Struktur, opbygning og moderne formål

Forord

Hassei-ryu Yashin Mon Yakami no Taijutsu betyder “at forstå og erfare de otte hjerters porte, igennem aktiv fysisk, psykisk og sjælelig udfoldelse af de 8 kræfter forenet til ét”. Vi kalder til dagligt systemerne Yakami Shinsei-ryu eller bare Shinsei og Hassei-ryu Yakami eller bare Hassei. Yashin Mon Yakami no Taijutsu er det samlede navn for alle systemerne, der trænes i Bujutsu Kodosoku-kai, herunder kampkunstorganisationen Jokokan.

Det samlede system; Hassei-ryu Yashin Mon Yakami no Taijutsu er yderligere opdelt i 3 integrerede og naturligt overlappende hovedsystemer, og et indgangssystem. De tre integrerede og naturligt overlappende hovedsystemer består hver af to underligggende systemer, som igen er opdelt i yderligere underliggende systemer. Hvert af de tre hovedsystemer har en Honbu-dojo (hovedskole) efter deres niveau af Yakami-ryu kompetencer og indsigt. For at bestige hvert af de tre hovedtrin skal eleven igennem stigende krav og prøver.

Alle medlemmer kan dog til enhver tid vælge “at stå af toget”, og specialisere sig i et foregående Yakami-ryu trin og videregive sin erfaring og viden til den “næste generation” og fællesskabet. Friheden til at vælge efter livscyklus, talent og vilje, betyder tillige at f.eks., et Jokokan medlem efter Menkyo “Master of all the martial arts” kan vælge at fortsætte med at træne hele kampkunstsystemet, eller at specialisere sig i en af de fire hovedgrupper. Før medlemmet er Menkyo, må medlemmet dog naturligt og individuelt progressere sig igennem de naturligt overlappende hovedsystemer, og videregive sin almene viden og erfaringsbase til det grundlæggende indgangssystem for Jokokan fællesskabet; Yakami Shinsei-ryu Karate-do.

Honbu-dojo for det første hovedtrin har ansvaret for Yakami Shinsei-ryu Karate-do´s fulde værktøjskasse (Ryuha & Ryugi) og den sande og korrekte videreformidling af denne til den tilknyttede demokratiske organisation; Jokokan Forbundet. De efterfølgende hovedtrin er ikke tilknyttet Jokokan forbundet, men derimod Honbu-dojoérne for disse trin, da de efterfølgende systemtrin kræver stor erfaring, indsigt og højere gradueret niveau i Hassei Yakami-ryu Taijutsu.

Yakami-ryu er opbygget sådan, at man til hver ny højere grad, skal igennem en ny praktisk og teoretisk vidensbase. Niveauet og kravene er stigende igennem alle grader, og vægten fra forskellige vidensbaser bliver lagt sådan, at de naturligt afløser hinanden. Man kan ikke forvente at forøge sin erfaring og vidensbase, hvis man skal gå 9.klasse om og om igen. Der må en ny og højere viden til, der naturligt bygger videre på den forrige. Billedligt set, må eleven først forstå skelettets opbygning, derefter må eleven sætte muskler, sener og organer på det bare skelet, og derigennem forstå betydningen, brugen og funktionen af hele kroppen og de enkelte dele som en helhed.

Derfor har Yakami-ryu ingen “instruktør-æresgrader”. Æresgrader i Jokokan uddeles kun, når dette står med tydelige bogstaver på diplomet. Dette er gældende for alle grader, og er nok en af grundene til, at Yakami-ryu tiltrækker dan-grader (sortbælter) fra andre kampkunst- og sportssystemer.

Vi har den filosofi, at man aldrig bliver for gammel til at lære, og da man selv gennemgår en læreproces hele livet, vil en naturlig ydmyghed vokse frem. En naturlig ydmyghed for det man selv har været igennem, skal igennem, og derved også en større forståelse og respekt for, hvad andre har været og skal igennem. På denne måde sikres til enhver tid den rene og uforfalskede Yakami-ryu, og sandsynligheden for større succes og standard øges for dem som ønsker, at fortsætte til de næste hovedtrin.

Yakami Shinsei-Ryu sammenhæng

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login