RRCamp1.2 – , fra tanke og ord til skabelse

I henhold til Honbu dojos nye strategiplan 2010-2015, blev nyskabelsen RRCamp – lederudvikling afviklet. Den forrige strategiplan fokuserede også på lederudvikling, men mere på hvordan man vedligholder, styrer og udvikler en enkelt afdeling. Den ny strategiplan tager skridtet videre og fokusere på lederudvikling på et højere niveau med flere afdelinger, og ledelse igennem andre ledere i form af en professionel, bidragene og kompetent lokal bestyrelse, hvilket også forholder sig til det lokale ledelsesTeam, som har den daglige ledelse.

Dette er ikke helt nemt, som det lyder til. Det kan være udfordrende i en virksomhed med lønnet og udvalgt arbejdskraft, men dog er det betydeligt nemmere her, da du har mange ledelsesværktøjer til rådighed, en ofte homogen og veluddannet medarbejderstab, som har egeninteresser i jobbet og virksomheden. Desuden har man et vigtigt mandat i yderste konsekvens; ledelses- og fyringsret.

Det har du ikke i en demokratisk forening efter den danske foreningslov. Medlemmerne afspejler netop hele mangfoldigheden i den danske befolkning, som frivilligt er kommet til os og modtaget med åbne arme. Det er derfor en fantastisk uhomogen flok ligefra folkeskole til universitetselever, ungarbejdere, specialarbejdere til faglærte, akademikere, gadefejeren til direktøren, til enlige, familier, par, børn, og tilmed i alle aldre, som dog alle har én fælles platform; Yakami Shinsei-ryu Karate-do.

De forventer dog alle en vis form for struktur igennem en organisationen og dermed ledelse. En ledelse som alle er frivillig og ulønnet, og som derfor godt vil bidrage til lokalskolen og lokalsamfundet, og samtidig lærer og erfare om sand ledelse.

Sand ledelse! Janteloven kommer ind her. Uddyb!.

I en forening med en uhomogen folk og med frivillig og ulønnet arbejdskraft, som anvender sparsom fritid på andre og samfundet, bliver du nødt til at lede igennem eksemplets og motivationens magt. Vi siger derfor, at I Shindenkan skal vi møde der hvor folk er. Det betyder at du er nødt til at lede igennem dig selv, – og uden ledelses- og fyringret.

I Shindenkan er der alle slags ledere udenfor Shindenkan. Men én ting er sikkert og det er, at faktisk alle der har været igennem Shindenkans ledelsestræning, også er blevet ledere i det private eller offentlige erhvervsliv, og de ledere som var det i forvejen, har oplevet større og til tider voldsommme karrieremæssige spring.

Shindenkan´s ledelsestræning skaber altså resultater og bliver ikke kun ved snakken. Kravene stiger dog også jo højere oppe du kommer i hierakiet, hvilket jo er helt naturligt, da Shindenkan jo afspejler det omgivne samfund.

Vi betragter os som en ufarlig og kraftigt bidragene organisation til samfundet, da vi møder der hvor folk er og tager dem med på en rejse, hvis de har lyst til dette. En rejse de altid kan stå af, men også fortsætte med resten af livet. Det er helt op til medlemmerne selv.

Men det er klart, at du ikke kan udvikle ledere uden de også får et ansvar og bliver hængt op på stillede resultater; både personligt, men også ledelsesmæssigt.

Vi har derfor et gradsystem igennem kampsportssystemet Yakami Shinsei-ryu Karate-do (og efterfølgende 3 andre højereliggende med overlappende systemer) og ledelsesværktøjer, hvor vi både måler de hårde facts og bløde facts efter de resultater og mål, som skal opfyldes i den lagte fem års strategiplan.

I manges øjne lyder dette meget professionelt og ambitøst.

Men prøv at overvej dette spørgsmål; Hvis du gerne vil bidrage frivilligt og ulønnet i din sparsomme fritid til lokalskolen og samfundet, – vil du så gøre det uprofessionelt, uambitøst, masser af spiltid og ledelsesmæssigt efter Laissez Faire metoden? Eller topprofessionelt, effektivt, ingen spildtid og resultatmålrettet?.

Vi i Shindenkan synes det sidste er det sjoveste, og så tænk engang at have en hel træningsarena hvor du kan øve dig på livet udenfor Shindenkan!.

Dette er det RRCamps handler om. Det er Budo og Bujutsu i den oprindelige betydning i vort gamle flersporede kampsportsystem, og når vi nu har kompetencerne i organisationen fra top til bund, hvorfor så ikke få det bedste ud af det?.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login