultater. Det må man sige!

I nedenstående tabel kan man se forskellen fra POMW 2 til POMW 3. POMW 3 har skabt rigtig gode resultater og der er forskel på POMW fundamental og Intermediate skytter. POMW 3 har givet langt større rutine, bedre præcision men så sandelige også højere hastighed.

Alle resultater i nedenstående tabel er påbegyndt og afsluttet på 3-5 minutter, hvilket er rigtig meget hurtigt i sammenligning med hvad den traditionelle skydning foreskriver. Men her siger POMW at det er resultaterne, udbyttet og kompetencen i holistisk perspektiv der tæller.

POMW 3 uddannelsen var jo også det der faktisk gjorde at to af chefinstruktørerne til deres DSkyU DSF A-licens prøve blev nr. 1 og 2 blandt skytter der havde skudt i rigtig mange år (15-35 år) herunder både politi og militær folk. Det var også dette som Kimu Sensei omtalte i hans afsluttende PowerPoint præsentation, som samlet konkluderede på POMW forløbet. POMW er et unikt uddannelsesforløb som ikke findes lig noget sted i verden. Tager du den fulde POMW uddannelse kan du hvis du VIL nå et niveau, hvor du skyder op mod eller lige op med verdens bedste skytter militært såvel som civilt indenfor mange af deres specialer.

POMW 3 kan med rette siges at være en kæmpe succes målt både på deltagernes resultater men også den hastighed hvorpå disse resultater er opnået. Tabellerne her i artiklen taler deres tydlige sprog – Med data er sandheden fortalt!

POMW II skytter på POMW III kursus, resultater og forbedrings benchmarks

  1. Efter POMW III skyder 60 % af deltagerne, Dansk 1. division indenfor mindst én skydedisciplin
  2. Efter POMW III skyder 30 % af deltagerne, Dansk 2. division indenfor mindst én skydedisciplin
  3. Efter POMW III skyder 10 % af deltagerne, Dansk 3. division indenfor mindst én skydedisciplin
  4. Før POMW III var der ingen POMW II skytter som skød dansk 1.division.
  5. Før POMW III var der én POMW II skytte som skød dansk 2.division, resten 3 og 4 division
  6. En gennemsnitlig forbedringsprocent på ca. 12 % fra POMW II til POMW III
  7. Efter POMW III har mindst 90 % af deltagerne skudt på US-masters niveau indenfor mindst én skydedisciplin
  8. Efter POMW III har mindst 40 % af deltagerne skudt på US Grandmasters niveau indenfor mindst én skydedisciplin
  9. Forbedringsprocenten er afgørende for om skytten skyder 1.division eller ”4.division”
  10. Skuderfaringen samlet for POMW II og POMW III er knap 2.000 skud, – men mindst 20.000 tørtræningsskud. Iflg. DDS rapport skyder en dansk skytte gennemsnitlig ca. 240 skud pr. år, hvilket betyder at POMW III skytter omregnet har ca. 8-9 års skytteerfaring

Kimu Sensei har vitterlig fundet essensen af skydning, mestrer den og kan videregive den. En Shindenkan kampsportselev med en flersporet tankegang og indstillingen på rette sted kan tillære den på rekordtid. POMW 3 er afholdt på lavere niveau rent kampsportsmæssigt end først troet planlagt – fra TG5 til TG3. Kimu Sensei laver altid dynamiske kurser, der kan tilpasses undervejs til de til enhver tid gældende forhold og omstændigheder. Det har vist sig at skydning i virkeligheden er meget simpelt, hvilket jo stemmer overens med det oprindelige formål – i krigstid at kunne uddanne soldater til at være så effektive på kortest mulig tid. Det er betydeligt nemmere for ikke at sige meget nemmere at skyde end det er f.eks. at mestre ken-jutsu for ikke at tale om den mentale læringsproces, der ligger i kampsport og senere i kampkunst. Derfor er det også muligt at POMW bliver tilbudt på et tidligere trin i Yakami Shinsei-ryu, hvis det passer mere optimalt ind i den røde tråd afhængig af, hvor Yakami Shinsei-ryu bevæger sig hen i den dynamiske verden, hvor intet står stille.

Efterskrift:

Som artikelskriver og deltager hele vejen gennem POMW pistol projektet synes jeg, det har været en fantastisk rejse. Jeg er stolt over de resultater vi har opnået i Shindenkan, men jeg må også indrømme, at jeg havde en smule skepsis i starten af POMW projektet, hvad vi dog skulle med skydning. Den skepsis smed jeg hurtigt fra mig og viste Kimu Sensei og POMW projektet 100% tillid, hvilket min erfaring siger mig er det mest fornuftige – her ca. 2½ år efter POMW startede har Kimu Sensei vist mig vejen mod ret så fornuftige resultater når man tænker på, at jeg faktisk ingen skydeerfaring havde inden POMW ligesom 90 % af de andre deltagere. Det har været en fordel, da den skydning man enten har lært andre steder eller af sig selv jo har været helt forkert. POMW skydeteknik er den direkte vej mod at mestre den relative simple disciplin, som skydning er på den korte distance. Men skydning skal ikke undervurderes som værktøj, hvis det bruges som dette. Skydning har en dejlig konsekvens akkurat som kumite har det, og det er den proces sammen med indstillingen, som vi kan bruge i Shindenkan og som Minouchi Sensei påpegede kunne være der – Den gamle kriger kan lære den moderne krigers kernekompetence på relativ kort tid, men ikke omvendt. Det har Kimu Sensei skabt et projekt og kursus der beviser, og Yakami Shinsei-ryu har været den 1000 årige kompetence, der har gjort at deltagerne hurtigt kunne tillære sig den moderne krigers kernekompetence – skydning. Skydning er en alvorlig sag, vi har haft det sjovt under POMW kurserne, men altid med stor respekt for sikkerheden, hvilket vedligeholdet af kompetencen i SDKskyt også vil bære præg af, som bliver søgt gjort til et af de sikreste skyttemiljøer i DK. POMW er en milepæl i Shindenkans historie, der ikke kun har puttet os på Danmarkskortet men også Verdenskortet. Jeg siger tak endnu en gang for, at jeg fik æren af at være en del af dette projekt.

Unload – show clear – holster…

For skydenørderne
Resultater og benchmarks for POMW II ”Fundamentals” vs POMW III ”Intermediate”

Jens Iversen, nyuddannet POMW II skydeleder
Fire nye POMW I hjælpeinstruktører – top 4 i POMW III
Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login