POMW! – Project Old Modern Warrior 2

POMW! – Slagmarken og kampsport – historisk set

Al Kampsport har oprindeligt et udgangspunkt i krig. I krig dør mennesker, og i krig gælder det om at vinde på både den korte som lange bane, og gerne så hurtigt som muligt, med mindst muligt ressourceforbrug. Krig koster jo penge, men er også samtidig en hel industri for sig selv. Sådan har det været igennem hele verdenshistorien.

Det konstante pres for fordele, har medført et våbenkapløb. Generelt før 1600 tallet var sværd, spyd, bue og pil de afgørende våben på slagmarken. Dette forandres drastisk over hele verden med skydevåbens indtog, og med den industrielle udvikling i 1800 tallet, gik dette for alvor stærkt.

Det som aldrig har ændret sig af vigtigheden i krig er, kvaliteten af de kompetencer, som de individuelle soldaterne har haft igennem hele verdenshistorien, men så sandelig også deres ledere, som tydeligt kunne forståes ved læsning af den første POMW! artikel.

I Japan har dette faktum igennem 1000 år været sat i system. Ledere og elitekrigere, blev trænet fra barnsben af indenfor alle kompetencer med meget store krav til niveau. Almindelige soldater blev trænet i våben, som de hurtigere kunne bruge med effektivitet og mindst mulig indsats. Derfor var det også disse soldater (ashigaru), som blev trænet i skydevåbens brug, da disse kom til Japan med portugiserne i 1540´erne. Mere end 250 japanske skydeskoler opstod i kølvandet på skydevåbens indtog i Japan, hvoraf flere stadig eksistere idag.

Fra 1600 til ca. 1853 var Japan et lukket land, uden særlig meget kontakt til omverdenen. Dette betød også at blot få moderne 1800 tals europæiske skydevåben var kommet til Japan. Til gengæld var de 250 år isolation en fredelig kulturel og kunstnerisk opblomstring, og kampkunsten gik mere fra et krigshåndværk (Bujutsu) over til vægten blev lagt på den indre afklaringsproces (Budo).

1877 skete det sidste store borgerkrigsslag imellem den gamle verden; samuraier, og moderne korttidstrænede soldater med skydevåben og maskingeværer. Dette dualistiske tema er blevet skildret i mange film og bøger. 1877 slaget igennem den oscarnominerede episke film ”The last Samurai”, Akira Kurusawas film; Ran, Kagemusha, Yojimbo og for mange verdens bedste film; De syv samuraier.

Skydevåbens indtog ændrede verdenshistorien og måden at føre krig på. Men én ting skydevåben stadig ikke har ændret på er den afgørende faktor; kvaliteten af mennesket bag skydevåbnet. Det er jo ikke skydevåbnet der dræber – det er beslutningen, afklaringen og ansvaret fra det menneske, som trykker på aftrækkeren.

I vort systems 1.000 år lange historie, – og igennem hele kampkunstens historie ved man godt dette faktum.Derfor er essensen stadig i kampkunsten, at lære sig selv at kende og være leder af sit eget liv igennem den indre afklaringsproces.

Men det er også et faktum, at idag når statistisk set blot 1 udaf 10-20.000 udøvere denshogarden MENKYO (Master of all the martial arts) og 1 udaf 1.000.000 udøvere denshograden MENKYO KAIDEN (Initiated master of all the martial arts). Idag er der jo intet andet incitament end eget ønske, at ”gå vejen – Michi – DO”. Det kan en elev kun gøre, hvis denne elev er 100 % – hele tiden.

Idag er det blevet kampsport. For at gøre det mere overskueligt og publikumsvenligt, er de gamle flersporede kampkunstsystemer, blevet fordelt til enkeltsporede forenklede kampsportssystemer, som er tilpasset de 1-3 gang ugentlige behov, som 99,9 % af moderne kampsportsudøvere har idag. Idag møder vi der hvor folk er og tager dem med på en rejse, – som langt som de har lyst til over tid.

Yakami Shinsei-ryu er et flersporet kampsportsystem, som er tilpasset den moderne verdens behov og tidsforbrug med ”Plads til alle, eliten som motionisten”. Vi har både bevæbnet som ubevæbnede pensumteknikker, som rækker mere end 1.000 år tilbage i tiden.

Vi har et erklæret mål, at alle vores medlemmer – uanset alder og køn, vil have god mulighed for, at opnå graden; SHODEN, Yakami Shinsei-ryu, 3.dan Sr., Bujutsu Kodosokukai karate-do. Vi har også det erklærede mål, at nogle af vores medlemmer – uanset alder og køn, vil have god mulighed for, at opnå graden: JODEN Hiden Yakami Shinsei-ryu, 5.dan . Bujutsu Kodosokukai karate-do.

I Shindenkan kan vi hverken opnå det primære formål; Lær dig selv at kende og vær leder af dit eget liv, eller det sekundære formål; Progresser igennem Yakami Shinsei-ryu flersporet kampsportsystem, hvis vi på forhånd udelukker værktøj fra vores værktøjskasse, og begrænser os selv og fornægter verdens udvikling, historie og læring.

Er det klogt en opdagelsesrejsende på forhånd udelukker steder, ting og moderne metodikker, til at nå frem til et erklæret mål? Er det klogt at bruge en hammer og søm til bygningen af et træhus, hvis du også kunne vælge at bruge en automatisk sømhammer?.

Livet i sin helhed bør jo være ubegrænset og ikke begrænset. Det er kun dit sind, som begrænser dit sind. Husk det – det er vigtigt for en budoka på vejen hen til sig selv.

Shindenkan – POMW! – genskabelsen

Minouchi Sensei sagde, at det sjældne kunne ske, at en moderne kriger gik fra mulighed III til mulighed II. Dette betyder så, at dette kun kunne ske før eller ved densho niveau joden. Hvilket så betyder, at dette også må gælde omvendt, da IN-YO er ét. I Shindenkan er JODEN kampsportsmester niveau og erfarent niveau i Yakami Shinsei-ryu, og 5.dan Bujutsu Kodosokukai karate-do niveau.

Dette niveau vil betyde en absolut komplet eliteskytte på absolut internationalt topplan indenfor alle våbenarter. Dette er dog slet ikke nødvendigt for en god forståelse og kompetence for skydevåben indenfor Shindenkan, og hvad formålet med Yakami Shinsei-ryu er. Hvor er dette så?.

Yakami Shinsei-ryu er et komplet flersporet kampsportssystem, med såvel bevæbnede som ubevæbnede kompetencer. I sin natur er det derfor ubegrænset – dvs systemet går fra begrænset til ubegrænset i harmoni med elevens udvikling, motivation og mål. Vi møder folk der hvor de er, og tager dem med på en rejse, og sådan skal det fortsat være.

Det eneste anerkendte skyttesystem, som er flersporet, og som man kan træne i Danmark, er skydningens formel 1; IPSC – International Practical Shooting Confederation. IPSC er verdensdækkende, men stadig meget lille ift. andre skyttediscipliner. Det er praktisk anvendt og dynamisk skydning fra forskellige afstande, stillinger, mål og i bevægelse. Det afspejler virkeligheden så meget som muligt, hvilket også er årsagen til at mange specialiserede politi- og militærfolk træner denne skyttedisciplin. IPSC kræver den højeste skyttelicens i Danmark; DSF A-licens, som ca. 1 udaf 500 skytter har i Danmark. En DSF A-licens modsvare andre landes banedommer licens, og er for erfarne skytter. Danmark er det eneste land i verden, hvor sikkerhedskravene til IPSC skydning kræver en DSF A-licens.

I Shindenkan udføre vi frivilligt og ulønnet arbejde til gavn for vores medlemmer, samfundet og andre. Fordi vi gør dette, er det ikke ensbetydende med, at vi skal gøre dobbelt eller trippelt arbejde, når det kun er nødvendigt at gøre et ordentligt stykker arbejde – en gang.

Vi har derfor 5 års strategiplaner og styringsværktøjer for, at gøre det nemt for os selv. Kampsport er jo ikke begrænset til kun kampsport, da udgangspunktet er og bliver udøveren. Mennesket bag, er jo fyldt med værdifulde livserfaringer fra uddannelser, arbejde, familie, venner og sig selv. Dette anvender vi selvfølgelig aktivt  i Shindenkan med respekt og accept for hinanden, og bygger videre derpå.

En hurtig generel oversigtsanalyse viste, at der var ca. 150.000 mere eller mindre aktive skytter i Danmark. Det var normen at træne én gang ugentligt med standardiserede skydeprogrammer, oftest en pakke med 25 til 50 skud pr. træningslektion. Normale konkurrenceskytter træner 1-3 gange ugentligt. En normal dansk skytte, skyder derfor imellem 1.000 – 3.000 skud årligt med én-to træningsgange ugentligt. Aktive konkurrenceskytter skyder måske 10-15.000 skud/årligt og normale sponsorerede topskytter imellem 20-30.000 skud årligt.

Dette er generelt enkeltsporede systemer, hvor skytten står stille, mens skydeprogrammet afvikles. Det er til forskel fra IPSC, som er praktisk anvendelig skydning med grovvåben, hvor du bevæger dig fra skydeposition til skydeposition og hvor du bestemmer skydeprogrammet – det er free style. Normalt aktive IPSC skytter skyder 10-15.000 skud årligt. Normale ”Landsholdskytter” skyder 30-50.000 skud årligt og Danmarks meget få internationale sponsorede topskytter op til 100.000 skud årligt.

Historien har vist, at får en ny skytte det absolut bedste udgangspunkt og vej mod en international top skytte, så skal denne have de bedste tilgængelige skytteinstruktører og skyde 100.000 gode skud i 2-5 år. Taler vi om ikke IPSC skytter, vil dette modsvare hvad en normal sponsoret dansk topskytte skyder på 4 år! Eller en normal aktiv konkurrenceskytte skyder på 8-10 år!. For ikke blot at sige, hvad en normal dansk skytte skyder på 50-100 år.

Positivt set, kan en ny ekstremt målrettet og motiveret skytte på 2-3 år blive international topskytte, hvis denne skytte træner nogle timer hver dag, skyder 100.000 gode skud årligt, og bliver undervist af de bedst tilgængelige internationale topskytteinstruktører.

Alt i alt ganske logisk,-  men også praktisk umuligt, hvis du ikke er professionel sponseret skytte, soldat eller politibetjent, med skydning som arbejds ansvarsområde.

Ifølge 2010 strategiplanen skulle POMW! have været opstartet i den forberedende fase primo 2010 og de næste 3-4 år. Men blev først opstartet medio 2011 med en anden person i projektet, end oprindelig optimalt og tiltænkt.

Kimu Sensei havde netop færdigudviklet og trænet Honbu kursusinstruktørerne i alle pensum- og kompetencekurser fra 10.kyu (hvidt bælte) til 1.dan Yakami Shinsei-ryu (sort bælte, 2.dan karate-do) i HonbuStrat2010 (2005-2010).

Han skulle fra medio 2011 koncentrere sig om færdigudviklingen af de længerevarende kompetencemodulforløb fra 1.dan Yakami Shinsei-ryu (sort bælte, 2.dan karate-do) til Joden hiden Yakami Shinsei-ryu (sort bælte, 5.dan karate-do) iht. Honbu Strat15 (2010-2015).

For at afprøve Minouchi Sensei´s udsagn, skulle udøveren være imellem kampkunst denshograd Joden og Menkyo, og gerne fuld menkyo for fuld bekræftelse af udsagnet. Udøveren skulle være uden forudgående skydevåben erfaring – men helt ”ren”.

Eneste kvalificerede mulighed medio 2011 til opstart af den forberedende fase af POMW! var: Kimu Sensei. Så det var blot op på hesten og så derudaf. Der var ikke andre muligheder, og HonbuStrat15 kunne ikke tåle flere forsinkelser, hvis Shindenkan skulle nå i mål.

Kimu Sensei fik løbende indkøbt en masse bøger, DVD, studeret en masse på internettet, og ringet til rigtig mange hjælpsomme og informative mennesker, således han kunne udarbejdet en realistisk plan. Heldigvis ville Danmarks tre bedste internationale topskytter gerne øse af deres erfaringer og skydeviden, således at skytteinstruktør kompetence kriteriet kunne opfyldes, og indmeldelse i fem skytteforeninger løbende også blev en realitet, således fleksibiliteten også var opnået, og alle forpligtigelser kunne indpasses.

Tiden var jo knap, da årets sidste DSF A-licens prøve, var to måneder efter skydeopstart. Og uden nogen tidligere skydeerfaring, skulle der arbejdes ekstra hårdt – med alle forpligtelser.

To måneder senere kom DSF A-licensen i hus med en anden plads i selskab med skytter med 5-20 års skytteerfaring. To uger senere var den permanente DSF A-licens i hus, og indenfor tre måneder fra opstart; tre matches; to i USA og én i Danmark, og mange erfaringer rigere.

To milestones er opnået, således der nu også i højere grad kan koncentreres om andre forpligtigelser. Hvilket også er tiltrængt, da ikke alt i skytteverdenen er lige rosenrødt.

POMW! er målrettet TG4 gruppen med 7-12 års Yakami Shinsei-ryu erfaring

Det er vigtigt at pointere, at POMW!, er for TG4 gruppen – sortbælter. Men af praktiske årsager (gradueringsprogression indtil 2016/17), første gang kan omfattes af YSK brunbælter, da alle sortbælte lederudviklingsseminarer vil køre i cykler af 4 år

Der er stadig kun én kompetence ressource i Shindenkan, som kan udvikle og lave alle kompetence forløb for sortbælter således, at kravene til kompetenceniveau opfyldes i det over 1.000 år gamle kampkunstsystem. Det er Kimu Sensei.

Alle KYU kurserne var meget tidskrævende med et ressouceforbrug på imellem 600-1000 timer pr. kursus, samt yderligere ressourceforbrug til træning af kvalificerede Honbu instruktører til at udføre kurset efter en konstant standard – hele tiden.

Alle sortbæltekurser er betydeligt mere komplicerede og ressourcekrævende at udvikle og konstruere end KYU kurserne, og med blot én kompetenceressource i organisationen, som også skal undervise i dem, må det nødvendigvis være hvert 4 år. Jens Hanshi-dai´s statistikker viser også, at dette meget godt modsvare behovet for gradueringsprogression til, og i TG4 og TG5 gruppen.

POMW! forløbet er dog slet ikke kompliceret, som Yakami Shinsei-ryu forløbene, og det er ikke meningen, at Shindenkans medlemmer skal være ekspertskytter efter POMW! forløbet.

Men som én af skydeinstruktørene sagde, så garantere han, at han kan lære elever 10 gange hurtigere at skyde end normale skydeinstruktører. Hvilket han jo fik ret i, da Kimu Sensei ellers ikke ville have klaret DSF A-licens med et godt resultat uden at falde igennem. De andre havde jo imellem 5 til 20 års skydeerfaring – Kimu Sensei to måneder og intet sammenligningsgrundlag før DSF A-licens prøven.

Vi har også lært, at i skytteverdenen skal man ikke tælle erfaringsår, men gode skud, som kun bliver bedre af kvaliteten på dine skydeinstruktører – fra begyndelsen af.

Hvad vurdere I er bedst? At være medlem af en skytteforening i 20 år og har skudt 100.000 skud, eller være medlem af flere skytteforeninger i 2 år med de bedste skytteinstruktører, og skudt 100.000 gode skud?. Det er selvfølgelig en smagssag om kvalitet og behov, men i Shindenkan synes vi sidste mulighed er den bedste.

Hvis en Shindenkan Honbu instruktør har været 1 år om at nå en milestone, så skal I ikke gå samme vej som ham/hende. Instruktørens opgave er jo ikke at vise samme vej han har taget, men en langt hurtigere vej.

Vi forventer, at POMW! forløbet mindst vil give en 10 gange hurtigere og bedre erfaring, end i en normal skytteforening for en normal skytte. Efterevalueringen vil vise om vi når vort mål, men testen på Norco and senere, har vist lovende resultater.

POMW! Procesforløbet blev præsenteret til brunbælte- og sortbælte pensumholdet den 10.december, 2011. Shihan-kai valgte også at give informationen til 8-4.kyu pensumholdet med 1-4 års Yakami Shinsei-ryu erfaring, med afledende risiko for misforståelser og hårde standpunkter. Men Shindenkan Danmark har en åben kommunikationspolitik, hvilket vi i forbundsbestyrelsen synes er helt rigtigt.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login