Vores Kulturarv - eksempel 1

Shindenkan er én af Danmarks ældste kampsportsorganisationer i Danmark

Shindenkan er én af Danmarks ældste kampsportsorganisationer i Danmark grundlagt i 1967. Fra 1967 undervistes der primært i enkeltsporet Gensei-ryu Karate-do og fra 1988 primært i flersporet Yakami Shinsei-Ryu og sekundært i arven fra 1967 enkeltsporet Gensei-ryu Karate-do. Shindenkan blev den 1.april.2009 som den første kampsportsorganisation i Danmark hædret med officiel anerkendelse som specialforbund og samarbejdspartner med DGI Landsorganisation og Kampidræt af DGI´s landsformand.

I Shindenkan er der medlemmer som har været medlem siden 1974 , altså mere end 45 år og kun 7 år efter grundlæggelsen i 1967. Rigtig mange af brun- og sortbælterne har været medlem i mere end 15 år, med en større midtergruppe på imellem 10 – 30+ år. Aldersspredningen er fra 5 – 70+ år.

Det betyder at der er rigtig mange medlemmer af Shindenkan, som har oplevet hinandens studenter-, svende- og universitetsgilder, bryllupper, børns fødsler og skolegang, men også hinandens glæder som sorger; nyt drømmejob, afskedigelser, giftemål som skilsmisser, børnenes glæder som sorger, fødsel som død, sundt helbred som sygdom, skader og ulykker.

Men fælles for det hele er et fundament til støtte, forståelse, et øre eller en skulder, omsorg, glæde og stolthed, tryghed, medfølelse, forståelse og respekt, op på hesten igen til ”Tag dig sammen!”, hjælp til selvhjælp.

Dette sker først og fremmest igennem den lokale forenings fællesskab og sammenhold, men også på nationalt plan, hvor børn, unge og voksne, får nye venner, kammerater og værdifulde kontakter på kryds og tværs af de forskellige lokalforeninger.

I de gamle lokalforeninger er der kulturbærere, som kan fortælle historien fra ”de gamle dage” og i de nyere hersker der ofte en entreprenør ånd, ny- og “ud af boksen” tænkning, som kommer andre til gode.

Du kan træne og blive gradueret i Shindenkan lige fra 10. kyu til 10. dan, uanset køn, alder, etnisk oprindelse, religion, højde, drøjde, skader og forskellige handikaps, – vi har taget højde for næsten det hele og har derfor koncepter for det hele – der er virkelig ingen undskyldninger for ikke at træne i Shindenkan 😊

Det er der ikke mange nationale som internationale organisationer som kan tilbyde. Men du får intet foræret – du skal opfylde alle mindstekrav i pensumhåndbogen, som er ens for alle. Men vi støtter dig hele vejen på DIN rejse og i opfyldelsen af dit potentiale efter dine valg og forskellige livscyklusser.

Vi tager os af dig og dine børn helt fra begyndelsen af, og møder dig og dine der hvor du er, og tager dig med på en rejse. Men på et tidspunkt skal du selv kunne gå – i Shindenkan hylder vi princippet om Empowerment.

Der er så mange muligheder i Shindenkan og det kan være svært at tilvælge og fravælge optimalt efter behov, når man er helt ny og på bar bund. Derfor har vi i denne søjle samlet alle de mest gængse spørgsmål alle instruktørteams får lokalt som nationalt, så du selv kan danne dig et overblik og søge den information lige netop du har brug for. Og er du i tvivl, så kan du altid spørge dit lokale eller nationale instruktørteam!

Der er plads til alle i Shindenkan – Eliten som motionisten

I Shindenkan møder vi dig hvor du er og tager dig med på en rejse

I Shindenkan har vi et meget stærkt fællesskab på tværs af skoler, etnicitet, alder og køn- som vi værner meget om.

Shindenkan – Èn af nordens ældste kampsportsorganisationer siden 1967

Shindenkan – Èn af nordens ældste kampsportsorganisationer siden 1967- mere end 55+ års historie i Danmark, Skandinavien og Europa – Historien er en kurve omkring nul linjen og heldigvis ikke en lige streg – er i gang med denne….

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login