Glædelig Jul og et rigtig godt Jokokan år.

Af Jokokan Danmark

Kære Jokokan medlemmer, venner og støtter,

Som traditionen byder, vil jeg på vegne af Soke Sensei Tonegawa takke alle Jokokans medlemmer, venner og støtter for endnu et fantastisk år. Året 2001 har på mange måder været et skelsættende år i Jokokan Europe, herunder Danmarks, historie. Foruden at 2001 markerede vores 10 års jubilæum som forbund og paraplyorganisation, er der også mange skelsættende begivenheder at huske tilbage på. Begivenheder vi har lært af.

Det vi nok alle husker bedst, er det yderst negative, som førte til noget meget positivt; Underslæbssagen imod vores tidligere forbundskasserer, beløbene sig 55.000 kr., som endte i et forlig, hvor den tidligere forbundskasserer var tvunget af omstændighederne til, at acceptere alle Jokokans krav betingelsesløst. Jokokan viste at en klar holdning, stillingstagen og sammenhold kunne tilfredsstille, at retfærdigheden skete fyldest og alle penge blev tilbagebetalt plus omkostninger næsten på årsdagen for sagens begyndelse.

Sagen nåede dog at have den kedelige effekt, at vi blev nødt til at udskyde Soke Sensei´s besøg i 2002 til 2003, da vi på daværende tidspunkt ikke vidste, om vi skulle ud i en langtrukken strafferetslig sag imod vores tidligere forbundskasserer. Sagen havde også den direkte effekt, at vi indså situationen krævede en omstrukturering af Jokokans daværende organisationsstruktur. Det vi havde brug for var en hurtigere og bedre organisationsstruktur, der kunne reagere og koordinere indsatsen og aktiviteterne i Jokokan. Der blev derfor i Juli etableret en ny Forbundsbestyrelse bestående af chefinstruktører og et repræsentantskab bestående af instruktører og én lokal folkevalgt ikke-instruktør fra hver Jokokan skole.

Samtidig blev der valgt en formand og en næstformand for repræsentantskabet, som skal repræsentere demokratiet og have funktionen som bestyrelsens nærmeste sparringspartnere.

Den arbejdende bestyrelse fordelte derefter alle nuværende og fremtidige aktiviteter op i ansvarsområder, som hver fik et bestyrelsesmedlem som ansvarlig leder. Igennem lange, hårde og talrige bestyrelsesmøder hele efteråret og vinteren igennem, fik bestyrelsen lagt fundamentet til fuldførelsen af repræsentantskabets femårsplan. Det har været et hårdt slid, der har medført mange frustrationer, diskussioner, ydre som indre forandringsprocesser; og jeg synes bestyrelsens arbejdende medlemmer fortjener en venlig og taknemlig tanke eller to fra alle jer Jokokan-freaks. Men nu er vi klar til at lette i 2002!.

Den første instruktørlejr i Juni markerede også overgangen til en mere individuel træning og lederudvikling af Jokokans instruktører. Det var en meget hård træningslejr, hvor især psyken og instruktørernes grænser blev blotlagt og testet. Hvilket den efterfølgende fest i vores nye hus også kan bevidne – den sluttede kl.09:45 den efterfølgende morgen i strålende solskin, ondt i hovedet for de fleste og i et strålende Jokokan humør med et stort smil over munden. Hvem kan!, Jokokan kan!. Efterårslejren i Yakami Gensei-ryu Karate-do med Jokokan Skælskør som værter, markerede også et totalt stilskifte fra et styret forbundsarrangement til et styret lokalt forbundsarrangement, hvor den lokale Jokokan klub kunne markedsføre arrangementet i lokalområdet. Hvilket man må sige at værtklubben Skælskør gjorde glimrende. Tre aviser og en stor del af byen kan bevidne dette.

Det samme var også tilfældet under Juletræningen hos Jokokan Slagelse. Et arrangement der i øvrigt også havde 10 års jubilæum. Rigtig mange Slagelseanere havde fundet vej til Vesthallen, hvor tilkendegivelser og klapslaver til Jokokans showhold og lejrdeltagere markerede en hyldest til det høje niveau. Jokokans showhold var for andet år i træk på Jokokan Frederiksbergs foranledning og glimrende initiativ deltager i DGI´s årlige BUDO-arrangement. Endnu engang leverede showholdet en s pektakulær og imponerende præstation, hvilket mange senior BUDO-instruktører komplimenterede igen i år.

Soke Sensei, Iversen Shihan og jeg siger tak for årets store indsats, og ønsker alle Jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et rigtig godt Jokokan nytår.

From all of us to all of you

Kimu Yamana Bjarkmann, 7.Dan
Kaicho Jokokan Europa,
herunder Danmark

Jens Iversen, 5.dan
Landechef, Jokokan Danmark

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login