Krig på kniven

Af Martin E. Hansen, Medlem indtil 2018

Kotachi kursus pakke 2

Kotachi kursus pakke 2 er et kompetencekursus som kræver en underviser på Menkyo niveau for at kunne foretage overdragelse af viden korrekt. Således underviste Kimu Sensei på dette kursus og dette muligvis for sidste gang, da det gerne skal overdrages til den næste instruktør i rækken, når det gentages om ca. 2 år.

Lørdag d. 7/11 2009 dannede rammen for første afholdelse af kotachi pakke 2 kursus. I alt var der 47 tilmeldte.

Klasselokalet på Tjørnelyskolen emmede af forventning og blandet med duften af frysetørret kaffe og svedige gi’er var det en perfekt atmosfære til at Kimu Sensei kunne indlede den teoretiske Ryugi del af kurset. Nu er det sådan, at vi er mod alle former for doping i Shindenkan, men Kimu Sensei var lettere dopet den dag, da Martin Renshi-dai havde medbragt sit lager af halsmedikamenter til at smøre Kimu Senseis hals, der måtte gennemføre dagens kursus med en slem halsbetændelse – længe leve Strepsils  Med halsen godt smurt bragte Kimu Sensei kursusdeltagerne igennem en mangfoldig powerpoint præsentation, som kort fortalt havde som budskab at forklare kotachi kursus pakke 2’s plads i strukturen af kurser og samtidig give indblik i den røde tråd gennem kurser og den stigende grad af kompetencer. Endnu en gang blev der lagt vægt på at den viden vi har i Shindenkan er mere end 1000 år gammel og den skal vi værne om og stole på og ikke opfinde den dybe tallerken igen og igen.

Samtidig må vi ikke glemme at det er kampkunst vi er her for og det handler om kamp og i sin oprindelse er det liv og død. Vi kan ikke træne og afprøve på samme måde i det moderne samfund så her drejer det sig om indstilling og finde motivationen i dagligdagens ”kampe”. Alle kender til problemer på arbejdspladsen, i skolen eller i parforholdet. Men i stedet for at tænke negativt og i problemer skal man vende ”slagets” gang og tænke positivt og i løsninger. Hermed bliver din tankegang ubegrænset i stedet for begrænset og det er også kampkunst, meget simpelt ikke?

Godt fyldt op mentalt bevægede alle sig mod gymnastiksalen hvor dagens praktiske ryuha lektion skulle foregå. Hurtigt blev salen fyldt med forventningsfulde og bevæbnede Shidenkanere, der nu skulle være mestre ud i knivkampens kunst. Længden på en kotachi er nu heller ikke langt fra en ordentlig mandig kødkniv, fra et respektabelt udstyret køkken, og at dømme på de veltilfredse udtryk rundt i forsamlingen så føltes det godt i hånden. Netop længden på en Kotachi er den afgørende forskel fra en Bokoto og træningen i Kenjutsu. Ikke fordi at teknikkerne adskiller sig så meget men afstanden og dermed komfortzonen bliver ændret. Dette har for de fleste en mental betydning når man går fra fjern til nærkamp, som dem der har deltaget i jujutsu og task fighting kan nikke genkendende til og se en lignende sammenhæng her. For blandt andet at illustrere denne forskel blev der først kørt en recap på henholdsvis ken-jutsu pakke 2 og kotachi pakke 1 af Jens Kyoshi. Uden at opdage det blev samtlige deltagere ”ført bag lyset og bedraget” af Kimu Sensei, da han ubemærket ledte eleverne over i kotachi pakke 2 del 1 (kumite).

Selvfølgelig var der en mening med dette og det var netop at illustrere, at i stedet for at markere en overgang overfor eleverne fra noget kendt, der så automatisk ville slå nu-bliver-det-svært knappen til, kørte de i stedet videre i samme gear og tog naturligt kumite med kotachi til sig uden at rynke brynene. Så man kan altså meget mere end man bliver påbudt af andre eller sig selv. Alle var en smule eftertænksomme men også glade over egne evner. Tiden var gået hurtigt, men en ny kumite teknik blev det til, som smagsprøve til del 2, hvor det med Kimu Sensei’s ord kommer til at gå i et rasende tempo. Nu var det så op til eleverne selv og lokalskolerne at få trænet på budskaberne og teknikkerne inden del 2, så der var lagt op til krig på kniven rundt omkring i de små hjem.

Tiden går hurtigt når man har det sjovt og 14 dage senere d. 21/11 stod vi så klar igen, bevæbnet til tænderne og med en forventning om, at det skulle komme til at gå stærkt, og det gjorde det – rigtig stærkt. Som det første tog Kimu Sensei os alle igennem en kort ryugi recap med de vigtigste budskaber og essens fra første del af kurset. Vigtigt er det at forstå at kotachi kursus pakke 2, ud over at være et kompetencekursus, og alene af denne grund er en essentiel byggeklods i hele strukturen, der bygger vores kampkunst hus, også er et ”knudepunktskursus”. Hvordan skal det så lige forstås? Ganske kort kan man også udtrykke det som essensen af essensen – blev det nemmere En lidt dybere forklaring følger.

De 4 hovedtrin i Shindenkan & Kaidenkan er der ikke blot for tilfældighedens og besværlighedens skyld, der er en mening med galskaben  Du kan læse rigtig meget omkring opbygningen og strukturen her på www.jokokan.com, så det udelader vi her. I stedet tager vi udgangspunktet i indgangssystemet Yakami Shinsei-ryu karate do, som er det 95% i Shindenkan træner og finder deres vej igennem karate. Alle bliver på et eller andet tidspunkt klar over, at et pensum er bygget op således at eleven hele tiden bliver bedre og får tilført nye færdigheder karatemæssigt. Pensummet i Yakami Shinsei-ryu Karate-do er meget mangfoldigt og et digert værk, og sammenligner man alene pensummet med andre karate-systemer, er der mange flere teknikker og mange flere undervisningstimer krævet for at opnå tilsvarende grader. Som også i kan læse om her på hjemmesiden er det en af årsagerne til, at det tager længere tid at blive sortbælte i Shindenkan frem for andre kampsportssystemer. Det er en grum påstand, men ikke desto mindre er den blevet verificeret af både elever der har dyrket andre systemer, men også ud fra det man kan læse på bl.a. andre systemers hjemmesider, hvor tider til sort bælte og pensa ofte er frit tilgængelige.

Men sagens kerne for at vende tilbage til den er, at ud over pensum er der i Shindenkan og Kaidenkan et omfattende kursusprogram, der rummer inspirations-, pensum- og kompetencekurser. Alle kurser er skabt med det formål at tilføre en anden viden end kernekompetencen, underbygge eller udvide denne. Kompetencekurserne er de ”vigtigste” forstået på den måde, at man træner essensen og principper, og de bliver tilført netop på et tidspunkt, hvor det er mest gavnligt for eleven dvs. i den TG-gruppe som eleven er i (Kotatchi pakke 2 er målrettet TG-gruppe 3; 4.-2. kyu) Derfor er det også vigtig, som skrevet i starten af denne artikel, at for ikke at niveauet skal blive ”udvandet” kræver det en instruktør af graden Menkyo eller derover, at overdrage denne kompetence til de næste i rækken. Fra Menkyo er det muligt at undervise i en kompetence, da man kan se helheden og strukturen i det korrekte lys og overdrage viden uden fejl, og dermed give mulighed for at eleven også kan lære det 100 % korrekt. Det er så vigtigt at kompetencer bliver undervist 100 % korrekt da de jo er essensen.

Denne opbygning trin for trin af kompetencer, hvor kotachi pakke 2 udgør kernen i nærkamp og kumité, giver nogle meget dygtige og erfarne udøvere, hvilket underbygger udsagnet at en Shindekan elev typisk ligger 2-3 grader over en tilsvarende elev fra et andet system – med sikkerhed en grad over! Derfor er målgruppen for dette kursus direkte sammenlignelige med en 1.dan i andre kampsportssystemer. Kotachi pakke 2 er som sagt et knudepunktskursus, da det samler viden og viser den røde tråd fra ju-jutusu 1-3, kotachi 1, Instruktør kursus 2, task fighting 3, ki & meditation 1 og Shiatsu uddannelsen. Alle har de til fælles at det er Ura-uchi – indefra og ud, hvilket er essensen i kotatchi pakke 2, som er nærkamp, tæt på og dermed lille komfortzone. Man bliver altså udfordret på det mentale plan: hvor meget stoler man på sig selv? tør man smide kontrollen for at opnå fuld kontrol?

Alle var klar og rustet til at gå i krig med det tekniske indhold af kotatchi pakke 2 del 2. Belært af tidligere erfaring vidste alle, at der ville komme mange nye teknikker og i et rasende tempo, så det var en trøst at få at vide, at i Shindenkan træner vi holistisk og efter essensen, for hvad er bedst ”træne essensen for dernæst at træne 100 teknikker og konsoliderer essensen eller træne 100 teknikker og måske aldrig forstå essensen”. Så er det godt at vi fik essensen og strukturen at vide og dernæst trænede 81 + 36 kombinationer for at konsoliderer essensen  Det var faktisk meget godt klaret at nå igennem så mange teknikker og kombinationer på lidt under 3 timer! Strukturen var bygget op som i Ken-jutsu pakke 2 efter TAK MITT CT (korrekt: Teknik-Afstand-Kontakt, korrekt: Mai ai-indstilling-Tai sabaki, Teknik 2, Center og Timing) ja man skal have været der for at forstå det  Mulighederne i kortachi er som med så meget andet næsten uendlige, men med grundmønstret omkring 9 trin og 9 tekniker pr. trin dvs. 81 kombinationer + det løse + lidt ekstra i anden potens  kan man altid tilføre nye teknikker i strukturen og konsoliderer essensen. Med endnu et kursus i erfaringsbanken videregivet af en unik bujutsu kapacitet, kan alle med stolthed sige vi er blevet bedre.

Som det sidste på dagen inden alle sagde pænt farvel kunne Kimu Sensei bekendtgøre at Jens Kyoshi havde indledt det sidste forløb på vejen mod den høje densho grad Menkyo (Master of all the martial arts), hvilket alle med rette klappede og nikkede anerkendende til – dermed er den næste ressource, der kan og skal undervise i kompetencekurser sikret, hvis han altså fuldføre.

Jeg er sikker på at de andre ligesom mig ser frem til kompetencegradueringen under årets julestævne, hvor jeg er sikker på at alle nok skal bestå, hvis de øver sig nok hjemme som i den lokale skole. Men pas nu på næste gang i snitter bøfferne derhjemme, der er så mange muligheder!!!

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login