”Shindenkan-Shindenkan hvor er I?” – X-mas lejr 2010

Af Søren Nielsen, medlem indtil 2022

Med et rekord stort deltager antal på 170 deltagere og lige så mange tilskuere, var der lagt i kakkelovnen til en X-mas lejr af store dimensioner. Deltager antallet viste med tydelighed at lokalskolernes fokus på de 5 KPI’er siden september, havde givet resultat. Det skal blive spændende at se deltager antallet på de kommende lejre.

X-mas lejren 2010 var som altid tilrettelagt minutiøst af Yamana-Itotani Sensei og også denne gang var der lagt op til en lejr med smil, vigtige informationer samt undervisning der gav stof til eftertanke. Hovedbudskabet på denne lejr var:

Korrekt indstilling fra begyndelsen – Realiser dit fulde potentiale med optimale værktøjskasser – Hjulet og den dybe tallerken ER opfundet – Vær klog og god ved dig selv – DU er meget bedre end du selv og andre påbyder dig at være, hvis du selv vil og handler derefter og ikke kun snakker og tænker det.

Som på alle lejre så deles deltagerne i grupper for at få optimalt undervisning. Denne gang var der tre grupper som alle arbejdede på forskellige niveauer og teknikker. Gruppe 1 var gruppen fra 10 kyu til 9 kyu med 3 streger – i alt 74 deltagere. Gruppe 2 var gruppen fra 8 kyu til 5 kyu – med i alt 74 deltagere og gruppe 3 var for alle, der var tilmeldt den månedlige brun og sortbælte pensumtræning – i alt 22 deltagere.

Gruppe 1 og 2 trænede begge i samme hal. Gruppe 3 trænede i den tilhørende barfodsal og havde fået den ære, at få undervisning af Yamana-Itotani Sensei i alle lektioner. Dette var faktisk en mindre træningslejr for dem, da de dagen i forvejen havde deltaget i den anden del af Jo-jutsu kurset og da Yamana-Itotani Sensei under X-mas lejren, havde planlagt en recap af dette kursus specielt for denne gruppe. Jo-jutsu er netop en vigtig værktøjskasse der passede perfekt ind i resten af x-mas lejrens tema nemlig: Forståelse og træning af optimal basis.

Den første lektion bestod af basis udført i meget langsomt tempo. Når man i Shindenkan taler om langsomt tempo, så menes der langsomt tempo.

Et tempo på 20 % betyder Tai Chi tempo hvilket vil sige meget langsomt. Det er yderst vigtigt at få kendskab til sine egne begrænsninger og mangler i basis, for hvis ikke man finder dette kan man ikke bygge videre og dermed blive bedre. Og det er netop dette der er formålet med denne lektion, at alle skulle forstå hvor vigtig basis er, således at deltagerne ikke får et kæmpechok senere hen og mister modet.

Man kan ikke bygge et stabilt hus uden et stærkt og stabilt fundament. På samme måde er det med basis i Shindenkan. Som deltagerne også fandt ud af, så kan man ikke udføre teknikkerne optimalt med 50 % og 80 % kraft, hvis ikke man kan gøre det med 20 % kraft. Hvilket igen vil sige, at kan man ikke angribe korrekt med 20 % kraft, så kan man heller ikke gøre det med ”bare” 50 % kraft og 80 % kraft. Dette fandt deltagerne ud af under lektion 2, hvor der blev trænet i øget forståelse imellem optimal kihon og øget sandsynlighed for succes i kumite. I alt må man sige at det var 2 lektioner hvor deltagerne fandt ud af, at jo langsommere man kan udføre sine teknikker, des svære bliver de, og des mere lære man.

Alle 170 deltagere blev ikke kun sat under pres rent teknisk. Også mentalt var der noget der skulle arbejdes med.

Som altid under en Shindenkan lejr sættes der en stemning af Shindenkan organisationens ”Master motivator”. Denne gang var ingen undtagelse. Men en ny slagsang på banen og en supermotiveret ”Master motivator” var der lagt op til et brøl af en fælles sang. ”Shindenkan-Shindenkan hvor er I?” lød det gentagne gange med et tilbagesvar der lød: ”Vi er her – Vi er her og vi er klar til mer” hvor efter der igen blev spurgt: ”Shindenkan-Shindenkan hvem er I?” hvortil der blev svaret ”Jeg er mig – jeg er mig og jeg er bare sej”.

Med delingen af deltagerne i tre grupper, var der selvfølgelig lagt op til slagsang grupperne imellem og der var der heller ikke nogle af grupperne der holdt sig tilbage når de blev udfordret. Hvilket også resulterede i en udfordring imellem chefinstruktørerne og alle deltagerne. Efterhånden som dagen skred frem blev det klart, at sangstemmen hos ”Master motivator’en” har set bedre dage og der iblandt chefinstruktørerne var bedre stemmer. Dette blev selvfølgelig taget som en opfordring, i den vanlige positive og humørfyldte Shindenkan ånd og resulterede da også i en flerstemmigt sang fra chefinstruktørerne og ud til alle eleverne.

”Det er jul det er cool det er nu man hygger sig bedst”, er nok den tanke de tilstedeværende tilskuer har haft i tankerne med den euforiske stemning der bredte sig i løbet af X-mas lejren 2010.

Efter tre timers meget koncentreret træning var det blevet tid for graduering. 104 indstillede skulle igennem bælte graderne fra 10.1 kyu til 4 kyu. Men inden da skulle deltagerne fra henholdsvis Kotachi pakke 1 samt Task Fighting 1og 2 igennem en kompetence graduering hvor de skulle vise det de havde lært under kurserne.

Begge kursus typer er meget vigtige kompetencer i Shindenkan og derfor er det også vigtigt at deltagerne bliver gradueret i dem således at de kan udbygge deres kompetencer ved at få adgang til de efterfølgende kurser inden for samme type. Alle deltagerne udførte en flot graduering og bestod.

Efterfølgende var det tid for den ”normale” kyu graduering der endte med et kata udskilningforløb. Dvs. alle kata bliver vist af de elever der kan dem. Både brun og sortbælter kom på gulvet også selvom de ikke var indstillet til graduering. Dette gav da også tilskuerne en lille ”julegave” da de fik set sortbælte kata’er som de måske ikke tidligere har set.

Inden dagen var helt slut og alle kunne gå på en velfortjent juleferie, var det blevet tid for at takke alle de der i løbet af året havde gjort en forskel. Der har i løbet af 2010 været udført et stort stykke arbejde mht. oversættelser af artikler fra dansk til engelsk, således at den engelske del af hjemmesiden er ”up to date”.

Ligeledes fik de elever der altid er til rådighed når der skal udføres noget praktisk ved lejre og kurser også en kæmpe tak af forbundsformanden og honbu-dojo.

Som nævnt i starten af denne artikel, så har alle skolerne fokus på 5 KPI’er, som er 5 målepunkter der skal hjælpe til med at styre og opbygge skolerne. Det bliver rigtig spændende at se resultaterne af disse målepunkter på de kommende træningslejre. Det skulle gerne skabe endnu flere rekorder i deltager antallet.

Fra hele Shindenkan skal der ønskes en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login