En Jokokan instruktørs erkendelser

Af John Christensen, Medlem indtil 2010

Det er nu en sommerferie siden, at Jokokans instruktørlejr løb af stablen. Jeg har gennem årerne deltaget i mange forskellige arrangementer i Jokokan, alle med stort udbytte.

For mig har det altid været sådan at de efterfølgende dage efter en træningslejr eller kursus har været præget af øget inspiration og en fornemmelse af at være blevet bedre til de teknikker, der er blevet undervist i, dette var også tilfældet med denne lejr.

Hvad er det så, der skiller sig ud fra de tidligere aktiviteter jeg har deltaget i? Der er flere punkter jeg gerne vil fortælle om.

Udvikling af Jokokans læringssyn. Karate og andet Budo er traditionelt præget af ”Learning by doing” eller såkaldt mesterlære. Der bliver undervist i en bestemt teknik og efterfølgende øves og trænes denne teknik.

Det nye består i, at observere andre og se hvad de gør, for derefter at indarbejde de nye detaljer i de teknikker man allerede ”kan”

Efter sommerens lejr har jeg personligt oplevet en slags åbenbaring i forhold til det at træne på gamle og nye teknikker. Detaljer og teknikker der først læres til en høj grad, kan nu anvendes på teknikker på et lavere niveau, med det udbytte, at den gamle teknik bliver bedre og mere effektiv.

Det mest givtige er dog først gået op for mig efter en grundig evaluering og efterfølgende sæsonstart. Det at kunne begynde at forholde sig til teknikker og Kataer med, Hvorfor og hvordan:

Hvorfor udføres teknikken som den gør? Når man automatisk spørger sig selv om dette, hver gang man træner på en teknik, syntes banale detaljer pludselig meget vigtige.

Hvordan man kommer videre i sin udvikling syntes nu at være det svære spørgsmål, og det kan være en smule frustrerende at skulle i gang med at træne teknikker, som man troede man kunne. Dette er samtidig motivationen til at komme videre.

Jeg håber og tror at de andre instruktører har nogle oplevelser, der ligner mine og jeg er sikker på at den udvikling vi har været igennem, vil sætte deres præg på sæsonens træning hjemme i de lokale klubber til glæde for både instruktører og elever.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login