Shindenkan Instruktørkurser

Af Jokokan Honbu

Lørdag den 30.august, 2008 blev de første instruktørkurser (I-K1 og I-K2) afviklet med hhv. ½ dags og heldagskursus.

Instruktørkursus 1 var velbesøgt med 51 deltagere og med 21 deltagere til fortsættelsen på instruktørkursus 2, som lå direkte i forlængelse af det grundlæggende kursus

Instruktørkursus 1 er målrettet undervisning af 10-9.kyu og fungere samtidig som et afklaringskursus, som giver deltagerne en praktisk videregivet erfaring om hjælpeinstruktør gerningen kunne være noget for dem. Instruktør kursus 2 er målrettet undervisning af 10-7.kyu elever, og fungere som et udvidet kursus både på den praktiske del, men også på den kommunikative del, således hjælpeinstruktører kan besvare typiske spørgsmål fra elev målgruppen igennem en øget forståelse af funktioner og sammenhænge system som organisationsmæssigt.

Kimu Sensei havde i sommerferien designet konceptet og “tegnet stregerne i malerierne”, således at de tre Honbu instruktørerne for I-K1 og I-K2 kunne “male maleriet i de rigtige farver”, samtidig med, at Kimu Sensei igennem det månedlange udarbejdelses forløb kunne koordinere og sikre den røde tråd igennem begge kurser. Samarbejdet imellem I-K1 Honbu instruktør, Jens Kyoshi, 6.dan og I-K2 honbu instruktører, Søren og Martin Renshi-dai, 4.dan fungerede ubeklageligt og blev yderligere sikret igennem, at begge 4.dan fungerede som hjælpeinstruktører under afviklingen af det grundlæggende kursus.

Instruktør kursus 1 har en vægtning på 15 % i klasseværelset og 85 % praktik i dojoen. De 51 elever blev inddelt i fem undervisningsgrupper og blev ført igennem 4 cases, som blev forstærket af forskellige rollespil, som alle havde sit udspring i virkelighedens erfaringer. Dette kunne yderligere forstærkes igennem reserven af meget erfarne 3-6.dan chefinstruktører, som igennem roller kunne forstærkes virkning og læring i de forskellige grupper, som parvis skulle agere som ledende og hjælpeinstruktør under hver case, med efterfølgende gruppeevaluering og opsamling af kursus instruktører.

Igennem rollespil kunne alle deltagere genkende de forskellige roller, som hverdags situation i deres respektive skoler, – og rigtig mange måttet erkende at de mødte sig selv. Men igennem hele kurset var der latter og eftertænksomhed at mærke og høre. Latter er den befriende del og eftertænksomhed den lærende del – det synes vi i Shindenkan er en rigtig god kombination til formålet.

Efter en pause og frokost gik 21 deltagere i gang med I-K2.

Instruktør kursus 2 har en vægtning på 65 % i klasseværelset og 35 % praktik i dojoen, og afsluttende med en skriftlig test, hvor hver elev skulle opnå mindst 65 % korrekte svar for at bestå.

Den praktiske del forgik på samme tilvænnet måde som under I-K1, men blev yderligere forstærket af at de forskellige roller nu blev understøttende for hinanden og dermed forstærkede effekten.

Med the og kaffe ad libitum på bordene, gik den dynamiske undervisning i gang i et mødelokale. Her blev historie, udvikling, organisation og systemerne præsenteret og utallige spørgsmål besvaret, således at alle hjælpeinstruktører, kan besvare de mest gængse spørgsmål fra målgruppen af elever og samtidig blev opmuntret til selv at søge informationer på Shindenkans hjemmeside, internettet, bøger o.lign.

I-K2 blev derefter afsluttet med en skriftlig test af ca. 30 minutters varighed.

Kimu Sensei opsummere sammen med kursusinstruktørerne den samlede læring og erkendelse fra dagen:

  • Popularitet – virkeligheden er sådan at nogen kan lide dig og andre kan ikke, og dette må du være afklaret med for du skal opfylde dine mål
  • Der kan være stor forskel på erhvervslivet og Shindenkan forening. I erhvervslivet har du ledelses- og fyrings ret – det har du ikke i en Shindenkan forening. Der er stor forskel på taktisk og strategisk ledelse af mennesker, især hvis denne gruppe er uhomogen. Yakami Shinsei-ryu karate-do undervisning er ledelse, hvor du er til eksamen i hver undervisningslektion, feedback er kontant og kun DU har ansvaret. Dette er ofte anderledes i erhvervslivet, “hvor der er flere kokke som kan fordærve maden”. Erhvervslivet er oftest fokuseret mod selvtillid. I Shindenkan begynder vi at fokusere opbygningen på selvtillid og drejer trinvist fokus over på selvværd. Der er stor forskel på taktisk ledelse fra en leder med lavt selvværd og høj selvtillid, og på en leder med højt selvværd og høj selvtillid, og hvad organisationskulturen ønsker at fremme; selvtillid versus selvværd – den korte versus den lange horisont
  • Kulturforskel fra landsdele og lande. Danmark er kendt for “Jantelov”, “Aversion mod autoriter”, “Aftale ikke nødvendigvis er en aftale”, “Stikker et søm op, så slå det ned”, og at alle deltagerne oplevede dette “Viden er magt”, Shindenkan forsøger at fremme det frirum, at Janteloven er væk og vidensdeling er essentiel for udvikling.
  • At være på den anden side af bordet som instruktør, hvor du selv skal levere varen og andre skal tage imod, var en øjenåbner for mange, og mange som troede dette var en smal sag, fik en brat opvågning, og andre klarede sig meget bedre end de selv og andre havde påbudt dem – de brød den onde cirkel og personlig grænse som var meget livsbekræftende.

Feedbacken fra kurserne var overvældende og havde absolut scoret topkarakterer. Med en indsats på gennemsnitlig 75 timers arbejde på hvert instruktørkursus, var det en fornøjelse at modtage den fine feedback omkring udbyttet af kurserne. Flere management konsulenter og topledere erkendte, at de havde lært mere om sig selv og andre på disse kurser, end de havde på intensive og meget dyre ledelseskurser på så kendte skoler som INSEAD, IMD, CBS og andre udbydere. Den feedback er vi temmelig taknemmelig for!. Tak.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login