250 medlemmer, sponsorer og hjemmeside succes

Af Jokokan Forbund

For lidt over et år siden kunne I læse på hjemmesiden, at Jokokan Danmark nu havde rundet de 125 medlemmer og 16.000 hits på vores dansk/engelske hjemmeside. Dette har nu efter ét år ændret sig markant i positiv retning.

Efter en rundspørge til alle de syv nuværende medlemsskoler i Jokokan Danmark, Medlem af Jokokan Europa forbundet, vil vi i 2003 have rundet de 250 medlemmer med fortsat kraftig fremgang. Dette er en fordobling af medlemmer på knapt ét år!

De store vækstdynamoer har været Jokokan Skælskør Karate skole og den nye Jokokan Ballerup Karateskole, som hver har haft en medlemsfremgang på over 40 nye medlemmer. Men alle Jokokan skoler har haft fremgang.

I den nu ét år gamle artikel (Læs: 16.000 hits & over 125 elever) blev der nævnt 16.000 hits om måneden på hjemmesiden. Det er nu en fornøjelse at kunne sige, at vi nu har op til 20.000 besøgende om måneden fra hele verden på Jokokans hjemmeside, hvoraf omkring 3-4.000 besøgende er faste læsere. Ca. 15 % af læserne kommer fra Danmark, 30 % fra resten af Europa, ca. 35 % fra USA og 20 % fra resten af verden.

Jeg vil godt benytte lejligheden til, at takke vores trofaste og nye læsere til Jokokans hjemmeside for den tillid og interesse I har vist Forbundet Jokokan, vores værdisæt og undervisningsprincipper. Vi vil på redaktionen fortsætte med, at forøge kvaliteten og udbyttet da alting kan gøres bedre indenfor konceptet, når så mange besøger hjemmesiden.

Jeg vil samtidig også benytte lejligheden til, at takke alle vore gamle og nye medlemmer for deres konstruktive indstilling og indsats, og for at have ydet et væsentligt bidrag til skabelsen af det “nye” Jokokan forbund og fællesskab.

Ikke nok med at vores medlemstal er fordoblet på kun ét år og antal hits er blevet udskiftet med faktiske antal besøgende, er der initiativrige virksomheder som, uopfordret har meldt sig som sponsorer med forholdsvis større sponsorater. Vores frivillige, non-politiske og ulønnede arbejde er blevet bemærket, sammen med vores værdibaserede ledelse, undervisningsprincipper og Jokokans motto “Vi gør som vi siger, og siger som vi gør – med rettidigt omhu”.

De uopfordrede initiativer fra disse virksomheder igangsatte meget hurtigt udformningen af én egentlig retningslinie for forskellige sponsorater iht. forbundets vedtægter, retningslinier og værdisæt. Der vil derfor blive oprettet en separat sponsorside på Jokokans hjemmeside.

Med en glad, men ydmyg afskedssalut, vil jeg sige, at vi ikke har tænkt os at hvile på laurbærrene. Vi vil færdiggøre det vi er begyndt på, og har allerede igangsat adskillige initiativer og tiltag for, at dette skal lykkedes.

I Jokokan forbundet er der “Plads til alle”, og der er plads til mange nye og flere medlemmer, skoler og EU-lande. Vi kan tilbyde mange udviklingsmuligheder både lokalt, som forbundsmæssigt, og vores Budo og Bujutsu kompetencer indenfor de fleste “kampsport- og kampkunst fagområder” har vi på højt niveau indenfor Jokokan organisationen.

Er du/I kun interesseret i den udvidede karate-do del, eller senere som brun eller sort bælte, i det totale kampkunstsystem, så er det dit valg, din interesse og indstilling som afgør dette.

Er I en uafhængig kampsportsskole i Danmark eller Europa og dette lyder spændende, så er I ligeledes velkomne til en frivillig og uforpligtigende kontakt (læs: Fra lille løsgænger klub til stort aktivt medlem af et fremadstræbende forbund).

Men én ting er sikkert, vil du eller I have medindflydelse på skabelsen af det “nye” Jokokan forbund, præget af en gensidig accept og respekt for hinanden i en god international ånd med tolerance, forståelse og anerkendelse, så er Jokokan stedet, hvor du kan gøre dette. Du og I skal være hjertelig velkomne.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login