Den nye strategiplan – going forward 

Af Jokokan Forbund

Vores erfaringer og resultater
Jokokan har nu officielt konsolideret sine erfaringer og dispositioner igennem de sidste 9 måneder efter, at årsskiftet 2003/2004 markerede afslutningen på Jokokan forbundets lange og hårde kultur- og organisations forandringsproces, hvor transformationen fra en mindre meget elitær organisation, til et demokratisk forbund, hvor der er plads til alle – såvel eliten som motionisten, officielt blev afsluttet.

Som alle kultur- og organisations forandringsprocesser har dette krævet hårdt arbejde, ledelse, overblik og tilpasninger med rettidigt omhu, samarbejde og høringer på alle niveauer af organisationen, samt ikke mindst kommunikation, kommunikation og atter kommunikation.

Det har absolut ikke været nemt og vi har måtte kæmpe i lang tid op af bakke, – det var et langt sejt træk, men det lykkedes og vi fik succes.

Ledelse af foreningsarbejde kan kun benytte sig af en værdibaseret ledelsesform med eksemplet som isbryder og inspiration, da alle bidragsyderne er frivillige kræfter, som arbejder ulønnet for at gøre en forskel for andre mennesker, i forskellige tidsperioder, med forskellig indsats og leveret kvalitet.

Vores erfaring – sammen med utallige andre foreninger og frivillige organisationer er, at foreningsarbejde ikke må kræve for meget, for længe eller for konstant, da dette vil konflikte med bidragsyderens andre interesser og forpligtigelser.

I Jokokans tilfælde var der gennemgående to konstante og bærende kræfter.

Der var derfor meget store begrænsninger og usikkerheder i arbejdet med, at gennemføre så radikal en kultur- og organisationsforandringsproces, som den Jokokan lige har gennemført.

Det har absolut været en udfordring ledelsesmæssigt, da Jokokan som allerede påpeget ikke er en virksomhed med lønnet arbejdskraft og nøje udvalgte ledere til alle nøglepositioner.

Men det lykkedes! Vi er overlevet som organisation, som var vor første fælles strategiplan 2001-2006 hovedmål, og vi har endda nået alle opsatte delmål to år før tid, – og mere til.

Denne succes har resulteret i en ny fælles strategiplan 2004-2010, der blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen Maj, 2004.

Hvad har vi opnået?
Vi er i processen vokset 650 % igennem en eksplosivt medlemsmæssig vækst til forventeligt omkring de 300 medlemmer ved årsskiftet. Vi har fået international anerkendelse, opnået 20.000 månedlige læsere fra hele verden på vores hjemmeside. Vi har klargjort vores organisationsstruktur og er gearet til alt fra 300 til 3.000 medlemmer, men vigtigst af alt – vi har overlevet!

De nye generationer af medlemmer, deres indsats og dedikation, vil vise hvor fremtidens Jokokan ender.

Kommunikationsåbneren – Isbryderen med plads til alle
Vi har tilpasset vores krav og kommunikationsmåde til markedets krav og behov, og stadig kunne bevare vores islæt, værdisæt og undervisningsprincipper igennem opdeling i tre overlappende hovedsystemer med stigende naturlige og holistiske krav – ydre (Omote) som indre (Ura).

Målretningen af hovedtrin 1 systemet; Yakami-ryu Karate-do, herunder Yakami-ryu Gensei Karate-do, mod alle generationer og køn, er blevet modtaget særdeles vel i Danmark. Med 99 % af alle medlemmer p.t. trænende i dette hovedsystem, er der i sandhed ”Plads til alle”.

Dette med proaktiv og direkte støtte og forberedelse igennem forbundets og Honbu-dojo´s udarbejdede koncepter, strukturer og procedurer, med rettidigt omhu og timing.

Dette har givet plads til flere medlemmer, såvel som instruktørernes muligheder for markering og udfoldelse på de nye betingelser og krav.

Hovedtrin 1 systemet; Yakami-ryu Karate-do, herunder Yakami-ryu Gensei Karate-do, som første trin på Yakami-ryu stigen, er baseret på en gensidig respekt og accept medlem til medlem, medlemmer til instruktør, samt instruktør til medlemmer.

Dette er selvfølgelig ligeledes gældende ledelsesmæssigt og medlemmer imellem.

Langt de fleste Jokokan medlemmer er fuldt tilfredse med det første Yakami-ryu trin, og vil holde sig til dette. Men de efterfølgende Yakami-ryu trin, giver også mulighed for de erfarne Jokokan medlemmer fra 4-5.dan, at videreudvikle sig i kunnen og indsigt med stigende naturlige og holistiske krav – ydre (Omote) som indre (Ura).

Stigende krav er dog også ensbetydende med stærkt stigende sværhedsgrad i alle aspekter, og dermed også længere tid imellem de konstante succesoplevelser, anerkendelser og belønning, som elever i hovedtrin 1 systemet oplever det.

Der bliver pludselig meget langt imellem oaserne i ørkenen, men til gengæld er tilfredsheden og oplevelsen langt større, når eleven efter en lang ørkenvandring endelig finder oasen.

Dette er grunden til, at erfaring og statistik viser, at én af 2.000 elever fortsætter til hovedtrin 2, – og én ud af 100.000 fuldføre det. Én ud af 1.000.000 fortsætter til hovedtrin 3.

Ledelse og ressourcer
Konsolideringsfasen har nu varet i knap 9 måneder, hvori en ny strategiplan blev vedtaget af Jokokans årlige Generalforsamling for knap fire måneder siden.

Denne strategiplan er baseret på tre års erfaringer fra kultur- og organisations­forandringsfasen, og på de konstante ledelsesressourcer som kan påregnes til at udføre dette arbejde. Det er på denne baggrund den nye plan effektueres.

Forbundsformanden har allerede udmeldt, at han har indfriet sit løfte til Jokokans ledelsesgruppe og generalforsamling om, at gennemføre og stå i spidsen for den første fælles strategiplan og overlevelsesplan 2001-2006. Den er nu gennemført med succes.

Forbundsformanden har derfor meddelt forbundsbestyrelsen, at med fuld indfrielse af hans løfte, vil han nu reducere sin frivillige og ulønnede arbejdsbyrde og indsats til gavn for Jokokan og dens medlemmer, med 50 % i 2004 og 70-80 % fra 2005.

Der er anvendt omkring 9.000 arbejdstimer i forbundet de sidste 3½ år på skabelsen af det ”ny” Jokokan ved gennemførslen af den første fælles strategiplan. Dette bidrag af frivillig og ulønnet arbejdskraft var baseret på meget få hænder.

Det kan ikke undgå at have en stor indflydelse på det fortsatte arbejds- og udviklings­niveau i Jokokan, da formanden konstant har bidraget med 70 % af de samlede bidragstimer hvert år de sidste 3½ år.

Dette betyder en reduktion af arbejdstimebidraget for fællesskabet, Jokokan Danmark på mere en 50 % af det samlede arbejdsbidrag.

Dette betyder nødvendigvis ikke, at aktivitets-, og serviceniveau vil falde tilsvarende, da den første strategiplan succesfuldt er gennemført, og alle organisationsstrukturer, procedurer og retningslinier fra 300 til 3.000 forbundsmedlemmer er udarbejdet og kan tages frem af skuffen, når behovet opstår.

Fremtidens resultater afhænger dog af de nuværende og nye generationers indsats og villighed til frivillig og ulønnet arbejdskraft til gavn for andre mennesker, samfundet, og i henhold til Jokokans værdisæt og undervisningsprincipper.

Den praktiske plan
Forbundet vil i fremtiden fungere som en ledelses- og koordineringsenhed for alle Jokokans nuværende og fremtidige medlemsskoler.

Alle medlemsskoler vil fungere som et service- og videnscenter for skolens lokale medlemmer, som kan få fyldt benzin på vognen og handlet ind i centrets minimarked.

Det er så op til den lokale skole, at få flere og loyale medlemmer til netop deres servicestation. Vi ved alle, at nogle har mere succes med dette end andre.

Hver medlemsskole har og får derved også forskellige behov for sparring, coaching og hjælp. Dette kan forbundet være behjælpelig med.

Samtidig kan alle Jokokan medlemmer få fyldt anderledes og inspirerende benzin på vognen under forbundets fællesskabende aktiviteter, og få købt ind i forbundets mini-marked, hvor Honbu-dojo´s videnskurser regelmæssigt bliver udbudt på udsalg.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forbundsbestyrelsen eller JDK Operations
De venligste Jokokan hilsner
Forbundsbestyrelsen

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login