X-mas Lejr Lørdag 15. december 2012 – Set med en Furesøkaners øjne

Af Søren S. Hansen, Medlem indtil 2013 og, Jan Vendelbo, Medlem indtil 2014

Traditionen tro rundede vi året af med X-mas træningsstævne i Ny Måløvhal. For os var dette stævne ekstra spændende grundet to forhold. For det første var X-mas lejren udvidet af Kimu Sensei for særligt indbudte brun og sortbælter med start allerede fredag kl. 16 og derefter 12 timers intens træning inden selve X-mas lejren. For det andet var lejren interessant idet vi for første gang stod som instruktører med eget elev hold fra nystartede Furesø Karate Klub (JFu).

Siden den første aktivitetsdag i Hareskovskolen i slutningen af august hvor Jokokan Furesø Karateskole blev operationel, har vi arbejdet intenst med at få gjort det første hold klar til at møde resten af Shindenkan organisationen og få smagen af organisationens størrelse og engagement. Vi var meget spændte på vores elevers reaktion og indsats.

Vore elever fra JFu var om end endnu mere spændte, idet de nu for første gang skulle deltage ved Shindenkan Hondbu-dojo træningsstævne og dermed vise hvad de havde lært på de første 3-4 måneder som karate udøvere. Vi kan selv huske 8 år tilbage til vort første stævne i Greve og den forventning og også nervøsitet, der var til stede, når man som nystartet elev for første gang skal vise sin kunnen. Så naturligt nok var vore 16 nye elever fordelt på 10 voksne og 6 Jokokids også spændte – meget spændte. I forhold til vort første stævne for 8 år siden har Jokokan samtidigt haft flot vokseværk. Til 2012 X-mas stævnet kunne tælles mere end 220 elever fordelt fra 10. Kyu til 8. Dan og vore nye JFu elever var naturligvis overrasket over Jokokans samlede størrelse med 10 skoler fordelt på Amager, 2 x Ballerup, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Hillerød, Korsør, Slagelse og Sorø. Det var en øjenåbner i forhold til vort lille hold og dojo i den gamle gymnastiksal på Hareskov skole, et sted som Kimu Sensei husker fra sin egen skolegang.

Dette års X-mas stævne startede for JFu kl. 13.00 med en samlet velkomst af Kimu Sensei til samtlige klubber og elever, hvorefter instruktørerne tog over med opvarmning og derefter fordeling af eleverne i TG grupper. Som sjovt indfald og til glæde for de mange Joko-kids, var chefinstruktørerne iklædt nissehuer og en del af opvarmningen var af ”Gangnam Style” ,som fik smil frem på alles læber. Formålet med opdeling i TG grupper er en opdeling af elever i forskellige bæltegrader, så de kan træne og udvikle sig sammen og på samme niveau. Vore nye elever gik til den med fuld energi og fik tid og mulighed til at træne og fordybe sig i de forskellige øvelser sammen med de andre skoler. Træningen her var delelementer af basis træning, Shiho’er og Kata.

Efterfølgende var vore elever oppe til selve gradueringen og set fra sidelinjen kunne vi kun være yderst tilfredse med deres indsats. Naturligvis var alle elever spændte og der var mange på gulvet på en og samme gang, men påfaldende var det så homogent vore JFU elever udførte de forskellige øvelser og udfordringer. Ved 9. Kyu graduering er der naturligvis fokus på de basale grundstillinger og parader, hvor der klart kan skelnes mellem en gående Zenkutsu og Kodutso-dachi tilføjet de korrekte Té og Uké – håndteknikker og parader. Alt dette klarede vore elever flot, men vigtigst af alt var, at vi kunne se at vore elever havde den rette indstilling – attitude og engagement for at lære. De var fokuserede og målrettede, hvilket er grundlæggende for god karate udførelse. Det var derfor helt naturligt og fortjent at alle bestod og dermed gjorde sig fortjent til 9. Kyu – Lilla bælte og for Jokokids mellem 5 og 14 år 1 streg til deres bælte.

Efter 3-4 timers fællestræning og graduering var der bag de store smil en vis træthed at spore hos alle deltagerne. Og de fleste glædede sig at komme hjem og få fødderne op.

For os som instruktører var det en rigtig god oplevelse. Efter alle anstrengelserne med at få skabt de rigtige rammer for træningen (hvilket vi skal takke Furesø kommune for og ikke mindst pedellen på Hareskovskolen), hvervning og opstart kunne vi glæde os over indsatsen og resultatet. Det var især dejligt at se hvor langt man kan nå på blot 3 måneders indsats, vel og mærke hvis fremmøde procenten er høj som den vi har set i Furesø. Så vi glæder os til at starte op efter nytår.

Sortbælte LU Stævne (Lederudvikling af sortbælter og aspiranter (2. kyu – 1. kyu) eller TG4, TG5 og TG6
Forud for den planlagte X-mas lejr afholdes der traditionen tro Sortbælte LU Stævne. Dette stævne afholdes for Team gruppe 4-6, og starter kl. 16 om fredagen og kører frem til X-mas lejren om lørdagen. Ved selve X-mas lejren afprøves den opnåede lærdom.

Det er altid spændende med brun/sort bælte lejre for normalt ved deltagerne ikke, hvad temaet er eller hvad der skal ske. Denne gang havde vi dog inden lejren fået til opgave at træne grundtrinene i vor nye kata Koryu Naihanchi , så vi kunne (måske) med sikkerhed vide, at denne kata var på programmet. Men hvordan det lige hang sammen med emnet ”One stroke one kill” var ikke helt tydeligt. Og ganske rigtigt startede vi med Rygha, altså fysisk træning, på vor nye kata.

Selvom grundtrinene lå i baghovedet skulle vi dog hurtigt finde ud af at bevægelser, hamni – krydsspændinger, og udladninger var sværere end som så. Ikke desto mindre trænede vi alle med fuld fredags energi og lagde flere timers træning i samme kata. Apropos energi, så sætter netop denne kata stor fokus på energipunkter med hænders berøring med kroppens Kyusho punkter. Her skal (på sigt) opnås energibeskyttelse eller udladning fra håndleddets Shimon punkt når dette passerer kroppens Inatzuma punkt (under nederste ribben), Ganka punkt (mellem nederste ribben og brystvorte), Suigetsu (solar plexus) og Danchu (over solar plexus) – tachi-ai. Endnu er vi dog på et niveau, hvor vi først skal lære at forstå disse Kyusho punkter, inden vi opnår en tilstand ved berøring heraf.

Godt trætte og ømme i muskler herunder bl.a. mellem skuldre bladene af alle steder, så var det tid til pause og en bid brød. Herefter var det tid til fordeling i grupper og Ryugi opgaver. Aftenens tema var ”Hvad er den ideelle årstræningsproces – for mig og de andre”. Søren Shidoin, Bertrand Shidoin og Jan Shidoin, alle fra JBA, fandt spørgsmålet interessant og var glade for vor gruppe inddeling, hvor vi således i udgangspunkt i spørgsmålet kunne diskutere frit med udgangspunkt i vor daglige klub og dermed vore og kollegaers forventninger. Vi kom bredt omkring og fandt hurtigt, at spørgsmålet rummede så mange facetter og svar, at vi var nødt til at begrænse os for at kunne konkretisere et svar til vor fremføring næste morgen.

Følgende morgen startede med morgenbrød og kaffe hvor Kimu Sensei takkede for vore gruppers besvarelser og præsentationer. Kimu Sensei havde også inden vor træningslejr opmuntret os til at sende spørgsmål til ham om ”alt mellem himmel og jord” omkring vor karate, hvor alle spørgsmål var velkomne. Kimu Sensei fortalte at han havde forventet en lille håndfuld spørgsmål, men blev overvældet og glædeligt overrasket med næsten 80 spørgsmål. Så mange spørgsmål vidner i den grad om iver for viden, læring og fordybelser, men naturligvis var der ikke tid til direkte svar til alle spørgsmål. En perfekt base for den kommende Ryugi seance. Formiddagen blev derfor en seance, hvor gårsdagens opgave blev blandet med essensen i de mange spørgsmål der var sendt af sted.

Flere af spørgsmålene bar præg af emnet ”Densho grader” og hvordan vi overhovedet opnår det højere niveau af Menkyo – ”kend dig selv”. Altså skellet mellem kyu og densho grader eller forskellen mellem kampkunst og kampsport. Det er naturligvis at stræbe højest, at sigte efter Menkyo, men når vi får at vide at første Densho grader som Shoden, Chuden, Joden og Okuden ”kun” er Densho hvidbælte niveau, ja så er der lang, lang vej endnu. Så mon ikke formålet blot var at vi skulle begynde at tænke over hvordan vi kunne lære os selv lidt bedre at kende. Kimu Senseis bedste måde at beskrive vores lettere irritation over ikke at forstå hvad der lå bag var ”en verdensborgers dialog med en lokaltbegrænset medborger fra Gunsømagle”. Det er svært at skabe en konstruktiv dialog hvor parterne er på bølgelængde.

Men hvornår opnår man Densho grader? Umiddelbart kan selv en 10. Kyu blive Shoden eller Menkyo for spørgsmålet ligger i ”når du rammer tonen – så er du der”. Det må vi jo så tænke over for hvad er tonen og hvornår ved vi om vi rammer den og om vi nogensinde gør det? Shindenkan handler også om Empowerment – at tage ansvar for eget liv, så svaret eller nøglen til den rette tone ligger måske i at tage ansvar og fordybe sig i Shindenkan og Yakami Shinsei-ryu i højere grad?

Vi fik ikke svaret foræret og tiden løb fra vort morgenmøde. Nu var tid til at genoptage gårsdagens Kata træning. Vi skulle vise hvad vi havde øvet dagen inden. Det var påfaldende, at stort set alle som en (uanset bælte grad), ikke fik trænet videre på samme høje intense niveau som dagen forinden. Hvad var der sket? For megen kaffe eller stadig morgen trætte? Svaret lå nok mere i morgenens snak og emner som satte tanker i gang i stedet for at træne målrettet videre på Koryu Naihanchi.

Et hurtigt stop med alternativ fællesøvelse – lad os kalde den kyllingen, fik vores tanker på andre baner og tilbage i sammen intensitet som aftenen før. Det fik os til at smide kontrollen og ændre vores indstilling – og vi kunne fortsætte vor kata på lidt højere koncentreret niveau. Kimu Sensei gav ligeledes et indblik i de forskellige Koryu Naihanchi sammenhænge. Der er tre Koryu Naihanchi kata hvor de to er skabt for at understøtte den første. Så de næste par timer fløj af sted mens vi indøvede Koryu Naihanchi 1 & 2 – under en sædvanlig detaljeret instruks og forklaring.

Efterfølgende var det tid til at gøre klar til X-mas lejren hvor Søren Renshi fik fordelt opgaver til os alle som vi hurtigt og effektivt fik effektueret. Lejren startede til tiden kl. 13 med mange glade of forventningsfulde elever og dertil et flot antal gæster og familier som oplevede en velfungerende og aktiv jule lejr.

Efter 27 intense timer, var deltagerne ophøjede men trætte. Det havde været et rigtigt godt stævne, men den røde tråd gennem dagene manglede fortsat. Det var egentligt først om aftenen at den røde tråd begyndte at tydeliggøre sig. ”One stroke – one kill”, Koryu Naihanchi samt Ryugi seancen omkring densho tankegangen herunder ”kend dig selv” kunne samles i et tre simple ord – indstilling, indstilling, indstilling. Du skal være leder af dit eget liv.

Tak for en kanon X-mas lejr.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login