Fredag den 12. august kl. 12.00 tog jeg af sted på RR Camp 11.2 som er et 48 timers lederuddannelse kursus for Shindenkans Chefinstruktører, hvor et af målene er at udarbejde og konsoliderer de enkelte Shindenkan skolers plan for den kommende sæson.

RR Camp 11.2 er også et kick off for sæson 2011 / 2012 og som udgangspunkt er det nødvendigt at alle Chefinstruktører bliver ført igennem Honbu-dojos strategiplan 2010-2015, således at alle Shindenkans medlemsskoler starter på samme side og at skolernes individuelle planer støtter op om strategiplanen.

RR Camp Ja Ja? – Hvad går det egentlig ud på?
RR Camp ER individuel lederuddannelse af mig som chefinstruktør og der bliver lavet en baseline eller et fundament på mig, mine ønsker og den historik jeg har med og min evne til at leve op mit fulde potentiale.

Dette gælder ikke kun mig, ALLE chefinstruktørerne bliver alle bedt om at gå dybt ind i dem selv og erkende deres stærke og svage side, tilkendegive hvor lang de vil gå med deres egen udvikling som leder og binde sig til den personlige plan der kommer ud af det.

Det vil sige at jeg har en personlig og individuel plan for hvad jeg skal opnå og gøre i hele strategiperioden.

For hver medlemsskole i Shindenkan bliver der også lagt en plan for hvad der skal opnås i strategiplanen, og på RR Camp 11.2 laver chefinstruktører en detailplan for at sikre den sæson der ligger foran os.

En detailplan som indeholder en skoles ØkoHjul, det vil sige de investeringer som skolen skal gøre og hvordan dette kan opfyldes, hvilke vækst mål der skal til, skolens plan for at sikre trænerressourcer, plan for lokaleansøgninger som sikre skolens overlevelse yderligere en sæson, plan for ansøgning af aktivitetstilskud for medlemmerne, plan for hvervekampagner og ressourcer til at gennemfører kampagner.

Dette er uhyre vigtigt, Ikke mindst i denne sæson, hvor flere af os chefinstruktører åbner ekstra skoler til endnu flere glade Shindenkan medlemmer, som vi glæder os meget til at modtage og være sammen med.

Fo at dette kan blive en succes, styres og måles jeg som chefinstruktør, de skoler jeg har ansvaret for og deres planopfyldelse efter Shindenkans 5 nøgle succes faktorer. Disse er nu integreret som en fast del af planlægningen.

Det vil sige at jeg som chefinstruktør, efter RR Camp 11.2, har en skolespecifik og individuel plan for hvad jeg skal opnå for de 2 skoler jeg har ansvaret for i hele strategiperioden.

Alle planer bliver udfordret i plenum og ikke mindst af Kimu Sensei som med stort overblik og arrangement, sikre en meget høj og ensartet standard i alle Shindenkans medlemsskoler og deres planer.

Som chefinstruktør blev jeg igen og igen holdt fast af Kimu Sensei på såvel min individuelle plan som min plan skolen og mottoet: ”Hjulet og den dybe tallerken er allerede opfundet”.

På RR Camp’s er det afgørende at alle byde ind med de har eller kan, så viden bliver cementeret igennem alle’s læring af hinanden, fordi et stærkt lederteam i Shindenkan er et stærkt Shihan-kai hvor alle er med.

Dette var og er lærerigt for mig – uanset hvilket udgangspunkt jeg kommer fra, bliver det tydeligt hvor svaghederne i mig og mine planer er J

Så hvad er RR Camp egentlig?
Som det fremgår af ovenstående så har jeg efter RR Camp 11.2, både en personlige plan for mig som chefinstruktør og en færdig køreplan for mine Shindenkanskoler. Dette er uvurderligt for mig.

RR Camp er for dem der både vil tage ansvar for sin egen udvikling og tage ansvar for andres udvikling… RR Camp er med andre ord uddannelse for ledere i Shindenkan.

Der er ingen tvivl om at sæson 2011 / 2012 bliver en begivenhedsrig sæson for Shindenkan – Jeg glæder mig til at opleve den sammen med jer.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login