Integreret JokoKidzhold på Honbu brunbælteseminarer

Shindenkan har 47 års historie i Danmark og meget er sket siden opstarten i 1965. Idag er Shindenkan en strømlinjet flersporet kampsportsorganisation. Vor organisationskultur er sådan indrettet, at vi tilstræber konstant at gøre det bedre for hver gang og ikke hviler på laurbærene, trods at vi igennem de sidste år har haft betydelig succes på både den nationale som internationale scene. Der er det godt at have begge ben solidt plantet i den danske muld, og gå ydmygt og taknemmeligt til opgaverne i det frivillige og ulønnede foreningsarbejde.

I Kyu – de farvede bælters grader, har vi med succes strømlinjet den røde tråd igennem to hovedtrin frem mod sortbælte undervisningstrinnet, som oftest nåes efter 7-10 års træning i Shindenkan. I enkeltsporede kampsportsystemer modsvarer dette oftest 2.dan eller 3.dan sort bælte.

Før en Shindenkaner når så vidt, skal denne igennem den trinvise opbygning med først 8-4.kyu Honbu pensum standardiseringsundervisning målrettet netop til hver grad, hvorefter Shindenkaneren kan fortsætte på Honbus pensum standardiseringsundervisning for Yakami Shinsei-ryu brunbælter.

Denne trinvise modulopbygning med en klar rød tråd, foregår efter TG grupper – Team Grupper, som er bæltegrader som oftest vil have gavn af hinandens samtræning, da ingen er for langt væk til ikke at kunne drage paraller til hinandens udfordringer, succesoplevelser og nysgerrighed. Dertil er også det sociale gruppe element, hvor man har det sjovt sammen under kampsportsudøvelsen.

Shindenkan organisationen styres efter demokatiske principper med generalforsamlingsvalg, både lokalt som nationalt. Fordi det netop er frivilligt og ulønnet arbejde, har vi valgt at inddrage al den erhvervsmæssige ledelseserfaring vi har akkumuleret i organisationen, således vi effektivt, målrettet, ledelses- som administrationsmæssigt og med stort overblik kan gennemføre generalforsamlingens beslutninger på forbundsbestyrelses arbejde og oplæg via 5 års strategi- og handlingsplaner, således der er mere tid til alt det sjove – nemlig vores fælles passion; Yakami Shinsei-ryu!.

Det er derfor en ekstra stor fornøjelse, at kunne byde velkommen til en større gruppe JokoKidz i alderen 11-14 år til Honbus pensum standardiseringsundervisning for Yakami Shinsei-ryu brunbælter i et nyt pilotprojekt, som varer frem til sommerferien, men absolut forventes fortsættes!.

Dette er frugten af mere end 5 års planlægning og arbejde med fokus på samspillet med børnefamilier og børn. Børnefamilier, således at voksne og børn kan træne sammen, men hver for sig, således alle får optimalt udbytte af undervisningen. Børn, fordi de er vores fremtid og vi alle har et samfundsmæssigt ansvar, at tage godt vare på disse poder igennem et sundt nordisk værdisæt med inspirationer fra østens kampsport, mystik og visdom, – og som i bund og grund er helt normalt og universielt i de fleste kulturer på moder jord. Forskellen er blot vi forsøger at efterleve dem igennem rollemodeller, inspirationer og mottoer som ”Plads til alle, – eliten som motionisten – Du kan meget mere end du selv og dine omgivelser siger du kan – mød folk der hvor de er og tag dem med på en rejse”

Da hvert afløsende trin i Honbus pensum standardiseringsundervisning medfører en træning og inspirationsundervisning i større selvstændighed, ansvar og selvkørende, med dertil medfølgende større selvtillid og selvværd, har Honbu sørget for et sikkerhedsnet for denne nye børnegruppe af brunbælte JokoKidz. Således sandsynligheden for at de også kommer i mål, stærkt forøges. Dette sikkerhedsnet sker i form af en hjælpeinstruktør for JokoKidz brunbælteholdet, som selv er familiefar og en megen erfaren chefinstruktør, som udelukkende har til opgave, at motivere til opfyldelse af potentialet, dojo-kun motivere og holde JokoKidz til ilden i så lige linie som muligt, således de kommer glade og tilfredse i mål, efter den ansvarlige honbu brunbæltehold instruktørs plan og instruktioner.

Det er en meget spændende tid den kraftigt voksende Shindenkan organisation går i møde igen i år 2013. Godt nytår til Jer alle!

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login