TLUS POMW II – Nu bliver det skarpt!

Af Martin Hansen, Medlem indtil 2018

Søndag d. 26 maj – en normal forårsdag for de fleste men endnu en skelsættende dag i Shindenkans historie. POMW II skulle afholdes for første gang – Minouchi Sensei’s tese skulle bevises på skydebanen med rigtige pistoler og skarp ammunition. Chefinstruktørerne havde allerede været igennem et forløb under projektstarten, men ikke POMW II, der nu med 26 deltagere skulle slå nye rekorder og på kort tid måske bringe alle skytter op på niveau med de bedste konkurrenceskytter i Danmark. For nogen vil det være et bemærkelsesværdigt resultat – for andre en trussel…

Forberedelserne til kurset var startet dage i forvejen, hvor Honbu chefinstruktør og kursusudvikler Kimu Sensei havde travlt med de sidste finpudsninger og stævnechef Søren Renshi, stod for den praktiske koordinering og indkøb af materialer. Der er en del mere forberedelse og koordinering da et kursus i skydning der involvere skarp ammunition naturligvis skal overholde alle love og regler. Så der skal transporteres våben og ammunition frem og tilbage og de rigtige tilladelser skal være på plads, instruktørerne skal være ekstra påpasselige med alle de nye skytter, selvom de alle (chefinstruktørerne) er udstyret med DK’s højeste licens indenfor pistolskydning og sikkerhed omkring selvsamme IPSC A+ licensen, som i øvrigt kun findes i DK. Alle POMW hjælpeinstruktører og nogle frivillige hjælpere mødtes allerede kl. 08.00 lørdag morgen på Hanebjerg, hvor POMW II skulle afholdes for at klargøre baner, pistoler, registrering af ammunition osv. Hanebjerg er et pragtfuld sted midt i den nordsjællandske muld og omgivet af smuk natur, så selvom skuddene smælder kan man stadig høre fuglene synge og bierne summe. Shindenkan har valgt gennem SDKskyt at afholde POMW kurserne på Hanebjerg, da vi helst skyder udenfor, hvilket både er godt for støj men allermest forurening fra krudtrøg og krudtslam (bly og svovldampe). I øvrigt skydes der også som et af de få steder IPSC på Hanebjerg, hvorfor SDKskyts instruktører har taget deres IPSC A+ licens på netop Hanebjerg. POMW III vil ligeledes også blive afholdt hovedsagligt på Hanebjerg.

Alle deltagerne mødte heldigvis til tiden og mange endda før, så kunne der lige sludres og nydes en kop kaffe inden dagens lange program. Så præcis kl. 09.00 lagde Kimu Sensei ud i lokalerne i forlængelse af stor pistolbane, hvor han som det første naturligvis bød velkommen. Som det første blev POMW skydetekniske håndbog gennemgået som powerpoint præsentation, hvilket var en gentagelse fra POMW I kurset, men også det allervigtigste og mest essentielle nu hvor deltagerne skulle i gang med våd træningen. Langt det vigtigste og temaet for alt der skulle foregå denne dag var sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed. Der skal bare en lille fejl til med en 0.22 kaliber så bliver det grimt og med en 9mm ikke bare grimt men fatalt. Briefingen blev derfor også flyttet ud i båsen på skydearealet, hvor Kimu Sensei gennemgik dagens procedurer flere gange dvs. hvordan og hvor skulle fyldning af magasiner foregå, hvordan skytterne skulle gebærde sig på området, i grupperne og ikke mindst under selve skydningen. Det blev også i detaljer gennemgået, hvordan man håndtere en pistol, fra pløk udtages, over ladning, til skydning og håndteringen efter skydning. Vigtigt var det også at funktionsfejl blev gennemgået – hvad kan man komme ud for og hvordan skal man håndtere situationen. Instruktørerne var dog forberedt og Kimu Sensei vidste på forhånd, at der ville komme mange fejl især på S & W 0.22 som hurtigt jammer eller ”klikkere”. Denne gennemgang var yderst grundig og det var vigtigt at deltagerne stillede spørgsmål – for når det kommer til skydevåben findes der ikke dumme spørgsmål. Derfor blev det også understreget at sikkerhedsbrud ikke blev tolereret, og 2 min. på bænken under POMW I blev erstattet med en lang tænkepause og om nødvendigt bortvisning fra området.

De 26 deltagere var på forhånd inddelt i 3 grupper, undtaget Jokokidz som med 4 deltagere blev delt i 2 grupper. Med 3 grupper var det muligt at ét hold (shooters) kunne skyde, det andet hold (in the hole) kunne lade magasiner og det tredje hold kunne slappe af i den tilstødende kaffestue, hvor man kunne få høreværn, ørepropper og sikkerhedsbriller af og dermed hvile øjne og ører. Som Kimu Sensei havde indledt med op til kurset ville POMW II deltagerne komme til at skyde 400-600 skud over 2 dage, hvilket meget godt matcher det som en normal dansk gennemsnitsskytte skyder på 2 år, så et velfortjent hvil ind i mellem var nok på sin plads 🙂 Alle skud ville blive såkaldte gode skud efter POMW skydeteknisk håndbog, hvor man evaluerer hvert eneste skud i henhold til essensen og hele tiden prøver at optimere sin teknik. Når første hold havde skudt, kiggede skytterne sammen med Kimu Sensei ned til skiverne for at vurdere skydningen, ikke så meget hvor de havde ramt men mere vigtigt om der var samlinger. Man skelner mellem at være præcis og akkurat – skyder man præcist samles skuddene og akkurat så sidder samlingen også i midten af skiven. Skytterne fik udpeget deres sigtepunkt med den pistol de skød med, så næste omgang kunne blive mere akkurat. Men faktisk skød de fleste rigtig flot og det var tydeligt at se at POMW skydeteknik er løsningen når man skal lære at skyde rigtig godt på kortest muligt tid og at tørtræning er en rigtig vigtig del af det at lære at skyde optimalt, som det også havde vist sig under POMW I. Man kan roligt sige at deltagerne lignede rigtig rutinerede skytter Det tegnede til at blive en rigtig god dag 🙂

Første hold gik til pause og ”In the hole” skytterne trådte frem og gjorde klar til skydning, mens pause holdet nu blev ”in the hole” og sådan skulle POMW II kurset afholdes resten af tiden. Jokokidz som skød med kraftige Weirauch lufpistoler holdt ikke pause til de to instruktørers Jens Hanshi-dai og Martin Renshi milde ærgrelse, der for hvert skud skulle lade pistolerne, som har en meget kraftig fjeder. Men da de så hvor godt Jokokidz rent faktisk skød, var det en ren fornøjelse at spænde fjederen og få trænet armmusklerne 🙂 Skytterne skød således 2 magasiner af 10 skud med maks. 5 sekunders interval, hvilket ofte blev lidt mere da pistolerne jammede eller skulle smøres, men heldigvis stod der en hjælpsom skytteinstruktør klar til at hjælpe skytterne, så de hurtigt kunne fortsætte skydningen. Alle 3 hold nåede igennem et par runder inden det blev tid til lidt hurtig frokost, hvor den medbragte mad blev nydt udenfor eller i ”kaffestuen”. Kimu Sensei benyttede lejligheden til at muntre deltagerne op og sige at det var nu de skulle holde fokus og ikke gå ned, mens chefinstruktørerne fik lejlighed til at fyre lidt 0.22 ammunition af, inden POMW II deltagerne igen skulle i ilden 🙂

Efter frokosten blev der således tid til et par runder mere med skydning, og der en stor forbedring at spore, da en højere procent af skuddene blev placeret i den centrale del af det sorte på skiverne, så selv om der havde været en lille nedgang kort før frokost, var deltagerne nu endnu bedre. Omkring kl. 16.15 havde alle holdende være igennem flere gange og nået ca. 100 skud. Men dagen var ikke slut endnu, for der skulle også ryddes op. Der må nemlig ikke ligge tomme hylstre og flyde på en skydebane efter endt skydning og der var jo mange hylstre at samle til messing spanden. Men læringen var ikke slut og deltagerne blev bænket omkring 3 borde i kaffestuen, hvor Søren Renshi, Martin Renshi og Kjeld Renshi-dai underholdte med pistolrensning, hvor deltagerne lærte deres pistol at kende gennem en ”field strip” af en S&W 22A og naturligvis en samling igen. Dette skete flere gange, således POMW Pistol – fundamentals deltagerne også lærte at kende funktionen af en pistol at kende igennem rense- og vedligeholdelsesprocessen.

Der blev ønsket god søndag med det der nu var tilbage efter 8 timer på skydebanen. Deltagerne blev opfordret til at gå hjem og holde tørtræningen ved lige inden de næste par søndage, da der ville blive talt point næste gang og alle skytter klassificeret efterfølgende. Kimu Sensei havde lagt ud med at sige at den næste søndag ville blive uden ham og han så ville komme på den sidste planlagte POMW dag ugen efter, men sådan skulle det ikke vise sig at gå…

Del 2 – Nu ”sortner” det…

POMW II var i gang og med stor succes. Deltagerne havde vist at de var dygtige under POMW I og gentaget det under POMW II, hvor det virkelig havde bevist deres værd og overholdt aftalen om tørtræning, som virkelig havde givet flotte resultater. Kimu Sensei havde kigget nærmere på resultaterne efter den første kursusdag og fik krampe i armene, da han næsten ikke kunne få dem ned igen. Det var virkelig bemærkelsesværdige resultater. Jokokidz havde som bedste holdresultat 95-100% i sort på 15m med luftpistol. De voksne havde på 25m med præcisionsskiver skudt fra 75 til 95% i sort som bedste holdresultat, hvilket er helt uhørt og så på 100 træningsskud!!! HELT SORT

Det var med forståelig stor selvtillid og tillid til POMW Skydeteknik og procesforløb, at deltagerne endnu en gang stillede en søndag morgen denne gang kl. 08.30 til endnu en dag med skydning efter POMW metodikken og Kimu Senseis kyndige undervisning og hjælp fra de øvrige instruktører. Kimu Sensei indledte morgenbriefingen med at sige ”Jeg havde egentlig forventet, at jeg ikke ville være her i dag, men jeg har lavet om på planerne efter sidste gang, da I klarede Jer over min bedste forventning!”. Faktisk havde deltagerne klaret sig så godt at kurset blev forkortet og backup tider blev unødvendige og POMW II ville blive afsluttet efter denne del 2 og dermed som oprindelig tiltænkt.

Denne dag skulle fungere som sidste gang, men tempoet skulle op da der helst skulle affyres godt 400-500 skud pr. skytte der nu også denne gang skulle inkludere 9mm grov pistol. Der blev lagt ud med 0.22 efter samme hold som sidste gang og den første runde skud blev brugt på at finde ”sigtepletten” for hver enkelt skytte med netop den pistol som de skød med, og som de skulle sørge for at skyde med hele dagen. Normalt vil man indstille pistolens sigtemidler, men da flere skytter skulle skyde med de samme pistoler kunne deltagerne lige så godt lære den mere avancerede og praktiske form; at finde deres ”sigteplet”. Rutinen blev hurtigt indarbejdet og holdene kørte i runder af 5-7 min, hvor de skød en serie på 30 skud. Efter endt skydning gik skydeholdet i kaffestuen og fik noteret deres score. Verificeringen skete først imellem skytterne, dernæst af den ansvarlige POMW skytteinstruktør, som indskrev resultaterne i et automatiseret computerprogram, som er specialudviklet til POMW og SDKSkyt.

Igen var der stor fokus på sikkerhed og man kunne godt se at deltagerne var blevet rigtig sikre i håndteringen af skydevåben, og der var ikke en finger at sætte på deres håndtering, der foregik efter alle kunstens regler.

Efter at alle skytter havde været igennem 2 runder begyndte der at tegne sig et godt billede af at POMW II ville skabe bemærkelsesværdige resultater. Deltagerne havde hurtigt fanget momentet på et højere plan end sidst og scorede rigtig flot, men efter den mentale indstilling, at det vigtigste var ikke en fokusering på resultatet på skiven, men i stedet hele tiden at udøve POMW skydeteknik, så skulle resultaterne nok komme. Efter omkring 250 0.22 skud var det blevet tid til at skifte skydebane og våben. Det næste på programmet var 9mm grovpistol, hvor det virkelig skulle vise sig om der var blevet øvet på håndstillingen og trænet med håndvægte, så armene kunne klare vægten og den meget kraftigere rekyl fra 9mm’eren.

Chefinstruktørerne havde velvilligt valgt at udlåne deres CZ SP-01 shadow til Honbu-dojo så deltagerne kunne blive trænet i 9mm også. Disse CZ’ere er en militær standard pistol, som var blevet indkøbt under chefinstruktørernes POMW uddannelse der kulminerede med en IPSC A-licens og i øvrigt den samme pistol som Kimu Sensei brugte under hans egen POMW pilot uddannelse. Den ligner også til forveksling den airgun som deltagerne allerede kendte til fra POMW I, og dette er selvfølgeligt ikke tilfældigt.

CZ’erne blev lagt frem på standpladserne og holdene fortsatte på lignende vis, men nu var der mulighed for at ”in the hole” skytterne kunne lade 2 magasiner og være klar, da der var 4 magasiner pr. pistol. Samtidig rummer hvert magasin op til 18 skud, men der skulle kun bruges 2 gange 15 for at få de gældende 30 skud. Kimu Sensei introducerede til 9mm ved først at forklare, hvordan den skulle håndteres og det ultra vigtige omkring sikkerheden, da et uheld med en 9mm ikke altid har en heldig udgang. Derfor fik alle deltagerne også rimelig tid inden skydningen til at håndtere pistolen og lære den at kende, så de var sikre på ladning, afsikring, magasinhåndtering, single action, double action etc.

Det var ganske underholdende at betragte første gang de forskellige skytter trykkede af og chokket gik igennem kroppen, men relativt hurtigt overvandt alle den kraftigere lyd og rekyl og gjorde det rigtig godt. Fokus kom igen tilbage på POMW skydeteknik og de første bemærkelsesværdige resultater viste sig hurtigt. Det var ganske interessant at betragte at dem som virkelig havde øvet sig på POMW skydeteknik og formåede også en korrekt rekylkontrol og skød rigtig godt første gang de skød med grovpistol. Det blev en underholdende eftermiddag, hvor også Jokokidz udmærkede sig med 0.22 nu hvor de voksne skulle skyde med større kaliber. Herefter kørte alle efter samme metodik og rullende hold, som med 0.22 – keep it simple and it works!. En deltager måtte dog stå lidt over ikke fordi hun ikke vil skyde men fordi hun var gravid. Den lille i maven sparkede godt hver gang hun hørte et skud gå af så derfor holdt hun sig på bænken bag skyttehuset i dejligt solskinsvejr og en god kop the. Sidst på eftermiddagen, hvor alle stort set var færdige med skydningen blev der dog ladt 4 magasiner op så hun kunne skyde uden for meget larm omkring sig. Så mens de andre stod i solen og nød en kop kaffe eller andet lagde hun an til sigte og hold da op, hvor hun skød godt, der var vist nogen der nær havde tabt kæben – var det mon sigtevand der var i maven og ikke en baby. 50 skud udaf 50 skud i det sorte felt fra 25 m – sådan!. Det skal i øvrigt siges at kun nogle få dage efter kurset nedkom Kim Chandler med en flot pige – Et stort tillykke herfra til den lykkelige familie.

Det havde været en ganske lang dag endnu en gang, men resultaterne talte for sig selv da de blev gjort op, som i kan se her:

Det er jo helt fantastiske resultater og de får lov at tale for sig selv.

POMW´s udvikler, Kimu Sensei, har valgt at måle skytternes opnået basis skyttekompetence, efter to målestokke; den danske skytteunion og den amerikanske, hvor alle skytter bliver inddelt i kategorier, således alle får noget ud af det, også det at konkurrere mod hinanden i de forskellige kategorier.

POMW pistol – Fundamentals består af POMW I (tør træning) plus POMW II (vådtræning). Resultaterne har hele tiden været meget lovende. Kimu Sensei – tja, det taler for sig selv.. Men Kimu Sensei lærte os fem chefinstruktører at skyde dansk 1.division standard efter blot 4 måneders blandet tør og våd skydning, og efter blot én måneds POMW III fortræning, blev to af os hhv. nummer 1 og 2 på vores IPSC A-licens kursus, hvor der deltog meget erfarne baneskytter med op til 35 års skytteerfaring civilt som militært. Men den virkelige prøve stod med TG3 og TG4 holdene, om Minouchi Sensei teori om mennesket bag våbenet og denne afklaring og indstilling er den vigtigste faktor for, at lære at skyde på kortest muligt tid med de mest optimale resultater, hvis disse også får den mest optimale læringsproces og opbygning med den optimalt korrekte skydetekniske essens fra verdens bedste pistol, riffel og langdistanceskytter.

Jeg vil påstå, at POMW Pistol – fundamentals i den grad internationalt har bestået med glans og Minouchi Senseis teori bevist – også i den grad!.

Det oprindelige forventede slutresultat og benchmark for succes, var mindst 80 % i sort på 15 m, sammen med en sikker våbenbetjening og våbenfunktion, forståelse for historien, våbenudviklingen, sammenhænge, og skydevåben er udviklet til at simplicificere den faglige kompetence og træningsindsats for et godt og effektivt resultat. Dette ville dermed med overvejende sandsynlighed påvise det korrekte i Minouchi Sensei teori.

Det har aldrig været meningen, at POMW deltagerne skulle være danske eller international topskytter, da dette ville være urealistisk med den forholdsvis lille træningsmængde der indgik i POMW forløbet ift. Yakami Shinsei-ryu træning og krav. Men det er klart, at det var ekstra spændende at være vidne til, hvor langt vingerne kunne bære, efter direkte benchmark med officielle danske skyttestandarder, samt de amerikanske.

Slutresultat;

Dansk division standard; 26 % skyder i Dansk 1.division indenfor både 0.22 og 9 mm. 15 % skyder i dansk 2 division indenfor 0.22, 39 % skyder i dansk 3.division indenfor 0.22 eller 9 mm, og 20 % er gode skytter.

US standard; 15 % grandmasters, 20 % masters, 65 % Black A´s.

Med undtagelse af grandmasters og dansk 1.divisions standard, så er alt andet opnået på blot 2 måneders samlet forløb, masser af tør træning,og følgende antal ”vådskud”; ca. 350 gode skud 0.22 og ca. 210 gode skud 9 mm.

12 % havde forudgående skydeerfaringer som officerer i den kgl. Danske livgarde, og 88 % havde aldrig skudt før.

Konklusion: Slutresultatet overgår vores vildeste fantasi!, – og meget langt over Kimu Sensei´s benchmark for succes. Det er muligt at dette skyldes, at Kimu Sensei ingen forudgående erfaring overhoved havde med pistolskydning, hvilket vi andre heller ikke havde, men benchmark var lagt i samråd med danske skytteeksperter, og var efter deres udsagn – meget optimistisk.

Det kan godt være at POMW er en sekundær fagkompetence i Shindenkan, og det er umuligt at blive sortbælte eller master i Yakami Shinsei-ryu kampsport på blot 2 måneder – tja ikke engang én begynder bæltegrad kan du opnå på denne tid. Men! – som POMW skytteinstruktør og deltager i POMW Pistol kursusforløbet med omkring 25-30 timers POMW tør og våd undervisning og mindst lige så meget hjemme tørtræning, er jeg ganske stolt og meget glad over resultatet og kan allerede nu se at der er mange der i fremtiden vil skyde langt bedre end mig – og det lover jo godt for POMW III, som er overbygningen på POMW Pistol – fundamentals.

Alle i Shindenkan og deltagerne på POMW II kan med rette være stolte af sig selv og POMW projektet, som Kimu Sensei med sin vanlige kompromisløshed har formået at gennemføre med endnu et internationalt top resultat, som for os – næsten er helt uvirkeligt.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login