Japans historie, samfundsstruktur og sociokulturelle baggrund, sammenlignet med Europa, set og oplevet igennem en Daimyo Lensfyrste families øjne i mere end 2.650+ år
Kapitel 1 - Daimyo Lensfyrster Yamana 1185-2019
Denne periode kan inddeles i tre hovedepoker
  1. 1185-1333: Seiwa Genji Minamoto no Yoshitomo blev den første shogun – krigerkonge, med uindskrænket magt. Det tog ca. 150 år at udvikle og endelig etablere shogunatet og magtfordelingen imellem lensfyrsterne, shogunatet – og kejserhuset med hoffolkene.
  2. 1333-1477: Seiwa Genji Ashikaga shogunatet og Muromachi perioden, hvor magtfordelingen imellem shogun, lensfyrste Daimyoér og kejserhuset var strukturelt etableret, men som alle andre lande i verden med mange magtkampe og dermed krige.
  3. 1477-1582: 100 års næsten konstant borgerkrig i dele og hele Japan. Ashikaga shogunatets fald og de tre ”unifiers”; Oda Nobunaga (1572-1582), Toyotomi Hideyoshi (1586-1598), Tokugawa Ieyasu (1600-1614) og Tokugawa shogunatet (1600-1868).

De første to epoker – ca. 300 år var lens-fyrstehuset Yamana-Itotani´s absolutte glans-periode og hovedårsagen til den ”halv guddommelige” historiske status i Japans historie, og hvorfor der er skrevet kilometervis af bøger, lavet tusindvis af film, TV og computerspil, hvor lensfyrste huset Yamana-Itotani har hovedrollen eller en prominent rolle.

Den sidste epoke på knap 100 år var lensfyrstehuset Yamana-Itotani nedgangs- og udfordringsperiode med interne magtkampe, krige og kamp for overlevelse, som lykkedes og bragte næsten 300 års fred, lykke, magt, Daimyo lensfyrste status og taknemmelighed med sig.

Hvordan fungerede Japan fra 1185-1868 og til 1947?

1185 - 1333

1333 - 1477

1477 - 1582

Slut - Kapitel 1

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login