Jokokan Shiatsu massageuddannelse

Af Jokokan Honbu

Med start i februar 2004 introducerer Jokokan Honbu-dojo, som noget nyt, Jokokan Shiatsu uddannelsen til Jokokan Danmarks medlemmer, herunder familie venner og støtter. Uddannelsen er tilrettelagt i 3 moduler med én måneds mellemrum, og der er indlagt praktik imellem hvert modul for at give deltagerne optimalt udbytte og indlæring.

I Jokokan har vi denne filosofi: Hvis vi kan “skade” skal vi også kunne “hele” – vi skal kende begge sider.

Shiatsu uddannelsen giver deltagerne netop den generelle forståelse af kroppens anatomi og energibaner, som er essentiel for Yakami-ryu Karate-do samtidig med, at den giver deltagerne værktøjet, viden og forståelse til at kunne hjælpe sig selv og andre.

Shiatsu uddannelsen er den grundlæggende uddannelse som giver viden om massage, anatomi og meridianer. Shiatsu uddannelsen bliver efterfølgende overbygget med Ki kursus 1, 2 og 3, som lærer deltagerne at generere og aktivere ki (energi) og derefter af Ki & Meditation kursus 1 og 2, som udbygger deltagernes viden og forståelse af de større sammenhænge i menneskets udviklings- og selvrealiserings muligheder, hvor dele af Yakami-ryu´s værktøjskasse med 1.000 års erfaring anvendes på en uhøjtidelig og ligefrem måde.

Shiatsu uddannelsen er opbygget af 3 moduler med teori og undervisning, samt 2 obligatoriske praktik perioder som følger efter hhv. modul 1, 2 og 3. Modulerne er afhængige af hinanden og bygger deltagernes viden op trin for trin. Hvert modul består af 3,5 times undervisning inklusiv omfattende kursusmateriale med efterfølgende 6 x 1 times dokumenteret praktik.

I alt 10 timers undervisning i Yakami-ryu Shiatsu og mindst 18 timers dokumenteret praktik. Deltagere som har bestået det samlede Yakami-ryu Shiatsu modul, kan senere tilmelde sig Yakami-ryu Ki-modulet og Yakami-ryu Ki & Meditation modulet, som udgør den samlede Yakami-ryu Helse-uddannelse med samlet 30 timers undervisning og mindst 60 timers dokumenteret praktik.

Der er tillige planlagt en Yakami-ryu sundheds uddannelse, hvor der indgår et samlet Yakami-ryu kost-modul og et samlet Yakami-ryu fysisk træningsmodul, som belyser sammenfald og forskelligheder imellem den seneste vestlige videnskabelige forskning og den ældgamle østlige kost & trænings filosofi.

Yakami-ryu sundhedsuddannelsen vil have samme antal undervisningstimer og dokumenteret praktik, som Yakami-ryu Helse-uddannelsen. Sammen udgør de Yakami-ryu “Helse & Sundheds” uddannelse med tilsammen mindst 60 timers undervisning og 120 timers dokumenteret praktik. Denne uddannelse er til for alle.

Yakami-ryu Shiatsu moduloversigt.

 • Modul 1 – General afspænding, teknikker og færdighed
 • Obligatorisk praktik 1: Hver deltager skal udføre 6 dokumenterede behandlinger af 1 time.
 • Modul 2 – Arme, ben og specielpunkter
 • Obligatorisk praktik 2: Hver deltager skal udføre 6 dokumenterede behandlinger af 1 time.
 • Modul 3 – Meridian lære, kroppens 14 energibaner.
 • Obligatorisk praktik 3: Hver deltager skal udføre 6 dokumenterede behandlinger af 1 time.
 • Test – 1 times skriftlig test og samlet certifikat.
  Når deltagerne har gennemført Jokokan’s Shiatsu uddannelse, vil de være i stand til at diagnosticere, behandle og balancere kroppens muskler og organer ved hjælp af Shiatsu metoden.

Hvem kan deltage?
Det kan alle Jokokan Danmarks medlemmer, støtter, familie og venner som er fyldt 12 år.Hos Jokokan er viden til for alle – og alle der tager Shiatsu uddannelsen vil være til gavn for sig selv og andre og dermed også for Jokokan.

Pris
Alle Jokokans instruktører arbejder frivilligt og ulønnet i deres fritid for at videregive viden, erfaring og indsigt med udgangspunkt i Yakami-ryu’s 1.000 årige gamle værktøjskasse og efter det smukke motto “Du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles”. Derfor er prisen sat til kun 800,- DKK

Jokokan Master-practitioner SHODEN.
Yakami-ryu Shiatsu uddannelsen er en del af Jokokan Master-practitioner SHODEN uddannelsens 3 søjler. De 3 søjler er:

 • Søjle 1 – Yakami-ryu Helseuddannelse
 • Søjle 2 – Yakami-ryu Sundhedsuddannelse
 • Søjle 3 – Yakami-ryu Karate-do inkl. kurser

Jokokan Master practitioner SHODEN uddannelsen indeholder mindst 1.000 timers undervisning og flere tusind timers dokumenteret praktik for, at holde en høj og troværdig standard. Disse kvalitets og kompetence krav vil sikre Jokokans nuværende og fremtidige medlemmer en fortsat høj standard under konstant udvikling, hvor viden er tilgængelig for alle, som måtte ønske dette.

Uddannelsen begynder fredag den 6.Februar, 2004.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login