Instruktørlejr og gradueringer

Af Jokokan Honbu

Årets instruktørlejr var også kulminationen på et langt gradueringsforløb med målrettede forberedelser siden januar måned for fem Jokokanere; tre skolechefinstruktører og to skoleinstruktører.

Alle instruktørgradueringer foregår over fem trin, som samtidig også er stopprøver:

  1. Fysisk prøve – som sikrer at graduanten har den nødvendige fysiske form til gradueringsforløbet og mentale procesdisciplin efter indstilling set over tid.
  2. Pensum prøve – som sikrer at graduanten har de fornødne kompetencer og viden efter krav- og ansvarsniveau i Yakami-ryu teknikker, værktøjskasser og filosofi.
  3. Teoretisk tese prøve – som sikrer at graduanten selvstændigt har dannet sig billeder og meninger om det givne nøgleemne eller frie nøgleemne.
  4. Shiai – frikamp – som sikrer at graduanten kan anvende teknik og psyke, og få selvindsigt under ekstremt pres og realisme under fuld-kontakt kamp med minimum af begrænsningsregler.
  5. Gradueringsforløb og undervisning – som sikrer at graduanten kan integrere, forstå, formidle viden og teknik med overskud og overblik under alle forhold til andre mennesker i alle aldre.

Den fysiske prøve blev afviklet 7 & 12 .juni, 2006 i TEAM Danmark centret, Nautilus i Ballerup under skærpede fælles indforståede krav og selvvalg.

Det skal bemærkes, at indholdet i cirklerne og minimumskrav kan ses på Jokokans hjemmeside: Jokokan’s Fysiske krav. Det skal dog bemærkes at cyklingen foregår på en kondicykel, middel belastning, kadence 130-135, svarende til ca. 230-250 watt konstant under forløbet.

Den meget høje kadence og middel effekt gør, at udøveren under forløbet næsten konstant arbejder tæt på sin maksimal puls og stressniveau. For både løb og cykling gælder det, at antallet af km, tidsgrænser og tid ikke blot skal opfyldes, men tillige er bestemmende for den efterfølgende øvelses hårdhed – guld, sølv eller bronze-cirkel.

Desuden har man før den fysiske test selvvurderet og valgt den fysiske test indenfor minimum og maksimum kravene til denne. Det er derfor også et krav at graduanten efterlever ”Jeg gør som jeg siger og siger som jeg gør”.

Dette står nemlig ikke på hjemmesiden. Alle bestod uden de store problemer og i højt humør.

Tesen bestod af en bunden opgave, hvor graduanterne selvstændigt skulle undersøge og sammenligne Yakami-ryu Pinan 1-4 med andre systemers forståelse og udførsel. Yakami-ryu har den tankegang og filosofi, at det ikke er maksimalt befordrende at være lukket inde i en ”osteklokke”, da dette oftest skaber fordømmende, intolerante og mindre vidende instruktører, da verden derude er meget stor. Graduanternes tese var på imellem 8-23 sider alt efter gradsniveau.

Alle teser var af meget høj kvalitet og blev en stor ”øjenåbner” for to af graduanterne, som ikke havde så stor praktisk og teoretisk indsigt i andre systemer som de andre. Alle bestod.

Den årlige instruktørlejr er kulminationen på hele sæsonens sort- og brunbælte træninger, hvor alle instruktører bliver udfordret til primært deres psykiske grænse, men oftest også fysiske.

Der er aldrig noget hemmeligt omkring formålet og teknikkerne med sådan en lejr. Men alle deltagere ender oftest i den ensomme indre kamp, som dog på sigt skal bringe dem videre frem mod nye horisonter, selvindsigt og forståelse. Dette var også tilfældet med denne lejr, som alle deltagere dog samtidig betragter som den hårdeste de har oplevet psykisk som fysisk hidtil.

På trods af alle instruktørers rimelige gode form, blev alle presset fysisk ud over alle grænser. De fleste syntes, at den fysiske prøve var en ”søndagsudflugt” sammenlignet med I-lejren.

Dette i kombination med det psykiske pres, havde en forstærkende effekt, hvor alle kæmpede på deres yderste formåen og overlevelse, hvor alle stadig skulle opfylde alle kvalitetskrav, som graduanter skal til et Yakami-ryu gradueringsforløb. En instruktørlejr består af både ”hårde” og ”bløde” aktiviteter, og det hele skal opfyldes for at bestå.

Yakami-ryu shiai –frikamp afvikles, når graduanterne er fysisk som psykisk på grænsen af deres formåen. Dette fordi, alle forsvarsværker er væk og kun det ”rå materiale” – den sande kunnen på godt og ondt, står ubeskyttet og fri. Dette vel og mærke hvor graduanten kæmper for egen overlevelse på grænsen af sin egen formåen og indre kamp.

Formålet er ikke ”Macho – show-off aspektet”, selvom dette er så tæt på fuldkontakt ”Street fight” imellem toptrænede elite sportsfolk. Formålet er selvindsigt, som aktivt kan anvendes i det videre liv. Graduanten kan ikke lyve for sig selv og alle sine ”konkollegaer”, da alle kan se den kontante afregning, fysiske og psykiske reaktion.

Der er kun én vej frem; enten ser graduanten sig selv på godt og ondt og anvender denne selverkendelse og indsigt aktivt og konstruktivt i livet, eller så stopper graduanten på den ene eller anden måde; enten ved at sige stop, søge over i andre systemer med mindre krav, eller erkende at toppen er nået og melde sig på Yakami-ryu trin 4; Plads til alle.

I-lejren er altid en Yakami-ryu trin 3 lejr, hvor der ikke er plads til alle og kravene meget større.

Det skal hertil siges, at Yakami-ryu shiai kun anvendes til instruktørgradueringer og derfor er en lille del af Yakami-ryu trin 3.

I år var der i alt 24 kampe med meget stor intensitet. En sideeffekt var fire knock-outs og otte tekniske knock-outs (ukampdygtig/tælling). Fysisk på legemet mindre skader som trykket ribben, forstuvede og brækkede tæer og et hurtigt skadestuebesøg.

Dette var dog ikke mere alvorligt end, at alle instruktører med et smil på læben kunne være aktive deltagere og instruktørteam-undervisere på årets sommerlejr for alle, hvilket i øvrigt er et andet Jokokan kendetegn, at vi ikke gør unødig væsen over ting og sager, som ikke er alvorlige eller vi ikke kan gøre noget ved. Vi forsøger meget at leve op til vores mottoer:

1). Vi gør som vi siger, og siger som vi gør
2). En for alle, alle for én.
3). Du kan meget mere, end du eller andre påbyder dig selv af begrænsninger.

Det var en stor glæde at alle graduanterne bestod. Jokokan Honbu-dojo ønsker følgende graduanter hjertelig tillykke:

Søren Nielsen
Chefinstruktør
Jokokan Amager 

OMOTE Grad: 2.dan senior, Yakami-ryu Gensei karate-do (Honbu 4)
URA Grad: SHODEN (Hiden), Yakami-ryu Karate-do (Honbu 3).
Martin Hansen
Chefinstruktør
Jokokan Korsør
OMOTE Grad: 2.dan senior, Yakami-ryu Gensei karate-do (Honbu 4)
URA Grad: SHODEN (Hiden), Yakami-ryu Karate-do (Honbu 3).
Kjeld Nyrup
Chefinstruktør
Jokokan Frederiksberg     
OMOTE Grad: 2.dan senior, Yakami-ryu Gensei karate-do (Honbu 4)
URA Grad: SHODEN (Hiden), Yakami-ryu Karate-do (Honbu 3).   

Brian Jessen
Instruktør
Jokokan Slagelse

OMOTE Grad: 1.kyu, Yakami-ryu Gensei karate-do (Honbu 4)
URA Grad: 3.kyu, Yakami-ryu Karate-do (Honbu 3).
Rune Larsen
Instruktør                              
Jokokan Ballerup
OMOTE Grad: 1.kyu, Yakami-ryu Gensei karate-do (Honbu 4)
URA Grad: 3.kyu, Yakami-ryu Karate-do (Honbu 3).

Der var også en sjette op til graduering. Denne graduant var dog i en markant anderledes situation end de andre graduanter, da han træner i Yakami-ryu trin 2 systemet, hvor kravene er betydeligt højere end til trin 3.

Kort og firkantet fortalt, er graduanten ”dag & nat” under et konstant og presserende gradueringsforløb fra grad til grad – fra ”liv til død”, når Yakami-ryu trin 2 trænes – Yakami-ryu Taijutsu, det oprindelige kampkunstsystem.

Foruden deltagelse i alle trin 4 og trin 3 træningslejre, er graduanten tillige på tre meget krævende 2-4 dages træningslejre årligt, 16 timer om dagen, samt ugentlige undervisningslektioner.

Under 4-6.dan træningslejren fra 16-17.Juni fik graduanten et genopdaget markant gennembrud, som blev manifesteret tillige under instruktør træningslejren, hvor graduanten havde en bunden opgave. En ”sort-hvid” opgave som ville være stærkt frustrerende og hæmmende, hvis graduanten ikke opfyldte opgaven, og det modsatte hvis graduanten opfyldte den bundne opgave.

Honbu-dojo 2 ønsker følgende graduant hjertelig tillykke efter 32 års træning og øvelse – heraf 17 år i Yakami-ryu:

Jens Iversen
Instruktør Honbu dojo
Chefinstruktør KYU
Jokokan Ballerup
OMOTE grad: 5.dan senior, Yakami-ryu Gensei karate-do (Honbu 4)
URA Grad: OKUDEN (Hiden), Yakami-ryu Karate-do (Honbu 3).

Jokokan Honbu-dojos og Jokokan forbund ønsker alle Jokokanere, støtter, venner og læsere over hele verden en rigtig god ny sæson og år.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login