Shindenkan Task Fighting kursus 1 – 3.oktober, 2008

Af Jan Vendelboe, Medlem indtil 2014

En ”øjenvidne” beretning.

Kimu Sensei bød velkommen i klasseværelset med indledende information omkring dagens program og bød samtidig Kjeld Renshi-dai 4. dan og Brian Renshi-dai 3. dan velkommen som vore instruktører for dagens fortsatte forløb.

Kjeld Renshi-dai og Brian Renshi-dai tog herefter over og fortsatte indledningen og informationen til hvad der skulle blive en yderst spændende og lærerig dag. Indledningsvis gav Kjeld og Brian os først lidt baggrundsviden om deres fortid, baggrund og historie inden for kampsport. Dette blev gjort på en sjov og aktiv måde, hvor Kjeld fortalte os om Brian, og Brian omvendt fortalte os om Kjeld. Vi fik klart en fornemmelse af, at de to sortbælter kendte hinanden utroligt godt og havde et langt kammerat/venskab bag sig samt en passion for den sport vi dyrker sammen.

Således blev deres respektive præsentation af hinanden krydret på en humoristisk måde med små anekdoter fra fortiden. Ud over at begge havde et utal af frikampe bag sig, med både danske og internationale turnerings mesterskaber samt flotte bronze medaljer fra VM i Japan, så kunne Kjeld blandt andet fortælle, at Brian havde været så fascineret af kampsport og Japan, at han i en meget ung alder havde boet i Japan for her at lære kampsportens ædle kunst.  Brian havde her i en periode haft en intens skoling i karate, hvor dagens rytme fra mandag til lørdag var træning, arbejde og sove, træning arbejde og sove og så om søndagen – ja så kunne han sove.

Det glædelige og fascinerende for mig var således dels at komme lidt bag vore instruktører og høre deres egen historie, men også at høre og fornemme deres egen glæde ved Shindenkan. Modsat andre systemer, som vore to instruktører har gjort bekendtskab med tidligere i karrieren, så rummer Shindenkan så meget mere. I vort system kan vi således opleve et af de mest komplette karatesystemer med et utal af muligheder og værktøjer som på sigt kan give os større, udfordringer, indsigt og forståelse, ikke mindst om os selv.

Således var dette kompetence kursus ikke et kursus i at lære at slå til Søren i fri og ukontrolleret frikamp, men at lære at bygge op nedenfra – bruge det vi har lært siden 10 kyu og stille og roligt som man bygger et hus, – sørge for fundamentet er i orden inden vi bygger videre på vægge og tag.

Godt nok fortalte Brian og Kjeld om forskellen i frikamp fra vort 6 kyu til 2 kyu niveau, til seneste træningslejr med sports frikamp for 2 – 5 dan, hvor blå øjne, knock out og brækkede ben var på programmet. Men de forsikrede os om, at det vi nu først skulle træne var forståelsen i frikamp, at læse sin modstander, finde åbningerne og slå til med kropsmarkeringer med håndsafstand – altså ingen fuld kontakt og berøring som på dan niveau. Alligevel tror jeg, at de fleste i lokalet var glade for at vi havde husket de skridt beskyttere vi nu havde på, samt de tandbeskyttere vi lidt senere skulle vænne os til at have i munden.

Efter endt introduktion blev det med forventning vi kom i gang med den aktive del af kurset i hallen. Indledningsvis blev vi delt op i 4 grupper som skulle fungere som evalueringsgrupper efter hver træningssession. Herefter gik vi i gang med den fysiske træning overfor vore forskellige modstandere resten af formiddagen.

Igen var Brian og Kjeld dygtige og motiverende instruktører som først viste os øvelsen og herefter gav os vore angrebs opgaver med slag og spark inden vi selv skulle teste os selv. Således øvede vi os igennem slag teknikker og sparke teknikker først på 40% intensitet og senere på 80% intensitet. Hver øvelse skete først mod modstander stående stille i kamai, og senere med modstander i bevægelse som ”forsvarede” sig ved at træde et skridt tilbage i ny kamai.

Jeg synes selv, at disse øvelser var spændende og lærerige. At læse sin modstander, finde de små åbninger og så sætte angrebet ind og se om man lykkes som tiltænkt er meget spændende og udfordrende. Logisk nok er der utrolig stor forskel på en stillestående modstander til en modstander i bevægelse, men det at forsøge at læse modstanderes træk i såvel som i et angreb som i et forsvar er yderst fascinerende. Der var stor forskel på ens forskellige modstandere, hvor nogle beskyttede sig godt i en smal kamai, mens andre var åbne som ”et tag selv bord”.

Kjeld og Brian sluttede dagen af med at vore respektive grupper kunne fortælle om hovedpunkter fra dagens oplevelser og de betragtninger og overvejelser vi havde fundet. Der var bred enighed om, at vore basale teknikker er grundlaget for et godt forsvar og angreb i en frikamp. Det er ikke altid let at finde åbningen hos modstanderen i bevægelse og man løber en risiko og udsætter sig selv i et ”ukontrolleret” angreb. Der var også enighed om, at der er fordele og ulemper ved ethvert angreb uanset om det er med slag eller spark. Sparkets rækkevidde, en modstanders ”godstogs” teknik ved at komme fremstormende, alt kan være farligt, men også vendes fra forsvar til modangreb.

Og hvad har jeg så selv fået ud af dagen? Først og fremmest en spændende og lærerig dag. Gode indledende øvelser og forståelser for de frikampe vi senere skal træne og lære. Jeg har lige fra første dag i Shindenkan forstået, at vi skulle lære de basale teknikker først inden vi bliver sluppet fri i frikamp, så jeg ved vi skal kravle før vi kan gå. Og at der er plads til alle. Men jeg må indrømme, at jeg har det sjovt og det er yderst givende på en sådan dag som i dag hvor ”værktøjskassen” så småt åbnes og vi kan starte at teste os selv i hvad vi har lært igennem de seneste par årJ.

Stor ros til Brian Renshi-dai og Kjeld Renshi-dai for deres unikke formidling af dagens pensum som blev gennemført positivt under kontrollerede rammer og som altid med glade udøvere fra egen dojo og de andre afdelinger.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login