Forbundskasseren er ekskluderet af Jokokan p.g.a. underslæb.

Af Jokokan Danmark

Jokokans forbundskasserer siden primo 1998, er ekskluderet og frataget alle grader og æresbevisninger efter, at bestyrelsen har konstateret at han systematisk har begået underslæb for et beløb på over 50.000 kr. Bestyrelsen, repræsentantskabet og Jokokans procesadvokat har enstemmigt fordømt underslæbet, og har nedsat et forbundsudvalg, som skal kuglegrave og validere omfanget af underslæbet i hele forbundskasserens tid på tillidsposten.

Dette medfører som konsekvens heraf, at Soke Sensei´s besøg til Danmark i 2002 udsættes til 2003, og nye strengere kontrolprocedurer er blevet udarbejdet. Underslæbet har betydning for hele Jokokans organisation, og I er derfor alle blevet underrettet i detaljer om håndteringsforløbet af denne sag igennem jeres Chefinstruktør. Der er desuden udarbejdet en FAQ fra forbundets side. Som er tilgængelig for alle medlemmer af Jokokan og Jokokan støtter. I kan få dette skriv ved henvendelse til Jokokan skolernes Chefinstruktører.

Vi beklager meget denne sag. Vi troede aldrig at sådan en sag skulle ramme Jokokan – men det har den desværre, og med vidtgående konsekvenser til følge.

I kan dog være forvisset om, at bestyrelsen og repræsentantskabet handlekraftigt og konsekvent har taget hånd om denne sag, og enstemmigt har en fælles holdning til den videre håndtering af denne sag mod vores tidligere medlem og Forbundskasserer.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login