Ki og Meditation 1 – 2013

Af Martin E. Hansen, Medlem indtil 2018

En kold januar morgen havde 13 deltagere valgt at møde frem til Shindenkans Ki og Meditations 1 kursus på Tjørnelyskolen i Greve. Traditionelt er dette kursus blevet afholdt i januar, da januar er en af de måneder med lidt dagslys, hvor folk i forvejen har en tendens til at gå lidt ind i sig selv, eller måske endda er på randen af en vinterdepression. Her er det godt med et værktøj til at hjælpe sig selv indefra, der kan bruges til at analysere eller fokusere på de tanker og problemer, der giver stress og jag i hverdagen. Kimu Sensei er stormester i kampkunst, men er det også i Ki og meditation. Faktisk fik han sin densho Menkyo i Ki og Meditation før han blev Menkyo i kampkunst og dette i en meget meget ung alder i forhold til nutidig og vestlige standard, men på et passende tidspunkt (Som han selv ynder at sige det ) efter koryo kampkunst standarden 🙂 Kimu Sensei så dermed som ganske ung den røde tråd i ki og meditation efter hvilken, han har skabt et unikt kursus, der nu tilbydes i Shindenkan som inspirations pensum kursus, dvs. et kursus, der er åbent for andre end blot Shindenkanere, eks. familier, venner, støtte, sponsorer osv. Samtidig har Kimu Sensei formået at skabe et kursus, der giver en vestlig tilgang til en disciplin som oftest forbindes med østen. Martin Renshi havde den store ære at give kompetencen videre efter bedste evne til de 13 deltagere.

Ki og Meditations kurset er ligesom med alle andre Shindenkan kurser et Ryugi og Ryuha kursus, dvs. der er både en teoretisk del samt en praktisk del. Så deltagerne kunne se frem til godt 3,5 time med både power point slides, dialog men også praktiske øvelser, da de blev præsenteret for agendaen. Martin Renshi spurgte ind til forventningerne til dagen og de fleste var enige om, at de gerne ville forstå hvad det her Ki og meditation er for noget og hvordan de kunne bruge det i deres dagligdag. Deltagerne fik også på forhånd at vide at Ki og Meditation er en af Shindenkans mere kontroversielle kurser, da det kommer tæt på én selv ligesom Instruktørkurserne også gør det – specielt Instruktør kursus 1.

Gennem de næste par timer fik deltagerne den basale og essentielle viden omkring meditation dvs. svar på en masse spørgsmål, hvad er meditation?, hvordan er det det opstået?, hvordan bruges det?, hvad får man ud af det? Det var ikke blot en præsentation, men også en dialog som i visse tilfælde kom ”tæt på” deltagerne og enkelte videoklip var der også lagt ind. Tilgangen til emnet rummede både den østlige men også den rent videnskabelige, dvs. hvad kan bevises? Kan det måles? Osv. Deltagerne lyttede også med interesse, da sammenhængen til Shindenkan, kampsport og kampkunst blev præsenteret, hvor de godt kunne se og forstå, hvordan og hvorfor niveauet i kampsport over til kampkunst går hånd i hånd med evnen til at mestre og forstå Meditation.

Ki er for mange også et uforklarligt emne, fænomen, evne? Også her fik deltagerne en introduktion og den grundlæggende essentielle viden krydret med lidt film, som satte nysgerrigheden men også forundringen i gang. Forklaringen på hvad Ki er, hvordan det bruges, hvorfor det er der? og andre spørgsmål gav dem et svar, som de relaterede både til deres hverdag , hvad de havde lært gennem livet, men også dem selv.

Da de to begreber blev hæftet sammen lænede deltagerne sig nysgerrigt lidt længere frem i stolen og lyttede til, hvordan denne sammenhæng aktivt anvendes i Shindenkan og fra kampkunst til kampsport. Sammenhængen kunne de forholde sig til uanset om de havde trænet lang tid eller blot er startet for et stykke tid siden og kunne se elementer, som de kendte fra den daglige træning. Det gav samtidig et indblik i den røde tråd som Kimu Sensei har skabt i pensum, hvor der ingen tilfældigheder er f.eks. sammenhængen mellem Tai-Chi, Ki & Meditation og Shiatsu uddannelsen.

Et er teori, noget andet er praksis og efterhånden kunne deltagerne godt bruge en pause som optakt til en række øvelser. Her blev der både trænet åndedræt dvs. hvordan man udnytter sit åndedræt optimalt som jo er ret essentielt både for kampsport men også livet i sin helhed, hvor et korrekt åndedræt har en positivt indvirkning på kroppen. For at give deltagerne en fornemmelse for begrebet ki blev der også leget lidt med kinesiologi, som på en humørfyldt måde viste deltagerne hvad der sker når man påvirker energikredsløbet og dermed ki’en i den menneskelige krop, hvilket viste sig at have en ganske naturlig og logisk forklaring.

Efter de praktiske øvelser fik deltagerne en introduktion til flere af de alternative begreber man støder på i forbindelse med Ki og meditation, hvis man f.eks. søger på Internettet og andre steder. Det er begreber som Chakra, Kundalini, meridianer osv. Når man får en forklaring er tingene ofte ikke så mystiske som man tror de er, og man kunne fornemme på deltagerne, at de var godt tilfredse med at få en logisk og naturlig forklaring af emnerne.

Den sidste del af kurset var afsat til ”rene” meditationsøvelser. Udgangspunktet var det samme for alle øvelser men med forskellige fokus og tog udgangspunkt i det korrekte åndedræt. I første omgang drejede det sig kun om at finde dette åndedræt og fysisk mærke det gennem hele meditationen. Efterfølgende blev det en mere “fri” meditation med åbent sind, men stadig med korrekt åndedræt. Afsluttende blev deltagerne guidet af Martin Renshi, igennem en mindfulness inspireret meditation udviklet af Kimu Sensei. Det kom som en overraskelse for mange, at denne sidste meditation varede ca. 15 min., da de kun følte de havde været ”væk” i ganske få minutter. Nogle synes også det var nemmere at blive guidet, hvilket det jo er med mange ting her i livet. Men man kan jo stille sig selv spørgsmålet om man forholder sig sådan til andre aspekter i livet? vil jeg helst guides eller vil jeg tage ansvar for mig selv? og mine handlinger?

Det var en flok tilfredse og energifyldte deltagere, der forlod Tjørnelyskolen ved middagstid. De var både sultne efter frokost, men også på at komme hjem og udforske det nye værktøj, som forhåbentlig giver dem mange gode oplevelser, opdagelser og selvindsigt i fremtiden. For flere af deltagerne var det heller ikke sidste gang at de skulle på Ki og Meditationskursus 1. Kimu Sensei har designet disse pensum inspirationskurser således, at når man får et højere niveau og indsigt, kan man også få et andet udbytte af kurserne, derfor er der mange, der tager inspirationskurserne flere gange på deres rejse med Shindenkan.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login