Træning og fællesskab hele livet – efter din livscyklus og beslutninger

Shindenkan er én af Danmarks ældste kampsportsorganisationer i Danmark

Shindenkan er én af Danmarks ældste kampsportsorganisationer i Danmark grundlagt i 1967. Fra 1967 undervistes der primært i enkeltsporet Gensei-ryu Karate-do og fra 1988 primært i flersporet Yakami Shinsei-Ryu og sekundært i arven fra 1967 enkeltsporet Gensei-ryu Karate-do. Shindenkan blev den 1.april.2009 som den første kampsportsorganisation i Danmark hædret med officiel anerkendelse som specialforbund og samarbejdspartner med DGI Landsorganisation og Kampidræt af DGI´s landsformand.

I Shindenkan er der medlemmer som har været medlem siden 1974 , altså mere end 45 år og kun 7 år efter grundlæggelsen i 1967. Rigtig mange af brun- og sortbælterne har været medlem i mere end 15 år, med en større midtergruppe på imellem 10-30+ år. Aldersspredningen er fra 5-70+ år.

Det betyder at der er rigtig mange medlemmer af Shindenkan, som har oplevet hinandens studenter-, svende- og universitetsgilder, bryllupper, børns fødsler og skolegang, men også hinandens glæder som sorger; nyt drømmejob, afskedigelser, giftemål som skilsmisser, børnenes glæder som sorger, fødsel som død, sundt helbred som sygdom, skader og ulykker.

Men fælles for det hele er et fundament til støtte, forståelse, et øre eller en skulder, omsorg, glæde og stolthed, tryghed, medfølelse, forståelse og respekt, op på hesten igen til ”Tag dig sammen!”, hjælp til selvhjælp.

Dette sker først og fremmest igennem den lokale forenings fællesskab og sammenhold, men også på nationalt plan, hvor børn, unge og voksne, får nye venner, kammerater og værdifulde kontakter på kryds og tværs af de forskellige lokalforeninger.

I de gamle lokalforeninger er der kulturbærere, som kan fortælle historien fra ”de gamle dage” og i de nyere hersker der ofte en entreprenør ånd, ny- og “ud af boksen” tænkning, som kommer andre til gode.

Du kan træne og blive gradueret i Shindenkan lige fra 10. kyu til 10. dan, uanset køn, alder, etnisk oprindelse, religion, højde, drøjde, skader og forskellige handikaps, – vi har taget højde for næsten det hele og har derfor koncepter for det hele – der er virkelig ingen undskyldninger for ikke at træne i Shindenkan 😊.

Det er der ikke mange nationale som internationale organisationer som kan tilbyde. Men du får intet foræret – du skal opfylde alle mindstekrav i pensumhåndbogen, som er ens for alle. Men vi støtter dig hele vejen på DIN rejse og i opfyldelsen af dit potentiale efter dine valg og forskellige livscyklusser.

Vi tager os af dig og dine børn helt fra begyndelsen af, og møder dig og dine der hvor du er, og tager dig med på en rejse. Men på et tidspunkt skal du selv kunne gå – i Shindenkan hylder vi princippet om Empowerment.

Der er så mange muligheder i Shindenkan og det kan være svært at tilvælge og fravælge optimalt efter behov, når man er helt ny og på bar bund. Derfor har vi i denne søjle samlet alle de mest gængse spørgsmål alle instruktørteams får lokalt som nationalt, så du selv kan danne dig et overblik og søge den information lige netop du har brug for. Og er du i tvivl, så kan du altid spørge dit lokale eller nationale instruktørteam!

Velkommen til Shindenkan – en verden af flersporet kampsport med 1.000 års historie!

Shindenkan - 1.000 års værktøjskasse, grundlagt i Europa og Danmark 1965-1967

Shindenkan i Danmark blev grundlagt i 1967 af en ung japaner på 28 år. Han var udstationeret af sin japanske virksomhed og havde fået til opgave at etablere Gensei-ryu Karate-do i Europa af Gensei-ryu grundlægger; Shukumine Sensei og var blevet sendt på Shugyo Shosha – afprøvningsrejse af sin berømte Budo og Bujutsu stormester; Minouchi Sensei.

Den unge japaner hed Yukio Noro, senere Yukio Tonegawa pga. giftemål, og kom fra en ældgammel japansk lavadelig samurai- og Shintopræst familie. Gensei-ryu Karate-do var en karatestilart som opstod i kølvandet på 2.verdenskrigs afslutning og 300-500.000 allierede soldater i Japan.

Efter en længere rundrejse i Europa fra 1965-1967, besøgte Yukio Noro sin fætter, Noro Masamichi i Paris, som havde etableret Aikido i Europa og Afrika fra 1961 med mere end 200 dojos, på vegne af Morihei Ueshiba, Aikidos grundlægger. De blev begge enige om, at Skandinavien ville være det bedst egnede sted og så ville skæbnen det, at Yukio Noro i 1967 blev udstationeret i Danmark. Yukio Noro følte sig rigtig godt tilpas i Danmark og kaldte Danmark ”The Viking Samurai country”. 

Yukio Noro havde mødt Shukumine på en amerikansk base nær Tokyo, hvor de begge underviste i japansk kampsport. De blev rigtig gode venner, men Yukio Noro trænede fortsat under sin gamle Budo og Bujutsu stormester; Minouchi Sensei, som opfordrede ham til at ”prøve sig selv af” og opleve verden, så han bedre kunne forstå den. Det gjorde han så.

I 1988 sluttedes ringen og i en alder af 50 år, var Soke Sensei Tonegawa (SST) tilbage til sin families rødder, som den 34. Soke Sensei i sin families mere end 1.000 årige gamle Shinto flersporede kampkunstsystem; Yashin Mon. Yakami no Taijutsu. Det er kampsportssystemet Yakami Shinsei-ryu vi træner i Shindenkan siden 1988, samtidig med at vi honorerer vores arv fra 1967; (BKK) Gensei-ryu Karate-do.

Fra 1988-2018 grundlagde SST den internationale kampkunstorganisation; Jokokan International, og fra 2007-2018 den internationale kampsportsorganisation, Bujutsu Kodosokukai, sammen med sine tre topelever, som alle mindst er densho graden Menkyo Kaiden – Initiated Grandmaster of all the Martial arts. I 2018 fik Yamana-Itotani, Sodenke Sensei og dermed Shindenkan, ubegrænset permanent Worldwide licens af SST.

Den danske organisation fra 1967, udviklede sig derfor fra enkeltsporet Gensei-ryu Karate-do fra 1953 over i et ældgammelt flersporet japansk kampsportssystem fra 1988, som de gamle japanske elitesamuraier, har været trænet i over mere end 1.000 år. Det var helt klart et kæmpe spring fremad og et gigantisk kvantespring op ad international topkompetenceniveau stige!

Men det var ikke nemt og gratis! Generalforsamlingerne sendte Yamana-Itotani Sensei ud i verden for at opfylde opbygningen af de kulturhistoriske 1.000 årige flersporede kampkunstkompetencer i Japan og Kina. Det blev til 47 intensive træningslejre, heraf 42 i Japan og Kina under SST og de bedste kampkunststormestre indenfor deres felter. Det kostede blod, sved – og finansiering i nu mere end 34 år, men resultatet og investeringen i et internationalt anerkendt topkompetenceniveau har givet international genlyd!

Vi er fjerde generation siden 1967. Vi har været den generation siden 1988, som har stået i spidsen for næsten 2/3 af Shindenkans mere end 53 årige historie i Danmark, og kvantespringet fra enkeltsporet Gensei-ryu Karate-do til det mere end 1.000 årige kulturhistoriske flersporede system Yakami Shinsei-ryu.

Vi har lagt vægt på at bevare den skandinaviske baggrund på den bedste måde i vores undervisning- og kommunikationsform i en symbiose med et intakt 1.000 årigt kulturhistorisk flersporet japansk samurai kampsportssystem.

Vi kalder denne skandinaviske-japanske fællesmængde og læringssymbiose for; ”The Way of the Viking Samurais”, som kækt henviser til SST´s betegnelse fra 1967 om Danmark ”The Viking Samurai country”.

Demokratiet i national og lokalforeningerne – sådan fungerer det
Den generelle demokratiske opbygning og struktur

Shindenkan er én af Danmarks ældste nulevende og større kampsportsorganisationer siden 1967. Shindenkan er både en national som international kampsportsorganisation. Shindenkan blev anerkendt som specialforbund af DGI landsforbund og Kampidræt i 2009. Medlemsforeningen SDKSkyt er også medlem af DIF, DGI og DSkyU. Det er ikke et krav at Shindenkans medlemsforeninger er medlem af DGI eller DIF, men er et lokalt anliggende.

Alle foreninger i Shindenkan fungerer efter den danske foreningslov og demokratiets spilleregler. Alle medlemsforeninger af Shindenkan, er selvstændige kommunalt godkendte lokalforeninger med eget CVR foreningsnummer, vedtægter, lokaler, økonomi, årlig generalforsamling og demokratisk valgte bestyrelser og ledelsesgrupper. Det samme gælder for hovedforeningen – organisationen Shindenkan.

Alle medlemsforeningerne kan tilmelde eller udmelde sig af Shindenkan efter den danske foreningslov. Alle foreninger eller medlemmer kan ansøge om optagelse, hvis de gerne vil overholde Shindenkans vedtægter, formålsparagraf og pensumhåndbog, som er ens gældende for alle.

Ved foreningsindmeldelse, skal hovedforeningen – organisationen Shindenkans generalforsamling godkende indmeldelsen. Ved foreningsudmeldelse skal hovedforeningens bestyrelse eller udvalg modtage udmeldelsen og orientere resten af organisationen.

Når en ny lokal medlemsforening bliver medlem af Shindenkan, er det normalt, at lokalforeningen får et nyt hovednavn; Jokokan + bynavn, og sådan har det været siden den nationale generalforsamlingsbeslutning i år 2000.

Det skaber et Shindenkan fællesskab og stolthed, og marketings-, som forklaringsmæssigt bliver det også meget simpelt og servicevenligt. Det passer godt sammen med ét af vores mottoer; ”Keep it simple and safe”.

Det generelle demokratiske årshjul med generalforsamlinger

I Shindenkan er næsten alt transparent igennem de demokratiske beslutningsprocesser. Dette gælder både økonomi og de ledelsesmæssige skismaer og beslutninger. Der tages dog konkurrencemæssige og stabilitets opbyggende strategiske og taktiske hensyn i denne hurtige ”IN-OUT – Facebook – Instagram – Selfie – Fake News” verden.

Det er en kendsgerning, at de fleste medlemmer godt kan lide at høre under en større og gammel kampsportsorganisation som Shindenkan, men deres tilhørsforhold og egeninteresse er og bliver lokalt. Dette faktum har Shindenkan for mange år siden erkendt og generalforsamlingerne har derfor vedtaget en struktur, som optimerer denne anerkendelse og respekt for demokratiet.

Vi har også erkendt, at mere end 99% af medlemmerne kun har interesse i at dyrke det flersporede kampsportssystem; Yakami Shinsei-ryu og sociale fællesskaber lokalt som nationalt. Alt andet skal bare spille. Men en stor sportsorganisation indenfor for vores sportsgren, er nødt til at have en ledelses- og strukturmæssig foreningsorganisation, lokalt som nationalt, så den fælles 5-årige strategiplan kan gennemføres. Vi har derfor valgt at strukturere og systematisere så meget som muligt på nationalt som lokalt plan, så denne vigtige del bliver så effektiv og ressourcemæssig og bureaukratisk minimal som mulig.

I Shindenkan afholdes derfor årligt først de lokale generalforsamlinger (GF´s) og derefter de nationale. De lokale medlemsforeninger har normalt deres generalforsamlinger i første halvdel af året og de nationale som afslutning på sæsonen, som går fra sommer til sommer.

Formålet med denne struktur er, at alle skal have en chance for at blive hørt. Det er en generalforsamlings-kaskade nedefra og op og i løbet af sæsonen oppefra og ned med eksekveringen af den generalforsamlings besluttede 5-årige strategiplan af de nationale bestyrelser og/eller udvalg.

Denne vedtagne optimerede generalforsamlingsstruktur betyder også, at hver lokal medlemsforening skal gøre deres positioner op før de nationale generalforsamlinger og give deres demokratisk valgte delegerede prokura til at repræsentere den lokale medlemsforening på de nationale generalforsamlinger; Forbund (den politiske organisation) og Honbu dojo – som er japansk og betyder hovedskolen/kilden (det kulturhistoriske kampsportssystem).

Dette betyder som udgangspunkt, at op til 4/5 af den nationale som lokale agenda har sammenfald. Det har ofte den fordel, at de nationale generalforsamlinger normalt foregår i god ro og orden med en varighed som er afpasset agendapunkterne, da alle delegerede og/eller fremmødte medlemmer via de lokale generalforsamlinger, har sat sig ind i alle agendapunkter, skismaer, for/imod og de mest almene besvarelser af spørgsmål og nødvendigheder. Med Shindenkans størrelse er dette en nødvendighed og sådan er anbefalingen og fremgangsmåden også fra DGI, DIF, KL osv. Det er demokrati så det batter!

En generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Det er her fundamentet i form af vedtægter, valg, ansvar og økonomi bestemmes. De beslutninger, en generalforsamling vedtager, kan bestyrelsen ikke senere ændre.

Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne har indflydelse på hvem, der skal sidde i bestyrelsen. Det er også her medlemmerne har mulighed for at blive hørt og få forslag behandlet, og det er her bestyrelsen skal stå til regnskab for årets aktiviteter. 

Der findes to typer generalforsamlinger: Den ordinære og den ekstraordinære. Den ordinære holdes typisk en gang om året, når regnskabsåret er slut, og ofte er tidspunktet og dagsorden fastlagt i vedtægterne.

Den ekstraordinære kan holdes på et hvilket som helst tidspunkt af året. Dagsordenen består af det eller de punkter, som de (bestyrelses-)medlemmer, der har indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling, ønsker behandlet.

I demokratiets navn – hvad gør vi udover de obligatoriske generalforsamlinger?

Det er hjælp til selvhjælp, at forventningsafstemme igennem information og kommunikation på både lokalt som nationalt plan til alle medlemmer og deres pårørende. Det er ikke altid nemt, men vi har optimeret en struktur efter at have lært det på den ”hårde måde”. Det vigtigste er at lære af sine fejl og ikke gentage dem.

Hver medlemsforening i Shindenkan afholder to forskellige informations- og kommunikationsmøder hvor alle medlemmer som pårørende er velkomne, ofte med kaffe, kage og opvisning; Specifik lokal af natur og specifik national/international af natur.

Hver medlemsforening afholder to forskellige driftsmæssige møder løbende og efter behov; Bestyrelses- og udvalgsmøder samt instruktørmøder. Bestyrelses- og udvalgsmøder er oftest 4-8 gange årligt, mens instruktørmøder ofte er 2-4 gange månedligt og med ugentlig koordinering. Dette er det normale udgangspunkt lokalt som nationalt.

Forbundsformanden samler alle inputs fra de lokale generalforsamlinger sammen i en samlet præsentation, som præsenteres på de nationale generalforsamlinger. Da de nationale generalforsamlinger normalt består af medlemsforeningernes delegerede med deres medlemmers beslutningsfuldmagter, besluttede den nationale generalforsamling i 2012, hvor Shindenkan for alvor var blevet en større sportsorganisation, at demokratiet og den åbne kommunikationspolitik, skulle sikres igennem direkte information og kommunikation. Derfor præsenterer forbundsformanden allerede den nationale generalforsamlings-præsentation under hvert Shindenkan sommerstævne for de ofte 3-500 fremmødte. Det er ”frivillig tvang”.

Det har den fordel, at både aktive som passive deltagere, JokoKidz forældre og bedsteforældre, ægtefæller, søskende, venner og bekendte af Shindenkans medlemmer, alle informeres og oplyses samlet med samme kommunikation og præsentationsmåde. Det er en ”win-win” for både medlemmer og pårørende, som alle de frivillige og ulønnede foreningskræfter og ildsjæle. Efterfølgende kan de stemmeberettigede medlemmer iht. vedtægterne rette henvendelse direkte til deres lokale bestyrelse og nationale generalforsamlings delegerede med uddybende spørgsmål, eller hvis de er direkte uenige, tilbagetrække deres beslutningsfuldmagt til deres lokale generalforsamlings valgte delegerede. Så kan det vist ikke blive mere demokratisk!

Vi har rigtig gode erfaringer med denne generalforsamlingsstruktur og kaskade, som har udviklet sig over tid. De fleste vil sige at vi ”overgør demokratiet”, men det har faktisk vist sig ikke at være tilfældet. Vores medlemmer og deres pårørende er i langt overvejende grad rigtig glade og tilfredse med at blive inddraget igennem information og kommunikation. Det skaber mindre ”bølgeskvulp”, når folk føler sig informeret og forventningsafstemt.

Formålsparagraffen i alle vedtægter er, lokalt som nationalt, at grundlæggelsen af Shindenkan er baseret på udbredelse, bevarelse og sportsudøvelse af det 1.000 årige japanske kulturhistoriske elite-samuraisystem; Yakami Shinsei-ryu og systemets omfattende værktøjskasse efter mottoet “Plads til alle, – Eliten som motionisten efter indsats og forskellige livscyklus”

Derfor har systemet også en årlig præsentation under forårsstævnet, hvor Yamana-Itotani Sensei som Honbu Dojos chefinstruktør og Sodenke Sensei (Initiated Great Grandmaster of Budo and Bujutsu) fortæller om systemet, besvarer spørgsmål omkring de ens regler for alle efter pensumhåndbogen, og fortæller alt det som har været i løbet af sæsonen og hvad der er planlagt til den efterfølgende sæson. Denne forventningsafstemning har, som kommunikationen ved sommerstævnet, til formål at oplyse så mange som muligt på én gang.

Trods alle ovenstående ved, at de ugentlig bør checke Shindenkans hjemmeside for de sidste nye oplysninger, herunder årskalenderen som offentliggøres 6-12 måneder før ny sæsonstart, så er det ikke alle der får gjort eller prioriteret dette i en travl hverdag med stress og jag, og det kan have utilsigtede bivirkninger og konsekvenser for deres barn, børn, ægtefæller, venner og træningskammerater. De fleste ønsker jo udvikling og progression med nye streger på bæltet, en ny højere bæltefarve, det nye bedste kompetencekursus eller den bedste fællesskabende oplevelse under de tre årlige stævner. Alt dette er efter pensumhåndbogen, som er gældende og ens for alle.

Foreningslivet i dag ift. oprindelse, motivation og daglig funktion

Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention sikrer foreningsfrihed. Shindenkan er en moderne forening, som er baseret på de ”gode gamle dages” oprindelige værdibaserede, frivillige og ulønnede arbejde til gavn for medlemmerne, lokalsamfundet og på nationalt plan. Vi ønsker at gøre en forskel i samfundet.

Foreningslivet i Danmark er de sidste 15-20 år blevet meget mere råt, selviscenesættende og krævende. Foreningslivet i Danmark som i andre lande blev oprindelig grundlagt, som et frivillig og ulønnet bidrag til lokalsamfundet og fællesskabet. Sådan er det stadig i Shindenkan, men samfundet har ændret sig markant og i dag er det blevet ganske almindeligt, at foreninger må motivere og fastholde ledelses- og instruktørkræfter med lønskala og andre præstationsfremmende foranstaltninger. Organisationen Shindenkan har også de sidste 15-20 år oplevet lokalforenings- som medlemsudmeldelser på den konto.

I Shindenkan investere vi i vores medlemmer til gavn for dem selv og lokalforeningen. Det gør vi også nationalt og internationalt. Vi mener stadig, at alt arbejde i Shindenkan fortsat i henhold til vedtægter og formålsparagraf siden 1967, skal foregå frivilligt og ulønnet til gavn for lokalsamfundet som samfundet som helhed. Men idag må vi erkende at dette standpunkt højst uventet løbende kan virke provokerende, vække mistro eller få andre mennesker, som er uenige i dette standpunkt, til at stille spørgsmål ved Shindenkan.

I Shindenkan skelner vi imellem kompetenceinvestering efter indsats og progression over tid, og en lønskala og andre præstationsfremmende foranstaltninger, som jo skal følge lovgivningen på arbejdsmarkedet, og investering i fremtiden. Shindenkan har ingen individuelle præstations lønskalaer, som større motivation til at udføre foreningsarbejde. Når en forening skal følge lovgivningen på arbejdsmarkedet, pga. lønskala og andre præstationsfremmende foranstaltninger for at kunne fungere, så er man foreningsmæssigt i forhold til oprindelsen i det grå område.

Er det forenings- eller erhvervsarbejde? Det er en hårfin grænse og på grund af samfundets markante holdnings- og motivationsskift til prisen for at lave foreningsarbejde, er der mange skismaer som skal balancere.

I mange medaljeorienterede foreninger, er løsningen at bredden finansiere eliten og eliten vinder medaljer og kaster glans og stolthed over hele foreningen, -bredden som eliten. Det er en generel accepteret model. I Shindenkan er vores model, at det er efter indsats og progression, og alle de som gør en ekstraordinær indsats skal behandles ordentligt. Gør du en indsats over tid og bidrager over tid til formålsparagraffen, så får du automatisk mere indflydelse, opmærksomhed, bedre instruktører og der bliver investeret i dig efter flere forskellige parametre, men der vil altid som minimum være en egenbetaling på 50 %.

Det som investeres i kompetencehøjnelse og progression, skal komme lokalskolen og dens medlemmer til gavn. Der skal gives tilbage på den investering som lokalskolen gør og før den kan gives skal den lokale generalforsamling godkende og beslutte denne investering. Nøjagtig det samme gælder på nationalt plan. Der er ingen forskel, bortset fra det betydeligt højere kompetenceniveau og krav efter international målestok. 

Det er ganske naturligt og har altid været sådan, at folk lytter efter folk de naturligt respekterer og kender under alle forhold. Derfor er ledere i Shindenkan, ledere i kraft af deres personlighed og som afprøvet rollemodel. I erhvervslivet har du som leder, hyrings- og fyringsret, det har du ikke i foreningslivet og i Shindenkan. Her kan du kun lede ved eksemplets og rollemodellens magt, og det kræver at medlemmerne accepterer og respekterer dig som person og menneske – på godt og ondt.

I Shindenkan har vi 80 % fokus på det 1.000 årige kulturhistoriske flersporede kampsportssystem; Yakami Shinsei-ryu og 20 % fokus på fællesskab, sociale relationer og netværk. Som årene går opbygges der også relationer på kryds og tværs af lokalskolerne under de årlige fælles nationale aktiviteter, og så bliver procentsatserne jo langt mere flydende og ikke sådan lige at skelne fra hinanden.

80/20 som udgangspunkt med fokus på at lære Yakami Shinsei-ryu, kan for nogle virke som meget ambitiøst og målrettet, men for langt de fleste medlemmer passer det meget godt. Hvis man føler det omvendt, at der skal leges 80 % af tiden og læres 20 % af tiden, så er Shindenkan ikke noget for dig. Det er måske ikke politisk korrekt at sige, men det er sandheden, og hvorfor spilde hinandens tid. Husk på, at fordi det er frivillig og ulønnet foreningsarbejde, så rettigheder og motivationer går begge veje.

Dertil er de fleste instruktør- og ledelseskræfter i Shindenkan ildsjæle, som gerne vil gøre en forskel og lære fra sig og selv lære. De påtager sig gerne opgaven at samarbejde med forældre med børn og teenagere, som er udfordret på forskellige områder, fysisk, psykisk, adfærds-, selvtillids- og selvværdsmæssigt o.lign., da alle instruktørkræfter også er og bliver uddannet og trænet i dette. Det er ikke deres hovedopgave at underholde, men at motivere til at lære og udvikle sig efter ens fulde potentiale jævnførende formålsparagraffen i vedtægterne, som er ens gældende for alle i Shindenkan – høj som lav.

Rollefordelingen; specialiseret højkompetence forening ift. generelle kompetenceforeninger

I Shindenkan er der foreningsdemokrati, som foreskrevet af foreningsloven og alle kommuners fritidsforvaltninger. Dette foregår hovedsagelig igennem vedtægter, retningslinjer, værdisæt og de demokratisk valgte bestyrelsesmedlemmer på de årlige generalforsamlinger.

Alle medlemmer ved udemærket godt, at i en høj-kompetenceorganisation som Shindenkan er kompetencerne de vigtigste. Jo højere kompetencer, jo vigtigere. Derfor er instruktørgruppen altafgørende for en kompetenceforening, da de har kompetencerne som alle medlemmerne efterspørger og har indmeldt sig på. Uden instruktørgruppen kan foreningen ikke opfylde sin formålsparagraf og vedtægter og må nedlægge sig selv igennem den demokratisk valgte bestyrelse.

Instruktørgruppen er derfor den mest magtfulde gruppe i en kompetenceorganisation, og det er altafgørende for foreningens stabilitet, kontinuitet og udvikling, at instruktørgruppen integreres i det demokratiske foreningsarbejde. Den eneste demokratiske måde at forene dette på er, at indstille egnede medlemmer fra instruktørgruppen på den årlige generalforsamling til bestyrelsen. Det er et logisk som praktisk valg, da alle medlemmerne jo i forvejen undervises af instruktørgruppen under alle de lokale som nationale aktiviteter og derfor har en meget nær tilknytning til denne gruppe.

Dette gør foreningsstrukturen meget flad hierarkisk og hurtig reagerende, da bestyrelsen konstant har ”fingeren på medlemspulsen” og dermed meget hurtigt kan reagere og justere. Gør de ikke dette, så holder medlemmerne jo op og færre nye kommer til. Så erkendelsen af denne virkelighed, er en ”Win-Win”. Det er optimalt og effektivt.

Igennem årene har der været kommunale fritidsforvaltnings medarbejdere og chefer som ikke har kunnet forstå denne virkelighed som de specialiserede sportskompetenceorganisationer lever under. De har foreslået, at man jo bare kan bakse nogle kurser sammen eller give nogle medlemmer nogle høje sortbæltegrader som de nye instruktører, og ”så er det problem løst”.

I sådanne situationer er det godt at være en kampsportsorganisation, da vi lærer at ”tælle til 10”, trods de fleste vil opfatte sådanne forslag som temmelig provokerende, arrogant, umoralsk og opfordring til ”Kejserens nye klæder”, men ofte skyldes det uvidenhed og derfor forklarer vi følgende.

I de store idrætsgrene som fodbold, håndbold, badminton, basketball osv., hvor bredden i en forening finansierer eliten, og alle er tilfredse med dette set-up, kan man måske godt sætte en forælder-ildsjæl uden de uddannelsesmæssige og pædagogiske kompetencer til at træne børne- eller ungdomsholdene. Alle ved godt, at denne løsning IKKE ”vinder turneringer, medaljer eller giver sportslig anerkendelse på national eller internationalt plan”, men det er dejligt uforpligtende og gennemstrømningen af medlemmer er meget høj.

Heri ligger modsætningen i en specialiseret kompetenceorganisation, hvor gennemstrømningen skal være så lav som mulig, i takt med at kompetencen og ressourceinvesteringen stiger hos medlemmerne.

I Shindenkan tager det normalt imellem 9-12 år at uddanne en 1. dan flersporet sortbælte i Yakami Shinsei-ryu. Det tager imellem 9-12 minutter eller sekunder, at vælge nye bestyrelsesmedlemmer på en generalforsamling.

De højere grader har uddannet sig internationalt af de bedste i mere end 40 år. Shindenkans internationale kompetenceniveau er anerkendt og efterspurgt i hele verden indenfor kampsport og kampkunst, og som det første specialforbund i Danmark af DGI´s landsformand i 2009 på grundlag af denne særlige høje kompetence, nationalt som internationalt.

Dertil har Shindenkan vedtægter og en formålsparagraf, som stadfæster at vi skal bevare det mere end 1.000 årige kulturhistoriske kampsportssystem intakt igennem pensumhåndbogen som er gældende for alle. Dette betyder at alle medlemmer, hvis de ønsker at gradueres, skal bestå nøjagtig samme minimumskrav, som alle andre for at få en ny streg eller nyt bælte.

For at sikre en fælles ens standard på tværs af alle lokale foreninger, gradueres der kun på nationalt plan under fællesstævner og gradueringer. Det har også den fordel, at alle lokale foreninger nyder godt af andre lokale foreningers fordele med mere kompetente instruktører, da den fælles minimums standard også sikres igennem en international gradueringsprokura.

Demokratisk er dette ens regler for alle, uanset køn, alder, etnisk oprindelse, højde, drøjde, status, penge og magt osv. Det sikrer et fælles vurderingsgrundlag igennem et livsbekræftende fællesskab siden 1967.

Hvad er forskellene på “Elite vejen” og ”Fundamental vejen”

Den største forskel er tre ting;

  1. Højere kompetencekrav, da ”Elite” er gradueringer fra og med 2. Kyu og “Fundamentals” indtil 3. Kyu.
  2. ”Elite” har ét årsguldkort per 3 års cyklus, mens “Fundamentals” har op til to.
  3. OBC for ”Elite” er i november, mens OBC for ”Fundamentals” er i Januar / Februar.
Hvad betyder dette rent praktisk?

”Fundamentals” rummer alle, eliten som motionisten, det vil sige både dem som er på vej op, dem som er på vej ned og dem som blot vedligeholder deres ”Fundamentals” kompetenceniveau og stortrives med det.

”Elite” rummer dem som ønsker progression og at opfylde deres fulde potentiale, alt afhængig af deres livscyklus. Det betyder at ”Eliten” rummer dem som er på vej op og dem som blot vedligeholder deres ”Elite” kompetenceniveau og stortrives med det.

“Elite” i Shindenkan skelner ikke sportstraditionelt, da Shindenkans 1.000 årige værktøjskasse er Yakami Shinsei-ryu, hvis hovedformål er at skabe hele mennesker og opfylde deres fulde potentiale. En blot fysisk alder vil være enkeltsporet misvisende. Shindenkan er flersporet og ser det hele menneske uanset, alder, køn, etnicitet, religion, højde og drøjde osv.

Shindenkan tror på Empowerment, du skal selv gøre arbejdet og tage ansvaret, men du får hele tiden hjælp, støtte og værktøjer til det du har brug for, når og hvis du har brug for det.

Det årlige OBC kompetenceniveau stiger hvert år. Det er klart, hvis Shindenkan skal udvikles. På ”Fundamentals” stiger den mindre end på ”Elite”. Det er alt sammen meget logisk.

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login